riči 2020. ljeta

1. sjednica

abfahren – odvesti (se), -zem, -zao, otpraviti se, otputovati, -tujem; izrabiti, istrošiti; spustiti se s briga

   wir fuhren um Mitternacht ab – odvezli/otpravili smo se okolo polnoći

   Reifen abfahren – izrabiti gume

   sie ließ ihn abfahren (fig.) – odbila/otpravila ga je; izbavila ga se je

   er ist voll auf sie abgefahren (fig.) – on se je čisto znorio za njom, on je zizma pobludjen za njom

   sie fuhren ins Tal ab – spustili/odvezli su se u dolinu

Abfahrt – odlazak, -ska, otputovanje; spust

Abfall – pad, padanje, smanjenje; smetlje, otpad, otpadak, -tka; naglina, nagnutost (f.); otpadanje, odmetničtvo, odricanje

   radioaktive Abfälle – radioaktivni otpatki

   der südliche Abfall des Berges – južna naglina briga

   ein sanfter Abfall zum Fluss – blaga nagnutost prema rijeki

   der Abfall vom Glauben – otpadanje od vjere

   der Abfall des Kabinendruckes – pad/smanjenje tlaka u kabini

abfallen – otpasti, -adem, impf. otpadati, pootpadati, utruniti se; impf. truniti se; preostati, -anem; odreći se, -ečem; pripasti, -adem; zaostati, -anem, impf. zaostajati, -jem; spušćati se

   der zweite Band des Buches fällt gegen den ersten ab – drugi svezak knjige zaostaje za prvim; drugi svezak knjige je slablji/slabiji od prvoga

   die Blätter sind abgefallen – listi su pootpadale; listi su se utrunile

   vom Glauben abfallen – odreći se od vjere; otpasti od vjere

   dabei fällt immer etwas ab – pri tom svenek nešto preostane/ostane

   was fällt dabei für mich ab? – ča će pri tom meni pripasti?; ča ću ja imati od toga?

   das Gelände fällt sacht gegen den See ab – kraj se polako spušća prema jezeru

abfertigen – pregledati, impf. pregledavati, kontrolirati; otpraviti, impf. otpravljati; poslužiti, impf. posluživati, -žujem; otpraviti, impf. otpravljati, zbaviti se + G

   jdn. kurz abfertigen – otpraviti koga na kratki, zbaviti se koga na friški

   den Zug abfertigen – otpraviti vlak

   Kunden abfertigen – poslužiti klijente/kupce

   das Gepäck abfertigen – pregledati i otpraviti prtljag

Abfertigung – otpravnina; pregled, kontrola; otpravljanje, slanje

   eine hohe Abfertigung bekommen – dostati visoku otpravninu

   die Abfertigung der Waren beim Zoll – pregled/kontrola robe na carini

abfeuern – striljiti, impf. striljati, ispaliti, impf. ispaljivati, -ljujem, ispružati

abfinden – namiriti, nadoknaditi, isplatiti

   seine Gläubiger abfinden – namiriti svoje vjerovnike

   jdn. mit Geld abfinden – namiriti koga pinezno/pinezi, isplatiti komu škodu

   jdn. großzügig abfinden – isplatiti komu veliku odškodninu

   sich abfinden – pomiriti se, zadovoljiti se

   er ließ sich mit einer Bagatelle abfinden – zadovoljio se je bagatelom

abfliegen – odletiti, poletiti

   in den Süden abfliegen – odletiti na jug

abfließen – otcuriti, impf. otcurati, oteći, -ečem, -ekao; oticati, -ičem

   das Wasser fließt langsam ab – voda otcura polako

   viel Geld fließt ins Ausland ab – mnogo pinez otiče/otcura u inozemstvo

abpflücken – utrgati, potrgati, impf. trgati, pokinuti, -nem, impf. kinuti, -nem, ubrati, -berem, impf. birati

Abflug – odlet, odlitanje, odlazak, -ska

Abfluss – odvod, otcuranje, oticanje

   den Abfluss mit einem Fetzen zustopfen – zatvrditi odvod krpom

   den Abfluss des Wassers regeln – regulirati otcuranje vode

abführen – pročistiti, impf. pročišćavati; otpeljati, otprimiti; odvrnuti, -nem, impf. odvraćati; platiti, impf. plaćati

   der Verbrecher wurde abgeführt – razbojnika su otprimili/otpeljali

   dieser Gedankengang führt nur vom Thema ab – takov tijek misli nas odvraća od teme

