Glosar

deutsch - nimškihrvatski - kroatisch
"ozapft is"načeto je 
(ab)schütteln (sich)stresti (se), -sem
(ab)zählenpobrojiti, zbrojiti, impf. zbrajati, prebrojiti
(Berliner) Pfannkuchengroflin
(ein Paar) trennenraspariti
(geballte) Faustpest (f)
(jdm) aufdrängen (sich)porinuti (se), -nem, prićaćiti se, impf. nametati (se), -ećem
(jdn) in sein Netz bekommendostati (koga) u (čiju) mrižu
(Maul- und) Klauenseuchekopitna bolest, slinavka
(Mess)Kleidruho
(sich) fein herrichtennaheskati (se)
(ungeschickt) herabfallen (vom Baum)zlepetati se, -ečem
-stimmig-glasan, -sna, -sno
24-Stunden-Service24-satni servis, servis dan i noć
5-Gang-Menümeni od pet jilišev, meni od pet slijedov 
Aalfucka
aalglattjeguljast, gladak kot fucka
Aarorao, orla
Aascrkletina, mrcina
ab (prep.)od (prep., G)
ab Donnerstag ist alles andersod četvrtka je sve drugačije
ab und zukoč-toč (adv.)
ab und zukatkada (adv.)
abackernodorati, -rem, impf. odarati
abarbeitenodjelati, zadjelati
Abartpodvrst, f
abartignenormalan, -lna, -lno, anormalan, -lna, lno, perverzan, -zna, -zno
abändernprominiti, impf. prominjati
Abänderungpromjena
abäsenpobrstiti
abästenoklaštrati, sklaštrati, impf. klaštrati
Abbaueksploatacija, demontiranje, demontaža, otpušćanje, otpušćenje, popušćanje, dekompozicija, kopanje, rušenje, smanjenje, slabljenje, razgradnja
Abbau der Steuernsmanjenje/sniženje porezov
Abbau von Arbeitskräftenotpušćenje/otpušćanje djelačev
Abbau von Kohlekopanje ugljena
abbauen 1razvaliti, impf. razvaljati, rastaviti, impf. rastavljati, srušiti, impf. rušiti, otpustiti, impf. otpušćati, smanjiti, impf. smanjivati, -njujem, oslabiti, impf. slabiti, popustiti, impf. popušćati, pustiti, impf. pušćati
abbauen 2razložiti, impf. razlagati, -ažem, demontirati, razgraditi, impf. razgradjivati, -djujem, reducirati, kopati, eksploatirati
abbürstenskefati, šćeticati
abbeerenružiti (se)
abbeißenodgristi, -izem, -izao, impf. odgrizati
abberufennajzadzvati, -zovem, -zvao
abbestellenotpovidati
abbeutelnstresti (se), -sem, -sao, utresti (se), -sem, -sao
abbiegenskrenuti, -nem
Abbildkopija, slika, reprodukcija
abbildennamoljati, impf. moljati, naslikati, impf. slikati, prikazati, -ažem, -azao, impf. prikazivati, -zujem
Abbildungilustracija, slika, prikaz
abbindenrazvezati, -ežem, impf. razvezivati, -zujem, odvezati, -ežem, impf. odvezivati, -zujem, svezati, -ežem, impf. vezati, -ežem; zgusnuti se, -ne, impf. gusnuti se, -ne; zgusnuti, -nem; odlučiti
abblätternodlupiti se, očihati, -išem, impf. čihati, -išem, obrizati, -ižem, impf. obrizovati, -zujem, lupiti se, guliti se, ružiti se
abblühenocvasti, -atem
Abblendlichtkratko/oboreno svitlo 
abbratenspeći, spečem, spekao, ispeći, -ečem, sfrigati
abbröckelnotkrhnuti (se), -ne (se), otkrhati (se), impf. krhati (se), okrušiti (se), impf. krušiti (se), uružiti (se), impf. ružiti (se), otpadati, impf. padati
abbrühenpopariti
abbrechenodlomiti; prekinuti; rušiti 
abbrechenotkinuti, -nem, odlomiti (se), impf. odlamati (se), -mljem, otkidati, prekinuti, -nem, impf. prekidati, prestati, -anem, impf. prestajati, -jem, rušiti, napustiti, impf. napušćati, ostaviti, impf. ostavljati, zrušiti
abbrennenpopaliti, spaliti, impf. paliti; požgati, -gem, impf. žgati, -gem; pogoriti, dogoriti, impf. dogarati
abbringenodvratiti, impf. odvraćati, razgovoriti
Abbruchprekid, prekidanje, odlom, rušenje
Abbruch der Beziehungenprekid vezov
Abbruch des Gebäudesrušenje zgrade
abbuchenotknjižiti
Abbuchungsauftragnalog otknjižavanja  
Abcabeceda
ABC-AbwehrtruppeABC-trupa 
abdankenodstupiti, dati ostavku, abdicirati
abdecken (sich)pokriti, -ijem, impf. pokrivati; otkriti (se), -ijem (se), impf. otkrivati (se), raskriti (se), -ijem (se), impf. raskrivati (se)
Abdeckeršintar, živinoderač
abdichtenzatvrditi, zašufati, izolirati
abdrehenugasiti, isključiti, zapriti, -rem, impf. zapirati, zatvoriti, impf. zatvarati; otkinuti, -nem, impf. otkidati; skrenuti, -nem, impf. skretati, -ećem
abdreschenumlatiti, omlatiti
Abdruckudibina, udubina; kopija, tiskanje, otisak, -ska, štampanje, tisak, -ska; izdanje
abdruckenodštampati, preštampati, impf. štampati, otiskati, otisnuti, -nem, pretiskati, impf. tiskati
Abendvečer
Abend-večernji
Abendandachtvičernja, večernja
abendessenvičerati, večerati
Abendessenvičera, večera
Abendglockenna Zdravumariju zvon, večernji zvon
Abendkleidungvečernja oprava
AbendlandZapad, Europa, okcident
abendländischzapadni, zapadnoeuropski, okcidentalan, -lna, -lno
abendlichvečernji
Abendmahlvičera, večera
Abendmusikserenada
Abendrotzlat večer; zahadjanje sunca
abendsnavečer, zvečera
AbendsternVečernjica, Venus m
Abenteuerpustolovina, avantura
Abenteuerspielplatzigrališće s atrakcijami
Abenteurerpustolov, avanturist
aber (konj.)a, no, ali
aber (part.)ali, nebere, pak
Aberglaubepraznovjerje
abergläubischpraznovjeran, -rna
abermalsopet, nanovič, ponovo, znova, iznova, ponovič
aberntenpotrgati, utrgati, požeti, -žanjem, ubrati, -berem
abfahrenodvesti (se), -zem, -zao, otpraviti se, otputovati, -tujem; izrabiti, istrošiti; spustiti se s briga
Abfahrtodlazak, -ska, otputovanje; spust
Abfallpad, padanje, smanjenje; smetlje, otpad, otpadak, -tka; naglina, nagnutost (f.); otpadanje, odmetničtvo, odricanje
Abfall-otpadni
abfallenotpasti, -adem, impf. otpadati, pootpadati, utruniti se; impf. truniti se; preostati, -anem; odreći se, -ečem; pripasti, -adem; zaostati, -anem, impf. zaostajati, -jem; spušćati se
Abfallkübelkanta za smetlje
Abfallsammelstellepobirališće otpatkov
Abfallsammelzentrumcentralno pobirališće otpatkov
abfangenuloviti
abfassennapisati, -išem, -isao, sastaviti
abführenpročistiti, impf. pročišćavati; otpeljati, otprimiti; odvrnuti, -nem, impf. odvraćati; platiti, impf. plaćati
abführende Mittelpročišćavajuća sredstva
Abführmittelpurgativ, sredstvo/vračtvo za čišćenje čriva
abfüllenpretočiti, impf. pretakati, -ačem
abfütternnakrmiti
abfedernublažiti
abfertigenpregledati, impf. pregledavati, kontrolirati; otpraviti, impf. otpravljati; poslužiti, impf. posluživati, -žujem; otpraviti, impf. otpravljati, zbaviti se + G
Abfertigungotpravnina; pregled, kontrola; otpravljanje, slanje
abfeuernstriljiti, impf. striljati, ispaliti, impf. ispaljivati, -ljujem, ispružati
abfindennamiriti, nadoknaditi, isplatiti
abfinden sichpomiriti se, zadovoljiti se
Abfindungsgrundstücknadoknadno zemljišće
abfließenotcuriti, impf. otcurati, oteći, -ečem, -ekao; oticati, -ičem
abfliegenodletiti, poletiti
Abflugodlet, odlitanje, odlazak, -ska
Abflugzeitvrime odleta
Abflussodvod, otcuranje, oticanje
Abflussrinnejarak, -rka, jarčac
Abflussrohrodvodna civ
abfragenispitati, impf. ispitivati, -tujem
abfressenpožerati, -rem
Abgabeporcija, daća
Abgabeporez, daće; naprikdavanje
Abgabe der Stimmeglasovanje
Abgabendaće f pl, porcije f pl, porez
Abgabendaće pl, porcije pl, porez;
Abgaben mit gleicher Wirkung wie Zölletakse jednake carini
Abgabenquotedaćna kvota
Abgangodlazak, -aska; manjak, -njka; izlučivanje
Abgasispušni/otpadni plin/gaz
Abgaseispušni/otpadni plin/gaz
Abgasnormnorma za ispušni plin/gaz
abgebenpredati, impf. predavati, -ajem, izručiti, impf. izručati; dati, dam, dao, dala, dalo, prepustiti, impf. prepušćati, izjaviti, impf. izjavljati, -ljujem, izreći, -ečem, izrekao, izrekla, izreklo; biti, sam, si, bio, bila, bilo; dodati, izgubiti
abgeben sichbaviti se, družiti se
abgebissene Fingernägelpogriženi nokti
abgedroschenizmlaćen, izrabljen
abgefahrene Reifenizrabljene gume
abgehärtetkremenit, tvrd, otporan, -rna, -rno
abgehenothoditi, impf. othadjati, projti, impf. prohadjati, odlaziti; otpasti, impf. otpadati; odstati, impf. odstajati; odvojiti se, impf. odvajati se; otpasti, impf. otpadati, odlipiti se, impf. odlipljivati se; faliti, manjkati
abgekochtskuhan, zakipljen
abgelaufener Terministečen termin
abgelegenudaljen, zabit, odležan
abgelegen seinbiti zruke
abgelegen wohnenudaljeno stanovati
abgelegenes Fleischodležano meso
abgeleitetes Rechtispeljano/izvedeno pravo, deducirano pravo
abgemachtpogodjen
abgemacht!dogovoreno!
abgenütztiznošen, istrošen, izrabljen
abgeneigt seinbiti protiv, ne biti za
abgenutztiznošen, istrošen, izrabljen
Abgeordnete fizaslanica, zastupnica, poslanica
Abgeordnete m.izaslanik, zastupnik, poslanik
Abgeordnetenhaussabornica
Abgeordnetensaalsabornica
Abgeordneter zum Europaparlamentzastupnik u Europskom parlamentu
Abgeordneter zum Nationalratposlanik u Nacionalno vijeće, nacionalni savjetnik
abgeplagtizmučen, zmučen (razg.)
abgequältizmučen, zmučen (razg.)
abgerackertizmučen, zmučen (razg.)
abgerichtetnaučen
abgerindetuguljen
abgerissenpoderan, pokinut, cundrav, nepovezan, prekinut
abgerissene Kleidungpoderana/pokinuta pratež
abgerissene Sätzenepovezane rečenice
abgerissene Wörternepovezane riči
Abgesandte (f.)poslanica, emisarka
Abgesandte (m.)poslanik, emisar
abgeschältoguljen, obiljen
Abgeschiedenheitzabitost (f.)
abgeschlossenzavršen, dovršen; svršen, perfektivan, -vna, -vno; izoliran; zaključan, zatvoren
abgeschrägtes Endenaheran kraj, herav kraj, naheran završetak, herav završetak, naheran nugao/nugalj, herav nugao/nugalj
abgeschundenizmučen, oderan, uguljen
abgeschundener Gaul, abgeschundene Mähreotepana geba
abgesondertodiljen, odlučen, odvojen
abgesondert (adv.)nasami
abgespanntzamoren, iščrpljen
abgestandenodstanut
abgestandenopstan, vetašan, -šna
abgestandenes Bierodstanuto pivo
abgestandenes Mehlvetašna muka
abgestandenes Wasserodstanuta voda
abgestimmtuskladjen, adaptiran
abgestimmte Verhaltensweiseuskladjeno postupanje
abgestumpfttup, nećutljiv, prez ćuti/pomilovanja, otupljen
Abgestumpftheittupost f
abgetragenpoderan, iznošen
abgetragene Kleideriznošene halje
abgewöhnen (sich)odučiti (se), odviknuti (se), -nem
abgewetztpoderan, znošen, iznošen; zrabljen, izrabljen
abgießenodiliti, -ijem, impf. odlivati
abgleitenpofuznuti se, -nem
Abgottbolvan, idol
abgrabenotkopati, impf. otkapati
abgreifenopipati
abgrenzenrazmedjiti, zagraditi; ograničiti, odrediti granice, omedjiti
Abgrenzungograničenje, razgraničenje
Abgussodliv
abhackenodsići, -ičem, -ikao, impf. odsicati, odrubiti
abhakenstaviti kvačicu, označiti kvačicom
abhalfternrashamati (se)
abhaltenodržati (se), -žim, impf. održavati (se); najzadržati, -žim
abhandenkommenzgubiti se, izgubiti se
Abhandlungrasprava
Abhangnaglina, obronak, -nka, strmac, -mca, rebro
abhauenodbiti, -ijem, odsići, odrubiti; skresati, -ešem, skrpati se; skrsnuti, -nem, proteći, -ečem
abhängenzneti, znamem, impf. znimati, -mljem, otkovčiti, otkvačiti; zbaviti se, impf. zbavljati se; zavisiti, odvisiti; skinuti, -nem, impf. skidati, svisiti se, ohladiti se; ostaviti/ostavljati za sobom
abhängigodvisan, -sna, -sno, zavisan, -sna, -sno
abhängig von Drogenodvisan od drogov
Abhängige (f.)odvisnica
Abhängige (m.)odvisnik
Abhängigkeitodvisnost f, zavisnost f
abhäutenoguliti, oderati, -rem, impf. guliti (se), svlići kožu
abhörenispitati, impf. ispitivati, -tujem; preslušati, impf. preslušavati; presluškivati, -kujem
abhebenzdignuti, -nem, podignuti, -nem, impf. podizati, -ižem; dignuti se u zrak, zletiti (razg.), impf. zlitati, -ićem; ujeti, -jmem, impf. ujimati, -am/-mljem
abheben sichrazlikovati se, -kujem
abhelfenpomoći, -orem
Abhilfepomoć (f.)
Abhilfe schaffenodstraniti teškoće, najti poboljšanje
abhobelnoblati, blanjati
abholeniti po
abholzenposići, -ičem, -ikao, impf. sići, sičem, sikao; iskrčiti, impf. krčiti
Abiturmatura, ispit zrelosti
abkalbenuteliti se, impf. teliti se
Abkaufotkup
abkaufenotkupiti
Abkömmlingpotomac, -mca
abkühlen (sich)ohladiti (se), omrzliti se, rashladiti se
Abkühlungohladjenje
abkürzenskratiti, pokratiti
Abkürzungkratica, pokraćenje; pričac (G pričca)
abküssen (einander)okuševati (se), -šujem
abkehrenpomesti, -etem, impf. pomitati, -ićem, omesti, -etem, impf. omitati, -ićem, mesti, -etem
abkehren sichodvrnuti se, -nem, impf. odvraćati se
abklappernulombati, impf. lombati, obići, -idem, -išao, ophadjati
abklingensmanjiti se, impf. smanjivati se, -njujem, popustiti, impf. popušćati, odstupiti, impf. odstupati
abklopfenotuketati, -ećem; odbiti, impf. odbijati; perkutirati pf./impf.
abknabbernoglobati, -bljem
abknöpfenotkvačiti, otkovčiti, odgumbiti; izmamiti, oguliti
abkochenukuhati, skuhati, zakipiti
Abkommensporazum, konvencija, pogodba
abkratzenukrhati, okrnjiti, impf. krnjiti; istrugati, -gam/-užem, impf. strugati, -am/-užem, crknuti, -nem, impf. crkivati, -kujem
abkratzen (vulg.)protegnuti čičke
Abkunftporijeklo
abladenizložiti, impf. izlagati, -ažem, sklasti, -adem, impf. skladati
Ablagegarderoba, odlagališće
Ablagenummerbroj evidencije
Ablagerungtalog; nanos; naslaga; struzak, -ska
ablammenujanjiti se, ubraviti se
Ablassoprošćenje, otpustak, -ska
ablassenodustati, -anem, prestati, -anem; ispustiti, impf. ispušćati, pušćati, isprazniti, impf. ispražnjivati, -njujem
Ablaufhod; istek; oticanje
ablaufenotcuriti; impf. otcurati; obići, -idem; isteći, -ečem, impf. isticati, -ičem; projti, -jdem, minuti, -nem, isteći, -ečem
Ablautprijevoj (gram.)
Ablösezamjena, otkup
ablösenodvojiti, impf. odvajati, odlipiti, impf. odlipljati; zaminiti, impf. zaminjati; odlupiti, impf. lupiti, odvojiti, impf. odvajati; isplatiti
Ablösunglupljenje, odvajanje, odlipljenje; zamjena, otkup
ablebenumriti, -rem, preminuti, -nem
ablecken (sich)polizati, -ižem (se), oblizati, -ižem (se), impf. lizati (se), ližem, poflakati (se), impf. flakati, -ačem
ablegenodložiti, impf. odlagati, -ažem, leći, -ežem, raspraviti se, impf. raspravljati se, svlići se, -ičem, -ikao, impf. svlačiti se; isploviti, otploviti; položiti, impf. polagati, -ažem
Ablegungpolaganje
ablehnenodbiti, -ijem, impf. odbijati
Ablehnungkratenje, odbijanje
ableitenodvoditi, izvoditi
ablenkenodvrnuti, -nem, odvratiti
ablesenpreštati, -tem, odštati, -tem, impf. štati, -tem, pročitati, očitati, impf. čitati
abliefernnaprikdati, impf. naprikdavati, izručiti, impf. izručati, dostaviti, impf. dostavljati, odnesti, -sem, impf. odnašati, odvesti, -ezem, impf. odvažati, predati, impf. predavati
abluchsenšćiriti, izvabiti
abmachenzneti, znamem; pogoditi se, impf. pogadjati se, dogovoriti se, impf. dogovarati se
Abmachungpogodba, ugovor, dogovor
abmagernomledniti, zmledniti (razg.), impf. mledniti, gronuti, -nem, faliti, slabiti
Abmagerungskurkura zmlednjenja/mršavljenja
Abmagerungstablettetableta za mlednjenje/mršavljenje
abmarschierenodmarširati, otkoracati
abmähenpokositi, otkositi
abmühen sichnamučiti se, impf. mučiti se
abmelden (sich)odjaviti (se), impf. odjavljati (se)
abmelden sichispisati se, -išem, impf. ispisivati se, -sujem
Abmeldungodjava
abmessenzmiriti, izmiriti, odmiriti; procijeniti
Abmittlungrasprava
abmontierenodmontirati
abnagenoglobati, -bljem, pooglabati, -bljem, impf. oglabati, -bljem, poškrnjati, izglodati, impf. glodati
Abnahmeznimanje; kupnja; završna kontrola; smanjenje; slabljenje, opadanje; zimanje
abnützenistrošiti, izrabiti
Abnützungistrošenje, izrabljenost f
Abnützungs. Abnutzung
abnehmendu smanjivanju
abnehmende Einnahmenprihodi, ki se smanjuju
abnormanormalan, nenormalan, abnormalan
Abnutzungistrošenje, izrabljenost
Abonnementpretplata
Abonnentabonent, pretplatnik
Abortklozet, toaleta, zahod, abort; abortus, pobačaj
Abortusabortus, pobačaj
abpflückenutrgati, potrgati, impf. trgati, pokinuti, -nem, impf. kinuti, -nem, ubrati, -berem, impf. birati
abquälen sichnamučiti se, izmučiti se
abrackern sichnamučiti se, izmučiti se, impf. mučiti se, hrdati
abrasieren (sich)pobriti (se), -ijem, obrijati (se), -jem
abratenrazgovoriti, odvrnuti, -nem
abratternodrndati
abräumenzramati, izramati, očistiti
Abrüstungrazoružanje
Abrededogovor; tajanje
Abreißkalenderlisni kalendar
Abreiseotputovanje, odlazak
abreisenotputovati, -tujem
abreitenodjahati, -ašem
abrichtennaučiti, izvježbati; dresirati
abriegelnzasunuti, -nem; blokirati
abrindenodstrugati, oguliti koru
abringenzvojevati, -jujem, izvojevati
Abrissnacrt, pregled; rušenje
abrufen(po)zvati, (po)zovem
abrundenzaokrugliti/zaobliti doli
Absammelnpobiranje
Absatzeisenpotkovica
Absatzförderungpodupiranje prodaje
Absatzmarkttržišće
absägenotpiliti
Abschaffungukidanje, zlišanje, abolicija
Abschaffungukidanje
Abschaffung der Banderoleukidanje banderole
abschaltenugasiti; počinuti, relaksirati se
abschälen (sich)ubiliti, uguliti (se), oguliti, odlupiti
abschätzigponižavajući; preziran, -na, -no
abschätzige Bemerkungponižavajuća napomena/rič/izjava
abschäumenotpiniti, upuljiti pine
abschöpfenupuljiti, opuljiti, ubrati, uberem
abschürfen (sich)oderati, -rem (se), poderati, -rem (se), impf. derati, uguliti (se), oguliti (se), impf. guliti (se)
abschüssignagao, – gla
abscherenpošiškati, postrići
Abscheuoduravanje, odurnost
abschickenposlati, pošaljem
abschiebenvrnuti, najzad poslati
Abschiedzbogomdavanje, lučenje, rastanak, -nka
Abschied nehmenzbogomdavati, lučiti se
Abschiednehmenzbogomdavanje, lučenje, rastanak, -nka
Abschiedsgesangjačka lučenja
abschirmen (sich)obraniti, braniti od, čuvati (se)
abschirrensprezati, -ežem
abschlachtenzaklati, -koljem, poklati, -koljem
Abschlagodbitak, popust; prvi udarac
Abschlagszahlungnadomjesna naplata
abschlägignegativan, -vna
abschlecken (sich)poflakati (se), oblizati, -ižem
abschnüffelnuloniti
Abschneiderpričac, -čca
abschottenpregraditi, ograditi
abschraubenodšarafiti
abschrägennačin(j)iti nahero, heraviti
Abschreckungzastrašivanje
Abschreckungsmittelsredstvo zastrašivanja
abschreibenotpisati, -išem, impf. otpisivati, -sujem; prekrižiti (fig.)
