riči 2001. ljeta

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

Prva sjednica

Anreizpobuda; finanzieller Anreiz financijska pobuda

Auslandswährung v. Fremdwährung

Banker bankar

Bankerin bankarica

Bedenken razmišljanje, premišljavanje; dvojba, neodlučnost;rechtliche Bedenken pravna dvojba

Begrenzung ograničenje

Devisenspekulant špekulant devizami, devizni špekulant

Einbeziehung uključenje; unter Einbeziehung uključujući

Euro-Verfall padanje euro-a

Freiberufler peršona slobodnoga zvanja, peršona slobodne profesije

Fremdwährungdeziva, stranjski pinez

G7-Tagung sastanak G7

Geldbeschaffung preskrbljenje pinez

Gemeinschaftswährung skupna valuta, valuta Zajednice

Inlandswährung valuta, domaći pinez

Kursrutsch pad tečaja/kurza

Mehreinnahmen fpl povećani prihodi/dohotki

Notenbank nacionalna banka

Ökonomie f ekonomija; politische Ökonomie politička ekonomija

positiv pozitivan, -vna; einer Sache etwas Positives abgewinnenviditi u nečem nešto pozitivno

Studiengebühr študijska taksa

tatenlos pasivno; tatenlos zusehen pasivno podnašati nešto

Trendwende preokret trenda

Volkswirtschaft narodno gospodarstvo, nacionalna ekonomija

Volkswirtschaftslehre nacionalna ekonomika

Währung valuta

Währungssystem monetarni sistem

Wurf mah, hitac; leglo; der große Wurf (fig.) velik uspjeh; ihm ist ein großer Wurf geglückt zvanaredno mu se je ugodalo

Druga sjednica

Berufungproziv; poziv; duševni poziv, sklonost; Berufung gegen eine Entscheidung priziv protiv odluke; Berufung auf einen Posten poziv na mjesto; eine Berufung spüren ćutiti nutarnji/duševni poziv, ćutiti sklonost

Beschwerde žalba

Einspruch prigovor

Gebührenfreiheit oslobodjenje od taksov

Gesamtsieg ukupna/cijelokupna pobjeda

Gesetzgebungsperiode zakonodavna/legislativna perioda

Handhabe mogućnost, prilika, uzrok; eine Handhabe gebendati mogućnost, dati priliku, dati uzrok

Schlitzohr zreljak

Schuldnerberatung savjetovanje/svitovanje dužnikom; savjetovališće za dužnike

Sieger pobjednik

Siegerin pobjednica

Studie studija; Studien belegen studije potvrdjuju

Studium studij; Studien belegen upisati studije

Wettfahrt utrka

Wettrennen utrka

zuschlagen udriti, impf. udarati; zabušiti impf. zabušivati; dodati; die Tür zuschlagen zabušiti vrata; dem Preis zuschlagenpriračunati/dodati cijeni; erneut zuschlagen ponovno/nanovič postati aktivan

Treta sjednica

ausufern preplaviti, prelaziti granice/mjere

ausufernd prikomjerno

Beitrag prilog, prinos, doprinos; Beitrag leisten doprinesti; plaćati prinos

Bewusstsein svist funterschwelliges Bewusstsein podsvisno ćutenje

Dunkelziffer nepoznati broj

Entscheidungsträger odlučujući človik, nositelj odluke

Entschuldung razduženje

Frage pitanje; in Frage stellen dvojiti, sumljati u nešto, staviti u pitanje

glaubhaft vjerovatan, -tna; glaubhaft machen osvidočitim; uvjeriti; predstaviti vjerodostojnim

Interessensvertreter interesni zastupnik, zastupnik interesov

Kriminalität kriminalitet, organisierte Kriminalität organizirani kriminalitet

Missstand zlostanje, nepovoljna prilika

Öffentlichkeitsarbeit djelovanje za javnost

Schnittstelle medjusklop (kompj.), interface

Sonderbotschafter osebujni izaslanik/poslanik

Tagesordnung dnevni red, raspored; zur Tagesordnung übergehenprelaziti na dnevni red

Überzeugungsarbeit uvjerivanje; Überzeugungsarbeit leistenuvjerivati

Ungleichstellung nejednakost

Unterlegenheit slabija pozicija, slabije stanje, slabost; die Unterlegenheit von A gegenüber B zeigte sich in slabost A prema B pokazala se je u

Zugang pristup, prilaz; (sich) Zugang verschaffen stvoriti (si) pristup

Četvrta sjednica

Arbeitnehmerveranlagung f porezno nametanje posloprimcu/zaposlenomu

Arbeitsspeicher djelatna memorija, RAM

aussichtsreich s dobrimi izgledi, perspektivan, -vna

Autofocus autofocus

Bärlauch medvidji luk

benützerfreundlich lako za baratanje/hasnovanje

Bildschirm m ekran

blitzblank svitao kot zrcalo, čist kot sunce; das Haus ist blitzblank stan se sviti kot zrcalo

Blitzkrieg mblickrig

Cup kup

Ehreneinladung f časna pozivnica

Eis nled; auf Eis legen staviti na led; odrinuti

entmachten oduzeti moć/vlast, lišati moći/vlasti

fehlschlagen ne ugodati se, ne uspjeti; der Versuch schägt fehl pokus se nije ugodao

Festplatte f tvrdi disk

Festspeicher m stalna memorija

finanzschwach financijski slab

Genugtuung fzadovoljšćina

Herausforderer izazivač

Kabelbaum kompaktni splet kabelov

Kegel kegalj, -glja (šport); čunj (geom.)

