Mladi pišu

Žena sam, pa što to znači?

Barbara Šomorai

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2020.

Škola: Dvojezična gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Yvonne Jandrisits

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Žena sam

Plastika u moru

Sara Salkanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava

Broj stranic: 1

Ljeto: 2020.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Plastika u moru

Ovisnost o internetu

Amar Mehmedović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava

Broj stranic: 2

Ljeto: 2020.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Ovisnost o internetu

 

Odrasti dvojezično

Ajla Aljukić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2020.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Odrasti dvojezično

 

Prehrana – nova moda ili modni fenomen

Nediljka Zvonarits

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno 

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Prehrana-nova moda

 

Po stinjočku

Maria Zsifkovits

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Dvojezična savezna gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Yvonne Jandrisits

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Po stinjočku

 

Tamburica u Austriji

Andrija Vukman

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Tamburica u Austriji

 

Utjecaj mobitela na današnju generaciju

Tena Sanseović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava (Naticanje “Hrvatski – Ruski – Magyar” 2019., 1. nagrada)

Broj stranic: 1

Ljeto: 2019.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof 

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Utjecaj mobitela na današnju generaciju

 

Angažman mladih u politici

Edgar Farkas

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Angažman mladih u politici

 

Mjuzikl Hamilton i zašto se mora vidjeti

Monika Dimitrijević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof 

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Mjuzikl Hamilton i zašto se mora vidjeti

 

Krowodnrock

Nikolai Borota

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Krowodnrock

 

Kako možemo spriječiti promjenu klime

Klara Palkovich

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Kako možemo spriječiti promjenu klime

 

Domovina

Mila Smiljanić

Jezik: hrvatski (Naticanje u istočni jeziki 2017.)

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Dvojezična savezna gimnazija Borta 

Učiteljica: mag.a Natalija Maurer

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Domovina

 

Tko sam ja?

Matthias Popović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje “Hrvatski – Ruski – Magyar” 2019., 1. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Dvojezična savezna gimnazija Borta 

Učiteljica: mag.a Yvonne Jandrisits

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Tko sam ja?

 

Različne kulture

Lena Divos

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Različne kulture

 

Zadovoljna ili nezadovoljna?

Tina Kristina Živković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2019.

Škola: Trgovačka akademija Željezno 

Učiteljica: mag.a Zrinka Kinda

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Zadovoljna ili nezadovoljna?

 

Samopouzdanje

Mila Smiljanić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje “Hrvatski – Ruski – Magyar” 2018., 1. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Dvojezična savezna gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Natalija Maurer

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Samopouzdanje

 

Dijalog u vlaku

Nediljka Zvonarits i Katja Domschitz

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: skeč

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Dijalog u vlaku

 

Jednakopravnost med muži i ženami?

Dora Divos

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Pawischitz

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Vlada li danas jednakopravnost med muži i ženami?

 

Privatnost versus javnost

Katarina Peranović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predao za datarnicu: mag. Ivan Rotter, MA

Download: Privatnost versus javnost

 

Matura – što onda?

Dragan Grabovac

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Dvojezična savezna gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Natalija Maurer

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Matura – što onda?

 

Imigracija i integracija – Moja priča

Seldin Smajić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2017., 1. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Savezna gimnazija Željezno

Učiteljica: mag.a Sanja Abramović-Pelzelmayer

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Imigracija i integracija – Moja priča

 

Online igrice

Sara Radić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje “Hrvatski – Ruski – Magyar” 2018., 2. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Online igrice

 

Prije i danas

Nikolina Grgić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Prije i danas

 

Europa – Priča uspjeha?

Matthias Popović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje “Hrvatski – Ruski – Magyar” 2018., 3. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Dvojezična gimnazija Borta

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Europa – Priča uspjeha

 

Matura – Kud plovi ovaj brod?

Laura Hanna Vučić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Matura – Kud plovi ovaj brod?

 

Više kretanja – više zdravlja

Katarina Peranović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Više kretanja – više zdravlja!

 

Putovanje – ali gdje?

Jelena Svjetlanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2018.

Škola: Gimnazija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Putovanje – ali gdje?