Abschreibungotpisivanje
abschreitenodgaziti, otkoracati
Abschriftotpis, kopija
abschrubbenufaragovati, -ujem
Abschusslisteodstriljna lista; odstriljni popis
abschwellenuplanuti, -nem
abschwenkenkrenuti, -nem
abschwitzen sichnapotiti se, spotiti se, žrkati pot
abseilenspustiti se po konopcu/užu, spustiti se konopcem/užem, spustiti se pomoću konopca/uža
abseitsskraja, sputa, zboka, zruke, zbuska, na/po strani, daleko od, udaljeno od
absendenposlati, pošaljem
Absenderpošiljač, adresant
absichernutvrditi, zasigurati
Absicherungosiguranje
Absichtnakana, namjera, najprzimanje, nakanjenje
absichtlichhotimičan, -čna; hoteć, hotimično, namjerno, naloč, naljuč
absingenzjačiti, izjačiti, odjačiti, otpjevati
absitzenodsiditi, odsjesti, -edem, impf. odsjedati
Absolutismusapsolutizam, – zma
absolutistischapsolutistički
Absonderunglučenje, odvajanje; izlučivanje
Abspaltungraskol, odvojenje, otcipljenje
absparenprešporiti
abspeichernpohraniti, impf. pohranjivati
abspeisenotpraviti koga; nahraniti
absplitternodcipiti se; odlupiti se;
absprechenodreći, ne priznati
absprechen (sich)dogovoriti (se), impf. dogovarati (se)
Absprungskok, odskok
abspulenodmotati, impf. odmatati
Abstammungporijeklo, rod
Abstandudaljenost, distanca, razmak; interval
Abstand gewinnennajti distancu, preboliti nešto
Abstand haltendržati razmak
Abstellraumspremišće, odlagališće, ostava
absterbenodumriti, -rem, -ro, impf. odumirati
Abstiegskampfborba protiv ispadanja, borba za pridržanje klase
Abstiegsrundedolnje kolo, dolnji play-off (npr. kegljanje)
Abstimmungglasovanje; uskladjivanje
Abstimmung der Außen- und Sicherheitspolitikuskladjivanje vanjske i sigurnosne politike
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheitglasovanje s kvalificiranom većinom
Abstinentapstinent
Abstinenzapstinencija, odricanje
Abstinenzlerapstinent
Abstinenzlerinapstinentica
abstoßendodbojan, oduran
abstrahierenapstrahirati
abstraktapstraktan, -tna
Abstreichblechplatnice f pl, strugalo
abstreitenne priznati
Absturzpad
Absturzursacheuzrok pada
abstutzenuštucati, podrizati, -ižem
Abtopat
abtanzenzgaziti, izgaziti
abtötenumrtviti
Abteiopatija
Abteilodjel, kupe
abteilenprediliti, pregraditi
abtippen (Schreibmaschine)otipkati
Abtrünnige(r)otpadnik, renegat, izrod
abtreibensprognati (dite), učiniti pobačaj/abortus
Abtreibungpobačaj, abortus, protiranje
Abtreibungsbefürworterzagovornik pobačaja
Abtreibungsgegnerprotivnik pobačaja
Abtretungodstupanje, cesija
abtrocknen (sich)osušiti, obrisati (se), otrti (se), otarem
abtropfen lassenisciditi
abtunzahititi, odbiti
aburteilenodsuditi, presuditi
abverlangenpotribovati
abwaschenoprati, operem
Abwasserotpadna voda
Abwasseranlageuredjaj za otpadnu vodu
abwägenodvagnuti, impf. odvagati, prosuditi, impf. prosudjivati
Abwässerotpadne vode
abwechseln (sich)zminiti (se), impf. zminjati (se), izminiti (se), impf. izminjati se
abwechselndizminičan, -čna, -čno
Abwechslungpromjena, zminjanje, izminjanje
abwechslungsreichprominljiv, pun promjenov
abwegigčudan, -dna, apsurdan, -dna
Abwehrobrana, obramba, branjenje, odbijanje
abwehrenobraniti, odbiti, -ijem, parirati
abweichenskrenuti, -nem, udaljiti se, impf. razlikovati se, -kujem
abweidenpopasti, -sem
abweisenodbiti, -ijem; impf. odbijati
Abweisungodbijanje
Abwertungdevaluacija, smanjenje vridnosti
abwesendnenazočan, -čna, -čno
Abwesenheitnenazočnost
Abwicklungrasprava
abwiegenodmiriti, odvagati, -ažem, odvagnuti, -nem, povagati, -ažem, razvagati, -ažem
abwinkenodmahnuti, -nem
abwischen (sich)uribati, otrti (se), otarem, utrti (se), utarem, obrisati (se)
abzahlenotplatiti, impf. otplaćivati, -ćujem
abzapfenvaditi, točiti
Abzählverszbrajačica
abzäumenražvalati
abzehrenistrošiti, zmledniti
Abzeichenznačka
abzeichnen (sich)otcrtati (se)
abziehen (Haut, Fell)oderati, -rem
abzielenciljati, smirati
abzockenprehinjiti/prevariti/vkaniti nekoga
Abzughahn (am Gewehr)petešić
abzweigenodvojiti (se), impf. odvajati (se)
Abzweigungodvojak, -jka
Abzweigung nach Eisenstadtodvojak za Željezno
abzwickenodšćipnuti, -nem
Achatahat
Achsbruchs. Achsenbruch
Achseos f
Achselhöhlepazuh
Achselkleidopleće
Achsenbruchprelom osi
Achsenschemelškarići m pl
achtbarpošten, poštovanja vridan
Achteckosmerokut
Achteloktalj, osmina
Achterbahnvlak smrti, vlak s lupingom
achtgebenmerkati, paziti
Achtungpažnja; preštimavanje, poštovanje
Achtung Baustelledjela se [na cesti]
Achtung Wildwechselpazi zvirje
Achtung zolleniskazati poštovanje
achtzehnosamnaest
Ackerlapat, -pta
Acker-oraći
Ackerbodenzemlja
Ackerfeldlapat, -pta
Ackergrenzemedja
Ackerlandpolje, oraća zemlja
ackernorati, orem, plužiti
Ackernoranje, ral
Ackersenfripnica
Ackerwalzerulja
Ackerwindeslak
Adamsapfeljabučica
adaptierenprilagoditi, impf. prilagodjivati, adaptirati
addierenskupazbrojiti, impf. skupazbrajati, zbrajati, adirati
Additionzbrajanje, adicija
ades Bogom, zbogom
Ade sagenzbogomdavati
ade sagens. Ade sagen
Adelplemstvo, aristokracija
Aderlasspušćanje krvi
Adjektivpridjev, adjektiv (gram.)
Adlerorao, orla
administrativupravni, administrativan, -vna, -vno
Administratorupravitelj, administrator
adoptierenosiniti, adoptirati, za svoje zeti
Adresseadresa, naslov
adressierenadresirati
AdriaJadran, Jadransko morje
adriatischjadranski
Adriatisches MeerJadransko morje
Adventadvenat, -nta
Advent-adventski
Adventbesinnungrazmišljanje u adventu, adventsko razmišljanje
Adverbprilog, adverb (gram.)
adverbialpriložni, adverbijalan, -lna, -lno (gram.)
Adverbial-priložni, adverbijalan, -lna, -lno (gram.)
Affäreafera
Affeopica, majmun; opičar, opičarka (fig.)
Affektafekt
Affen-opičinji, majmunski
affenartigopičinji, majmunski
Affenliebeslipa/opičinja ljubav
AfrikaAfrika
AfrikanerAfrikanac, -nca
AfrikanerinAfrikanka
afrikanischafrikanski
Afterrit, zjulo, zadnjica
Aftergetreidetuški m pl
Afterklauečičak, -čka
Afterzehečičak, -čka, kopice f pl
Agentagent, (trgovački) zastupnik; špion
Agentieagencija
Aggressionen stauen sich aufagresije se nakupljaju, agresije rastu
Aggressornapadač, agresor
agilagilan, -lna, -lno
Agitationagitacija
agitierenagitirati
Agonieagonija
AgramZagreb
Agramer (adj)zagrepčanski
Agramer mZagrepčan
AgramerinZagrepčanka
Agrar-poljodjelski, agrarni
Agrarausschussodbor za poljodjelstvo
Agrardieselagrarni dizel
Agrarpolitikagrarna politika
Agrarprotektionismusagrarni protekcionizam
Agro-agronomski
Agronomagronom
Agronomieagronomija
agronomischagronomski
ah, achah, ćuha
Ahlešilo
Ahnepreotac, -oca, pradjed, predjed
ahnenslutiti
Ahnenforscheristraživač rodoslovlja, genealog
Ahnherrpreotac, -oca, pradjed, predjed
Ahnungslutnja
Ahornjavor, klen
Ahorn-javorov, klenov
Aidssida
Akademieakademija
Akademie der bildenden Künsteakademija likovnih umjetnosti
Akademie der Wissenschaften und Künsteakademija znanosti i umjetnosti
Akademiemitgliedakademik
Akademikerakademičar
akademischakademski
Akazieakacija, gacij, gaca
AKHvidi Allgemeines Krankenhaus
Akklamationbožanje, aklamacija
Akklimatisationaklimatizacija
Akklimatisierungaklimatizacija
Akkordakord
Akkord-akordan, -dna
Akkordeonrajle f pl, akordeon, harmonika, pudice f pl
Akkumulatorakumulator
Akkusativakuzativ (gram.)
Akrobatakrobat
Akten ablegenodložiti spise
Aktenordnermapa za spise
Aktieakcija, dionica
Aktienbesitzposjed akcijov; imanje u akcija
Aktienmarktburza
Aktion "Strafvollzug"akcija "djelo uznikov" (akcija u okviru odsluženja kaštige)
Aktionsgemeinschaftakcijska zajednica
AktionsgemeinschaftAkcijska zajednica (frakcija unutar Austrijanskoga visokoškolarstva)
Aktionstagdan akcije
aktivaktivan, -vna, -vno
Aktivaaktiva
aktive Sterbehilfeaktivna pomoć za smrt
aktives Wahlrechtaktivno izborno pravo
aktivierenaktivirati
Aktivistaktivist
Aktivitätaktivnost f
Aktualitätaktualnost f
aktuellaktualan, -lna, -lno
Akustikakustika
akustischakustičan, -čna, -čno
akutakutan, -tna, -tno
Akzentnaglasak, -ska, akcent
Alarmuzbuna, alarm
Alarmfahndunghitna istraga
Alaunalaun, plavi kamen, galica
Alaunsteinalaun, plavi kamen, galica
AlbanerAlbanac, -nca
AlbanerinAlbanka
AlbanienAlbanija
albanischalbanski
alberntojkav, bedav, zjalav
Albernheittojkavost (f), bedavost (f), zjalavost (f)
Albtraumnoćna mora
Albumalbum
Algealga
Algebraalgebra
Alibialibi, -ija
Alimentationalimentacija
Alkoholalkohol
Alkohol beflügelt die Sinnealkohol nadahnjuje/inspirira
alkoholfreiprez alkohola
Alkoholikeralkoholičar, pijanac, -nca, pilac, -lca
Alkoholikerinalkoholičarka, pijanica, pilačica
alkoholischalkoholni
alkoholische Getränkealkoholna pila/pića
Alkoholismusalkoholizam, -zma
Alkoholspiegelkoličina/postotak alkohola u krvi
Allsvemir, kozmos, univerzum
allabendlichsvaki večer
allüberall, überallsvagdi(r), svakudi(r)
allbekanntopće/svagdir/svim poznat
alle Geschäfte abklappernobići sve prodavaonice
alle ihre Altersgenossinnen haben nach und nach geheiratetsva nje gliha se je poudavala
alle Kräfte aufbietenupotribiti svu moć, udjelati svom moću
alle Möbel abkehrenomesti/umesti sve pohištvo
alle Minister haben abgedanktsvi ministri su odstupili/dali ostavku
alle neune beim ersten Schubsvih devet na prvi mah
alle Pros und Kontras abwägenodvagati sve pro i kontra, prosuditi sve za i protiv
alle Rechtsmittel ausschöpfenishasnovati sva pravna sredstva, iščrpiti sva pravna sredstva
Alleealeja
Allegoriealegorija
allegorischalegoričan, -čna, -čno
alleinerziehender Elternteilsamoskrbni roditelj
Alleinerziehersamoskrbni otac
Alleinerzieherabsetzbetragsamoskrbnička odbitna svota
Alleinerzieherinsamoskrbna majka
Alleingangpostupak na vlašću ruku
Alleinherrschersamovladar
Alleinschuldisključiva krivica
alleinstehendsam, neudata, neoženjen
alleinstehende Fraužena, ka živi sama
Alleinverschuldenisključiva krivica
aller-naj-
Allergiealergija
allergieauslösendto ča uzrokuje/izaziva alergiju
allergieauslösende Stoffesupstance, ke uzrokuju alergiju
allergischalergičan, -čna, -čno
AllerheiligenSvi sveti
Allerheiligenstriezelhalinga
allerheiligstpresvet
Allerheiligste(s)presveto Božanstvo
allernächstnajbliži
allerreinstprečist
allerreinste Jungfrauprečista Divica
AllerseelenMrtvih god
allerwenigstensnajmanje
allessve
alles Gutesve dobro
alles ist blitzblank geputztsve se sviti od čistoće
alles ist mit Gras bewachsensve je travom zarašćeno
alles Möglichesve moguće
alles zusammensve skupa, ukupno
allgültigopćevaljan
allgegenwärtigsvenazočan
allgemeinopćenit, opći
allgemein bekanntopće/svagdir/svim poznat
allgemeinbildende höhere Schuleviša škola opće naobrazbe
allgemeinbildende Schuleškola opće naobrazbe, opća naobrazbena škola
allgemeiner Rechtsgrundsatzopći pravni princip
allgemeines Krankenhausopća bolnica
Allgemeines Krankenhaus der Stadt WienOpća bolnica varoša Beča, bolnica AKH
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT)Opći sporazum o carina i trgovanju (GATT)
Allgemeinheitopćinstvo, općenitost f
allgewaltigsvemoćan, -ćna, -ćno, svemoguć
Alliiertensavezniki, aliirani
Allmachtsvemogućnost f, zmožnost f
allmächtigsvemoguć, svemoćan, -ćna, -ćno
allmächtiger Schnüfflersvemoćno rovalo
allmählichpomalo
allmonatlich, monatlichmisečno, svakoga miseca
allnächtlichsvake noći
allseitigsvestran
Allseitigkeitsvestranost f
allseitsna sve strani
allstündlichsvaku uru, svake ure
Alltagsvakidašnjica
Alltagskleidungdjelatna/svakidanja/svakidašnja pratež
Alltagslebensvakidanji žitak
alltäglichsvakidanji, banalan, -lna, -lno
allwissendsveznajuć
allzupre-
allzu frühprerano
allzu oftpregusto, preveć puti
allzu sehrprejako
allzu vielpreveć, previše
Almgorski pašnjak
Almanachljetopis, almanah
Almosenmilodar, almuštvo
Alpen (pl)Alpe (pl)
Alpen-alpski
Alpenregionalpska regija
Alpenstaatalpska država
Alphabetabeceda, alfabet
alphabetischabecedni, alfabetski
alpinalpski
Alpinistalpinist
Alpinregionalpska regija
Alptraummora, strašna sanja
alsneg(o), kad, kada
als Anbaufläche widmennaminjeno kot areal za uzgoj
als Andenkenna spominak
als obkot da
Altalt (glazb.)
altstar
alt werdenostarnuti, -nem
Altaroltar, žrtvenik
Altar-oltarski
altdeutschstaronimški
Alte fstara, stara teta, starica (kol.)
alte Fraustarica
alte Schnurlostelefone sind verbotenstari bežični telefoni su prepovidani
Alte(r)stari, -oga, starac, -rca (kol.)
alte, langjährige Kundschaftvjeran kupac
Alteisenstaro željezo
Altenpflegeskrb za stare
Altenpflegeskrb za stare
Alterstarost f, gliha
alter Brummbärstaro gudalo (fig.)
Alter BundStari zakon, Stari teštamenat
alternostarnuti, -nem, impf. stariti; porušiti se
alternativalternativan, -vna, -vno
alternativ angehauchtalternativno nadahnut
Alternativealternativa
alternativer Pflichtgegenstandalternativno obavezni predmet
AlternativnobelpreisAlternativna Nobelova nagrada
Alters-starački, starosni
alterserweiterte Kindergartengruppepo starosti proširena dičja grupa
Altersfleckstaračka piga
altersgebeugtpognut, prignut
Altersgenosseiste glihe/starosti, vršnjak
Altersheimdom za starce, starački dom
Altersmüdigkeitstaračka trudnost, istrošenost
Altersmüdigkeit des Eisensumor željeza
Alterspensionstaračka penzija, mirovina, penzija
Altersschwächeslabost od starosti
Altersteilzeitskraćno djelatno vrime pred mirovinom, nepuno zaposlenje pred mirovinom
Altersversorgungopskrbljenje starih
Altersvorsorgeopskrba za starost
Altertumstari vijek, antika
altes Eisenstaro gvoždje (fig.)
Altes TestamentStari zakon, Stari teštamenat
altes Weibstara baba
altkroatischstarohrvatski
altmodischstaromodni, starinski
Altruismusaltruizam, -zma
Altruistaltruist
Altstadtstari varoš/grad
Altstoffsammelstellepobirališće otpadnih materijalov
Altstoffsammelzentrumcentralno pobirališće otpadnih materijalov
Altwarenhändlerstarinar, staretinar
Altweiber-babinji, bablji
Altweibersommerbabinje/bablje/kasno ljeto
altweibischbabinji, bablji, po babinju, kot stara žena
Aluminiumaluminijum
am Bauch herankriechendopuziti na trbuhu
am Begräbnis teilnehmensprohadjati
am Endenakraj
am frühen Morgenrano jutro
am ganzen Körper zitterntrepetati po cijelom tijelu
Amateuramater
Amöbeameba
amüsantzabavan, -vna, -vno, amizantan, -tna, -tno
amüsieren (sich)amizirati (se), zabavljati (se)
Amboambon, štionik
Ambons. Ambo
Ambossnakov, nakovanj, -vnja
ambulantambulantan, -tna, -tno
Ambulanzambulanta
Ameisemrhunac, -nca, mrav, mrvunac, -nca
Ameisen-mrhunčji, mrvunčji
Ameisenhaufenmrhunčnjak, mrvunčnjak, mravičnjak
Ameisensäuremrhunčja/mrvunčja kiselina
AmerikaAmerika
AmerikanerAmerikanac, -nca
AmerikanerinAmerikanka
amerikanischamerikanski
amit kann ich mich nicht aussöhnens tim se ne morem pomiriti
Ammenmärchenstara povidajka
Amokamok
Amoklaufamok
Amoklaufenamok
Amokläuferamok-mahnenjak
Amortisationamortizacija
amortisieren sichamortizirati se, impf./pf.
Ampelkoalitiontropartijska koalicija
Amphibievodozemac, -mca, amfibija
Amphitheateramfiteatar, -tra
Ampulleampula
Amputationamputacija
amputierenamputirati, impf./pf.
Amselkos
AmselfeldKosovo (polje) (geogr.)
Amsterdamer VertragAmsterdamski ugovor
Amtured, služba
amtlichslužben, oficijelan, -lna, -lno
amtlich bestätigenslužbeno potvrditi, legalizirati, impf./pf.
Amts-služben, oficijelan, -lna, -lno
Amtsbereichnadležnost (f), resor
Amtsberichtslužbeni izvještaj
Amtsblatt der EGSlužbeni list Europske zajednice
Amtsdienerpodvornik
Amtseinsetzung des Bischofsinštalacija biškupa
Amtssignaturslužbena signatura
Amtssitzslužbeno sidišće
Amtsstundenslužbeno vrime
Amtstierarztslužbeni veterinar
Amtszeitmandat
Amulettamulet
an (auf) der Bahnliniena prugi
an der Armutsgrenze lebenbiti na rubu siromaštva
an der Nase führenpeljati za nos
an der Quelle sitzensiditi na zviranjku/izvoru, imati dobre veze
an der Schwelle des 21. Jahrhundertsna pragu 21. stoljeća
an der Tankstelle Benzin abzapfenvaditi benzin na tankarnici
an die Nase bindenobisiti/zavezati na nos
an die Oberfläche kommenizbiti na površinu
an eine (alte) Wunde rührenotvoriti (staru) ranu
an etwas Anteil habenimati udio u čemu
an jdn. mit dem Kopf anrennenzabusnuti se u koga glavom
anackernubrazditi
analogjednak, analogan, -gna, -gno; na isti način
Analogieanalogija
Analphabetanalfabet, nepismen človik
analphabetischanalfabetski, nepismen
Analyseanaliza
analysierenanalizirati, impf./pf.
Ananasananas
Anarchieanarhija
anarchischanarhičan, -čna, -čno
Anatomieanatomija
anatomischanatomski
Anämieslabokrvnost (f), anemija
Anästhesieanestezija, narkoza
anbahnenpočinjati, -njem, krčiti put
Anbauflächezasadjena površina, posijana površina, zasadjeni areal, posijani areal
Anbeginnpočetak, -tka
anbetenklanjati se, obožavati
Anbetungklanjanje
Anbetungs-molitven
Anbetungstagmolitveni dan
Anbindungprivezivanje
Anblickpogled
anblickenpogledati
anblinzelnnamignuti, -nem, impf. namigovati, -gujem
anbohrennavrtati
anbratenupeći, upečem
anbrechenpočeti, -čnem, načeti, -čnem; natrti, -tarem, nalomiti
anbrechen (Tag)svitliti se
Andachtpobožnost (f)
andächtigpobožan, -žna, -žno
Andenkenspomen, spominak, -nka
andenken etwaspočeti razmišljati o nečem, natuknuti misao
anderseitss druge strani
andersgläubigdruge vjere
andeutennapiknuti, -nem, natuknuti, -nem
AndreaskreuzJandrin križ
androhenzagroziti se, impf. groziti se, nagražati se
Androhunggrožnja
aneckenkomu biti na spačenje; spačiti se nad kim (lit.)
aneignen sichposvojiti, posvojati, prisvojiti
Aneignungposvojanje
aneinander vorbeireden(hoteć) ne razumiti se, govoriti jedan mimo drugoga
aneinandergeratenskosnuti se, -nem, skofčiti se
Anekdoteštorica, anegdota
anekelnoduriti
anerkanntpriznat
anerkennenswertvridan priznanja, priznanja vridan
Anerkennungpriznanje
Anerkennung zollendati priznanje
anessen sichnajisti se, -jim, -jio, nazobati se
Anfallnapad, napadaj; pripad
Anfangpočetak, -tka
anfangsspočetka, sprvine
Anfangs-početan, -tna, -tno, početni
Anfangsimpulspočetni impulz
anfaulenugnjiliti
anfällig für Krankheiten seinbiti slaboga zdravlja
Anfängerpočetnik
Anfängerinpočetnica
anfänglichpočetni; spočetka, sprvine
anfärbenpofarbati, nafarbati
anführennavoziti; napomenuti, impf./pf. citirati, impf. navažati; peljati; napominjati
anführenpeljati; navoziti, impf. navažati; napomenuti, impf. napominjati, citirati
Anführerpeljač, prvak, prvač
Anführerinpeljačica, prvačica
anfeindennapasti, -adem, impf. napadati
anfeindennapasti, -adem, impf. napadati
anfettennamastiti, pomastiti, zamastiti, impf. mastiti
anflehenzazvati, -zovem, impf./pf. zmaljati se, impf. prositi
anflickenprikrpati
anfordernnaručiti, impf. potribovati, -bujem
Anfragepitanje
anfragenupitati, impf. pitati
anfreunden sichsprijateljiti se, združiti se
angeblichbojse, navodno, čuje se, govori se
angeborenprirodjen
angeborener Fehlerprirodjena falinga
Angebotponuda, predlog, proračun, ofert
angebranntspaljen, prežgan, užgan, zakuzman
angebrannte Milchzakuzmano mliko
angefaultnagnjit
angegossenzlit, zlita, zlito
angehauchtnadahnut
angehörenslišiti, pripadati
Angehörigerodjankinja, pripadnica, svoja
Angehörige(r)rodjak, pripadnik, svoj (G svojega)
angehendbudući
Angeklagteoptuženica, optužena
Angeklagte(r)optuženik, optuženi, -noga
angekrochen kommendopuziti na trbuhu
Angelegenheitposao; djelo
Angelegenheit ist fälligrok posla je
Angelegenheit von gemeinsamem Interesseposao skupnoga interesa
angelerntnaučen
angelernter Arbeiterpriučen djelač
angelnloviti ribe
angelobenpriseći, -egnem/ežem
Angelobungprisega, svetačno obećanje
Angelruteribalo
AngelsachseAnglosaksonac, -nca
angelsächsischanglosaksonski
AngelusAndjeo Gospodinov, Zdrava Marija
angenehmugodan, -dna, -dno, prijatan, -tna, -tno
angepeiltes Zielvizirani cilj, željeni cilj (fig.)