kegelformig čunjast

Kinderatlas m dičji atlas

Körberlgeld n košarina, košarska džeparina, pridržani pinez

Meinungsforscher m istraživanje/ispitivanje javnoga mišljenja

Vormacht f prevlast, premoć; um Vormacht kämpfen boriti se za premoć

Peta sjednica

Ausdauersport m šport duže izdržljivosti

Doppelsessellift lift s duplastimi sidali

Einkommensstuerpflichtige dužnik poreza na prihod

Gymnastikmatte f gimnastički prostirač

Kindersperre f sigurnosni zasunj, dičji zasunj

Kündigungsschutz m čuvanje od otpušćenja; gesetzlicher Kündigungsschutz zakonsko čuvanje od otpušćenja

Lohnsteuerpflichtige dužnik poreza na plaću

Messeplan plan velesajma; plan za velesajam

Messeplaner m organizator velesajma; plan za velesajme

MiniDisc f minidisk

Multi-Design n multidizajn

Platzwunde f rana od pukotine

Prellung – natučeno; Prellung zuziehen – natući se, -učem, natukao, -kla; ich habe mir eine Prellung zugezogen ja sam se natukao;geprellte Hand natučena ruka

Publikumsrat m Savjet publike

Quetschwunde f rana od nagnječenja

Radlader m nakladjivač, nalagač

Referenzhandbuch n referencni priručnik

Schiausrüstung f skijaška oprema

Schibindung f skijaški vez

Schiurlaub m skijaški odmor

Schlepplift m vučnica

Schnittwunde f rana od ureza

Schürfwunde f oguljena koža

Seifenspender m sapunska pumpica, dozator za tekući sapun

Sessellift m lift sa sidali

Stichwunde f rana od uboda

Videoschnitt m video montaža, video rizanje

Šesta sjednica

Altersfleckstaračka piga

Auflauf nabujak, sufle (jilo); nahrupljivanje, skupaspravljanje (ljudi)

auspolstern meko podstaviti

Bauhof dvor/skladišće gradjevinskoga materijala

Begleitstraße popratna cesta

Datenbank datarnica; vernetzte Datenbank umrižena datarnica

Doppelpack duplopak, dvoje u jednom pakovanju

Einmaleins jedankratjedan, jedanputjedan

Emulsion emulzija; Wasser-in-Öl-Emulsion emulzija vode u ulju; Öl-in-Wasser-Emulsion emulzija ulje u vodi

Gewürzkräuter fpl začinske biljke

Gymastikmatte gimnastički prostirač

Heilkräuter fpl ljekovite biljke

Heilpflanze ljekovita biljka

Hülsenfrüchte fpl mehunjarke

Ingredienz ingredijencija

Keilabsatz klinasta potpeta/potpetica

klobig grubno, krupno; globiger Schuh grupna/krupna cipela, gruban/krupan šoljin

Konsumentenschützer branitelj konzumentov/potrošačev

Körpercreme krem za tijelo; sahnige Körpercreme mekak krem za tijelo

Kräuter fpl rasline, biljke, trave; Heilkräuter ljekovite biljke;Gewürzkräuter začinske biljke; Kräutertee biljni čaj

Kräuterschnaps travarica

Käutertee biljni čaj

Meeresfrüchte fpl morsko sadje, sadje morja

Menschenauflauf nahrupljivanje/skupaspravljanje ljudi

Öl-in-Wasser-Emulsion emulzija ulje u vodi

perlmuttartig biserast

Powerfrau power žena, žena moćnica

Riemchensandalen fpl sandale na remene/remenčiće

rückbesinnen (sich) razmišljati/razmisliti o prošlom

Rückbesinnung razmišljanje o prošlom

Schuh cipela, šoljin; globiger Schuh grupna/krupna cipela, gruban/krupan šoljin

Straßenmeisterei centar za održavanje cest

Trebernschnaps lozovača, loza

Verfolger gonjač (šport); gonić, gonič

vernetzen umrižiti; vernetzte Datenbank umrižena datarnica

Wasser-in-Öl-Emulsion emulzija vode u ulju

Sedma sjednica

Apfelspaltejabukova škalica; Äpfel in Spalten schneiden rizati jabuke na škalice; gebackene Apfelspalten pohane jabukove škalice

atmungsaktiv propustljivo za zrak

Bademantel ogrtač, kupaći plašć

Blinker (Auto) žmigavac (auto)

Brillenschlange kača naočarka

Echinacea ehinacea, rudbekija

fordern potribovati, -bujem; ein Kind fordern dati ditetu izazov

Gewichtheber dizač utegov

Gewichtheberklub dizački klub

Gleitsichtbrille multifokalni očalji

Hausverstand obična/zdrava pamet

Klapperschlange kača zveketača

Licht svitlo, svitlina, svitlost; gedämpftes Licht smanjeno/reducirano svitlo

Litfaßsäule oglasni stup, Litfasov stup

Menschenaffe človikolika opica

Nachmittagsbetreuung otpodnevno čuvanje/podvaranje

Rubbellos srićka na ribanje

Sanddorn vrbovac, pasji trn

Seele duša; mit der Seele baumeln opustiti dušu

Sinneseindruck ćutilni utisak

Streicheleinheit jedinica milovanja

verriegeln zasunuti, zaklenuti; zentral verriegeln centralno zaklipati/zaklenuti

vorbeireden ne razumiti se; aneinander vorbeireden (hoteć) ne razumiti se, govoriti jedan mimo drugoga

Warnblinkanlage upozorno/signalno žmigalo

Zentralverriegelung centralno zaklipanje; zentral verriegeln centralno zaklipati/zaklenuti