   abführende Mittel – pročišćavajuća sredstva

   Steuern an das Finanzamt abführen – platiti/plaćati financijskomu uredu poreze

Abführmittel – purgativ, sredstvo/vračtvo za čišćenje čriva

Abgabe – porez, daće; naprikdavanje

   indirekte Abgabe – indirektni porez

   Abgabe der Stimme – glasovanje

  rechtzeitige Abgabe der Arbeit – naprikdavanje djela za dobe

   die Abgabe des Balles – dodavanje labde

   bei der Abgabe einer Erklärung – pri proglašenju izjave

   die Abgabe von Eiern im Laden – prodaja jaj u prodavaonici

2. sjednica

 Abgang  odlazak, -aska; manjak, -njka; izlučivanje

   diese Handys finden reißenden Abgang  ovi handyji se dobro prodaju

   nach Abgang des Zuges – po odlasku vlaka

   der Abgang im/am Bahnhof  ulaz/prilaz/izlaz na kolodvoru

   nach dem Abgang des Ministers aus seinem Amt  po odlasku ministra iz službe

   unsere Schule verzeichnete drei Abgänge  tri školari su ostavili/napustili našu školu

   der Abgang der Briefe – slanje pisam

   nach seinem Abgang (Tod) – po njegovoj smrti

abgeben  predati, impf. predavati, -ajem, izručiti, impf. izručati; dati, dam, dao, dala, dalo, prepustiti, impf. prepušćati, izjaviti, impf. izjavljati, -ljujem, izreći, -ečem, izrekao, izrekla, izreklo; biti, sam, si, bio, bila, bilo; dodati, izgubiti

abgeben sich – baviti se, družiti se

   die Aufsätze abgeben – predati sastavke

   den Armen etw. von seinem Reichtum abgeben – dati/prepustiti siromahom ča od svojega bogatstva

   den Vorsitz an jdn. abgeben – prepustiti/predati komu predsjedničtvo

   seine Meinung abgeben – izreći svoje mišljenje

   sein Urteil abgeben – izreći svoje mišljenje

   seine Stimme abgeben – dati svoj glas

   ein dankbares Publikum abgeben – biti zahvalna publika, predstavljati zahvalnu publiku

   ein schönes Motiv abgeben – biti lip motiv

   den Ball abgeben – dodati labdu

   einen Satz abgeben – izgubiti/predati set

   er gibt sich viel mit seinen Kindern ab – on se mnogo bavi svojom dicom

   sich mit Kriminellen abgeben – družiti se s kriminalci

abgedroschen – izmlaćen, izrabljen

   eine abgedroschene Phrase – izmlaćena/izrabljena fraza

abgehärtet – kremenit, tvrd, otporan, -rna, -rno

abgehen – othoditi, impf. othadjati, projti, projdem, prošao, prošla, prošlo, impf. prohadjati, odlaziti; otpasti, impf. otpadati; odstati, -anem, impf. odstajati, -jem; odvojiti se, impf. odvajati se; otpasti, -adem, otpao, impf. otpadati, odlipiti se, impf. odlipljivati se, -ljujem; faliti, manjkati

   die Post ist schon abgegangen – pošta je jur prošla

   hier geht der Weg (nach N.) ab – ovde se odvaja put (u N.)

   die Farbe geht ab – farba se odlipljuje

   ihm gehen alle Sprachkenntnisse ab – fali/manjka mu svako znanje jezika

   von seiner Meinung abgehen – odstati od svojega mišljenja

abgelegen – udaljen, zabit, odležan

   der Ort ist sehr abgelegen  biti zruke

   ein abgelegenes Dorf – zabito selo

   abgelegen wohnen – udaljeno stanovati

   abgelegenes Fleisch – odležano meso

abgemacht – pogodjen

abgemacht! – dogovoreno!

abgenutzt – iznošen, istrošen, izrabljen

abgenützt – iznošen, istrošen, izrabljen

Abgeordneter zum Nationalrat – poslanik u Nacionalno vijeće, nacionalni savjetnik

abgeplagt – izmučen, zmučen (razg.) 

abgequält  izmučen, zmučen (razg.) 

abgerackert  izmučen, zmučen (razg.) 

abgerichtet  naučen 

abgerissen – poderan, pokinut, cundrav, nepovezan, prekinut

   abgerissene Kleidung – poderana/pokinuta pratež

   abgerissene Wörter – nepovezane riči

   abgerissene Sätze – nepovezane rečenice

Getriebe – prenosnik

Untertan – podanik

Untertanin – podanica

Burschenschaft – junačka korporacija

schlagende Burschenschaft – junačka/študentska korporacija s mečevanjem

Hitlergruß – Hitlerski pozdrav

Schneeketten – lanci za snig

Geltungsbereich – područje valjanosti

Pflegestufe – stupanj/stepen njegovanja

3. sjednica

Abgesandte (m.) – poslanik, emisar

Abgesandte (f.) – poslanica, emisarka

abgeschält – oguljen, obiljen

Abgeschiedenheit – zabitost (f.)