Angerledina, pašnjak, tratina, travnik
Angerdorfselo na ledini
angesehenugledan, -dna, -dno, glasovit, preštiman
Angesichtobraz, lice
angesichtsglede, gledeć
angespanntnapet, nategnut
angespannte Beziehungennapeti odnosi
angestelltnamješćen
Angestellteslužbenica, namješćenica
Angestellte(r)službenik, namješćenik
angestrichenpofarban
angewandte Kunstpriminjena umjetnost
Anginaangina (med.)
angleichen (sich)prilagoditi (se), zjednačiti (se), izjednačiti (se), impf./pf. asimilirati (se)
angleichen (sich)prilagoditi (se)
Angleichungzjednačenje, izjednačenje, asimiliranje
Angst bekommenpoplašiti se, uplašiti se, prestrašiti se
angsterfülltprestrašen, zastrašen, pun straha
Angstgefühlćut straha (f)
Angsthaseplašljivac, -vca, strašljivac, -vca, straško
Angstschweißledeni/mrzli pot
angstvollprestrašen, zastrašen, pun straha
anhabennaškoditi; imati na sebi, impf. nositi
Anhaltekette (Pferdegeschirr)ugrljin
anhalten umisprositi
Anhaltspunktuporišće, argumenat
Anhaltspunktargumenat; oslonac; podatak
anhandpomoću
Anhängernavijač, ki je za koga; prikolica; privisak, -ska
Anhänger kippenkipati prikolicu
Anhängevorrichtungkvačilo
anhängige Rechtssacheotvoreni pravni slučaj
anhänglichprivržen, odan
Anhängselprivisak
anhäufelnugrnuti, -nem
Anhöhebrižić, brižuljak, -ljka
anhörenposluhnuti, -nem, impf. poslušati
Anhörungslušanje
Anhebungpovišenje
Anhebung der Eigenmittelpovišenje vlašćih sredstav/pinez
Anhebung des Karenzgeldespovišenje potpore u karenciji
anheimfallenpripasti, -adem, impf. pripadati
anheimstellenprepustiti, impf. prepušćati
anheiratenpriženiti
anheuernnajeti, najmem, najeo, impf. najimati
Anhiebprvi mah
Anhiebprvi mah
animalischživotinjski, kot blago
Anisaniž
ankaufenkupiti
ankämpfenboriti se protiv
Ankäuferkupac, -pca
Ankersidro
anklagenoptužiti, impf. tužiti, optuživati, -žujem
Anklageschriftoptužnica
Anklageschriftoptužnica
Anklangodziv
ankleiden (sich)opraviti (se), oblići (se), obličem, impf. opravljati (se), oblačiti (se)
anklopfenpotucati, potuknuti, -nem, potuketati, -ećem
anklopfen (laut, stark)potropati, -pljem
ankoppelnprikvačiti, prikovčiti
ankritzelnnačečrkati, počečrkati
ankuppelnprikvačiti, zakvačiti, prikovčiti
ankurbelnpokrenuti; oživiti, jačati
Anlageuredjaj, naprava
Anlagetechniktehnika postrojenja
Anlasser (mot.)štarter
Anlaufzalet
Anlauf (Sport)nalet
Anlauf nehmenzapuditi se
Anlaut (gram.)početni glas
anlässlichprilikom
anläutenpozvoniti, zazvoniti
anlötenimpf./pf. zaletati
anlügennalagati, zlagati, -ažem, nabradati
anlegenuložiti; obući; zaviti
anlehnen (Fenster)prepriti, -rem
anlehnen (Fenster/Tür)prepriti, -rem
anlehnen (sich)nagnuti (se), -nem, nasloniti (se), impf. nagibati (se) -bljem, naslanjati (se)
anleimenzakaliti
anleitenpeljati, upućivati, -ćujem
Anleitungupućivanje, uput
anlernenpriučiti
anlernen (sich)priučiti (se)
anmaßendpreuzetan, -tna, -tno, prepotentan, -tna, -tno
anmähenzakositi se
Anmelde-prijavni
anmelden (sich)najaviti (se), prijaviti (se)
Anmeldescheinprijavnica
anmessenzmiriti, izmiriti
anmutigmio, mila, milo, graciozan, -zna, -zno
annagelnzabiti, -ijem, pribiti, -ijem, impf. zabijati, pribijati
annagennaglobati, -bljem, nagristi, -izem, -izao
Annahmemišljenje, naprikzimanje, primanje
annähenprišiti, -ijem, impf. prišivati
annähern sichpribližiti se, impf. približavati se
annäherndskoro, približno
Annäherungzbliženje, zbližavanje; približavanje
Annäherungzbližavanje
annehmbarprihvatljiv, primljiv, usvojiv
Annehmlichkeitugodnost (f)
annektierenpriključiti, pripojiti, impf./pf. anektirati
annietenprikovati, -kujem, zakovati, -am/-kujem, zanetati
Annonceoglas, anonsa
annullierenuništiti, impf./pf. anulirati
anonymbezimen, anoniman, -mna, -mno, prez imena
Anorakanorak
Anordnungnaredba
anorganischanorganski
anpassenprilagoditi, adaptirati
anpassen (sich)naviknuti (se), -nem, priviknuti (se), -nem, prilagoditi (se), zaživiti se, impf./pf. adaptirati, impf. – prilagodjivati (se)
Anpassungprilagodjenje, harmonizacija
anpatzen sichukidati se
anpeilensmirati
anpfeifenzazvizdati, zazviznuti, -nem, zafućkati, zafućnuti, -nem
anpflügennaorati, ubrazditi, impf. naarati
anpickennašćukati (zrno), nakljuvati; prilipiti
anpissen (sich)pošcati (se), -šćem, pocuciti se, ucuciti se
anpressenpritisnuti, -nem
Anrainermedjaš, prvi susjed
Anrainerausnahmegenehmigungdozvola samo za medjaše
anratenpreporučiti, impf. preporučati
anrauchen (sich)zakuriti (si), zapaliti (si), zapahati (si)
anrüchigzloglasan, -sna, -sno, na čemernom glasu
anrückenpribližiti se, impf. približavati se
anrechnenuračunati, zaračunati
Anrechtpravo
Anredetituliranje
anregenpobuditi, impf./pf. stimulirati, impf. poticati, -ičem
Anreizpobuda, poticaj
anrennenzaletiti se, zateći se, -ečem, zabusnuti se, -nem
anrußenočrniti
Anrufernazivatelj
Anruferinnazivateljica
ans Tageslicht kommendojti na vidilo
ansammeln (sich)nakupiti (se), naspraviti se, skupaspraviti se, impf. naspravljati se, rojiti se
Ansatzpočinjanje, zalet
Ansatzpunktpolazna točka, povod
ansatzweiseu klici
ansatzweise vorhandenu klici postojati
ansaufen sichopiti (se), -ijem, užerati (se), nalokati se, -očem
ansaugenusrknuti, -nem, usrkati, -rčem
ansägenzapiliti
ansässignastanjen
ansäuernzakiseliti, zakvasiti
anschauenpogledati, razgledati
Anschauungmišljenje, stav, pogled
Anschauungmišljenje, stav, pogled
Anschauungsunterrichtzorno podučavanje
anschüttennasipati
Anscheinizgled; vjerovatnost (f)
Anschein habenčiniti se, izgledati
anschießennastriljiti
anschiebenporinuti, -nem, impf. rivati, -am/-vljem
Anschlagatentat, napad; oglas, plakat
anschleichen sichdošmuljati se, doškuljati se, došuljati se
Anschlusspriključenje
Anschluss findenpridružiti se
Anschluss schaffennadoknaditi manjkanja, dosignuti
Anschlussgebührtaksa za priključenje, priključnina
anschmiedenprikovati, -kujem, nakovati, -kujem
anschnauzenzalajati, -jem, izlajati (se), nahrupiti (se), uhrupiti se, impf. ukidati se
anschneidennarizati, -ižem, zarizati, -ižem, načeti, -čnem
anschneidennačeti, početi, započeti
Anschriftadresa, naslov
anschuldigenoptužiti, okriviti
Anschuldigungokrivljenje, optužba
anschwärmenobožavati
anschweißensvariti, zašvasati
anschwellennateći, -ečem, -ekao, zateći, -ečem, zabuhtiti, nabuhtiti, zabuhnuti, -nem, nabubrečiti, nabubriti, zabubrečiti
Anschwellungzateklina
anschwemmennaplaviti, nanositi, impf. nanašati
ansehenpogledati, razgledati
Ansehenugled, preštimanost (f), preštimanje, reputacija, prestiž
ansehnlichznatan, -tna, -tno, reprezentativan, -vna, -vno
anseifennasapunati
anseilen (sich)privezati (se)
ansichtig werdenzagledati, zaobličiti
Ansichts-ogledni
Ansichtsexemplarogledni primjerak
Ansichtskarterazglednica
Ansiedlernaseljenik, kolonist
Ansiedlungnaselje, naseobina, kolonija
Ansinnenzamisao, -sli (f)
Anspannungnatezanje, napetost, nategnutost;
anspülennaplaviti, nanositi
Anspornpoticaj, poticanje, ohrabrenje
anspornenohrabriti, impf. hrabriti, nagovarati
ansprechbaradresibilan
Ansprechpartnerkontaktni partner
Ansprechpartnerinkontaktna partnerica
Ansprechpersonkontaktna osoba, kontaktna peršona
anspreizenpodupriti, -rem, impf. podupirati
anspritzenpošicati, pošicnuti, -nem, ušicati, ušicnuti, -nem
Anspruch auf Ausgedingepravo na potribnu opskrbu
Anspruch erhebensvojičiti
Anspruchslosigkeitskromnost (f)
anspruchsvollneskroman, -mna, -mno, pun potribovanja
anstachelnpodbosti, -odem, impf. podbadati, dražiti
Anstanduljudnost (f), lipo ponašanje, prigovor, dostojnost (f)
anständigpošten, pristojan, -jna, -jno
Anständigkeitpoštenost (f)
Anstößigkeitspačenje, spačljivost (f)
anstürmennaletiti, napasti, -adem, impf. napadati
ansteckendprenošljiv, dobavljiv
Ansteckunginfekcija, dobavljenje
Anstellungzaposlenje, namješćenje, služba
Anstiegpovišenje, porast
anstiftennagovoriti, nahuskati, natentati
Anstifternagovarač, natentač, pokretač, začetnik
Anstiftungnatentanje, nagovaranje
anstimmenzajačiti, zapjevati, zaigrati, impf. intonirati
Anstoßpoticaj, pobuda; spačenje; početni kik/udarac (šport)
Anstoß erregenčiniti spačenje
Anstoß nehmenspačiti se nad nečim, potpiknuti se u/na nešto
Anstreicher (Maler u. Anstreicher)soboslikar, moljar
anstreifenubrsnuti, -nem
anstrickennadoštrikati, nadoplesti, -etem
Ansuchenprošnja, molba
Anteiludio; kvota
Anteiludio
Antenneantena
Anthologieantologija
antibakteriellantibakterijski
Antibiotikumantibiotik(um)
Antifaschismusantifašizam, -zma
antifaschistischantifašistički
Antikestari vijek, antika
Antilopeantilopa
Antipathieantipatija
antipathischantipatičan, -čna, -čno
Antiquariatantikvarijat
antiquarischstarinski, antikvaran, -rna, -rno
antiquiertantikviran
Antiquitätantikvitet, starina
Antlitzobraz, lice
antreffennajti, najdem, našao, zateći, -ečem
antrenzen sichukidati se
Antritts-nastupni
Antrittsbesuchnastupni pohod
Antrittsredenastupni govor
Antwortodgovor
antwortenodgovoriti, impf. odgovarati
Antwortschreibenpismeni odgovor
anvertrauen (sich jdm)povjeriti (se), zateći se (komu), dati/položiti na čuvanje
Anverwandte frodjakinja
Anverwandte(r)rodjak
Anverwandtschaftrodbina, rodbinstvo
anvisierenciljati, smirati
anwachsenprirasti, -sem, narasti, -tem
Anwärterkandidat, pomoćnik
Anwärterinkandidatkinja, kandidatica, pomoćnica
Anwendungupotribljavanje, hasnovanje
Anwendung des Gemeinschaftsrechtsupotribljavanje prava Zajednice
anwerbennajeti, najmem, najeo, nagovoriti
Anwesenimanje, posjed
anwesendnazočan, -čna, -čno, nazoči, zoč
anwesend seinbiti nazočan/nazoči/zoči
Anwesenheitnazočnost (f)
anwidernoduriti (se)
anwurzelnzažiljiti se, popasti se, zakoreniti se, pustiti žilje
anzahlenzavdati, platiti prvi dio
anzapfennačeti, črpiti
anzapfenzabiti kanelicu/čep/pipu, vrći na kanelicu/čep/pipu, načeti bačvu
anzüglichubodljiv, uvredljiv
Anzüglichkeitubadanje, uvredljivost
Anzünderzapaljač
Anzeige erstattenprijaviti (policiji, sudu, žandarmeriji), impf. prijavljivati
Anziehenopravljanje, oblačenje
anziehen (Schuhe)ubuti se, impf. ubuvati se; obuti (se), obujem, impf. obuvati (se)
anziehen (sich)oblići (se), obličem, impf. oblačiti (se); potegnuti, -nem; privući, -učem, impf. privlačiti
Anziehungs-privlačan, -čna, -čno
Anziehungskraftprivlačna moć/sila
anzweifelnposumljiti, impf. sumljiti, dvojiti
Apathieapatija
apathischapatičan, -čna, -čno
aperprez sniga
Apfeljabuka
Apfel im Schlafrockjabuka u tijestu
Apfel-jabukov
Apfelbaumjabuka, jabukovo stablo/drivo
apfelförmigjabučast
Apfelmostjabukov mušt
Apfelsaftjabukov mušt/sok
Apfelspaltejabukova škalica, škalica jabuke
Apfelspaltejabukova škalica
Apfelstrudeljabukova masnica/savnica, jabukovača
Aphorismusaforizam, -zma, iskrica
Apostelapoštol
Apostel-apoštolski
Apostolatapoštolat, apoštolstvo
apostolischapoštolski
Apostrophapostrof
apostrophierenapostrofirati
Apothekeapoteka, patika
Apotheken-apotekarski
Apothekerapotekar, patikar
Apotheker-apotekarski
Apparatsprav (f), aparat
Apparategemeinschaftzajednica za aparate
Apparategemeinschaft WulkatalZajednica za aparate u dolini Vulke
Apparatemedizinmedicina pomoću aparatov
Appartementapartman
Appellapel, poziv
Appellationapelacija
appellierenapelirati
Appetitračenje, račica, tek, apetit, guster, gustar, -tra
Appetit auf etwas habenimati apetit nač
Appetit habenračiti se
appetitlichšmohan, -hna, -hno, ukusan, -sna, -sno, slastan, -sna, -sno
appetitlosprez račenja/teka
Appetitlosigkeitmanjkanje račenja/apetita
applaudierenbožati, aplaudirati, klicati, kličem
Applausbožanje, aplauz, klicanje
applizierennašiti, -ijem
Approbationaprobacija, odobrenje, odobravanje
approbierenodobriti, impf./pf. aprobirati, impf. odobravati
Aprikosemarelica
Apriltravanj, -nja, april
April-travanjski, aprilski
Apsisapsida
Aquarellakvarel
Aquariumakvarijum, akvarij
Arar
AraberArab
AraberinArapkinja
ArabienArabija
arabischarapski
Arbeitdjelo, posao, -sla, rad
Arbeit beflügeltdjelo motivira
Arbeit wahrnehmenvršiti/ispuniti posao
arbeitendjelati, raditi, poslovati, -lujem
arbeiten, dass es nur so staubtdjelati da se nek praši
Arbeiterdjelač, radnik, težak, tobrač
Arbeiter abbauenotpustiti djelače
ArbeiterkammerDjelačka komora
Arbeiterklassedjelačka klasa
Arbeiterschaftdjelački staliž, djelačtvo
Arbeitgeberposlodavac, -vca, službodavac, -vca, gospodar
Arbeitgebervertreterzastupnik poslodavateljev
Arbeitgebervertretungzastupničtvo poslodavateljev
Arbeitnehmerveranlagungporezno nametanje posloprimcu/zaposlenomu
Arbeitnehmervertreterzastupnik posloprimcev
Arbeitnehmervertreungzastupničtvo posloprimcev
Arbeitsamtured za zaposlenje
Arbeitsbauernbunddjelački savez seljakov
Arbeitsbedingungenuvjeti djela
arbeitsfähigsposoban za djelo
Arbeitsgemeinschaftdjelatna/radna zajednica
Arbeitsinspektoratdjelatno nadzorničtvo, djelatni inšpektorat
Arbeitskalenderdjelatni kalendar, kalendar poslov
Arbeitskleidungdjelatna/svakidanja/svakidašnja pratež
Arbeitskreisdjelatni/radni krug
Arbeitslosengeldpinezi za nezaposlene
Arbeitslosigkeitnezaposlenost (f)
Arbeitsmarktdjelatna burza
Arbeitsmarktförderungpotpomaganje/podupiranje djelatne burze
Arbeitsmarktlagestanje/situacija na tržišću djela
Arbeitsmarktserviceservis djelatne burze
Arbeitsmarktverwaltunguprava djelatne burze; ured djelatne burze
Arbeitsniederlegungštrajk
Arbeitspapierepapiri/dokumenati o zaposlenju, radna knjižica
Arbeitsplätze abbauensmanjiti/reducirati djelatna mjesta
Arbeitsprozeßdjelatni proces
Arbeitsschutzzaštita u djelu
Arbeitsspeicherdjelatna memorija, RAM
Arbeitsteilungdiljenje djela/posla
arbeitsunfähignesposoban za djelo
Arbeitsunfähigkeitnesposobnost za djelo
Arbeitsweisenačin djelovanja
Arbeitsweise der Organedjelovanje organov
arbeitswilligvoljan djelati
Arbeitszeitdjelatno vrime
Archäologearheolog
Archäologiearheologija
archäologischarheološki
Archebarka
architektonischgradjevni, arhitektonski
Architekturgraditeljstvo, gradjevinstvo, arhitektura
Architektur-graditeljski
Archiv-arhivski
Arglisthimbenost (f), folišija, hudobnost (f), hamišija
arglistighimben, folišan, -šna, -šno, hudoban, -bna, -bno, hamišan, -šna, -šno
arglosbezazlen, naivan, -vna, -vno
Arglosigkeitbezazlenost (f)
argumentierenargumentirati
argwöhnensumljiti, dvojiti
argwöhnischsumljiv
Argwohnsumlja, dvojba
Ariearija
Arierarijac, -jca
arischarijski
Aristokratplemić, velikaš, aristokrat
Aristokratieplemstvo, aristokracija
Arithmetikaritmetika
Arkadearkada
armsiromašak, -ška, -ško, siromašan, -šna, -šno, ubog
Armruka
Arm des Kronleuchtersruka lustera
arm werdenosiromašiti
arm wie eine Kirchenmaussiromašan kot crikveni miš, siromah/siromašan kot gajdaš
Armbandnarukvica
Armbanduhrručne ure
Armbeugepregib ruke
Armbindezavoj za ruku
arme Leutesiromaški ljudi
arme Seelesirota
Armeevojska, armija
Armeebefehlvojna zapovid
Armeekommandantkomandant vojske
Armeekommandovojna komanda
Armen-sirotinjski
Armenanstaltubožnica
Armenfürsorgebriga/skrb za siromahe
Armenhausubožnica
ArmenienArmenija
ArmenierArmenac, -nca
ArmenierinArmenka
armenischarmenski
Armenversorgungopskrba siromahov, briga/skrb za siromahe
armer Kerlsiroćak, siromah
Armhöhlepazuh
Armlehnenaslon (za ruke)
armlosprez ruk(e)
Armschleifevezanka na rukavu
armseligsiromašak, -ška, -ško, siromašan, -šna, -šno, sirotinjski, ubog
Armseligkeitsiromaštvo, uboštvo
Armutsiromaštvo, uboštvo, golota
Armutsgrenzeprag siromaštva
Armutszeugnissvidodžba siromaštva
Arnikaarnika
Aromaaroma, duha
aromatischaromatičan, -čna, -čno, dobrodušeć
Aronstababad
Aronwurzelabad
Arrangementsporazum, aranžman
arrangieren (sich)aranžirati (se)
Arrestuza, zatvor
arretierenuhapsiti, uhititi
arrondierenarondirati
Arsch (vulg.)rit (f), zadnjica, zjulo
Arsenarzen
Arsenalarzenal
Artenreichtumbogatstvo vrst
Artensterbenumiranje vrsti
Artenvielfaltmnoštvo vrsti
Arteriearterija, (žila) kucavica
Arterienverkalkungarterioskleroza, ojapnjenje žil
artesischarteški
artesischer Brunnenarteški zdenac
artgerechtadekvatan, odgovarajući vrsti
artigvrli, dobar, -bra, -bro
Artikelčlanak –nka; član, artikel, artikuluš
Artikulationizgovor, artikulacija
artikulierenartikulirati, izgovarati
Artillerieartilerija
Artillerie-artilerijski
Artilleristartilerist
Artistartist
artistischartistički
Arzneilijek, medicin, medikament, vračtvo
Arztvračitelj, doktor, padar
Arzt-vračiteljski, doktorski
As (Kartenspiel)dvika, svinja
Asbestazbest
Aschepepeo, -ela, pepel, lug
Aschenbecherpepelnjak, pepeonik, pepeljara
Aschenlaugelušija
AschermittwochČista srijeda, Pepelnica
aschgraupepelužast
Asiatazijat
AsiatinAzijatkinja
asiatischazijatski
AsienAzija
Askeseaskeza
Asketasket
asketischasktski
Asphaltasfalt
asphaltierenasfaltirati
Assisstenzeinsatzasistenc-služba, pomoćna (granična) služba
Assistentpomoćnik, asistent
Assistenzasistencija
Assistenzeinsatzpomoćna služba, intervencija
Assistenzeinsatz (Grenze)asistenc služba, pomoćna (granična) služba
Assistenzkindergärtnerinpomoćna čuvarničarka, pomoćna odgojiteljica u čuvarnici
assistierenasistirati, pomagati, -ažem
Assoziierungsabkommensporazum o asocijaciji
Assoziierungsverhandlungpregovor o pridruženju
Astkita, grana, bik
Asterfijelka, zvjezdan, astra
Astgabelungškarić
Asthmaastma
astighrgast, kitast
astreichkitast
Astronomiezvjezdoznanstvo, astronomija
astronomischastronomski
Asylazil, utočišće
Asylantazilant
Asylantragmolba/prošnja za azil
Asylverfahrenazilski postupak
Asylwerberprositelj azila, prosac/uprošnjak za azil
Atelieratelje
Atemsapa
Atem holenodsapnuti
Atemdepressiondepresija dihanja, hipoventilacija
atemloszasopljen, usopljen, prez sape
atemlos seinbiti prez sape, biti prez duška
Atemlosigkeitzasopljenost (f)
Atemschutzübungobrambena vježba za dihanje
Atemschutzgerätaparat za obrambu dihanja
Atemstillstandzaustavljanje dihanja
AthenAtena
AtlantikAtlantik, Atlantski ocean
atlantischatlantski
Atlantischer OzeanAtlantski ocean, Atlantik
Atlasatlas
atmenodsapati, dihati
Atmenodsapanje, dihanje
Atmosphäreatmosfera
Atmungodsapanje, dihanje
atmungsaktivpropustljivo za zrak
Atomatom
Atom-atomski, nuklearni
Atombombeatomska bomba
Atomenergieatomska/nuklearna energija
Atomkraftwerknuklearka, atomska/nuklearna elektrana/centrala
Atoutadut
Attachéataše
Attackenavala, ataka, napad
attackierennapasti, -adem, impf./pf. atakirati, impf. napadati
Attentatatentat
Attentäteratentator
attraktivatraktivan, -vna, -vno, privlačljiv
Attributatribut
au (interj.)joj, au
außen (adv.)vani, zvana
Außen-vanjski
Außenhandelvanjska trgovina
Außenministeriumministarstvo za vanjske posle
Außenohrvanjsko uho
Außenpolitikvanjska politika
Außenstandtražbina
Außenvertretungvanjsko zastupničtvo
Außenzollvanjska carina
außer Atem geraten/kommenzasopiti se, zapuhati se, -ušem
außer Atem seinbiti prez sape
außer Form seinbiti zvana forme
außer Sichtweite gelangenskrsnuti/nestati s vidika
außerdem (adv.)uzato, izvan, zvana toga, izvan toga
