Zadnja sjednica jezične komisije

4. sjednica


Abkühlung – ohladjenje

Abkunft – porijeklo

abkürzen – skratiti, pokratiti

Abkürzung – kratica, pokraćenje; pričac (G pričca)

   eine Abkürzung der Sitzung – pokraćenje sjednice

   eine Abkürzung der Frist – pokraćenje roka

   er nahm eine Abkürzung – išao je na pričac, išao je poprik, išao je kraćim putem

   im Text stehen viele Abkürzungen – u tekstu je mnogo kratic

Ablagerung – talog; nanos; naslaga; struzak, -ska

ablassen – odustati, -anem, prestati, -anem; ispustiti, impf. ispušćati, pušćati, isprazniti, impf. ispražnjivati, -njujem

   sie ließen von dem Plan ab odustali su od plana, prestali su s tim planom

   endlich ließen sie von ihm ab – konačno su mu dali mira

   das Öl ablassen ispustiti ulje

   Luft aus einem Reifen ablassen – ispustiti zraka iz gume/zračnice

   einen Teich ablassen – isprazniti jezerce

Ablauf – hod; istek; oticanje

   der Ablauf des Geschehens – hod godanja

   nach Ablauf der Frist – po isteku roka

ablaufen – otcuriti; impf. otcurati; obići, -idem; isteći, -ečem, impf. isticati, -ičem; projti, -jdem, minuti, -nem, isteći, -ečem

   das Wasser läuft aus der Wanne ab – voda otcura iz kade

   ich bin alle Ämter abgelaufen – obišao/obišla sam sve urede

   in den abgelaufenen Wochen – u prošli/minuli tajedni

   die Frist ist abgelaufen – termin/rok je istekao

   sein Pass war abgelaufen – valjanje njegovoga pasoša je bilo isteklo

ableben – umriti, -rem, preminuti, -nem

ablegen – odložiti, impf. odlagati, -ažem, leći, -ežem, raspraviti se, impf. raspravljati se, svlići se, -ičem, -ikao, impf. svlačiti se; isploviti, otploviti; položiti, impf. polagati, -ažem

   der Gast legte Hut, Stock und Tasche ab – gost je odložio krljaču, palicu i torbu

   Akten ablegen – odložiti spise

   lege zwei Karten ab! – lezi/odloži dvi harte!

   den Hörer ablegen – leći/odložiti slušalicu

   wollen Sie nicht ablegen? – ne kanite [si] svlići plašć?

   nach zwei Stunden legte das Schiff wieder ab – po dvi ura je brod opet isplovio

   die Beichte ablegen – spovidati se

   einen Eid ablegen – zakleti se, -kunem; priseći se, -egnem/-ežem, -egao; položiti prisegu

   Zeugnis ablegen für jdn. – položiti svidočanstvo za koga, svidočiti za koga

   eine Prüfung ablegen – položiti ispit

ablehnen – odbiti, -ijem, impf. odbijati

ablesen – preštati, -tem, odštati, -tem, impf. štati, -tem, pročitati, očitati, impf. čitati

   den Strom ablesen – odštati struju

abliefern – naprikdati, impf. naprikdavati, izručiti, impf. izručati, dostaviti, impf. dostavljati, odnesti, -sem, impf. odnašati, odvesti, -ezem, impf. odvažati, predati, impf. predavati

ablösen – odvojiti, impf. odvajati, odlipiti, impf. odlipljati; zaminiti, impf. zaminjati; odlupiti, impf. lupiti, odvojiti, impf. odvajati; isplatiti

   das Fleisch (vom Knochen) ablösen – odvojiti meso od kosti

   die Briefmarke (vom Umschlag) ablösen – marku odlipiti od kuverta

   die Frühschicht ablösen – zaminiti jutarnju smjenu

   eine Hypothek ablösen – isplatiti hipoteku

Ablösung – lupljenje, odvajanje, odlipljenje; zamjena, otkup

   bald kommt die Ablösung – vrijeda će dojti zamjena

abmachen – zneti, znamem; pogoditi se, impf. pogadjati se, dogovoriti se, impf. dogovarati se

   das Schild von der Tür abmachen – zneti/odšarafiti natpis s vrat

   das ist abgemacht – to je dogovoreno

abmagern – omledniti, zmledniti (razg.), impf. mledniti, gronuti, -nem, faliti, slabiti

   er ist völlig abgemagert – on je još nek kost pak koža

abmelden (sich) – odjaviti (se), impf. odjavljati (se)

abmelden sich – ispisati se, -išem, impf. ispisivati se, -sujem

   sich bei einem Verein abmelden – ispisati se iz društva

Abmeldung – odjava

abmontieren – odmontirati

Abnahme – znimanje; kupnja; završna kontrola; smanjenje; slabljenje, opadanje; zimanje

   die Abnahme des Verbandes – znimanje povoja

   die Abnahme des Beines – znimanje/amputacija noge

   die Abnahme größerer Mengen – kupnja većih količin

  die Abnahme des Neubaus – završna kontrola novogradnje

   die Abnahme des Risikos – smanjenje rizika

   die Abnahme der Bevölkerung – pad/opadanje stanovničtva

   die Abnahme des Eides – zimanje prisege

   die Abnahme einer Prüfung – ispitivanje