abgeschlossen – završen, dovršen; svršen, perfektivan, -vna, -vno; izoliran; zaključan, zatvoren

   ein abgeschlossenes Studium – završen študium

   eine abgeschlossene Handlung (gram.) – svršena/perfektivna radnja

   ein abgeschlossenes Leben führen – osamljeno/izolirano živiti

abgesondert – odiljen, odlučen, odvojen

abgesondert (adv.) – nasami

abgespannt – zamoren, iščrpljen

abgestumpft – tup, nećutljiv, prez ćuti/pomilovanja, otupljen

   eine abgestumpfte Nase – otupljen/zatupljen nos

abgetragen – poderan, iznošen

   der Anzug ist schon abgetragen – pratež je jur iznošena/poderana

abgreifen – opipati

abhacken – odsići, -ičem, -ikao, impf. odsicati, odrubiti

abhängen – zneti, znamem, impf. znimati, -mljem, otkovčiti, otkvačiti; zbaviti se, impf. zbavljati se; zavisiti, odvisiti; skinuti, -nem, impf. skidati, svisiti se, ohladiti se; ostaviti/ostavljati za sobom 

   wovon hängt das ab? – od čega to odvisi/zavisi?

   ein Bild von der Wand abhängen – zneti/skinuti kip sa stijene

   der letzte Waggon wird abgehängt – zadnji vagon ćedu otkvačiti

   bergauf hat er alle abgehängt – pod brig je ostavio sve za sobom

Abhängige (m.) – odvisnik 

Abhängige (f.) – odvisnica

hau ab! – gubi se! 

abheben – zdignuti, -nem, podignuti, -nem, impf. podizati, -ižem; dignuti se u zrak, zletiti (razg.), impf. zlitati, -ićem; ujeti, -jmem, impf. ujimati, -am/-mljem

   den Deckel vom Topf abheben – zdignuti/zneti črepulju od lonca

   heb´ den Hörer ab! – podigni slušalicu!

   Geld vom Konto abheben – podignuti pinez s konta

abheben sich – razlikovati se, -kujem

   sie hebt sich in vielem von den anderen ab – ona se u čuda čem razlikuje/ističe od drugih

abhobeln – oblati, blanjati 

abholzen – posići, -ičem, -ikao, impf. sići, sičem, sikao; iskrčiti, impf. krčiti 

   die Tropenwälder wurden abgeholzt – posikli/iskrčili su tropske loze

abhören – ispitati, impf. ispitivati, -tujem; preslušati, impf. preslušavati; presluškivati, -kujem

   die neuen Vokalbeln abhören – ispitati nove riči

abkehren – pomesti, -etem, impf. pomitati, -ićem, omesti, -etem, impf. omitati, -ićem, mesti, -etem

   die Brotkrumen vom Tischtuch abkehren – pomesti droptinke s ubrusa

   alle Möbel abkehren – omesti/umesti sve pohištvo

abkehren sich – odvrnuti se, -nem,  impf. odvraćati se

   er hat sich längst von ihm abgekehrt – on se je jur zdavno od njega odvrnuo

abklappern – ulombati, impf. lombati, obići, -idem, -išao, ophadjati

alle Geschäfte abklappern – obići sve prodavaonice

abklingen – smanjiti se, impf. smanjivati se, -njujem, popustiti, impf. popušćati, odstupiti, impf. odstupati

   die Schmerzen klingen ab – boli popušćaju/odstupaju

   die Schwellung ist abgeklungen – zateklina je uplanula

abklopfen – otuketati, -ećem; odbiti, impf. odbijati; perkutirati pf./impf.

   den Brustkorb abklopfen – perkutirati prsni koš, pregledati tucanjem prsni koš

   mit dem Hammer den Putz abklopfen – odbiti/odbijati bačićem žbuku

abknabbern – oglobati, -bljem 

abknöpfen – otkvačiti, otkovčiti, odgumbiti; izmamiti, oguliti

   den Kragen abknöpfen – otkvačiti/otkovčiti kolinar

   sie haben ihm viel Geld abgeknöpft  izvlikli/izmamili su mu mnogo pinez; dobro su ga ogulili

vom Weg abkommen – dojti s puta

gut abkommen (Sport) – dobro štartati

diese Sitte ist heute abgekommen – ova navada se već ne gaji

abkratzen – ukrhati, okrnjiti, impf. krnjiti; istrugati, -gam/-užem, impf. strugati, -am/-užem, crknuti, -nem, impf. crkivati, -kujem

abkratzen (vulg.) – protegnuti čičke

4. sjednica

Abkühlung – ohladjenje

Abkunft – porijeklo

abkürzen – skratiti, pokratiti

Abkürzung – kratica, pokraćenje; pričac (G pričca)