außereheliches Kindizvanhištveno dite
außerordentlichosebujan, -jna, -jno, zvanaredan, -dna, -dno, osebit
außerschulischvanškolski
auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Kornfula/slipa kokoš najde kočkrat zrno
auch ein Fahrrad gehört zum Regelbedarf eines Kindesi bicikl sliši prosječnoj potriboći diteta
auch er wird dafür bezahlen müssendojti će i za njega plaćni dan
Audienzaudijencija
Auezarašćena riječna dolina; mokar gaj
Auerhahnbalaška kokoš (f), tetrijeb
auf alles gefasst sein/zu allem bereit seinbiti pripravan na sve
auf Anhiebna prvi mah, velje(k)
auf Besuch gehenići na pohod
auf dem Laufenden haltenstalno informirati
auf dem Titelblatt ist ein alter Mann abgebildetna naslavnoj strani je naslikan starac
auf den ersten Blickna prvi pogled
auf den grünen Zweig kommendojti na zelenu granu
auf den Hintern fallencecnuti, -nem
auf den Knien rutschenpružati se na koljeni
auf der Leitung stehenpolako misliti, teško razumiti
auf der Rückseite der Rechnung quittierenkvitirati/potpisati na drugoj strani računa
auf die eine oder andere Weisena ov ili on način
auf die Kniena koljena
auf die Nase fliegenspasti na nos
auf die Sprünge helfenpomoći komu na noge
auf eigene Faustna svoju/vlašću ruku
auf einen Blickjednim pogledom
auf einer Auktion etwas zuschlagennešto dosuditi pri aukciji
auf Eis legenstaviti na led; odrinuti
auf etwas angelegt seinbiti usmiren na nešto, kaniti, smirati na nešto
auf etwas beharreninzistirati na nečemu
auf etwas fliegeniti kot pčele na med
auf freien Fuß setzenpustiti/pušćati na slobodu
auf jdn mit dem Finger weisen/zeigenkazati na koga (s) prsti
auf Raten kaufenkupiti na rate
auf Rechnung kaufenkupiti na račun
auf Sand bauengraditi na pijesak
auf seinen Vorteil bedacht seinmisliti na svoju prednost
auf Streife gehenpatrolirati
auf vollen Tourenpunom parom, svom snagom
aufatmenodahnuti, -nem
aufbahrenpoložiti na odar/mrtvačke daske
aufbauschenpretirati, napuhnuti, -nem
aufbürden (sich)navaliti, naprtiti (si)
aufbegehrenzavraziti
aufbeißenrazgristi
aufbessernpoboljšati, povišiti
Aufbewahrungčuvanje; garderoba
Aufbewahrungsortmjesto čuvanja
aufbietenoglasiti
aufbindenrazvezati, -ežem, odvezati, - ežem
aufblasen (sich)napuhnuti (se), -nem, naduti (se), -dunem, impf. napuhivati (se), -hujem, naprčivati se, -čujem
aufblähen (sich)naduvati, napuhnuti (se), -nem, naduti (se), -dunem, impf. napuhevati (se), -hujem, napuhivati (se), -hujem, napuhnjevati (se), -hnjujem, nadimati (se), -mljem
aufblitzenrasiknuti se, -nem, zasvititi se, zablisnuti (se), -nem, zabliskati (se), zakrisiti se
aufbrauchenpotrošiti
aufbrühenpopariti, zapariti
aufbrüllenzaruti, -ujem
aufbrechensilom otpriti/otvoriti
Aufbruchodlazak, -aska, otputovanje
aufdringlichnametljiv
Aufenthaltboravak, prebivanje; zadržavanje
Aufenthaltsgenehmigungodobrenje boravka/prebivanja
Aufenthaltsortmjesto boravka, prebivališće
Aufenthaltstitelboravišni/prebivališni naslov, uzrok boravka/prebivanja
auferstehengoristati se, stati se gori
Auferstehunggoristajanje
aufessenpojisti
auffallenpasti u oko
auffallendupadljivo
Auffangbeckenretenzioni bazen, sabirni bazen
Auffangbehälterposuda za sabiranje
Auffangprojektsabirni projekt, rezervni projekt
auffassenimpf./pf. razumiti
Auffassunggledišće, mišljenje
auffädelnnaditi, -ijem/-denem, impf. nadivati
auffälligupadljiv
auffindennajti, najdem, našao, pronajti, -jdem, -našao
Auffindungnajdenje
aufflammenbuknuti, -nem, planuti, -nem, plahnuti, -nem, razgoriti se
aufflatternprhnuti, -nem, sprhnuti, -nem
aufforstenpošumiti
auffressenpožerati, -rem
auffrierenrastaliti, odmrznuti, -nem
Aufgabenbereichkrug zadać, dužnosti, nadležnosti
Aufgeblasenheitnapuhnutost (f), nadutost (f)
aufgeblähtnapuhnut, nadut
Aufgebotoglašavanje; glasenje, glaška; mobilizacija
aufgebrachtjadovit, razjadan, srdit, pun jada
aufgelegtraspoložen
aufgeriebennažuljen, ranjav
aufgeschoben ist nicht aufgehobenodgodjeno nije zabljeno, odgodjeno nije riješeno
aufgeschobene Aufgabenodgodjene/odrinute zadaće
aufgewecktživ, živahan, -hna, -hno, bistar, -tra, -tro
aufgezogennavit
aufgrabenraskopati (cestu)
aufgreifenuloviti; prihvatiti
Aufgussnaliv
aufhängen (sich)ubisiti (se), obisiti (se), povišati, impf. višati
aufhörenprestati, -anem, impf. prestajati, -jem
aufhetzennahuskati
aufheulenzaruti, -ujem, zacviliti
Aufholbedarfpotriboća nadoknade
aufholennadoknaditi, izravnati
aufjauchzenzajuhuknuti, -nem
aufkaufenpokupovati, -pujem
aufkündigenotpovidati
aufkeimenizniknuti, -nem
aufklappenotpriti, -rem, otvoriti, rasklopiti, impf. otpirati (se), otvarati, rasklapati
aufklebennalipiti, prilipiti, zalipiti, oblipiti
aufknöpfenodgumbiti, razgumbiti, otkvačiti, raskvačiti, otkovčiti, raskovčiti
aufkratzen (sich)nakonuti se, -nem, ugrbasnuti (se), -nem
aufkreischenzakrešćati, -ćim, zavrisnuti, -nem
aufkrempelnzasuknuti, -nem, zasukati, -učem, zafrknuti, -nem
auflachennasmihnuti se, -nem
aufladennaložiti, naklasti, -adem; napuniti; impf. nalagati, nakladati
Auflagenbindungvezanost uz uvjet
Auflaufnabujak, sufle (jilo); nahrupljivanje, skupaspravljanje (ljudi)
Auflösungraspušćanje, razvezanje, ukidanje, raspadanje; razlučivost f, razlučljivost f
Auflösung eines Rätselsrazvezanje ganjke
Auflösung eines Vereinsraspušćanje/ukidanje društva
auflesenpobrati, -berem, nabrati, -berem
aufmachenotpriti, -rem, otvoriti; otkvačiti; otčepiti
aufmachen (sich)otpirati (se), otvarati (se); otpraviti se
aufmüpfigbuntovan, -vna, trubav
aufmunternohrabriti, razveseliti
Aufnahms-prijamni, prijemni
Aufnahmsprüfungprijamni/prijemni ispit
Aufopferungpredanost (f), aldovnost (f)
aufpassenmerkati, paziti
aufpickennašćukati (zrno), pozobiti, -am/-bljem, prekljuvati
aufplatzenpuknuti, -nem, raspuknuti se, -nem, impf. pucati
aufplustern (sich)nakostrušiti (se), našešuriti se, impf. hrustiti se (na + A)
aufpropfenzacipiti
aufpumpennapumpati
Aufputzkinč, nakit, ukras, cifra
aufputzen (sich)nakinčiti, nacifrati (se), impf. cifrati (se)
aufquellennabuhtiti, nabuhnuti, -nem, nabubriti, nabubrečiti
aufragendizati se, dižem
aufräumenspraviti, impf. spravljati
Aufrührerbuntovnik, huskaš, revolucionar, pobunjenik, rebel, zbludnjak
aufrührerischbuntovnički, revolucionaran, -rna, -rno
aufrüstennaoružati, impf. naoružavati; nadograditi, impf. nadogradjivati
Aufrüstungnaoružanje; nadogradnja
aufregen (sich)uzrujati (se), impf. uzrujavati (se), razjadati (se), impf. jadati (se), sputiti se, pf./impf. nervirati (se)
aufregenduzbudljiv
Aufreibtuchžuljak, -ljka
aufreizenrazdražiti, impf. husati, huskati
aufrichten (sich)nadignuti (se), -nem, nadvignuti (se), -nem, impf. nadizati (se)
aufrichtigiskren, pošten
Aufrichtigkeitiskrenost, poštenje
aufrollennamotati, impf. namatati, odmotati, impf. odmatati, zafrknuti, -nem
Aufrufapel, poziv
aufrundenzaokrugliti/zaobliti gori
aufs Geratewohl abreisenodvesti se po nosu, kamo te nos pelja
Aufsatzsastavak, -vka
Aufsatzwettbewerbnaticanje u pisanju sastavkov
aufsaugenpopiti, -ijem, -io, -ila, impf. popijati, posrkati, -rčem, posrknuti, -nem, pf./impf. apsorbirati
aufschäumenzapiniti
aufschürzen (das Fürtuch)zapreći, -ežem (pregaču)
aufschüttennasipati, impf. nasipovati, -pujem, navoziti, impf. navažati, nastriti, -rem, impf. nastirati
Aufschüttungnavoz
aufschiebenodrinuti, -nem, rastezati, -žem, odlagati, -žem, odgoditi
aufschiebendsuspenzivan, -vna
aufschiebende Wirkungodgadjajuće/suzpenzivno djelovanje
aufschließenotklenuti, -nem, impf. otklipati, -pam/-pljem, otpriti, -rem, impf. otpirati, otvoriti, impf. otvarati
aufschlitzenrasparati, rasporiti
Aufschlussrazjašnjenje
Aufschnittnarizak, -iska
Aufschreikrik, vrisak, -ska, vrisk
aufschreibenodšarafiti
aufschreibennapisati, -išem, -isao, zapisati, -išem, -isao, impf. zapisivati, -sujem, pf./impf. protokolirati
aufschreienkriknuti, -nem, zakriknuti, -nem, zakrešćati, -ćim, zaviknuti, -nem
aufschreien (vor Schmerz)zajauknuti, -nem
Aufschriftnatpis, naslov
Aufschubodlaganje, odgoda, odaljenje
Aufsehensenzacija, čudjenje
Aufsehen erregenizazvati čudjenje
Aufsehen erregendizazivajući/prouzrokujući čudjenje
aufseufzenzdahnuti, -nem
aufsitzenzajahati, -ašem
aufsperrenotklenuti, -nem, impf. otklipati, -pam/-pljem, odsunuti, -nem
aufspießennabosti, -odem, popikati, impf. natikati
aufspielenzaigrati
aufspulennamotati, impf. namatati
Aufstandbuna, ustanak, -nka, bunjenje, revolucija, revolta
aufstauenzagraditi, zagatati
aufstülpenzasukati, -učem, zasuknuti, -nem, zastrčiti
aufstechenprebosti, -odem, nabosti, -odem, prepustiti
aufstehenstati se, stanem, impf. stajati se
Aufstellungporedanje, postavljanje, popis, lista
Aufstiegsmöglichkeitmogućnosti napredovanja
Aufstiegsrundegornje kolo, gornji play-off (npr. kegljanje, hokej na ledu)
aufstreuen (Stroh)nastriti, -rem, prostriti, -rem
Aufstrichnamaz
auftankenimpf. tankati, napuniti/puniti tank
auftauchen (plötzlich)zbusnuti se, -nem
auftauenrastaliti (se), odmrznuti, -nem, razmrznuti (se), rastopiti (se)
aufteilen (sich)razdiliti (se), podiliti
Aufteilungpodiljenje, razdiljenje
Auftragzapovid, nalog
Auftraggebernaručitelj, nalogodavac, -vca
Auftraggeberinnaručiteljica, nalogodavateljica
Auftragsvergabedodiljenje/davanje naloga
auftrennenuparati, rasparati, rasporiti
aufwachenzbuditi se, impf. buditi se, zbudjati se, prebuditi se, impf. prebudjati se
aufwachsenodrasti, -tem, izrasti, -tem
Aufwandstrošak, trošak, uložak; raskoš
aufwändigdrag, rastrošan, -šna, raskošan, -šna
aufwändigraskošan, drag, kompliciran
aufwändige Arbeitdjelo s mnogo truda
aufwühlenizrovati, zburkati
aufweckenzbuditi, impf. zbudjati, prebuditi, impf. prebudjati; oživiti
aufweichennamočiti, impf. namakati, -ačem, razmočiti, impf. razmakati, -ačem, raskvasiti
aufwendenpotrošiti, strošiti, upotribiti
aufwiehernzarezgetati, -ećem
aufwinselnzacviliti
aufzahlennadoplatiti, impf. nadoplaćati, -ćujem
aufzählennabrojiti, impf. nabrajati, izbrajati
aufzehrenpotrošiti
aufzeichnennamoljati, nacrtati, naslikati; zapisati, zabilježiti, impf bilježiti; pf/impf. notirati; snimiti
Aufzeichnungbilješka, notica; snimanje
aufzeigenpokazati, -kažem; dignuti ruku (u školi)
Aufziehenodgajanje
Augeoko, pl. oči
Augen-očni
Augenabteilungočno odilenje
Augenarztvračitelj za oči, okulist
Augenaufschlagnujan pogled
Augenblickhip, hipac, -pca, mig, momenat, -nta, kratak čas
augenblicklichveljek, odmah, u jednom hipcu, ča bi okom mignuo
Augenbraueobrva
Augenflimmernmigetanje pred očima
Augenflusskrmežalj, -žlja
Augengläseročalji (pl)
Augenhöhleočnica
Augenlichtvid (m, f)
Augenlid(očni) kapak, -pka
augenscheinlichočividan, -dna, -dno, očevidan, -dna, -dno, očigledan, -dna, -dno, očit
augenscheinlich (adv.)očividuće, očito
Augenstarbelno
augentriefigkrmežljiv
Augenweidemilina za oči
Augenwimpermiga
Augenzahlbroj točak
Augenzahnočnjak, podočnjak
Augenzeugesvidok, očevidac, -ica
Augustkolovoz, august, augustuš
August-kolovozni, augustuški
Augustineraugustinac, -nca
Auktionlicitacija, aukcija
Aureoleaureola, svetački vijenac
aus dem Ärmel schüttelnistresti kot iz rukava
aus dem öffentlichen Gut entwidmenizneti iz javnoga dobra
aus dem Erinnerungsvermögen löschenizbrisati iz pameti
aus dem Gleichgewicht bringenizbaciti iz ravnoteže
aus dem Gleichgewicht geratenizgubiti ravnotežu
aus dem Netz herunterladenskinuti s mriže
aus dem Paradies vertriebenizgnan iz paradižoma
aus dem Vollen schöpfenčrpiti/vaditi iz obilja, puljiti iz punoga lonca
aus der Gesellschaft/Kirche ausstoßenizopćiti iz društva/crikve
aus der Patsche helfenizvući iz blata/kaljužu
aus freiem Antriebdobrovoljno, po vlašćoj želji
aus Funk und Fernseheniz radija i televizije
aus Furchtiz/od straha
aus voller Kehleiz svega glasa
aus voller Kehle schreienkričati iz svega grla
ausarbeitenzdjelati, impf. izdjelivati, -lujem
ausartenizroditi se, pretvoriti se
ausatmenizdahnuti, -nem, impf. izdisati, -išem
ausbackenispeći, ispečem, ispekao
ausbürsteniščetkati, skefati, iskefati
ausbeißenizgristi, -izem
ausbellen sichizlajati se
ausbeutelnstresti, -sem
ausbeutenishasnovati, -ujem, iskoristiti
Ausbeutungishasnovanje, iskorišćenje, eksploatacija
Ausbildnerinstruktor
Ausbildungizobrazba
Ausbildungspolitikizobrazbena politika, politika izobrazbe
ausblasenispuhati, ispušem
ausbleichenblijediti
Ausblickizgled, pogled, vid
ausbluteniskrvariti
ausbohrenizvrtati
ausborgenposuditi, impf. posudjivati, -djujem, posudjevati
Ausbrechen eines Zahnesizbijanje zuba
ausbreiten (sich)raširiti (se), impf. raširovati, -rujem (se), proširiti (se); rastegnuti (se), -nem, impf. rastezati se, -ežem; rasprostraniti se; prostriti, -rem, impf. prostirati, -rem, rastriti, -rem
Ausbruchistribljeno, vino od istribljenoga grojza
Ausbruchizbijanje, proboj
Ausbruch aus dem Gefängnisbig iz uze
Ausbruch einer Krankheitizbijanje betega
Ausbruch eines Vulkanspljuvanje/erupcija vulkana
Ausbuchtungizbočina
Ausdauerizdržljivost, žilavost
ausdauernizdržati, -im, zdurati
ausdauerndizdržljiv, žilav
ausdauernder Menschtvrda hrga
Ausdauersportšport duže izdržljivosti
Ausdünstungvonjba, parenje
ausdengelnisklepati, -pljem
ausdenkenizmisliti, pronajti, izumiti
ausdrücklichizričit, izrazit
ausdreschenizmlatiti, omlatiti
ausdruckslosprez izraza
ausdrucksvollizrazit
auseinanderackernrazorati, -rem, razložiti
auseinanderfallenraspasti se, -adem
auseinanderflüchtenrazbignuti se, -nem, razbižati se, -žim
auseinanderfliegenrazletiti se
auseinanderfliehenrazbignuti se, -nem
auseinanderjagenrazignati, impf. raziganjati, rastirati
auseinanderlaufenrazbižati se, -žim, rasteći se, -ečem, -ekao
auseinanderlegenrazmetati, -ećem
auseinanderscharrenrazgrnuti, -nem, rasčeprkati, rasprčkati
auseinandertreibenrazignati, rastirati
auseinanderwerfenrashitati
auseinanderziehenrastegnuti, -nem, impf. rastezati, -ežem, razvlići, -ičem, -ikao, impf. razvlačiti, razvući, -učem
auserlesenizibran
ausessenpojisti
Ausfahrtizlaz; vožnja
Ausfallshaftungjamstvo/garancija za gubitak
Ausfallshaftung übernehmenpreuzeti jamstvo/garanciju za gubitak
ausfädeln (sich)razuditi (se)
ausführlichopširan, -rna, -rno, na široko
Ausführung eines Auftragesizvršenje zapovidi/naloga
Ausführungsgefahrpogibel izvršenja
Ausführungsgesetzizvedbeni zakon
ausfüllenispuniti, zapuniti
ausfütternskrmiti, ukrmiti
ausfegenpomesti, -etem, umesti, -etem, izmesti, -etem
Ausfertigungotpravak, kopija
ausfindig machenizviditi; najti
ausfindig machenizviditi; najti, ziznati
Ausflüglerizletnik
ausflechtenisplesti
ausfließeniscuriti, isteći, -ečem, -ekao, impf. iscurati
ausfliegenizletiti, sproletiti, impf. izlitati, -ićem
Ausflugizlet, ekskurzija
Ausflugs-izletni
Ausflugsortizletišće, mjesto za izlet
Ausflugszielizletišće
ausforschenispitkovati, -kujem, išpionirati
ausfragenispitati, impf. ispitkovati, -kujem
Ausfragenspitkovanje
Ausfuhrizvoz, eksport
Ausfuhr-izvozan, -zna, -zno
Ausfuhrzollizvozna carina
Ausgangspunktishod
ausgäreniskipiti
ausgearbeitetizdjelan
ausgebentrošiti, potrošiti, van dati
ausgebreitetes Stroh/Bettrastrta slama/stelja
Ausgeburtizrod
Ausgedingestarovina, starački dio, pridržanje dijela imanja za starost, pridržavanje dohotka
ausgefallenneobičan, -čna; zvanaredan, -dna
ausgefeiltizbrušen; izdjelan, profinjen
ausgehungertpregladjen
Ausgehverbotprepovid/zabrana izlaska
ausgelassenraspušćan, raspušćen, razuzdan
Ausgelassenheitraspušćanost, raspušćenost, razuzdanost
ausgenommen (adv.)zvana
ausgeruhtspočivan
ausgeschlüpfter noch federloser Vogelkiloš
ausgeschnittenes Kleiddiboko izrizana halja
ausgesprochenizrazit, izričit
ausgesuchtizibran, iskan, biran
ausgetretener Schuhbočkor
ausgewachsenizrašćen
ausgewachsener Baumizrašćeno stablo
ausgewachsener Strauchizrašćen grm
ausgewaschenispran, zipran
ausgewähltizabran
ausgewogenodmiren, uravnotežen, skladan, izbalanciran, harmoničan
Ausgewogenheitharmoničnost f, uravnoteženost f
ausgezeichnetzvanaredan, -dna, -dno, odličan, -čna, -čno, izvrstan, -sna, -sno
ausgezogensvličen
ausgiebigobiljan, -ljna, -ljno, rodan, -dna, -dno
Ausgleichsantragmolba/potribovanje za izjednačenje
Ausgleichsantrag stellenpredložiti izjednačenje; predati molbu za izjednačenje
ausgleichsfähige Fläche (in der Landwirtschaft)zemljišće s mogućom kompenzacijom
Ausgleichszahlungplaćanje zbog izjednačenja
Ausgleichszulagedodatak za izjednačenje
ausgleitenpofuznuti se, -nem, sfuznuti se, -nem
ausgliedernizlučiti, impf. izlučivati, izdvojiti, impf. izdvajati
Ausgliederungizlučenje, izlučivanje, izdvojenje, izdvojivanje
Ausgliederung aus der Bundesverwaltungizdvojenje/izlučenje iz savezne uprave
ausgrabeniskopati, impf. iskapati, izrovati, zgrepsti, zgrebem
Ausgrabungiskapanje
ausgrenzenisključiti, izdvojiti
Ausgrenzungisključenje, impf. isključivanje, izdvojenje, impf. izdvajanje
Ausgussizliv
aushackenisići, -ičem, iskrčiti; iskljuvati
aushaltenizdržati, -im, izdurati, prekonjati, podnositi
Aushaltenizdržavanje
aushauchenizdahnuti, -nem, impf. izdisati, -išem, umriti, -rem
aushöhleniskružiti, izdupsti, -dubem, impf. dupsti, utliti
aushebeniskopati, impf. iskapati
ausheilenzaciliti, izvračiti
aushelfenpomoći, -orem, impf. pomagati, -ažem
Aushilfepomoć (f)
aushungernizgladniti
aushusten (sich)iskašljati (se), -ljam/-ljem
ausjätenupliti, -ijem
auskämmeniščesati, -ešem/-esao, rasčešati, -ešem, -esao
auskämmeniščesati
auskennen sichrazumiti, putiti se
ausklaubenistribiti, prebrati, -berem, impf. prebirati
ausklügelnizmudriti
auskleiden (sich)raspraviti (se), svilići (se)
ausklopfenisprašiti
auskocheniskuhati
Auskochenparenje
auskommenpogadjati se; ujti, ujdem, ušao
auskosteniskusiti
auskratzenzgrepsti, zgrebem, zdupsti, -dubem, istrugati, -am/-užem
Auskunftobavijest, informacija
Auskunftspflichtdužnost/obaveza informiranja
auslachenosmihavati
Auslageizlog
Auslandinozemstvo
Auslandseinsatzslužba u inozemstvu
Auslandseinsatz der Soldatenvojna služba u inozemstvu
Auslandsgesprächinozemni/internacionalni telefonat
Auslandsinvestitionulaganje/investicija u inozemstvu
Auslandswährung s. Fremdwährungdeviza, stranjski pinez
Auslaufispust, slobodno gibanje, ogradjen prostor, istrčanje
Ausländerinozemac, -mca, stranjski državljan
AusländerbeschäftigungsgesetzZakon o zapošljavanju strancev
Ausländerfeindlichkeitoduravanje tudjincev
Ausländerininozemka, stranjska državljanka
ausländischinozemski, stranjski
ausländische Investitioninozemna investicija
Ausläuferrub, rukavac, ogranak; produžetak, -tka;
Ausläufer eines Gebirgesprodužetak gore, podgorje
Ausläufer eines Tiefsrub/rukav ciklone
auslöffelnispuljiti
Auslebeniživljavanje
ausleben sichiživiti se, impf. iživljavati se
ausleckenpoflakati, izlizati, -ižem, -zao
Auslegung des Gemeinschaftsrechtstumačenje prava Zajednice
ausleihenposuditi
auslernenizučiti (se)
Ausleseizibrano, vino od izibranoga grojza
Ausleseizbor, elita