 

Školski sustav, stres i motivacija

Zenit Rustanpašić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Savezna gimnazija Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Nagy

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Školski sustav, stres i motivacija

 

100.000 frendova ali bez prijatelja

Arthur Rupp

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak (Naticanje u istočni jeziki 2017., 2. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Savezna gimnazija Gornja Pulja 

Učiteljica: mag.a Gisela Csenar

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: 100.000 frendova ali bez prijatelja

 

Kako je nastala pjesma “Djurdjevdan”

Nataša Nišević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Kako je nastala pjesma “Djurdjevdan”

 

Muzika gradišćanskih Hrvatov

Annika Kanz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Muzika gradišćanskih Hrvatov

 

Plastika

Julia Resetarits

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2017., 3. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Dvojezična gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Natalija Maurer

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Plastika

 

Ji li prehrana važna za sport?

Milan Babić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Je li prehrana važna za sport?

 

Kad bih ja bila predsjednica općine …

Tina Kristina Živković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Kad bih ja bila predsjednica općine …

 

100.000 followera, a nijednoga prijatelja

Agnes Jagschitz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: 100.000 followera, a nijednoga prijatelja

 

Škola – institucija obrazovanja

Sophie Weikovich

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Viša tehnička škola Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Škola – institucija obrazovanja

 

Žitak prez plastike

Dora Divos

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Žitak prez plastike

 

Migracija – Integracija

Mija Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Migracija – integracija

 

Hrana u smeću

Zenit Rustanpašić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (naticanje u istočni jeziki 2017., 2. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Savezna gimnazija Željezno

Učiteljica: mag.a Sabine Nagy

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Hrana u smeću

 

Cilj

Nikolina Grgić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak (naticanje u istočni jeziki 2017., 1. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2017.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Cilj

 

Moj čas u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi

Lena Domschitz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Moj čas u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi

 

Moja obitelj

Valentina Karall

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Moja obitelj

 

Će hrvatski jezik kod nas izumriti?

Dora Divos

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Će hrvatski kod nas izumriti?

 

Smisao/Besmisao praktikuma

Mija Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Smisao/Besmisao praktikuma

 

Feminizam

Valentina Malešević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 1

Ljeto: 2016.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Feminizam

 

Život u novoj državi

Nikolina Grgić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak (naticanje u istočni jeziki 2016., 1. nagrada)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Život u novoj državi

 

Okoliš

Hatidža Baćevac

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: rasprava

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učiteljica: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Okoliš

 

72 sata bez kompromisa

Laura Hanna Vučić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: izvještaj

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učiteljica: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: 72 sata bez kompromisa

 

Psihofarmaci vs. um – Tko pobjeđuje?

Jelena Svjetlanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učiteljica: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Psihofarmaci vs. um – Tko pobjeđuje?

 

Marka JA

Selma Abazovska

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: članak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Trgovačka akademija Željezno

Učiteljica: mag.a Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Marka JA

 

Turizam u Hrvatskoj

Daniel Frkat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (naticanje u istočni jeziki 2016.)

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Turizam u Hrvatskoj

 

Božić

Anna-Maria Sagmeister

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Dvojezična gimnazija Borta

Učiteljica: mag.a Yvonne Jandrisits

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Božić

 

Voda – najveće bogatstvo planeta

Matea Marušić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2016.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag.a Angelika Kornfeind

Download: Voda – najveće bogatstvo planeta

 

Zašto hrvatski u Austriji?

Daniel Frkat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 3

Ljeto: 2015.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof BG/BRG Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Zašto hrvatski u Austriji?

 

Prehrana mladih

Jelena Tešanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 3

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof/HAK/AUL Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Prehrana mladih

 

Respekt i ponašanje u školi

 

Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: otvoreno pismo

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno/HLW Theresianum Eisenstadt

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Respekt i ponašanje u školi

 

Pola istine je cijela laž!

Nataša Milenković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 4

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof/HAK Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Pola istine je cijela laž!

 

Komu pripada priroda?

Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: otvoreno pismo

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Viša stručna škola za privredna zvanja Theresianum Željezno/HLW Theresianum Eisenstadt

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Komu pripada priroda?

 

Je li moda važna?

Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Je li moda važna?

 

Čija je priroda?

Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Čija je priroda?

 

Život bez mobitela? Nezamisliv!

Melissa Bilalić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Život bez mobitela? Nezamisliv!

 

Sport je moj život!

Gala Obradović

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Viša stručna škola/HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Sport je moj život!

 

Postoji li još prava ljubav prema čovjeku?

Nives Dilber

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Postoji li još prava ljubav prema čovjeku?

