Publikacije

 

Sve knjige si znate naručiti ovde: info(at)zigh.at

Die Frau und das Frauenbild in der Literatur der BurgenlandkroatInnen im Wandel der Zeit / Žena i lik žene u književnosti gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic kroz vrime

Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 10. Zrinka Tereza Kinda: Die Frau und das Frauenbild in der Literatur der BurgenlandkroatInnen im Wandel der Zeit. Žena i lik žene u književnosti gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic kroz vrime, Trajštof 2021, format: 150 x 237 mm, 188 str., ISBN 978-3-901706-25-7

Promocija: 18.05.2022. Cijena: € 22,- (meke korice)

 

13.02.2019

Feen und Hexen bei den Burgenländischen Kroaten / Vile i viške kod Gradišćanskih Hrvatov

Gradišćanskohrvatske studije 9. Promocija: 22.10.2018. Cijena: €22,- (meke korice).

» već

15.11.2017

Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske – III. dio – Dodatki i korekture i Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske – IV. dio – Alfabetski spisak

Referati Nikole Benčića i Ive Sučića pri prezentaciji knjig 25.10.2017. Cijena: €10,- po svesku

» već

21.07.2015

Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske – II. dio – Pajngrt – Židan

Referati Ive Sučića i Nikole Benčića pri prezentaciji knjige 03.07.2015. Cijena: € 24,-

» već

22.10.2014

Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske – I. dio – Bajngrob – Otava

Referati Nikole Benčića i Ive Sučića pri prezentaciji knjige 14.10.2014. Cijena: € 24,-

» već

07.01.2014

Die Kalenderliteratur der Burgenländischen Kroaten von 1806 bis 2012 / Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.

Gradišćanskohrvatske studije 8. Referat Nikole Benčića pri prezentaciji knjige. Knjiga stoji € 22,- (meke korice).

» već

30.05.2012

Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću

Ovu ekolingvističku monografiju su izdali Hrvatska matica iseljenika, Austrijski kulturni forum Zagreb i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. Cijena knjige je 25,- eurov.

» već

09.05.2011

Pujanske jačke

Muzički razvitak na Dolnjoj Pulji. Knjiga stoji eurov 20,–

» već

14.02.2011

Gerhard Neweklowsky: Die Sprache der Burgenländer Kroaten/Jezik gradišćanskih Hrvatov

Gradišćanskohrvatske studije 7. Promocija: 03.12.2010.

» već

06.07.2010

Der kroatische Totenabschiedsgesang in seinen historischen und arealen Dimensionen

Jačka pri predstavljanju knjige „Hrvatska spričanja u svoji povjesni i arealni dimen¬zija“ u Novom Selu, 8. novembra 2009. Knjiga (+DVD) stoji: meke korice: 22,–/tvrde korice: 25,–

» već

06.07.2010

Das Klingenbacher handschriftliche Fragment

Referat Nikole Benčića pri prezentaciji knjige Knjiga stoji: meke korice: 22,–/tvrde korice: 25,–

» već

05.07.2010

Juraj Damšić i njegov »Nauk keršćanski«

Prva knjiga, ku je izdao Znanstveni institut, se je pojavila u ljetu utemeljenja Instituta. Ov prvi gradišćanskohrvatski katekizmuš je do tada bio nepoznat. Biblioteka pretiskov, knjiga 1. Georgy Damshicz: “Kratka sprava nauka kerschianzkoga”, Bečko Novo Mesto (Samuel Müller) 1744. Reprint: Zagreb (Kršćanska sadašnjost) 1994.; format: 78 x 133 mm; tvrdi uvez, 120 str. Alojz Jembrih: “Juraj Damšić i njegov »Nauk keršćanski« (1744)”, Zagreb 1994.; format 78 x 133 mm; tvrdi uvez; 136 str. Obadvi knjige su skupno u kaseti ISBN 3-901-70600

» već

05.07.2010

Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen

Ov povjesni rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika sadržava oko 5000 riči iz prik 60 za Gradišćanske Hrvate napisanih knjig i dokumentov početo od 1609. ljeta do početka 20. stoljeća. Riči su prevodjene na nimški jezik, a uz to je napomenut i citat i djelo, u kom se upotribljava dotična rič. István Nyomárkay: “Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter”, suizdavac: Ungarska akademija znanosti, Sambotel 1996.; format 138 x 196 mm, 424 str. ISBN 3-901-70601