auslichtenisići, -ičem
auslichten (Baum)upiliti
auslichten (Baum)upiliti
auslotenizmiriti dibinu olovnicom; izviditi
ausmeiselnizdupsti, -dubem
ausmerzeniskoreniti, skrčiti, impf. pliti, plijem
ausmessenizmiriti
ausmistenskidati, pomesti, - etem; temeljito spraviti, izbaviti se nepotribnoga
ausmisten (Stall)kidati (štalu)
Ausmisten (Stall)kidanje (štale)
Ausnahmeiznimka
Ausnahmeregelungodredjenje iznimke
Ausnahmezustandiznimno stanje
ausnahmslosprez iznimke
ausnahmsweiseiznimno
ausnähenišiti, -ijem, opšiti, -ijem, impf. opšivati
auspackenraspokati, impf. raspokivati, -kujem, raspakovati, -kujem, razmotati, impf. razmatati
auspeitschenzbičevati, -čujem, išibati, bičem bubati, friškati
Auspeitschungbičevanje, batinanje, šibanje
auspfeifenisfućkati, izviždati
auspflanzenrasaditi, impf. rasadjivati, -djujem
auspickeniskljuvati
ausplaudernizbrbljati
ausplündernsplinjiti, oplinjiti, impf. plinjiti, opljačkati, impf. pljačkati
auspolsternmeko podstaviti
ausposaunenistrubiti, rastrubiti
auspressensprešati, zgnjaviti, izmižditi, užeti, užmem, impf. užimati
ausprobierenpokusiti, probati, (s)probirati
Auspuffispuh, ispušna civ
Auspuff-ispušni
Auspuffgasispušni plin/gaz
Auspuffrohrispušna civ
auspumpenispumpati
ausradierenizlišati, izbrisati, -išem
ausrangierenvanhititi, impf. vanhitati, izranžirati
ausrasierenizbriti, -ijem
ausrauchenpokuriti, popahati, -ašem, ispušiti; iskaditi se
ausrückenizajti, krenuti u akciju (ognjogasci), pojti van; pobignuti; krenuti, izmarširati (vojska)
ausrüsten (sich)opskrbiti, opremiti, naoružiti (se)
Ausrüstungoprema, sprav, naoružanje
Ausrüstungoprema, sprav
ausrechnenizračunati
Ausreisestempelizlazni pečat
ausreitenizjahati, -ašem
ausrichtenporučiti, izručiti (vist, pozdrav); obaviti, postignuti (posao); ogovarati (ljude); poravnati (liniju)
Ausrichtungusmirenje; priredjenje; poravnanje
Ausrichtungs- und Garantiefondsfond za usmiravanje i jamstvo
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die LandwirtschaftFond za usmiravanje i jamstvo za poljodjelstvo
ausrinneniscuriti, isteći, -ečem, -ekao
ausrodeniskrčiti
ausrottenzničiti, iskoreniti, zatrti, -tarem, skručati
Ausrottungzničenje, skončanje, zatarenje
Ausrufkrik, uzvik
ausrufenzakriknuti, -nem; proglasiti
Ausruferglasnik
Ausrufungproglašenje, proklamacija
Ausrufungszeichenuzvičnik
ausrupfenspuknuti, -nem, impf. pukati, -am/pučem
ausrutschenpofuznuti se, -nem, sfuznuti se, -nem, sfaknuti se, -nem
Ausrutscher(kol.) lapsus; nedočekan zgubitak (šport)
Aussagekraftizražajnost; moć izjave
aussagekräftigizražajan, -jna
Aussatzguba, lepra
aussaufenizlokati, -očem, polokati, -očem
aussaugenisciciti, iscmuljiti, isrkati, -rčem
aussätziggubav
aussöhnen (sich)pomiriti (se), izmiriti (se)
Ausschankrastok
ausschaufelniskopati, impf. iskapati, ishustiti
ausschöpfeniscrpiti, ispuljiti, izvaditi
ausschöpfenispuljiti, iščrpiti, iščrpati
ausschüttelnistresti, -sem
ausscheltenokarati
ausschenkenistočiti, impf. točiti, rastočiti, impf. rastakati, -ačem, takati, tačem
Ausschenkenrastakanje
ausscherenizbiti iz reda
ausschimpfenskarati, ukarati
ausschlafen sichnaspati se, -pim
Ausschlagosip, sitano, svrab, ekcem
ausschlaggebendmjerodavan, -vna, -vno
ausschlüpfenizleći se iz jaja
ausschlürfenisrkati, -rčem
ausschleckenizlizati, -ižem, -izao, poflakati
ausschleifenizbrusiti
ausschließenisključiti, izagnati
ausschließlichisključiv, ekskluzivan, -vna, -vno
ausschließlichisključiv
ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaftisključiva nadležnost Zajednice
Ausschließungisključenje
Ausschlussisključenje; ekskomunikacija
Ausschlussverfahrenpostupak isključenja
Ausschlussverfahren einleitenpokrenuti postupak isključenja
ausschmückennakinčiti
ausschmierenpomazati, -ažem, namazati, -ažem
ausschneidenizrizati, izrižem, ispiliti
ausschnitzelnizrizljati
ausschreibenispisati, -išem, impf. ispisivati, -sujem, raspisati, -išem, impf. raspisivati, -sujem
ausschreien sichizlajati (se)
ausschreitenkoracati
Ausschreitungprestupak, -pka, eksces
Ausschuss der RegionenOdbor regijov
ausschwärmenupušćati se
ausschwemmensplaviti
ausschwitzen sichispotiti se
aussehenizgledati, činiti se
Aussehenizgled; oblik
Aussehen der Münzeizgled/lik kovanice
Aussehen des Papiergeldesizgled/lik novčanic
aussendenposlati; emitirati
Aussendungposlanje; emitiranje
aussetzenizvrći, izložiti; zasaditi
aussetzen (sich)izložiti (se)
aussichtsreichs dobrimi izgledi, perspektivan, -vna
Aussichtsturmpanoramski turam
Aussichtswarte v. Warte
aussiedelniseliti, impf. iseljavati, raseliti, impf. raseljavati
Aussiedlungiseljenje, raseljenje
aussondernizdvojiti, impf. izdvajati, prebrati, -berem, impf. prebirati, impf./pf. sortirati
aussortierenizdvojiti, sortirati
ausspannenispregnuti, -nem, ispreći, -ežem, isprezati
ausspülenisplaviti, isplanuti, -nem, isplahnuti, -nem
ausspeienizrigati
ausspeisennahraniti
ausspielenizigrati
ausspionierenizviditi, išpionirati
ausspottenpošpotati, impf. špotati se, ismihavati, rugati se
Ausspracheizgovor, govor, razgovor
aussprechenizgovoriti, impf. izgovarati, sprogovoriti, impf. sprogovarati, artikulirati
ausspritzenišpricati, ištrcati
Ausspruchizreka
ausspuckenispljunuti, -nem, hraknuti, -nem, ishraknuti, -nem (se)
ausstattenopremiti, opskrbiti, urediti, impf./pf. ištafirati
ausstaubenisprašiti
ausstechenizbosti, -odem; impf. izbadati, izrinuti, -nem, izrivati
ausstehenizdržati, -im, podnositi, trpiti
aussteigenvanstati, -anem, impf. vanstajati, istupiti, impf. istupati
Ausstellungsstückizložak, -oška, eksponat
ausstemmenisklesati
aussterbenizumriti, -rem, impf, izumirati, izroditi se
Aussteuerštafirunga, ištafiranje
aussteuerništafirati
Ausstiegizlaz
ausstoßenispustiti, isključiti, istribiti, vanpehnuti, -nem, vansunuti, -nem, istirati, izreći, -ečem, -ekao, zaviknuti,-nem
ausstrecken (sich)protegnuti (se), -nem, impf. protezati (se), -ežem, rastegnuti, -nem, impf. rastezati, -ežem, utegnuti se, -nem, impf. utezati se, ispružiti (se), izvaliti se, rasteleknuti se, -nem, istezati
aussuchenizabrati, -berem, impf. izibirati, iziskati, -išćem
austüftelnizmudriti
austeilenpodiliti, impf. diliti, razdiliti, impf. razdiljati
Austerostriga
austoben sichzburati se
austragenraznositi, impf. raznašati; iznositi, impf. iznašati
AustralienAustralija
AustralierAustralijanac, -nca
AustralierinAustralijanka
australischaustralijanski
Austrägerraznosač, -ača
austreibenprognati, impf. proganjati, pognati, impf. poganjati, izgoniti, izagnati
austretenistupiti, impf. istupati, vanstati, -anem, impf. vanstajati; zgaziti, izgaziti
austricksennadmudriti, nasomariti
austrinkenispiti, -ijem, -io, -ila, popiti, -ijem
austrocknenosušiti (se), isušiti se, rasušiti se, prekruknuti se, -nem
ausufernpreplaviti, prelaziti granice/mjere; prerasti u
ausuferndprikomjerno
ausufernde Kostenprekomjerni stroški/prikoredni troški
ausufernde Rechteprikoredna prava, pretirana prava
Ausverkaufrasprodavanje
ausverkaufenrasprodati, impf. rasprodavati
ausverkauftrasprodan
auswachsenizrasti, -tem
Auswahlbewerbizborno naticanje
auswandernodseliti se, iseliti se, impf./pf. emigrirati
auswaschenisprati, -perem, impf. ispirati, potprati, -perem
auswärtigstranjski, vanjski
auswärts (adv.)van, vani, zvana
Auswegizlaz, put van
ausweglosbezizgledan, bezizlazan
Ausweglosigkeitbezizlaznost f
ausweißenpobiliti, zbiliti, pošvapiti
ausweinen sichisplakati se, -čem, doplakati se, -ačem
Ausweisiskaznica, legitimacija
ausweisenizgnati, izagnati, ispuditi, istirati
ausweisen sichpokazati, legitimirati se
Ausweisungprogon, izgon
auswendig (adv.)napamet
auswendig lernenučiti se napamet
auswendig sprechengovoriti napamet
Auswertungvridnovanje, procjena, valorizacija, ishasnovanje; analiza
auswetzenizbrusiti
auswickelnrazmotati, impf. razmatati, odmotati, impf. odmatati, izmotati, impf. izmatati
auswickeln aus dem Papierizmatati iz papira
auswindenužeti, užmem, užmiti, užmem; impf. užimati, izvijati
auswirken sichdjelovati, -lujem, imati učinak/posljedicu, uticati
Auswirkungdjelovanje, učinak, posljedica, uticaj
auswringenužeti, užmem, užmiti, užmem; impf. užimati, izvijati
auszahlen (sich)isplatiti (se), impf. isplaćati (se)
Auszahlungisplata, isplaćanje
Auszählung der Wahlkartenbrojenje izbornih karat
Auszeittime-out, prekid
auszupfenispuknuti, -nem
Autoauto, automobil, kola (n pl)
Autobahnautocesta
Autobahnabfahrtizlaz s autoceste
Autobahnauffahrtulaz na autocestu
Autobahnknotenkrižanje autoputov; čvor na autoputu
Autobahnkreuz v. Autobahnknoten
Autobahnzubringerprilaznica, prilazna cesta
Autobiografieautobiografija
Autoblinkeržmigavac, -vca
Autobusautobus
Autobus-autobusni
Autobushaltestelleautobusna štacija
Autodidaktsamouk, autodidakt
Autofahrervozač, autovozač
Autofahrervozač
Autofähretrajekt
Autofocusautofokus
Autofokusautofokus
Autokindersitzdičje sidalo za auto, autosidalo
Autoknackerauto-tat, auto-provalnik
Automatautomat
Automatikautomatika
automatischautomatičan, -čna, -čno
Automobilautomobil
autonomautonoman, -mna, -mno
Autonomieautonomija
Autorautor
Autorätselfahrtkvizvožnja autom
Autoreifenguma
Autoren-autorski
Autoreparaturwerkstätteautodjelaonica
autoritärautoritaran, -rna, -rno
Autoritätautoritet
Autoschiebertržac s ukradjenimi automobili
Autostraßeautocesta
Autoverkehrautopromet
Autowerkstätteautodjelaonica
auweh (interj.)au, joj
Aveläutenvečernji zvon, na Zdravumariju zvon
Aversionaverzija
AwareAvar
awarischavarski
Axtsikira
Azurazur
Äbtissinopatica
Ächzenstenjanje, skučanje, škripanje
Äffchenopičica, majmunče, -eta
ÄgyptenEgipat, -pta, Egiptom
ÄgypterEgipćan
ÄgypterinEgipćanka
Ähnlichkeitspodob f, spodobnost f
Ähreklas
Ährenklasje
Ährenfeldžitno polje
Änderungpromjena, minjanje, prominjenje
Änderungpromjena, minjanje
Ängstlichkeitbojažljivost (f), plašljivost (f), strašljivost (f)
Äpfelchenjabučica
Äquatorpolutnik, ekvator
Äquivalentekvivalent
Ärgerjad
Ärgerjad
Ärgernjadanje, nerviranje
Ärgernis erregendes Benehmenspačljivo ponašanje
Ärgernis erregendes Betragenspačljivo ponašanje
Ärmelrukav
Ärztekammervračiteljska komora
Ärztekammervračiteljska komora
Ärztenotdienstvračiteljska služba pripravnosti
Ärztinvračiteljica, doktorica, padarica
Ärztinvračiteljica, doktorica, padarica
Äste (pl)granje
Ästhetikestetika
Äthereter
Äußerungizjava, očitovanje
Äugleinokace
ÖAMTC-Stützpunktbaza ÖAMTC-a
Öffentlichkeitsarbeitobdržavanje odnosov s javnošću
ÖH-Wahlenštudentski izbori, visokoškolarski izbori
Ökonomieekonomija
Ökopunkteko-bodi
Ökopunktsystemsistem po eko-bodi
Ökosystemekološki sistem, ekosistem
Öl-in-Wasser-Emulsionemulzija ulja u vodi
Ölfeldnaftno polje
Ölmulti (Mineralölunternehmen)multinacionalni naftni koncern, naftni multi
Ölsperrebrana protiv ulja
Ösekarika, karičica
Österreich bekennt sich zu seinen VolksgruppenAustrija prihvaća svoje narodne grupe
Österreich ist das neue EU-VorsitzlandAustrija je nova zemlja predsidateljica EU-a
Österreich-KonventKonvent Austrija, Konvent za Austriju
Österreichische HochschülerschaftAustrijansko visokoškolarstvo
Österreichischer KameradschaftsbundAustrijski savez kameradov
Übelkeittežina
Übeltatzločin
Überalterungprestarost f
Überalterung der Bevölkerungprestarost stanovničtva
Überangebotprevelika ponuda
Überbürdungpreopterećenje
Überbelastungpreopterećenje
Überbleibselostanak, -nka, ostatak, -tka
Überdruckprejak pritisak
Übereileprenagljenost (f.)
Überflussobilje, obiljnost (f.), obiljovanje
Überforderungpreopterećenje, pretirano potribovanje
Übergangprijelaz, prelaz (razg.)
Übergang (von leichtem in schwieriges Gelände)prijelaz (od lakoga u teški teren)
Übergang von leichtem in schwieriges Geländeprijelaz od lakoga u teški teren
Übergangsbestimmungprelazna odredba
Übergangsfristprelazni rok
Übergangsregelungprelazno uredjenje
Übergewichtdebelina
Übergewicht bekommenvagnuti, -nem, prevagnuti, -nem
Übergriffpresizanje
Überkleidgornja pratež
Überlandstraßemagistrala
Überlappungpreklapanje
Überlastungpreopterećenje
Überlaufpreliv, pretok
Überlaufpreliv
Überläuferdezerter
Überlieferungpredaja, prikdavanje, tradicija, pravica
Übermachtnadmoć (f.)
Übermüdungutrudjenje, premorenje, utrudjenost (f.), premorenost (f.)
Übermutobisnost (f.), obist (f.), razuzdanost (f.), obidija
Übernachtungnoćevanje, prenoćenje, prenoćevanje, prenoćivanje
Übernahmenaprikzimanje, preuzimanje, primanje
Übernahmeprotokollprotokol o preuzimanju, zapisnik o primitku
Überproduktionprekomjerna produkcija
Überraschungpresenećenje, iznenadjenje
Überreifeprezrelost (f.)
Überrestostatak, -tka, ostanak, -nka
Übersättigungprezasićenost (f.), prezasićenje
Überschallflugzeugnadzvučni zrakoplov
Überschallgeschwindigkeitnadzvučna brzina
Überschriftnaslov, natpis
Überschuldungprezaduženost (f.), prezaduženje
Überschussvišak, -ška
Überschwemmungpoplava, povodja, potop
Überseeprikmorske zemlje
Übersetzungprijevod
Übersetzungprijevod, prevod
Überstundeprikvrimena ura
Übertragbarkeitprenošljivost f
Übervölkerungprenaseljenost (f.)
Überversicherungosiguranje prik vridnosti
Überzahlvećina
Überzeugungosvidočenje, uvjerenje
Überzeugungsarbeituvjerivanje
Überzeugungsarbeit leistenuvjerivati
Übungsbuchvježbenica
Übungsplatzvježbališće
Übungsschulevježbaonica
Übungszweckcilj vježbe
ächzenstenjati, -njem, skučati, -čim, škripati, -pljem
äffischopičinji, majmunski
ähnelnspodoban biti
ähnlichspodobno
ährenförmigklasnat, klasast
älterstarji
ältlichstarovit
ängstigen (sich)plašiti (se), strahovati, -hujem, strašiti (se), bojati se, -jim
ängstlichbojažljiv, plašljiv, strašljiv, golubinjega srca
äquivalentjednak, ekvivalentan, -tna, -tno
ärgern (sich)spačiti se, jadati (se), nervirati (se)
ärmlichsiromašak, -ška, -ško, siromašan, -šna, -šno, ubog
ärztliche Untersuchungvračiteljski pregled, zdravstveni pregled
äschernpepeliti
äsenpasti, -sem
ästhetischestetski
ätzennagristi, -izem, -izao
äußerervanjski
äugelnnamignuti, -nem, impf. migati, namigivati, -gujem, kujcati
öffentlichočit, javan, -vna, općinski
öffentliche Handjavna vlast, oblast
öffentlicher Dienstjavna služba
ökonomische Annäherunggospodarsko/ekonomsko zbližavanje
übel/schlecht bekommenuleći se
übenuvježbati, impf. vježbati (se)
über (prep.)prik (G), iznad (G), zvrhu (G), nad (I), o (L)
über alle Berge seinpojti prik svih brigov
über allesiznad svega
über allesiznad svega
über Berg und Talprik briga i doline
über Berg und Talprik briga i doline
über den Vertrag hinausgehend(e Maßnahmen)(mjere) prik ugovorenoga okvira
über die Runden kommenzmoći, obladati poteškoće
über eine Wärmebrücke wird Wärme schneller nach außen transportiertPrik teplinskoga mosta teplina brže dospene van.
über eine Wärmebrücke wird Wärme schneller nach außen transportiertPrik teplinskoga mosta teplina brže dospene van.
über jdn. Quarantäne verhängenodrediti komu karantenu
über sich ergehen lassenpodnositi
überall (adv.)svagdi(r), svakudi(r), svakuda(j), na sve strani
überallhin (adv.)svakamo(r)
überalternprestariti
überanstrengen (sich)pretegnuti (se), -nem, impf. pretezati (se), -ežem, prenatgenuti (se), -nem, impf. prenatezati (se), -ežem, prenapregnuti (se), -nem, impf. prenaprezati (se), -ežem
überaus (adv.)vrlo, jako
überbackenprepeći, -ečem
überbürdenpreopteretiti, impf. preopterećivati, -ujem
überbürdetpreopterećen
überbelastenpreopteretiti, impf. preopterećivati, -ujem
überbleibenpreostati, -anem, impf. preostajati, ostati, -anem, impf. ostajati
überbratenprepeći, -ečem
überbrückbarpremostljiv
überbrückenpremostiti, impf. premošćivati, -ujem
überbrühenzapariti, popariti
überdauernpredurati, preživiti
überdies (adv.)uzato, zvana toga
überdrüssig seingrostiti se; biti prezasićen; biti sit
überdrehenpretegnuti, -nem, impf. pretezati, -ežem
übereifrigpremarljiv
übereilen (sich)prenagliti (se), impf. prenaglivati (se)
übereilt (adv.)naglo, na nagli
übereinander (adv.)jedan prik drugoga (jedna prik druge, jedno prik drugoga)
übereinstimmenuskladiti
überessen sichprejisti se
überfallennapasti, -adem, impf. napadati
überfälligzakašnjen
überführenprevoziti, prevesti, -ezem; dokazati, -ažem (zločin)
überflügelnpreteći, -ečem, nadmašiti
überflüssignepotriban, -bna, -bno, suvišan, -šna, -šno
überflüssiger Schnickschnacknepotriban šnikšnak
überfliegenpreletiti, impf. prelitati, nadletiti, impf. nadlitati
überflutenpoplaviti
überfordernpreopteretiti, pretirano potribovati
überfrachtenpreklasti, prenaklasti
überfragenpostaviti/postavljati preteška pitanja
überfressen sichprežerati se, -rem
übergenaupretočan, -čna, -čno
übergießenzaliti, zalijem, zaljati (razg.), zalijem, impf. zalijati, obliti, oblijem, obljati (razg.), oblijem, impf. oblijati
überglücklichpresrićan, -ćna, -ćno
übergroßprevelik
überhabenbiti zač/za nešto odgovoran; biti sit čega, imati nešto prik glave
überhaupt nichtnikako
überhäufenopsipati
überhöhtprevisok, prevelik, predrag, pretiran
überhöhtprevisok, prevelik, predrag, pretiran
überhörenprečuti, -ujem
überirdischnadzemaljski, nadnaravan, -vna, -vno
überklebenprelipiti
überkletternpreplazniti
überkochenprekipiti
überkochende Emotionenužarene emocije
überkommenpopasti, -adem
überladenpreopteretiti, impf. preopterećivati, preklasti, -adem, impf. prekladati
überlappenpreklopiti
überlassenostaviti, impf. ostavljati, prepustiti, impf. prepušćati, odstupiti, impf. odstupati
überlastenpreopteretiti, impf. preopterećivati
überlastetpreopterećen
überlaufenprebignuti; prekipiti
überlaufen (Adj.)prepun, nabit
überlautgrohotan, -tna, -tno
überlaut (adv.)iz svega glasa
überlaut lachengrohotno se smijati
überlebenpreživiti, nadživiti, živiti duglje nego
überlebensgroßnatprirodno velik
überliefernnatprirodno velik
überliefernpredati
überlistenprevariti, nasapunati, nadmudriti
übermalenprefarbati, preslikati
übermächtignadmoćan, -ćna, -ćno
übermüdetpremoren, jako trudan
übermütigobistan, -sna, -sno, razuzdan
übermittelnposlati, pošaljem, impf. slati, šaljem
übermorgenprigzutra, priksutra
übermorgigprigzutrašnji, priksutrašnji
übernachtennoćiti, prenoćiti, impf. prenoćevati
übernationalnadnacionalan
übernächtigneispan
übernehmenpreuzeti, impf. preuzimati, naprikzeti, impf. naprikzimati, primiti, impf. primati
übernehmen sichpregrabiti se, pothititi se, prenategnuti se, impf. prenatezati se, prenapregnuti se, impf. prenaprezati se
überparteilichnadstranački
überquerenpregaziti, prekoraknuti, -nem, impf. prekoracati; prebroditi
überraschenpresenetiti, iznenaditi, nenadijano zateći
überreagierenpretirano/preosjetljivo reagirati
überredennagovoriti, impf. nagovarati, natentati, frigati
überreichprebogat
überreichenpredati, impf. predavati, naprikdati, impf. naprikdavati, izručiti, impf. izručivati
überreifprezreo, -ela, -elo
übersalzenpresoliti
übersattpresit
überschattenzasinjiti, opsinjiti, opstriti (fig.)