 

Otvori oči!

Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Otvori oči!

 

Ograničava li luksuz život?

Mija Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Ograničava li luksuz život?

 

Humanost je vrlina…

Amra Korajac

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija Santalek/HAK Stegersbach

Učiteljica: Meliha Eichinger

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Humanost je vrlina…

 

Strankinja sam skoro svugdje…II

Nataša Milenković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2013.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje… II

 

Importiranje sadja i zelenja

Christiane Krupich

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Importiranje sadja i zelenja

 

Predrasude van – vlastito mišljenje nutar

Sophia Petö

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013., prvo mjesto pri naticanju i istočni jeziki

Škola: Gimnazija Theresianum Željezno/ORG Theresianum Eisenstadt

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Predrasude van – vlastito mišljenje nutar

 

Strankinja sam skoro svugdje…I

Ružica Goranović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: BG i BRG Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje… I

 

Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof

Katarina Parašilovac

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof

 

Što je sreća?

Stefanie Iwanschitz

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Što je sreća?

 

Vincjet – Dürnbach

Julia Reiff

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 9

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Vincjet – Dürnbach

 

Strankinja sam skoro svugdje … I

Nina Kužat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje …

 

Strankinja sam skoro svugdje … II

Anita Matijašević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje …

 

Strankinja sam skoro svugdje … III

Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje …

 

Zbor i tamburica Frakanava

Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Zbor i tamburica Frakanava

 

Cogrštof

Lisa Lohr

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: referat

Broj stranic: 5

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Cogrštof

 

Moj posao iz snova I

Kristina Marjanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Moj posao iz snova 

 

Moj posao iz snova II

Anamarija Jukić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Moj posao iz snova

 

Promidžba

Bianca Radits

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 7

Ljeto: 2011.

Škola: BG BRG BORG Željezno

Učiteljica: mmag. Sanja Abramović-Pelzelmayer

Predala za dararnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Promidžba

 

Folklorne grupe u Gradišću

Stefanie Iwanschitz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Folklorne grupe u Gradišću

 

Graničari

Barbara Kirschberger

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HLW Theresiaum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Graničari

 

Božić i Nova godina

Josipa Čubela

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Božić i Nova godina

 

Ona je ta – Moja Majka

Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Ona je ta – Moja Majka

 

Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?

Ivona Đurović

Jezik: srpski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 3

Ljeto: 2011.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?

 

Vjera i mladina

Lucia Palatin

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2010.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Vjera i Mladina

 

Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice

Marko Csenar

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: stručno djelo

Broj stranic: 38

Škola: BG, BRG i BORG Željezno 

Ljeto: 2010. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Download: Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice

 

Kroaten

Katharina Hagen

Jezik: nimški

Vrst teksta: 

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009./2010.

Škola: BRG Dornbirn Schoren, razred: 7i

Učiteljica: mag. Astrid Amann (Geografija)

Predao za datarnicu: dipl. inž. Gerhard Emrich

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind

Download: Kroaten

 

Strani jezici – Koji? i Zašto?

 

Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Strani jezici

 

Kloštar u Pajngrtu

Anna-Maria Blutmager

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 19

Ljeto: 2009.

Škola: Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Kloštar u Pajngrtu

 

Mladež i crkva

Stefanie Jagnjić 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mladež i crkva

 

Mobing

Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mobing

 

Tamara Boroš – Motivacija u športu

Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Tamara Boroš 

 

Popis športova

Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Ljeto: 2005.

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Popis športova

 

Da li je šport ubojstvo?

Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Da li je šport ubojstvo?

 

Psihološka priprema sportaša – članak

Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: Prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Psihološka priprema sportaša 

 

Sport ili šport

Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Sport ili šport

 

Narodni običaji

Lukas Kornfeind 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 11

Ljeto: 2004. 

Škola: BRG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Narodni običaji

 

Povijest Gradišćanskih Hrvata do Nacionalsocijalizma

Julia Kornfeind

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 10

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektoriala: Mirela Šavrljuga 

Download: Povijest Gradišćanskih Hrvata

 

Franc Rotter

Mara Klikovits 

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta:

Broj stranic: 4

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind 

Download: Franc Rotter

 

Povijest Grad. Hrvata od Nacionalsocijalima do 20. st.

Mirjana Gieler

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 2

Škola: BORG Željezno 

Ljeto: 2002. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Povijest Gradišćanskih Hrvata