» već

05.07.2010

Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti

U ovoj dvojezičnoj knjigi se po prvi put na jednom mjestu predstavlja razvitak gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika od vrimena doseljenja do današnjega dana. Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 1. Alojz Jembrich: “Na izvori gradišćanskohrvatskoga jezika i književnosti/Aus dem Werdegang der Sprache und Literatur der Burgenlandkroaten”, Borta 1997.; format: 150 x 237 mm, ilustr., 384 str., ISBN 3-901-70602

» već

05.07.2010

Proza u gradišćanskih Hrvata

Prvi kompletni pregled proznoga stvaranja gradišćanskih Hrvatov s kritičnim vridnovanjem. Ova knjiga je ujedno biografski i bibliografski priručnik, književni vodić, odnosno književni leksikon proznoga stvaranja gradišćanskih Hrvatov. Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 2. Irvin Lukezić: “Proza u gradišćanskih Hrvata”, Borta 1997.; format: 150 x 237 mm, ilustr., 296 str. ISBN 3-901-70603

» već

08.04.2010

Rani gradišćanskohrvatsko-ugarski rječnik

Ova knjiga sadržava reprint do sada najstarjega rukopisnoga gradišćanskohrvatskoga rječnika s blizu 2000 riči. Uz prijepis originala knjiga sadržava i nimško tumačenje hrvatskih pak ugarskih riči. tako da je knjiga i trojezični rječnik. Uvodnom studijom autor pokušava vrimenski i prostorno lokalizirati rječnik, koga su nagrizli miši. Biblioteka Gradišćanskohrvatske studije, knjiga 3. Sandor Horvath: “Rani gradišćanskohrvatsko-ugarski rječnik”, Borta 1998.; format: 150 x 237 mm, 312 str. + reprint originalne stranice 370 x 240 mm ISBN 3-901-70604

» već

08.04.2010

Književnost gradišćanskih Hrvata

Kapitalno djelo o književnom stvaranju Gradišćanskih Hrvatov od prvih pismenih dokumentov do današnjega dana u dvi sveski. Prvi dio s izvatki originalnih djel obuhvaća vrimensko razdoblje od 16. stoljeća do 1921. ljeta. Drugi dio “leksikona” književnoga stvaranja Gradišćanskih Hrvatov obuhvaća vrimensko razdoblje od 1921. ljeta do danas. Nikola Benčić: 1. knjiga: Književnost gradišćanskih Hrvata od XVI. Stoljeća do 1921. (Prinosi za povijest književnosti u Hrvata, knjiga VII.), izdavač: Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra P.E.N.-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu, Zagreb 1998.; format 168 x 238 mm, 369 str., ilustr. ISBN 3 901 70605

» već

08.04.2010

Horvátcki Virgilius

Farnik Šimun Palatin je prepjevao 1818. ljeta izibrane pastirske pjesme Mara Publiusa Virgiliusa. Ovo djelo spominje Ivan pl. Čaplović u svojem putopisu “Kroaten und Wenden in Ungern” 1828. Kroatist i pisac dr. Zvonimir Bartolić je otkrio u Sambotelu rekopis “Horvatckoga Virgiliusa. Sastavio je študiju o ovom djelu, ka je otiskana u ovoj knjigi skupa s reprintom i transkripcijom. Biblioteka pretiskov, knjiga 2. Šimun Palatin: Horvátcki Virgilius. Za tisak priredio i priloge o Šimunu Palatinu i Horvatckom Virgiliušu napisao Zvonimir Bartolić, Borta 2000.; format: 170 x 220 mm, 336 str., illustr.; ISBN 3 901 70606