überschaubarpregledan, -dna, -dno
überschauenpregledati
überschätzenprecijeniti, impf. precjenjivati
überschüssigsuvišan, -šna, -šno
überschüssig (adv.)zviška
überschlafenprespati
überschnappenpobluditi se, znoriti se, obnoriti, ganuti se (komu)
überschreitenprekoraknuti, -nem, prekoracati, prestupiti, impf. prestupati
überschwemmenpoplaviti, impf. poplavljati
überseeischprikmorski
überseeische Gebieteprikmorske zemlje
übersehbarpregledan, -dna, -dno
übersehenne viditi, ne opaziti, preskočiti; pregledati
übersendenposlati, pošaljem, impf. slati, šaljem
übersichtlichpregledan, -dna, -dno
übersinnlichnatprirodan, -dna, -dno, nadnaravan, -vna, -vno
überspringenpreskočiti, impf. preskakati, -ačem
überstürzen (sich)prenagliti (se), impf. prenaglivati (se)
überstürzt (adv.)prenaglo
überstehenpretrpiti, preboliti, predurati, preživiti, premoći, -orem, prekonjati, impf. prekonjavati
übersteigertpretiran
überstimmennadglasati, impf. nadglasavati
überstreuenposipati, posipljati, impf. posipljavati
übertauchenprehoditi, ignorirati
übertragbarprenošljiv; dobavljiv
übertragbarer Erregerprenošljiv uzročnik
übertreibenpretirati, impf. pretirivati, pretirujem
übertrocknenpresušiti
übervölkertprenaseljen
übervollprepun
übervorteilenprehinjiti, prevariti, vkaniti, impf. vkanjivati, nadmudriti
überwältigenpreobladati, obladati, nadvladati
überwältigendnadmoćan, veličanstven, impozantan
überwälzenprevaliti, impf. prevaljivati
überwiegend (adv.)zvećega, pretežno
überwindbarpremostljiv
überwindenobladati, svladati, nadjačiti, prekoraknuti, -nem, preboliti, preobladati
überwuchertzarašćen, razrašćen
überzahlenpreplatiti, impf. preplaćivati, debelo platiti
überzeugen (sich)osvidočiti (se), impf. osvidočivati (se), -ujem, uvjeriti (se), uvjeravati (se)
überzeugtosvidočen, uvjeren
üblichobičan, -čna, -čno, navadan, -dna, -dno
übrigostali, zviška
übrig bleibenostati, -anem, preostati, -anem; ostati na cidilu (fig.)
übrig haben für etwasimati nešto rado
übrig haben für jemandenimati koga rado, simpatizirati s kim
übrig lassenostaviti, impf. ostavljati
Babybebi, ditešce, -ca
Babyklappeklapka/obločić za odlaganje bebijev
Bachpotok
Bach-potočni
BachblütenBachovi cvijeti
Bachedivlja svinja
Bachelorbakalaureus
Bachstelzepastirica
Bachweiderakita
Back-pohan
Backelice, jagodica
backenpeći, pečem, pekao
Backenzahnkutni zub, kutnjak
Backofenkrušna peć, krušnica
Backpfanneplej, labuš
Backpulverprah za pecivo
Backrohrrerna, redlja
Backsodasoda bikarbona
Backsteincigla
Backtriebmittelsredstvo za dizanje tijesta
Badkupka, kupelj (f.), voda za kupanje
Bad nehmenokupati se
Bade-kupaći, za kupanje
Badeanstaltkupališće
Badeanzugkupaći kostim, kostim za kupanje
Badehosekupaće gaćice
Badekappekapa za kupanje
Badekostümkupaći kostim
Badekostümkupaći kostim
Bademantelogrtač, kupaći plašć
baden (sich)okupati (se), impf. kupati (se)
Badezimmerkupelnica, kupaonica
baffpresenećen
Bagatellebagatel
Baggerbager
Bahnübergang mit Schrankenželjeznički prijelaz s braniki
Bahndammželjeznički nasip
Bahngleispruga, šine f pl
Bahnhofkolodvor, štacija
Bahnlinielinija, pruga
Bahnsteigperon
Bahnstreckelinija, pruga
Bahnverbindungželjeznička veza
Bahrenosilo, nosila n pl; odar (G odra)
BaierBavarac, -rca
bairischbavarski
Bajonettbajonet (m)
Bakkalaureusbakalaureus
Bakschischbakšiš, napojnica
Bakteriebakterija
balancierenbalancirati
Balaton-Kulturbalatonska kultura
bald kommt die Ablösungvrijeda će dojti zamjena
Baldachinbaldahin
baldig (adj.)skori, skora, skoro
baldige Besserungozdravi navredi/vrijeda
baldigst (adv.)navredi
Baldrianbaldrijan
Balgsvličena koža, mih
BalkanBalkan
Balkan-balkanski
balkanischbalkanski
Balkentram, brva, greda
Balkonbalkon
Balllabda, žbuhta; bal, tanac, -nca
Ball spielenlabdati se
Balladebalada
Ballastbalast
Ballensmotak, bala
Ballerinabalerina
Balletbalet
Balletttänzerinbalerina
Ballonbalon
Ballspiellabdanje
Ballungszentrumgusto naseljen centar
Balsambalzam
Bambusbambus
Banban
Ban-banski
banalbanalan, -lna, -lno, svakidanji
Bananebanana
Bandagebandaža
bandagierenbandažirati, fašljati
Bandebanda
bandförmigtrakast
Bandmaßvrpca za mirenje
Bandsägetračna pila
Bandscheibemedjukralježnička pločica
Bandscheibenvorfalldiskusprolaps
Bandwurmglist (f), glista, trakavica
Bankklup (f), stolica; banka
Bank (Schulbank, Kirchenbank)škamalj, -mlja
Bank-bankovni
Bankbeamte(r)činovnik u banki
Bankeinziehungsauftragnalog otknjižavanja
Bankeinzugotknjižavanje, bankovno otknjižavanje
Bankensteuerbankovni porez
Bankerbankar
Bankerinbankarica
Bankertponkrt, pobranče, faćok
Bankettbanket
Bankettbanket
Bankettebanket
Bankkontoauszugizvod bankovnoga konta
Bankleitzahlbankovni broj
Banknotenovčanica, banknota
Bannerzastava
Banusban
Barbar
Bar-barski
Barackebaraka
Barbarbarbar
Barbareibarbarizam, -zma
barbarischbarbarski
Barbarismusbarbarizam, -zma
Barbierbrijač
bares Geldsuhi/gotovi pinez
barfüßigbos
barfußbos, neobut
Bargeldgotovi pinezi, gotovina
bargeldlosnegotovinski, nepinezno
bargeldlose Zahlungnegotovinsko/nepinezno plaćanje, plaćanje čekom/karticom
bargeldloser Zahlungsverkehrnegotovinski/nepinezni plaćni promet, plaćni promet čekom/karticom
barhäuptiggologlav
Baritonbariton
barmherzigmilosrdan, -dna, -dno, milostiv, milostivan, -vna, -vno
barmherzige Schwestersestra milosrdnica
Barmherzigkeitmilosrdnost (f), milostivnost (f)
barockbarokni
Barockbarok
barockisierenbarokizirati
Barometerbarometar, -tra
Baronbaron
Baroninbaronka
Barrierebarijera, pregrada
Barrikadebarikada
Bartbrada
BartholomäustagBartolova
bartlosprez brade
Barvermögengotovinsko imanje
Basilienkrautbosiljak, -ljka
Basilikabazilika
Basilikumbosiljak, -ljka
Basisnote (Parfum)temeljna nota (duhe), konačna duha parfema/dušala
Basketballkošarka
Basketballspielerkošarkaš
Bassbas
Bassgeigebas, kontrabas, berde (f pl), bombe (f pl)
Bassistbasist
Basspfeifefagot
Bassverstärkerpojačalo za bas
Bastliko
Bastardbastard
Bastard-bastardni
Basteiutvrda, bastion
bastelnizdjelivati
Bataillonbataljon
Batikbatik
Bauansuchenmolba za gradnju
Baubehördegradjevinska vlast
Bauboomgradjevinski boom
Bauchtrbuh
Bauch-trbušan, -šna, -šno
bauchförmigtrbušast
Bauchfleischpotrbušina
Bauchgurttrbušina, potrbušina
Bauchhöhletrbušna šupljina
bauchigtrbušast
Bauchspeicheldrüsegušćerača, pankreas
bauengraditi, zidati, -am/zidjem
BauernbundSavez seljakov, Seljački savez
Bauernhose (lange, breite, bis zum Boden hängende Bauernhose aus Leinen)grebeši (m pl)
Bauernschuhopanak, -nka
Baufach-graditeljski
Bauführerpalir
Baugerüstkriste (f pl)
Bauherrgraditelj
Bauhofcestarnica; dvor/skladišće gradjevinskoga materijala
Bauloscestovno gradilišće
Baulosendekonac cestovnoga gradilišća
Baumstablo, drivo
Baumblütecvijet stabla, cvat stabla
Baumeistergraditelj
Baumkronekoruna stabla/driva
baumlangvisok kot bor
Baumnadeliglica
Baumpatenschaftkumstvo za stablo
Baumscherevrtljarske škare
Baumschlagsiča, panjišće
Baumschnittrizanje/obrizanje/obrizovanje stabla
Baumschnitthäckselungsičkanje kića, sičkanje driva
Baumschulerasadnik, rastilo
Baumwollebumbak, pamuk
baumwollenpamučan, -čna, -čno
Baunebengewerbezbočni gradjevinski obrti
Bauordnunggradjevinski red
Bauplangradjevinski plan
bauschigpušast
Bausteinaktionakcija "gradjevni kamen", gradjevnica
Baustoffgradjevni materijal
Bausubstanzgradjevna supstancija, supstancija zgrade
Bauverhandlungrasprava o gradnji
Bauvorhabennakana gradnje, gradjevinski projekt
Bauwerberpodnositelj molbe za gradnju
BayerBavarac, -rca
BayerinBavarka
bayerischbavarski
BayernBavarska
BayrinBavarka
bayrischbavarski
Bazillusbacilus
Bächleinpotočić, potošce, -eta
Bäckerpekar, pek
Bäcker-pekarski
Bäckereipekarija, pekarnica; pecivo
Bäckerinpekarica, pekovica
Bäckerinpekarica, pekovica
Bäckerladenpekarija, pekarnica
Bäderbaugradjenje kupališć
bähenspražiti, impf. pražiti
Bänkchenklupčica
Bärmedvid, Brundo
bärenstarkjak kot medvid
Bärlapplesičak, -čka
Bärlauchmedvidji luk
bärtigbradat
Bäuchleintrbušac, -šca
bäuchlings (adv.)potrbuške
bäuerliche Direktvermarkterindirektna prodavačica seljačkih produktov
bäuerlicher Direktvermarkterdirektni prodavač seljačkih produktov
Bäumchenstabalce
Bäumestabalje (n; coll.)
Böeudar vjetra
bösartigzao, zla
bösartiger Tumorzloćudni tumor
Bügel-BHgrudnjak sa žicom
Bügelfaltezatiglani nabor
Büglertiglač, peglač
Büglerintiglačica, peglačica
Bündelungusnopljenje, usvežnjavanje; fokusiranje, junktim
Bündelung der Kräftekoncentracija snagov
Bündelung der Strahlenfokusiranje
Bürgerbeschwerdežalba gradjanov
bürgerfreundlichljubezan/uslužan gradjanom
Bürgerhausgradjanska/gradska hiža, gradjanski/gradski stan
Bürgerinitiativeinicijativa gradjanov
bürgerliches Wohnhausgradjanska hiža, gradjanski stan
Bürgermeisterkonferenzkonferencija načelnikov
bürgernahblizak gradjanom
bürgernaher Politikerpolitičar blizak narodu
Bürgernähebliskost/blizina gradjanom
Bürgerrechtskämpferborac za gradjanska prava
Bürgerservicestelleservisni ured za gradjane
Bürgerversammlungspravišće gradjanov
Bürokaufmannuredski trgovac
Bürolehrlinguredski priučenik/inuš/šegrt
Büromaterialuredski materijal
beabsichtigennakaniti, imati naminjeno/nakanjeno, najprzimati si, namjeravati, imati ča u planu
Beamten-činovnički
Beamtendienst- und Besoldungsrechtpravo o službi i plaći činovnikov
Beamtentumčinovničtvo
Beamterčinovnik
beanspruchenpotribovati, -bujem
beanstandenprigovoriti, reklamirati
Beanstandungzamiranje, prigovor, reklamacija
beatmenudihati
beauftragendati nalog
beängstigenzastrašiti, uznemiriti
beängstigendzastrašujuć, uznemirujuć
beängstigende Entwicklung in der Politikuznemirujuć/zastrašujuć razvitak u politiki
Bebauungsplanplan gradjenja
Bebenpotres, potresanje
Bedarfpotriboća
Bedarfsartikelartikl svakidanjega hasnovanja, artikl svakidanje potrošnje
bedarfsorientiertorijentiran na potriboću, redeći se po potriboća
Bedarfszuweisungfinancijska dodjela za izvanredne potriboće
bedauerlicherweise (adv.)nažalost, žalibože
Bedauernžaljenje
bedächtigpotih, polak; zmišljat
bedächtig redenzmišljato govoriti
Bedürfnispotriboća; potripčina
bedürftigsiromašak, -ška, -ško, siromašan, -šna, -šno, ubog
bedeckenpokriti
Bedenkenrazmišljanje, premišljavanje; dvojba, neodlučnost f
bedenkenpromisliti (si), impf. promišljati (si), razmisliti, impf. razmišljati
bedenklichpogibelan, -lna, sumljiv
Bedenkzeitrok za premišljavanje
bedeutenznačiti, zlamenovati, -nujem
bedeutendvažan, -žna, -žno, značajan, -jna, -jno, znamenit
bedienenposlužiti, impf. posluživati, -užujem, podvoriti, impf. podvarati
bedienen (sich)koristiti se (čim)
Bedienungposluga, servis
bedingtuvjetan, -tna, -tno
Bedingunguvjet, kondicija
Bedingungs-pogodben
bedingungslosbezuvjetan, -tna, -tno
bedrückenddeprimirajući, težak, teška
Bedrohunggrožnja
beeidenpriseći, -egnem/-ežem
beeidetprisežan, -žna, -žno, sudski
beeidetprisežan, -žna, sudski
beeidigenprisezati, -ežem
Beeidigungprisega
beeilen sichpohitriti, zmaknuti se, -nem, impf. hitriti, pašćiti se
beeindruckenimpresionirati, imponirati
beeinflussenuticati, imati upliv (na)
Beeinflussunguticaj, uticanje, upliv
beeinträchtigenškoditi, kvariti
beerbenpojerbati, pf./impf. jerbati
beerdigenpokopati
Beerdigungpokop, pogreb
Beerdigungs-pogreban, -bna, -bno
Beerejagoda, boba, bobica, zrno
Beeren-jagodast, bobičast, zrnast
Beerenausleseizibrana zrnca, vino od izibranih zrnac
beerenförmigjagodast, zrnast, bobičast
Beerenobstjagodasti sad, jagodasto sadje
befallennapasti, -adem
befangenpristran
Befangenheitpristranost (f)
befassen sichbaviti se (s + I.)
befähigenosposobiti, pf./impf. kvalificirati
Befähigungsposobnost, osposobljenje, kvalifikacija
Befähigungsnachweispotvrda sposobnosti
Befehlsformzapovidni način, imperativ (gram.)