eine Abkürzung der Sitzung – pokraćenje sjednice

eine Abkürzung der Frist – pokraćenje roka

er nahm eine Abkürzung – išao je na pričac, išao je poprik, išao je kraćim putem

   im Text stehen viele Abkürzungen – u tekstu je mnogo kratic

Ablagerung – talog; nanos; naslaga; struzak, -ska

ablassen – odustati, -anem, prestati, -anem; ispustiti, impf. ispušćati, pušćati, isprazniti, impf. ispražnjivati, -njujem

   sie ließen von dem Plan ab  odustali su od plana, prestali su s tim planom

   endlich ließen sie von ihm ab – konačno su mu dali mira

   das Öl ablassen  ispustiti ulje

   Luft aus einem Reifen ablassen – ispustiti zraka iz gume/zračnice

   einen Teich ablassen – isprazniti jezerce

Ablauf – hod; istek; oticanje

   der Ablauf des Geschehens – hod godanja

   nach Ablauf der Frist – po isteku roka

ablaufen – otcuriti; impf. otcurati; obići, -idem; isteći, -ečem, impf. isticati, -ičem; projti, -jdem, minuti, -nem, isteći, -ečem

   das Wasser läuft aus der Wanne ab – voda otcura iz kade

   ich bin alle Ämter abgelaufen – obišao/obišla sam sve urede

   in den abgelaufenen Wochen – u prošli/minuli tajedni

   die Frist ist abgelaufen – termin/rok je istekao

   sein Pass war abgelaufen – valjanje njegovoga pasoša je bilo isteklo

ableben – umriti, -rem, preminuti, -nem

ablegen – odložiti, impf. odlagati, -ažem, leći, -ežem, raspraviti se, impf. raspravljati se, svlići se, -ičem, -ikao, impf. svlačiti se; isploviti, otploviti; položiti, impf. polagati, -ažem

   der Gast legte Hut, Stock und Tasche ab – gost je odložio krljaču, palicu i torbu

   Akten ablegen – odložiti spise

   lege zwei Karten ab! – lezi/odloži dvi harte!

   den Hörer ablegen – leći/odložiti slušalicu

   wollen Sie nicht ablegen? – ne kanite [si] svlići plašć?

   nach zwei Stunden legte das Schiff wieder ab – po dvi ura je brod opet isplovio

   die Beichte ablegen – spovidati se

   einen Eid ablegen – zakleti se, -kunem; priseći se, -egnem/-ežem, -egao; položiti prisegu

   Zeugnis ablegen für jdn. – položiti svidočanstvo za koga, svidočiti za koga

   eine Prüfung ablegen – položiti ispit

ablehnen – odbiti, -ijem, impf. odbijati

ablesen – preštati, -tem, odštati, -tem, impf. štati, -tem, pročitati, očitati, impf. čitati

   den Strom ablesen – odštati struju

abliefern – naprikdati, impf. naprikdavati, izručiti, impf. izručati, dostaviti, impf. dostavljati, odnesti, -sem, impf. odnašati, odvesti, -ezem, impf. odvažati, predati, impf. predavati

ablösen – odvojiti, impf. odvajati, odlipiti, impf. odlipljati; zaminiti, impf. zaminjati; odlupiti, impf. lupiti, odvojiti, impf. odvajati; isplatiti

   das Fleisch (vom Knochen) ablösen – odvojiti meso od kosti

   die Briefmarke (vom Umschlag) ablösen – marku odlipiti od kuverta

   die Frühschicht ablösen – zaminiti jutarnju smjenu

   eine Hypothek ablösen – isplatiti hipoteku

Ablösung – lupljenje, odvajanje, odlipljenje; zamjena, otkup

   bald kommt die Ablösung – vrijeda će dojti zamjena

abmachen – zneti, znamem; pogoditi se, impf. pogadjati se, dogovoriti se, impf. dogovarati se

das Schild von der Tür abmachen – zneti/odšarafiti natpis s vrat

das ist abgemacht – to je dogovoreno

abmagern – omledniti, zmledniti (razg.), impf. mledniti, gronuti, -nem, faliti, slabiti

er ist völlig abgemagert – on je još nek kost pak koža

abmelden (sich) – odjaviti (se), impf. odjavljati (se) 

abmelden sich – ispisati se, -išem, impf. ispisivati se, -sujem

sich bei einem Verein abmelden – ispisati se iz društva

Abmeldung – odjava

abmontieren – odmontirati

Abnahme – znimanje; kupnja; završna kontrola; smanjenje; slabljenje, opadanje; zimanje

   die Abnahme des Verbandes – znimanje povoja

   die Abnahme des Beines – znimanje/amputacija noge

   die Abnahme größerer Mengen – kupnja većih količin

  die Abnahme des Neubaus – završna kontrola novogradnje

   die Abnahme des Risikos – smanjenje rizika

   die Abnahme der Bevölkerung – pad/opadanje stanovničtva

   die Abnahme des Eides – zimanje prisege

   die Abnahme einer Prüfung – ispitivanje