» već

08.04.2010

Uzlopska gmajska knjiga – Das Osliper Gemeinde- und Denkbuch

U arhivu obitelji Esterházy u Fortnavi čuvaju dokumenat, ki je značajan za povjesničare i jezikoslovce. Govor je o knjigi “Oslopperische Gmain- und Denckbuech” iz 17. stoljeća. To djelo, ko je sada znanstveno predjelano i transkribirano, sadrśava protokole, ke su pisali rihtari od 164. do 1732. ljeta. Ti protokoli su velikim dijelom pisani nimškim jezikom, a manji dio je pisan po hrvatsku, odvisno od toga, koliko su pojedini suci (u tom razdoblju ih je bilo 21) vladali hrvatskim jezikom. Biblioteka pretiskov, knjiga 3. Prickler/Vlasits: Uzlopska gmajska knjiga – Das Osliper Gemeinde- und Denkbuch 1641-1732, ZIGH, Borta 2001.; format: 170 x 220 mm, 176 str. , ISBN 3 901 70609

» već

08.04.2010

Znanstveni zbornik

Znanstveni zbornik obavješćuje o svem, čim se je ZIGH u prvi dvi perioda svojega poslovanja bavio, ča je publicirao i ča je u hipcu publiciranja Zbornika istraživao u službi gradišćanskohrvatskoga naroda. Opširan dio je posvećen nastajanju velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika kot Dopunskom gradišćanskohrvatskom rječniku. U njem su otiskane sve riči, ke je Jezična komisija normirala od svojega utemeljenja do 2002. ljeta. Svi članki na kraju zbornika imaju nimške sažetke. 1. edicija Agnjica Csenar-Schuster (gl. urednica): Znanstveni zbornik, ZIGH, Borta 2002.; format: 165 x 235 mm, 112 str. , ISBN 3 901 70610

» već

06.04.2010

Croatia liberata – poema

“U ruka držite moj žitak. Ovo je moj teštamenat i moj rodni list, skradnja moja ura i nov početak, buna, obnova i totalni boj, u kojem sam jur sve dao, još i zadnji izdah svoj; ali uprav ta sapa ide sada svojim putem i neće se ugasiti oganj mojih riči, dokle mar jedan človik odsapne duh, koji u žaru njih sviti. Ovo nije “porod od tmine”, već porod u tamninu, u ovu gradišćansku i gradišćanskohrvatsku škurinu človičjega pakla”. Ove rede je napisao sam autor u popratnom pismu svojoj poemi, ku je ZIGH čuvao do Rotterove smrti i ka je izašla u nakladi Hrvatskoga štamparskoga društva. Gradišćanskohrvatska biblioteka 9. svezak Franc Rotter: Croatia liberata – poema , HŠtD u suradnji sa ZIGH-om, Borta 2002; format: 130 x 200 mm, 148 str. , ISBN 3 901 051 295

» već

24.02.2010

Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezik

Otkada je gradišćanskohrvatski književni jezik počeo sve jače preuzimati zadaće standardnoga jezika Gradišćanskih Hrvatov u školi, crikvi, mediji, a osebujno kada je 1987. Ij. postao drugim službenim jezikom u Gradišću, se je sve jasnije spoznavalo, da jezična pomoć, ku daju obadva dijeli Gradišćanskohrvatskoga rječnika, ne moru pokrivati sve jezične potriboće. Zato je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov veljek po svojem utemeljenju 1994. ljeta pripisao izdanju takove gramatike zvanarednu važnost. Pod peljanjem Ive Sučića je 2003. ljeta konačno realizirana znanstvena Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezik.

» već

24.02.2010

Znanstveni zbornik

Znanstveni zbornik se u svojem drugom izdanju bavi mnogimi temami, ke su vezane uz standardiziranje gradišćanskohrvatske jezične norme. Tako akademik Nikola Benčić piše o sveuč. prof. dr. Josipu Hammu i o njegovoj ulogi pri nastajanju gradišćanskohrvatskoga rječnika.

» već

24.02.2010

Rukopisne prodike iz Pannonhalme

U ovoj zbirki se objavljuje 46 još neobdjelanih rukopisnih prodiki ke se čuvaju u knjižnici benediktincev u Pannonhalmi.Nnajveći dio prodik potiče iz Rosvara, neke su iz Hrvatskoga Židana, a po jedna iz Gijece i Trajštofa. Neke su i prez označavanja mjesta. U ovoj knjigi su otiskane transliterirane i jezično prokomentirane prodike s većjezičnim glosarom.

» već