Befehlsgewaltzapovidničtvo
Befehlshaberzapovidnik, komandant
befehlswidrigprotiv zapovidi
befestigenpočvrstiti, pričvrstiti
befeuchtensmočiti, impf. smakati, -ačem, navlažiti, ovlažiti, impf. vlažiti, namočiti, impf. namakati, -ačem
befingernbadati, babrati
beflügelndati kreljute/krila; nadahnuti
beflecken (sich)umazati (se), -ažem, zapockati (se), zaprčkati (se), umastiti (se)
befreien (sich)osloboditi (se), zbaviti (se)
Befreierosloboditelj
befreitoslobodjen
Befreiungoslobodjenje
befreunden sichsprijateljiti se, združiti se
befreundet seindružiti se, prijateljiti se
befruchtenoploditi
befruchtete Eizelleoplodjeno jaje/jajašce
Befruchtungoplodnja, oplodjenje
Befugnisovlašćenje, vlast, pravo
befugtopunomoćen, ovlašćen
Befundnalaz
begabtnadaren, talentiran, sposoban, -bna, -bno
Begabtenförderungpodupiranje nadarenih/talentiranih
Begabungsförderungpodupiranje nadarenosti/talentov
begünstigendati komu/čemu prednost
begeben sichkrenuti, -nem
Begebenheitpripetenje, dogodjaj
begeistern (sich)oduševiti (se)
begeistertoduševljen, entuzijastičan, -čna, -čno
Begeisterungoduševljenje, zanos
Beginnpočetak, -tka, počinjanje
beginnenpočeti, -čnem, začeti, -čnem, započeti, -čnem, impf. započinjati, -njem, popasti se, -adem, impf. popadati se, nastati, -anem
beglückenusrićiti
beglücktsrićan, -ćna, -ćno
begleitensprohoditi, impf. sprohadjati, pratiti
Begleitersprohodnik, pratilac, -ioca
Begleiterinsprohodnica, pratilica
Begleitstraßepopratna cesta
Begleitungsprohod, pratnja
begrabenzakopati, impf. zakapati, pokopati, impf. pokapati
begrapschenlovasiti (kod koga), grabiti, obadati
Begräbnispogreb, pokop
Begräbnis-pogreban, -bna, -bno
begrüßenpozdraviti, impf. pozdravljati
Begrüßungpozdrav
begründete Stellungnahmeobrazloženo mišljenje
begrenzenograničiti, omedjiti, stegnuti, -nem
begrenztograničen
Begrenzungograničenje
Begrenzungograničenje
Begrenzungsleuchtezbočno svitlo
Begriffpojam, -jma
begriffstütziger Menschbukva
begutachtenstručno pregledati
Begutachtungpregledanje; stručno mišljenje
Begutachtungsverfahrenpostupak pregledanja
Behaltepflichtobaveza pridržanja, dužnost daljnjega zaposlenja
behandelnkurirati, liječiti, vračiti; zahadjati
Behandlungliječenje, kura, zahadjanje
beharreninzistirati
beharrlichuporan, -rna, -rno, stalan, -lna, -lno, čvrst
Beharrungsbeschlussustrajni zaključak, odluka inzistiranja
behauenotesan
behauenotesati, -ešem, istesati, -ešem, opsići, -ičem
behauener Steinklesani kamen
behauptentvrditi
Behauptungtvrdnja
Behördevlast f, oblast f, upravni organ
behütenčuvati
behebenpopraviti, impf. popravljati, podignuti, -nem
Behebungpopravljanje, podizanje
Behelfpomagalo
beherzigenk srcu si zeti
beherztrezolutan, -tna, -tno
Beherztheitsrčenost, hrabrost
behexenzaviškati, začarati
behilflich seinnapomoć biti, kumovati, -mujem
behindertuškodjen, pačen, hendikepiran
Behinderte(r)uškodjeni, invalid
behindertenfreundlichprilagodjeno pačenim/hendikepiranim
Behindertenpassiskaznica invalidov
Behindertenwerkstättedjelaonica za uškodjene
Behinderungpačenje, pačka, zaustavljanje
behutsamoprezan, -zna, pažljiv, nježan, -žna
beiblizu (G), kod (G), kraj (G), polag (G), pri (L), uza (A)
bei abnehmendem Mondkad misec mledni
bei der Abgabe einer Erklärungpri proglašenju izjave
bei einer Entscheidung mitmischensuodlučivati
bei Gottbome
bei ihm hapert es in Englischslab je u engleskom, engleski mu ne ide
Bei ihm sieht man den ersten Flaumvidi mu se mah
bei Nachtu noći
bei schriftlichen Arbeiten müssen die Quellen angegeben werdenu pismeni djeli se moraju citirati izvori
bei zunehmendem Mondkad misec raste
beißenogristi, -izem, impf. gristi, ufaknuti, -nem
Beißengrižnja
beißendgrižljiv
beißender Rauchoštar dim
beibehaltenpridržati, -žim, zadržati, -žim
Beibehaltungpridržavanje
Beibehaltung der Staatsbürgerschaftzadržanje državljanstva
Beichtespovid
Beichte abnehmenspovidati
Beichte abnehmenspovidati
beichtenspovidati se
Beichtenspovidanje
Beichtstuhlspovidnica
Beichtvaterspovidnik
beideobadva (m), obadvi (f)
beiderseitss obadvi strani
Beifallaplauz, božanje, odobravanje
beifolgendpriložen
beigelegte Behelfepriloženo pomagalo
Beihilfepotpora, pripomoć, potpomaganje, subvencija
Beihilfe zum Mordpomaganje pri umorstvu
Beihilfe zum Selbstmordpomaganje kod samoubojstva
beihilfefähige Flächepovršina s pravom na pripomoć
Beilsikira, tesla
Beilageprilog
beilegenpriložiti, impf. prilagati, dodati, impf. dodavati
beileibezaistinu ne, sigurno ne, nikako ne
Beileidsužalovanje, sućut (f)
Beileid ausdrückenkondolirati
beiliegendpriložen
Beinnoga; kost (f)
beinahe (adv.)skoro
Beinamenadimak, -mka
beinhaltensadržati, sadržavati
Beinhauskostionica
beisammen (adv.)skupa
Beischlafspolni odnos
beiseite (adv.)na stran
beiseite legenstaviti na stran, našparati
Beisitzerprisjednik, juror
Beispielprilika, pelda, primjer
Beispiele aufzählennabrojiti primjere
Beispiele aufzählennabrojiti primjere
beispiellosprez pelde, prez primjera
beispiellosprez primjera
beispielsweisena priliku, na peldu, na primjer
beistellenpristaviti
Beistrichzariz, zarez, koma
Beitragprilog, prinos, doprinos
Beitrag leistendoprinesti; plaćati prinos
beitretenpristupiti
Beitrittpristup
Beitrittsabkommenpristupni ugovor
Beitrittsverhandlungpregovor o pristupu
Beitrittsverhandlungen (EU)pristupni pregovori
Beiwagenprikolica
beizenlužiti, staviti u salamuru
bekannt sein wie schlechtes Geldbiti poznat kot čemeran pinez
Bekanntschaftpoznanstvo
bekämpfenboriti se protiv (G)
bekennenpriznati, valovati
Bekennerbriefpismo valovanja
Bekenntnispriznanje, valovanje, vjera, konfesija
bekenntnislosprez konfesije/vjere
Beklagteroptuženi, -noga, optuženik
beklatschenizbožati
beklebenpopikati, oblipiti
bekleiden (sich)opraviti (se), impf. opravljati (se), oblići (se), obličem, impf. oblačiti (se), spravljati se
Bekleidungpratež (f), oprava
Beklemmungstezanje
bekommendostati, -anem, impf. dostajati, -jem, zadobiti, -benem
bekreuzigen sichprekrižiti se
bekriegen (sich)vojevati (se), -jujem
bekrittelnprigovoriti, impf. prigovarati, pregudati, impf. močkati, kuditi, kudati, kritizirati, morgovati, preprdati
bekritzelnnačečrkati, počečrkati, poškrebati
beladennaložiti, impf. nalagati, -ažem, naprtiti, naklasti, -adem, impf. nakladati
Belagereropsidatelj
belagernopsjesti, -edem, impf. opsidati, opkoliti
Belagerungopsada, blokada
belangenoptužiti, pozvati na odgovornost; naligati, -ižem
belassenostaviti
belastenopteretiti, impf. teretiti, opterećivati, -ćujem
Belastungopterećenje, ter
belauben sichlistati se
belaufen sichiznašati, iznositi
belauschenprisluškivati
belügennalagati, slagati, slažem (komu), naplaviti
Belegdokaz, potvrda, račun
belegenobložiti, impf. oblagati, -ažem, potvrditi, impf. potvrdjivati
Belegexemplarpotvrdni egzemplar
Belegschaftpersonal
belehrenpoučiti, impf. poučavati
Belehrungpouka
belesennačitan
BelgienBelgija
BelgierBelgijanac, -nca
BelgierinBelgijanka
belgischbelgiški
beliebtobljubljen
bellenlajati, -jem
Bellenlajanje
Belletristikbeletristika
belobenpohvaliti
bemalennafarbati, pofarbati
bemühen sichpotruditi se, impf. truditi se, trsiti se, skrbiti se
bemerkenopaziti, upametzeti, zaobličiti; napomenuti, -nem, reći, rečem
Bemerkungnapomena, rič, izjava
Bemessungsgrundlagetemelj za poračunavanje poreza
bemitleidenmilovati, -lujem
benachbartsusjedski
benachrichtigenporučiti, naznaniti, nazvistiti, impf./pf. informirati
benachteiligenzapostaviti, impf. zapostavljati, prikratiti, impf. prikraćivati
Benachteiligtezapostavljena, prikraćenica
Benachteiligtezapostavljeni, prikraćeni
Benachteiligunguskraćenje, diskriminacija
Benediktinerbenediktinac, -nca
Benediktiner-benediktinski
Benediktinerinbenediktinka
benediktinischbenediktinski
Benehmenponašanje
benehmen sichponašati se
benennenzvati, zovem
Benennungimenovanje, naziv
Bengelvragolan, vražić, fickov
benommenumamljen
Benommenheitumamljenje
benummernnumerirati
benutzerfreundlichodgovarajuć hasnovatelju, lako za baratanje/hasnovanje
Benutzernamekorisničko ime
Benzinbenzin
beobachtengledati, opažati
bepflanzenzasaditi
beraten (sich)tanačiti, dati tanač, svitovati, -tujem; dogovarati se
Beratertanačnik, savjetnik
Beratungsdienstslužba/servis svitovanja
beraubenoplinjiti, opljačkati, ukrasti, -adem; impf./pf. splinjiti
beräuchernokaditi
berüchtigt adjzloglasan, -sna
berücksichtigenzgledati se na nešto, računati s kim/čim
berühmtznamenit, glasovit, slavan, -vna, -vno
Berühmtheitznamenitost, glasovitost
berührenbadnuti, -nem, impf. badati, pobadnuti, -nem, dotaknuti, -nem
Berührungbadanje, dotaknjenje
berechnenizračunati, proračunati
Berechnungproračun, proračunavanje
berechtigenovlastiti
Berechtigungdopušćenje
Bereichsektor, područje; okvir; oblast
bereichern sichobogatiti se
Bereicherungobogaćenje
bereinigenraščistiti, urediti, riješiti
bereisenproputovati, -tujem
bereitpripravan, -vna, -vno, spravan, -vna, -vno, gotov
bereitengotoviti
bereits (adv.)jur
Bereitschaftpripravnost
Bereitschaftsdienstslužba pripravnosti
bereitwillig (adv.)rado, dobrovoljno, dragovoljno
bereuenkajati se, -jem (za + A)
Bergbrig, gora
Berg-gorski
bergab (adv.)zbriga
Bergarbeiterrudar
bergauf (adv.)na/pod brig
bergauf hat er alle abgehängtpod brig je ostavio sve za sobom
Bergbaurudarstvo
Bergbauergorski seljak
Bergegerätsprav za spašavanje/dizanje/izvlačenje
bergenspasiti, impf. spašavati, dizati, izvući, impf. izvlačiti; izbaviti; kriti
Berghangrebro
Berghüttegorski dom, gorska koliba
Bergkammgorski vrhunci
Bergkettegorski lanac, brigovlje, gorje
Berglandgorje, brigovit kraj
Bergmattegorski pašnjak
Bergmeisterpermeštar, -tra, gornik
Bergspitzevrh, vrhunac, -nca
Bergtourplaninarski izlet
Bergungspašavanje, spasenje, dizanje, izvlačenje
Bergungsaktionakcija spašavanja/dizanja/izvlačenja
Bergungsmannschaftspasilačka ekipa
Bergwassergorska voda
Bergwerkrudokop
Bergzwerggorski patuljak/ragolin
Berichtizvještaj
berichtenjaviti, impf. javljati, nazvistiti
Berichterstatterizvjestitelj, dopisnik, reporter, korespondent
Bernsteinjanta, jantar
berstenpuknuti, -nem, impf. pucati, vresnuti
Berufzvanje, zanimanje, profesija
beruflicher Mittelpunktposlovno središće
BerufsausbildungsgesetzZakon o stručnoj izobrazbi
berufsbedingtprofesijski/profesionalno uvjetovan
berufsbedingte Krankheitprofesijski beteg, profesionalna bolest
Berufsberatungsvitovanje za izbor zvanja
Berufsbildopis zvanja/zanimanj
berufsbildende höhere Schuleviša škola za stručno obrazovanje
berufsbildende mittlere Lehranstaltsridnja škola za stručno obrazovanje
Berufsbildende mittlere Schule (BMS)sridnja škola za stručno obrazovanje
Berufsbiografieopis karijere
Berufsfelderpolja zanimanj
Berufspraktische Tagedani prakse u zvanju
Berufsschülerškolar obrtne škole
Berufsschuleobrtna škola
Berufsstrukturstruktura zvanj
Berufungpriziv, apelacija (jur.); poziv; duševni poziv, sklonost f
Berufung auf einen Postenpoziv na mjesto
Berufung gegen eine Entscheidungpriziv protiv odluke
Berufungsmöglichkeitmogućnost priziva
Berufungswerberprizivnik
Berufungswerberinprizivnica
besagenznačiti, zlamenovati, -nujem
besäenzasijati
beschaffenpreskrbiti
Beschaffenheitkakvoća, oblik, stanje
Beschäftigungzaposlenje, posao, -sla, djelo
Beschäftigungspolitikpolitika zaposlenja
beschämenosramotiti, posramiti
beschämendsramotan, -tna, -tno
beschämtosramljen, osramoćen
beschönigenpolipšati, impf. polipšavati, ulipšati, impf. ulipšavati
beschüttennasipati
beschützenčuvati, braniti
Beschützerčuvar, branitelj
Bescheidrješenje
bescheidenskroman, -mna, -mno
Bescheidenheitskromnost (f)
beschenkennadariti
beschichtetprevličen, obložen
beschickenposlati
beschießenstriljati
Beschlagokov
beschlagenokovati, okujem, potkovati, -kujem
beschleunigter Herzschlagubrzan puls
beschneidenobrizati, -ižem, uštucati, podrizati, -ižem
beschreibenopisati, -išem, impf. opisivati, -isujem, ocrtati
Beschreibungopis
beschriftenstaviti natpis, označiti, napisati na, etiketirati, markirati
Beschriftungstavljanje/pisanje natpisa
beschuldigenokriviti, impf. kriviti, optužiti, impf. optuživati, -žujem, potvoriti, impf. potvarati
Beschuldigungokrivljenje, optužba, krivnja, potvora
beschwatzennagovoriti koga nač
beschwörenpriseći, -egnem/ežem, impf. prisegati, zaklinjati
Beschwerdežalba
beschweren sichpotužiti se, žaliti se
beschwichtigenumiriti, impf. miriti, utišiti
Beschwichtigungumirenje, utišenje
beschwingtpoletan, živ, pun energije
beschwingt seinvedro/veselo raspoložen
beseitigenodstraniti, ukloniti
Beseitigungodstranjenje
Besenmetla, umitalo
Besenbindermetlar
Besenreisigmetlinje
Besenstielmetlišće
besessenopsedjen
Besessenheitmahnenost
besetzenposjesti, -edem, okupirati; našiti, -ijem; zapuniti, popuniti
Besetzungokupacija; zapunjenje, popunjenje
Besetzung von Rollenpodiliti uloge
besiedelnnaseliti, impf. naseljavati, nastaniti, kolonizirati
Besiedelungnaseljenje, naseljenost (f)
Besiedlungnaseljenje, naseljenost (f)
besiegenpotući, -učem, -ukao, pobiti, -ijem, nadvladati, obvladati
besinnlichdiboko zamišljen, kontemplativan
Besinnungsvist, razmišljanje
Besitzimanje, posjed, vlasničtvo
besitzenposjedovati, -dujem, imati
Besitzerposjednik, vlasnik
Besitzer eines halben Lehenspolovnjak
Besitzstörungsmetanje imanja/posjeda
Besitzteilungsurkundepovelja o podiljenju posjeda
Besitztumimanje, posjed
besoffenpijan, užeran, napit, opit
Besoffenheitpijanstvo, užeranstvo
besohlenpotplatiti
besondere(r)osebit, osebujan, -jna, -jno
Besonderheitosebitost (f), osebujnost (f), špecijalitet
besonders (adv.)osebito, osebujno, zvanaredno
besorgenpreskrbiti, nabaviti, impf. nabavljati
Besorgnisskrb (f), strah
besorgtpun skrbi
bespeien (sich)urigati (se), porigati (se), urisati se
bespitzelnopservirati, špionirati, uhadjati
besprühenporositi
besprengenpoškropiti, impf. škropiti
bespuckenpopljuvati, upljuvati
besserbolji
bessern (sich)poboljšati (se), popraviti (se)
Besserungpoboljšanje
Besserungsanstaltpopravilišće
Besserwisserspametnjak, spametnjaković
Bestandstalnost (f)
Bestandsverzeichnisinventar
Bestandteilsastavni dio (G dijela)
bestattenpokopati, impf. pokapati, zakopati, impf. zakapati
Bestattungpogreb, pokop
bestärkenojačati, počvrstiti
bestätigenpotvrditi, priznati
Bestätigungpotvrda
bestäubenoprašiti, impf. prašiti, upuziti
bestürmennapasti, –adem, impf. napadati
bestürztzaprepašćen, prestrašen, smeten
bestürztzaprepašćen, prestrašen
beste(r) (adj.)najbolji
bestechenpodmazati, -ažem, podmititi
bestechlichpodmitljiv, za kupiti, koruptan, -tna, -tno
Bestechlichkeitpodmitljivost (f), korupcija
Bestechungpodmazanje, mito
Bestechungsgeldmito
Besteckpribor za jilo
bestehenpostojati, -jim, biti, jesam/sam, egzistirati
Bestehenopstanak, -nka
bestehen auf etwasinzistirati na čemu, ne popustiti
bestehlenukrasti, -adem
bestellennaručiti; obdjelati, impf. obdjelivati; pozvati
bestellen (Essen, Trinken)zapovidati
Bestellungnarudžba
bestickennašiti, –ijem
Bestiebeštija, zvir, zvire
bestimmenodrediti, impf. odredjivati
Bestimmungodredba
bestockenzgusnuti se
bestrafenkaštigati, impf. kaštigovati, –gujem
bestrafenkaštigati, impf. kaštigovati, –gujem
bestraftkaštigan
bestrahlenosvitliti; izložiti radijaciji
bestreitenpobiti, impf. pobijati, negirati, osporiti, impf. osporavati
bestreuenposipati, postrovašiti
Besuchpohod, poiskanje
besuchenpohoditi, impf. pohadjati, poiskati, –išćem, navrnuti se, –nem, navratiti se
Besucherpohodnik
besudeln sichukaljati se
Bet-molitven
betastenopipati, pobabrati, badati
betauenporositi
betautrosan, –sna, –sno
betätigen sichdjelati, poslovati, –lujem
betörenpobluditi, iznoriti, zaslipiti
betenpomoliti se, moliti; zmaljati se
Betermolitelj
beteuerntvrditi, bogmati se
betitelntitulirati, dati naslov
Betonbeton
Beton-betonski
betonennaglasiti, impf. naglašavati
betonennaglasiti, impf. naglašavati
betonierenbetonirati
Betonsteinwerktvornica betonskoga kamenja
Betonungnaglasak, –ska, akcent
Betonwerkbetonara
betrachtengledati
betrageniznositi, impf. iznašati
Betragenponašanje
betragen sichponašati se
betrauenpovjeriti
betrauernžaliti, žalovati, –lujem, tugovati, tugujem
beträchtlichznatan, –tna, –tno
betrübttužan, –žna, –žno, turoban, –bna, –bno, žalostan, –sna, –sno, ražalošćen
betrügenprehinjiti, impf. hinjiti, pofolišiti, prevariti, vkaniti, ufuznuti, pohamišiti
Betrügerhimbenjak, vkanljivac, –vca, hamišnjak
betrügerischhimben, vkanljiv, hamišan, –šna, –šno
betreffennaligati, –iže, sputa ići
betreffend (adv.)glede, ča naliže
betreibenbaviti se; peljati; poganjati
Betreiberkoncesionar, upravitelj, obdržatelj
betretenstupiti (u/na/pred + A)
Betreuerpodvaratelj; mentor, tutor (obrazovanje); trener (šport)
Betreuerpodvornik
Betreuerinpodvarateljica; mentorica, tutorica (obrazovanje); trenerica (šport)
Betreuerinpodvornica
Betreutes Wohnenpodvorno stanovanje, stanovanje s podvaranjem
Betreuungseinrichtungskrbišće
Betriebpoduzeće, pogon
Betriebs-poslovni, pogonski, proizvodni, opskrbni, zaposlenički, industrijski, ekonomski, gospodarski
Betriebsarztvračitelj/liječnik poduzeća
Betriebsausgabenposlovna izdavanja
Betriebsärztinvračiteljica/liječnica poduzeća
Betriebsberatersavjetnik poduzeća
Betriebsberaterinsavjetnica poduzeća
Betriebserkundungupoznanje poduzeća
Betriebsführungpeljanje poduzeća, menadžment
Betriebsgebietpogonska/industrijska zona
Betriebskostenopskrbni stroški; proizvodni stroški
Betriebsmittelproizvodno sredstvo
Betriebsprüfungrevizija poduzeća
Betriebsratzastupnik zaposlenih, zaposlenički vijećnik
Betriebsratgremij: zastupničtvo zaposlenih, zaposleničko vijeće
Betriebswirtekonomist, gospodarski upravitelj
Betriebswirtinekonomistica, gospodarska upraviteljica
Betriebswirtschaftekonomija poduzeća, gospodarenje poduzeća; ekonomika
betrinken sichnapiti se, –ijem, opiti se, –ijem
betroffenpogodjen, neugodno presenećen, smeten
betroffenpogodjen, neugodno presenećen
Betroffenedotična, odredjena; pogodjena
Betroffene(r)dotični, odredjeni; pogodjeni
betrogenprehinjen
Betrughimba, hinjba, prevara, vkanjba, hamišija
Betrugsbekämpfungborba protiv vkanjivanja
Betschemelklečalo
Bettstelja, postelja
Bett-steljni
Bettbankposteljnica
Bettdeckepokrivač
Betteleipekljanje, prosjačenje
bettelnpekljati, prositi, prosjačiti
Bettelnpekljanje
Bettgestellposteljnica
bettlägerig seinbiti na stelji, ležati
bettlägerig werdenodleći, –ežem/–egnem, odnemoćati
Bettlerpekljar, prosjak
Bettwäschesteljno rublje, posteljina
Beugehaftprinudni/prisilni pritvor
Beugestrafeprinudna/prisilna kaštiga
Beulefuga, bula, hrga, luba
beunruhigen (sich)uznemiriti (se), impf. uznemirivati (se), –rujem
Beurkundungpotvrda dokumentom
Beurkundungpotvrda dokumentom
Beurteilungskriteriumkriterij(um) za ocjenjivanje
Beuschelplućice
Beuteplinj
Beutelmošnja, torba
Beuteltiertobolčar
Bevölkerungstanovničtvo, narod
Bevölkerungsanteiludio stanovničtva
Bevölkerungsdichtegustoća stanovničtva
Bevölkerungsgruppegrupa stanovničtva
bevollmächtigenopunomoćiti, ovlastiti, dati punomoć
bevollmächtigtopunomoćen, ovlašćen
bevorprije/prlje neg(o)
bevormundenstaviti pod skrbničtvo; pretirano se skrbiti; biti komu skrbnik; peljati koga stalno za rukicu (fig.);
Bevormundungstavljanje pod skrbničtvo/kuratel; skraćenje odlučivanja
bevorstehenimati pred sobom
bevorstehendpredstojeći
bewachsenobrašćen
bewachsenobrasti, -tem, obrasti lišćem/kićem
BEWAG siehe Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG
bewahrenočuvati, impf. čuvati
bewahrheiten sichobistiniti se
bewähren (sich)pokazati se sposobnim/uspješnim
bewährtisproban, iskušen
Bewährunguvjetna sloboda
Bewässerungsanlagenaprava za poljivanje/navodnjavanje
bewölken sichzaoblačiti se, impf. oblačiti se
bewölktoblačan, -čna, -čno
Bewölkungsauflockerungrazvedrivanje, razvedrenje
bewegliches Vermögen/Gutgibljivo imanje
bewegtganut, zburkan
Bewegung machenrazgibati se, -bljem, rashoditi se
Bewegungsraumdvorana za tjelovježbu
beweinenoplakati, -ačem, impf. oplakivati, -kujem
bewerben sichnaticati se, -ičem, kandidirati
bewertenocijeniti, prosuditi
bewirtenpogostiti, impf. gostiti
bewirtschaftengospodariti; obdjelivati zemlju/djelati zemlju
Bewirtschaftunggospodarenje
Bewohnerstanovnik
bewundernobožavati
bewusstsvistan, -sna, -sno
Bewusstlosigkeitnesvišće, nesvist
Bewusstseinsvist
bezahlenplatiti, impf. plaćati
bezaubernzačarati
bezähmenpitomiti, krotiti
Bezügeprimanja
bezüglich (adv.)glede, gledeć, ča naliže
bezeichnennaznačiti, zazlamenovati, -nujem; markirati
bezeichnendkarakterističan, -čna, -čno, tipičan, -čna, -čno
bezeugenposvidočiti, impf. svidočiti
bezichtigenokriviti, impf. kriviti
Beziehungodnos, veza, pogled
beziehungsweise (adv.)odnosno
beziffernbrojem označiti
Bezirkkotar
Bezirks-kotarski
Bezirksgerichtkotarski sud
Bezirkshauptmannschaftkotarsko poglavarstvo
Bezirksobmannkotarski predsjednik/predstojnik
Bezirksschulinspektorkotarski školski nadzornik
Bezirksschulinspektorinkotarska školska nadzornica
Bezirksschulratkotarski školski savjet
Bezugspersonpeldodavna peršona, peršona pretkip, peršona povjerenja
bezweckenkaniti, namjeravati
bezweifelnposumljiti, impf. sumljiti
bezwingensvladati, pokoriti
BibelBiblija, Sveto pismo
Bibliothekknjižnica
Bibliothekarknjižničar, bibliotekar
biblischbiblijski
biederstarovjerski
Bienepčela
Bienen-pčelinji, pčelarski
bienenfleißigmarljiv kot pčela, marljiv kot mrhunac
Bienenhaubepčelarsko sito
Bienenhauspčelinjak
Bienenköniginmatica
Bienenkorbkoš, košić
Bienenschwarmroj, pčelac
Bienenstachelklica, pisk, žalac, -lca
Bienenstockkoš (f), košić, kaptar
Bienenzuchtpčelarstvo
Bierpivo
Bier brauenvariti pivo
Bierbrauerpivar
Bierbrauereipivara
Bierrettichrotkva
Bigamiebigamija
Bikinibikini, -ija
Bilanzbilanca, godišnji obračun
Bilanzrechnungbilančni račun
bilateralbilateralan, -lna, -lno
Bildkip, kipić, slika
Bilderbuchslikovnica
Bilderschriftslikovno pismo
Bildhauerkipar
Bildhauereikiparstvo
bildnerischlikovni, -vna, -vno
bildnerische Erziehunglikovni odgoj
Bildniskip, portret
Bildschirmekran
Bildstockpilj
Bildungobrazovanje, školovanje, naobrazba, izobrazba, prosvićenost; tvorba
Bildung einer kriminellen Vereinigungstvaranje zločinačkoga udruženja, formiranje kriminalne organizacije
Bildungsangebotobrazovna ponuda
Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogikobrazovni institut za pedagogiku u čuvarnici
Bildungsmittelobrazovno sredstvo
Bildungspolitikobrazovna politika
Bildungsrahmenplanokvirni obrazovni plan
Bildungsserverobrazovni poslužitelj
Bildungsträgernositelj obrazovanja
Bildwerkskulptura
billiglakocjen, jeftin
Billigangebotlakocjena ponuda, ponuda za nisku cijenu
billigenodobriti, impf. odobravati
Billigungodobrenje
Bindetrak, zavoj
Bindegewebevezivno tkivo
bindenvezati, vežem, privezivati, -zujem
bindendobavezan, obligatan
bindende Wirkungobavezno djelovanje
Bindestrichcrtica, crta
Bindestrohponkrt, povrislo
Bindewortveznik, konjunkcija
Bindfadenvrca, trak
Bindungsfristrok vezanja
binnenu času od (G)
binnen eines Tagesu času od jednoga dana
Binnenlandunutrašnja zemlja
BinnenmarktNutarnje tržišće
Binnenschifffahrtriječna i jezerska plovidba
Biografiebiografija, životopis
Biolandbaubiološko poljodjelstvo
Biologiebiologija
biologischbiološki
biologischer Landbaubiološko poljodjelstvo
biologischer Schutzmechanismus gegen Schädlingebiološki obrambeni mehanizam protiv škodljivcev
biologisches Forschungsinstitutinstitut za biološko istraživanje
Biomassebiomasa
BIP (Bruttoinlandsprodukt)bruto domaći produkt
Birkebreza
Birken-brezov
Birkenreisigmetlinje
Birn-hruškov, kruškov
Birnbaumhruška, kruška
Birnbranntweinhruškovica
Birnehruška, kruška; žarulja
birnförmighruškast, kruškast
bisdo (G)
bis dahindonle, dotle
bis danndotle
bis jetztdosad(a), dosidob, dosle
bis oben hinaufnavrh
bis zu diesem Augenblickdo ovoga hipca
bis zu einem gewissen Graddo neke mjere
bis zum letzten Tropfen austrinkenispiti do zadnje kapljice
Bisamratteštakor
bischöflichbiškupski
Bischofbiškup, natpastir
Bischofshofbiškupski dvor
Bischofsmützemitra
Bischofssitzbiškupsko sidišće
Bischofsstabbiškupska palica
Bischofsstuhlbiškupski stolac
Biskuitbiskvit
Biskuitbodenbiskvitni pod
Biskuitplattepečeni biskvit
Bissugriz; falat
bisschen (adv.)mrvu, mrvicu, malo
Bissenzalož
bissfestnepregrižljiv; al dente
bissfeste Spagettišpagetiji al dente
bissfestes Spielzeugnepregrižljiva igračka
bissigugrižljiv, zagrižljiv, žvalav, žučljiv
bissiger Hundoštar kucak
Bistumbiškupija
Bitteprošnja, molba
bittenprositi, moliti
bitteržukak, žu(h)ka, žu(h)ko, gorak, -rka, -rko
bitter wie Wermutgorak kot pelin
bittere Arzneigorko vračtvo
bittere Reuegorko kajanje
bitteren Schmerz empfindenćutiti gorku bol u duši
Bitterkeitžukoća, gorčina
Bitternisgorčina
Bittersalzgorka sol
Bittstellermolitelj, uprošnjak
Bitttagekriževski dani
Black-outkad ti pamet stane
blamieren (sich)osramotiti (se), impf./pf. blamirati (se)
blamiertosramljen, osramoćen
Blas-trutarski
Blasebalgpude (f pl)
blasenpuhnuti, -nem , impf. puhati, -am/pušem, trubiti
blasiertblaziran
Blasmusikverbandsavez limene glazbe
Blasphemieblasfemija
blassblijed
blass werdenublijediti, impf. blijediti
Blattlist (f); list (m), novine (f pl)
Blattern (f plkozice (f pl)
blatternarbigkozičav
blauplav, modar, -dra, -dro
Blaumodrina, plavo, -oga
blau färbenplaviti
blau färbenplaviti
Blaudruckmodrotisk
blauer Fleckfleka, črnjavka
Blausteinplavi kamen, alaun, galica
Bläserpuhač, trutar
Blässeblijednost (f)
Blätter-lisnat
blätternlistati
Blätterteiglisnato tijesto
blättrige Mandellisnate mandulice
bläulichplavkast
Blechpleh, lim
Blech-plehen, limen
Blechnapfšajka
Blechschadenškoda na limu
Blechschmiedlimar
Bleiolovo
Blei-olovni, -vna, -vno
bleib stehen!stani!
bleibenostati, -anem, impf. ostajati, -jem
bleiben lassenostaviti, pustiti
bleichblijed, žukljav, sirast
bleich werdenublijediti, impf. blijediti
Bleicheblijednost (f)
bleichenblijediti, biliti
bleiernolovni, -vna, -vno
Bleistiftolovka, plajbas
Blesselisa
Blickgled, pogled
blickdichtneprovidan
blickdichte Strümpfeneprovidne čarape
Blickwinkelkut gledanja, gledišće, perspektiva
blindslip, ful
blind werdenoslipiti
Blinddarmreizungrazdraženost slipoga čriva
Blindeslipa, fula
Blinde(r)slipac, -pca, fuli, -loga
blinder Fanatismusslipi fanatizam
Blindheitslipoća, fulost
Blinker (Auto)žmigavac (auto)
blitzblanksvitao kot zrcalo, čist kot sunce, nasvitlano
Blitzkriegblickrig
Blockflöteblok frula/flauta
bluffenblefirati
Blumenanlagecvjetna površina, mjesto oblikovano kiticami
blumigračiti/dušati po cvijetu
blumige Note (Wein)cvijetna nota (vina)
Blut quillt aus der Wundekrv žurga iz rane
Blutbadpokolj, klanje, masaker
Blutspendeaktionakcija darovanja krvi
Blutvergießenproljivanje krvi
Bockbierjako pivo
Bodendeckerraslina, ka se razraša po tlu
Bodenschätzerudno bogatstvo
Bolzenschneidersikač za metal
Boomboom, bum, nagli rast, nagla konjunktura
boomendoživiti/doživljavati boom
boomendu boomu, cvatuć
borstenartiger Fortsatz an der Ähreosina, osinje
borstenartiger Fortsatz an der Ähreosina, osinje
Boxershortsbokserice
BozenBolcano/Bozen
brachliegendneobdjelan, nehasnovan, napraške
Brain Drainodliv mozgov, odliv učnih ljudi, big školovanih, brain drain
Brandbestattungpaljevinsko/žarno pokapanje
Brandgrabpaljevinski/žarni grob
Brandrodungkrčenje paljenjem
Brandrodung betreibenkrčiti paljenjem
Brandsicherheitswacheognjogasna straža, protivpožarna straža
Brandungudaranje slapov, razbijanje valov
Brandungszoneudarna zona slapov
Bratapfelpečena jabuka
Bratenpfannepresura za pečnju
Bratentopf usp. Bräterlonac za pečnju
Bratpfannepresura, kastarulja
Bratscheviola
brauenvariti
braunkafecak, -cka, kostanjast
braun werdenpočrniti
braungebranntopaljen
Braunkohlemrki ugljen
Bräter usp. Bratentopfposuda za pečnju
Bräunungscremekrem za črnjenje
Brückenkopfmostobran
brüskierenbriskirati, osiknuti se, impf. osikati se
Breitangerdorfselo na širokoj ledini
Breitband-Internetširokopojasni/širokopasni internet
Breitband-Internetanschlussširokopojasni/širokopasni priključak internetu
Breitscheinwerfersvitlo za maglu, maglenka
Breitstrahlersvitlo za maglu, maglenka
Bremslichtkočno svitlo
Briefbombebomba u pismu
Briefwahlodibiranje/glasovanje pismom
Brillenschlangekača naočarka
Brunft der Küheodganjanje krav
Brunnenkressepotočarka
Brunnenstubeograda zviranjka/studenca
Brutapparatležnica, inkubator za pipliće, umjetna kočka
Bruttoinlandsproduktbruto domaći produkt
BSA siehe Bund Sozialistischer Akademiker
BSE-VirusBSE-virus
Bucheinbandkorice
Buchprüferkontrolor knjig
Buchpreisbindungobavezna cijena knjig
buchstabengetreudoslovno
Buchumschlagomot
Budgetleitplanodredni plan za budžet
bummelnšetati se, stipati se
Bund Sozialistischer AkademikerSavez socijalističkih akademičarov
Bundesbedienstetesavezna službenica
Bundesbedienstete(r)savezni službenik
Bundesertragsanteileudio od saveznoga poreza, udio od saveznih porcijov
Bundesgeschäftsführersavezni poslovoditelj
Bundesgeschäftsführerinsavezna poslovoditeljica
Bundeskanzlersavezni kancelar
Bundeskanzlerinsavezna kancelarka
Bundeslehr- und Versuchsanstaltsavezni institut za podučavanje i pokuse
Bundesministerinsavezna ministrica
Bundesministeriumsavezno ministarstvo
Bundesministerium für Handel und VerkehrSavezno ministarstvo za trgovinu i promet
Bundesministerium für soziale VerwaltungSavezno ministarstvo za socijalnu upravu
BundespflegegesetzSavezni zakon o pinezi za podvaranje
Bundesratposlanik u Savezno vijeće
BundesratSavezno vijeće
Bundesstaatsreformreforma (sistema) savezne države
Bundestagsavezni kongres/sastanak
Bundfaltenabor na pasu
Bundfaltenhosenabrane hlače
Bunkerbunker
bunt färbenšarati
bunter Abendšari večer
BurgenlandkroateGradišćanski Hrvat
BurgenlandkroatenGradišćanski Hrvati
BurgenlandkroatinGradišćanska Hrvatica
burgenlandkroatischgradišćanskohrvatski
Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AGGradišćansko elektricitetno poduzeće d. d.
Burgenländische Kroaten, siehe Burgenlandkroaten
Burgenländische Kroatin, siehe Burgenlandkroatin
Burgenländische LandsmannschaftGradišćansko udruženje domorocev
Burgenländischer Kroate, siehe Burgenlandkroate
Burgenländisches HilfswerkGradišćanski zavod za pomoć
burgenländischkroatisch, siehe burgenlandkroatisch
Burgherrgospodar tvrdjave
Burgherrschaftgospošćina tvrdjave
Burnout ist in aller Mundesvi se pominaju za burnout
Burnout-Syndromsindrom izgaranja, burnout sindrom
Burschenschaftjunačka korporacija
Butterflocke (kul.)kusićak/pahuljica putra
Buttergemüsezelenje na maslacu, povrće na putoru
Butterreisriža na maslacu/putoru
BZÖ - Bündnis Zukunft ÖsterreichSavez budućnost Austrije
CD-Rohlingpresan CD
Centcent
Chancengleichheitjednakost šancov
Charakterkarakter
Charta der Grundrechte der EUPovelja temeljnih prav EU
Charta der Vereinten NationenPovelja Ujedinjenih narodov
CO2-EmissionCO2-emisija
Cocktailkleidkokteljica
Computer aufrüstennadograditi kompjutor
Containerkontejner
Copy-shop v. Kopiergeschäft
Crème fraîchecrème fraîche, krem freš
Cupcup, kup
da bin ich überfragtpreveć me pitaš
dabei fällt immer etwas abpri tom svenek nešto preostane/ostane
Dachgleichezidarska gliha
Dachschrägenaherina krova
Dachverbandskupni vrhovni/krovni savez
dagegen muss man sich wappnenprotiv toga se človik mora osigurati
dahinsiechenpropadati, mlahaviti
damit ist es nicht abgetans tim nije završeno
damit kann ich mich nicht abfindens tim se ne morem pomiriti
damit lass ich mich nicht abspeisens tim nisam zadovoljan
Dampf(er)l usp. Vorteigkvas
Dampfgarerparno kuhalo
Darstellungprikazivanje, prikaz, opis
das Alter ist mühsam/bitterstarost je žalost
das Anrecht auf etw. habenimati pravo nač
das Auge verwöhnenugadjati oku, goditi
das Auto schwenkte nach linksauto je skrenuo/zakrenuo na livo
das Öl ablassenispustiti ulje
das Badenkupanje
das Büro ist modern möbliertbiro/ured je moderno namješćen
das Bein stellenpodleći nogu
das Bett abdeckenotkriti stelju, zneti pokrivač sa stelje
das Bett aufdeckenraspraviti stelju, razvaliti stelju
das Blaue vom Himmel versprechenobećati raj na zemlji
das Buch enthält zahlreiche Abbildungenknjiga sadržava mnogobrojne ilustracije/slike
das entspricht am ehesten dem Originalto odgovara najbolje, najveć, najjače originalu
das Feld bestellenobdjelivati polje
das Ferkel quiektprase kvili
das Feuer eröffnenpočeti striljati/pucati, početi paljbom
das Feuer erstickenzadusiti oganj
das Feuer löschenugasiti/gasiti oganj
das Fleisch (vom Knochen) ablösenodvojiti meso od kosti
das friedliche Miteinandermirna koegzistencija
das ganze Land bereisenproputovati svu zemlju
das Gas abdrehenzapriti plin
das geht mir dauernd im Kopf herumto mi gre/ide stalno po glavi
das Gelände fällt sacht gegen den See abkraj se polako spušća prema jezeru
das Geld beim Fenster hinauswerfenhitati pineze kroz oblok
das Gepäck abfertigenpregledati i otpraviti prtljag
das Gesetz tritt rückwirkend in Kraftzakon stupa na snagu retroaktivno
das Getreide hat einen Leckerteg ima ča
das Getreide ist vom Kornwurm befallenžito se je užižljivilo
das Getreide schießt in die Ährenžito se zmiće
das Glück blieb ihm versagtnije imao sriće
das Gleichgewichtsorgan befindet sich im Innenohrorgan ravnoteže je u nutarnjem uhu
das große Wort führenimati glavnu rič
das Handy ladenpuniti hendi/handy/mobitel
das hast du dir bloß ausgedachtto si si nek izmislio
das hat sie sich selbst eingebrockt, sie soll es auch selbst auslöffelnsama si je zamisila, sama neka ispulji
das Haus an der Grundstücksgrenze bauenpostaviti hižu na medju
das Haus ist bis auf den Grund abgebrannthiža je do tal pogorila
das Haus ist blitzblankstan se sviti kot zrcalo
das hält keinen Vergleich austo se ne more isporediti
das interessiert ihn einen Pfifferlingto mu se fućka
das ist abgemachtto je dogovoreno
das ist eine wackelige Angelegenheitto se giblje kot babin zub
das ist ihm zumutbarto se more potribovati od njega
das ist ihm zuzutrauenod njega se to more očekivati
das ist ihr nicht zumutbarto se ne more očekivati od nje
das ist kein einbringliches Geschäftto nije isplatljiv/donašan posao
das Kind deckt sich im Schlaf abdite se u snu otkriva
das Kind greintdite se kisa
das Kind hat in der Schule nachgelassendite je popustilo u školi
das Kind kriecht nicht mehr, sondern geht aufrechtdite je zbižalo, već ne puzi
das Kind kriecht nicht mehr, sondern geht aufrechtdite je zbižalo, već se ne pruža
das Kind lief quer über die Straßedite je bižalo poprik ceste
das Kind rügenizlajati/iskarati dite
das Kind schmiegt sich liebkosend an die Mutterdite se mili majki
das Kind stößt den Brei aufdite pobljukne kašu
das Kleid ist verschossenhalja je izblijedjena
das Kleid kürzer machen/einschlagenzagnuti halju/opravu
das klingt recht und billigto gluši prihvatljivo
das Licht abdrehenugasiti/isključiti sviću
das Maul aufmachengubac otpriti
das Mehrbegehren in der Höhe von 10.000 Euro wurde abgewiesenodbili su potribovanje dodatnih 10.000 eurov
das Morgenrot bricht anzora grane
das Nachsehen habenostati s praznimi rukami; zakasniti
das nimmt kein Endeovde nije kraja ni konca
das Paradies auf Erden habenimati raj na zemlji
das passierte im Affektto se je stalo u afektu
das Problem als unwichtig abtunzahititi problem kot nevažan
das Programm bestreitenispuniti program
das Programm Punkt für Punkt abarbeitenodjelati/podjelati program točku za točkom
das quält michovo me muči/trapi
das Schiff drehte nach rechts abbrod je skrenuo nadesno
das Schild von der Tür abmachenzneti/odšarafiti natpis s vrat
Das sieht dir ähnlich!To ti je spodobno! To je tipično za Tebe! To si ti!
das Spiel bestreitenodigrati utakmicu/partiju
das Spiel ließ jegliche Spannung vermissenigri je falila napetost
das Unkraut breitet sich auszarata se pirika/haluga
das Vaterland verratenizdati domovinu
das war ein echtes Abenteuerto je bio uzbudljiv doživljaj
das war eine mulmige Situationto je bila hakljiva situacija
das war nur so ein Einfall von mirto mi je samo tako palo na pamet
das Wasser abdrehenzapriti vodu
das Wasser abschreckenprestrašiti vodu
das Wasser fließt langsam abvoda otcura polako
das Wasser läuft aus der Wanne abvoda otcura iz kade
das Wasser quillt aus der Erdevoda izvira iz zemlje
das Weihnachtsgeschäft läuft schleppendbožićna prodaja ide polako/mučno; božićna prodaja se vliče
das wird ihn den Kopf kostento će ga stati glave
das Wort führenimati glavnu rič
das Zeitliche segnenpreminuti, preseliti se u vječnost
Dateidatoteka
Datei abspeichernpohraniti datoteku
Datenpodatki
Daten abrufenpozvati podatke
Daten abspeichernpohraniti podatke
Daten missbrauchenzloupotribljavati podatke
Datenabspeicherungpohrana podatkov
Datenbankdatara; datarnica (veći broj datar), banka podatkov
Datenerfassungzapisivanje podatkov
Datenmissbrauchzloupotribljavanje podatkov
Datensatzzapis podatkov
Datenspeichermemorija podatkov
Datenspeicherungpohrana podatkov
Datumsgrenzedatumska granica
Dauerauftragtrajni nalog
Dauerwirkungdugotrajno djelovanje
Daunemah, pahuljice
Dämmplatteizolacijska ploča
dünnflüssigrijedak
dünnflüssiges Ölrijetko ulje
dünstendinstati
Dürreperiodeperioda suše
Debattenrededebatni govor
Debattenrednerdebatni govorač
deckelnograničiti, limitirati
Deckelungograničenje, limitiranje, odredjenje gornje granice
Deckhaarpokrivna dlaka, pokrivni vlasi
degressive Ausgleichszahlungdegresivno plaćanje za izjednačenje
deine ständige Bevormundung geht mir auf die Nerventvoje stalno podučavanje mi ide na živce
deiner Versprechungen bin ich schon überdrüssigtvojih obećanj mi je jur dosta
dem Aussehen nachpo izgledu
dem öffentlichen Gut widmenproglasiti za/kot javno dobro; odrediti za javno dobro
dem gehören ein paar Hiebetomu ih triba par odmiriti
dem Körper helfen, Schadstoffe abzubauenpomagati tijelu razgraditi/razložiti škodne tvari
dem Nachbarn eine ganze Furche abackernodorati susjedu cijelu brazdu
dem Pferd die Trense anlegenzažvalati konja
dem Preis zuschlagenpriračunati/dodati cijeni
dementsprechendtomu odgovarajuć, polag toga, prema tomu
den Abfluss des Wassers regelnregulirati otcuranje vode
den Abfluss mit einem Fetzen zustopfenzatvrditi odvod krpom
den Acker düngengnjojiti lapat
den Armen etw. von seinem Reichtum abgebendati/prepustiti siromahom ča od svojega bogatstva
den Ärger hinunterschluckenpožrknuti jad, impf žrkati jad
den Ball abgebendodati labdu
den Bestand aufnehmeninventarizirati
den Blick senkenspustiti pogled
den Blicken entrückenskrsnuti ispred očiju
den Boden unter den Füßen verlierengubiti tlo ispod nog
den Brustkorb abklopfenperkutirati prsni koš, pregledati tucanjem prsni koš
den Deckel vom Topf abhebenzdignuti/zneti črepulju od lonca
den Dieselmotor vorglühenzagrijati/zagrijavati dizelski motor
den Fuß stellenpodleći nogu
den Gebührenanspruch geltend machenisticati pravo na takse, potribovati takse
den Geiferer muss man an die Kandare nehmenžvalavoga triba zažvaliti
den Geldhahn anzapfenotvoriti pinezni izvor; dokopati se pinez
den Haushalt führenpeljati domaćinstvo
den Hörer ablegenleći/odložiti slušalicu
den heiligen Abend betreffendbadnji
den Hof fegenpomesti dvor
den Kamin fegenumesti dimnjak
den Kamin fegenumjesti dimnjak
den Kampf ansagennajaviti/objaviti borbu
den klaren Blick raubenzaličiti oči
den Kopf hängen lassenobisiti glavu
den Kopf schüttelnmahati glavom
den Kopf verlierenizgubiti glavu
den Kragen abknöpfenotkvačiti/otkovčiti kolinar
den Krieg erklärennazvistiti boj
den Mund aufmachenzazinuti, -nem, zinuti, -nem, otvoriti/otpriti usta
den Mund aufsperrenzinuti, -nem, zazinuti, -nem
den Namen ausschreibenispisati ime
den Pflug zur ersten Furche ansetzen, eine Furche reißen/ziehenzabrazditi
den Preis festsetzenzacijeniti
den Rahm abschöpfenupuljiti smetenu/vrhnje
den Raum möblierenpostaviti pohištvo u sobu
den Saft aus einer Zitrone quetschenizgnjaviti/isciditi citronu
den Stoff der Quere nach durchschneidennapoprik prerizati sukno/štof
den Strom ablesenodštati struju
den Tee ziehen lassenostaviti čaj u vodi
den Teig gehen lassendati tijestu zahadjati/zdizati se
den Teig ruhen lassendati tijestu počivati
den Teufel mit dem Belzebub austreibenklin se klinom izbija
den Vorrang besitzenimati prvenstvo
den Vorsitz an jdn. abgebenprepustiti/predati komu predsjedničtvo
den Wahrheitsanspruch stellenpotribovati pravo na istinu
den Weingarten aberntenpotrgati vinograd
den Zaum anlegenzažvalati
den Zug abfertigenotpraviti vlak
Denksportaufgabezagonetka, ganjka
Depotdepo, -oa m
der Abbau der Kräfte des Menschenslabljenje/popušćanje človičje snage
der Abbau des Alkohols im Blutrazgradnja alkohola u krvi
der Abbau einer Barackerušenje/demontiranje barake
der Abbau eines Kransdemontaža dizalice/krana
der Abfall des Kabinendruckespad/smanjenje tlaka u kabini
der Abfall vom Glaubenotpadanje od vjere
der Abgang der Briefeslanje pisam
der Abgang im/am Bahnhofulaz/prilaz/izlaz na kolodvoru
der Ablauf des Geschehenshod godanja
der Alkoholkonsum unterliegt einem Gesellschaftszwangalkohol se konzumira silom društva, alkohol se konzumira pod pritiskom društva
der Anzug ist schon abgetragenpratež je jur iznošena/poderana
der Anzug passt ihm wie angegossenpratež mu stoji kot zlito
der Arzt hat mir Bäder verordnetvračitelj mi je propisao kupke
der Atem geht einem aussfaljuje (komu) dušak (duška)
der Atomreaktor hat ein Lecknuklearni reaktor taji
der Älterestarji
der Blinde führt den Blindenslipac slipca pelja
der Blinde führt den Blindenslipac slipca pelja
der Boden ist erschöpftzemlja je gladna/iščrpljena
der Boden ist weich wie Aschezemlja je puhka kod lukova greda
der Bundespräsident hat den Landeshauptmann angelobtzemaljski poglavar je položio prisegu pred predsjednikom
der denkende Kopf (in der Wirtschaft, im Betrieb)macica
der Einladung folgendna poziv, slijedeći pozivu
der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkungprigovor ne odgadja djelovanje odluke
der Entschluss hat schwerwiegende Folgenodluka ima ozbiljne posljedice
der erste Schubprva pošiljka
der Europäische Rat ist nicht zu verwechseln mit dem EuroparatEuropsko vijeće se ne smi zaminiti s Vijećem Europe
der Führerschein ist ihm entzogen wordenzeli su mu vozačku dozvolu
der Film ist Kindern nicht zumutbarfilm nije za dicu
der Fisch beginnt vom Kopf zu stinkenod glave riba smrdi
der Folter ausliefernizdati na muke, mučiti
der Frühling kommtprotuliće grane
der ganze Acker ist voller Distelncijela njiva nam je živi octak
der Gast ist Königgost je kralj
der Gast ist Königgost je kralj
der Gast legte Hut, Stock und Tasche abgost je odložio krljaču, palicu i torbu
der Geldtopf ist ausgeschöpftpinezni lonac je ispražnjen
der Gesundheit zuträglich seinto godi zdravlju
der Gips bröckelt abgips se kruši/ruži
der Griff brach abpreljuč se je odlomio/potro
der große Wurfvelik uspjeh
Der Habicht hatte die Maus fest in seinen Krallen.Jastreb/kokošar/pijuk/ptić je držao miša čvrsto u svoji črapa.
der Herbst verfärbt den Waldjesen preminja lozi farbu, jesen preminja farbu loze
der Hinterbliebene ist erbberechtigtzaostali ima pravo jerbinstva
der Hund hat nicht genügend Auslaufkucak nima dost slobodnoga gibanja
der Internet-Handel mit Medikamenten boomttrženje s medikamenti na internetu doživljava svoj boom
der ist aber dickta je ali/pak debeo
der jeweilige Ratsvorsitzendedotični/aktualni Predsjednik Europske unije
der kann mich gern habenta me more/smi rado imati
der Kälte aussetzenizložiti mrzlini
der König musste abdankenkralj je morao odstupiti/abdicirati
der Keller ist feuchtpivnica nam se soči
der Keller schwitztpivnica nam se soči
Der Koffer hat Übergewicht.Kofer je pretežak.
der Konflikt ist zu einem Krieg ausgeufertkonflikt je prerastao u boj
der Konsum bricht einkonzum/potrošnja naglo pada
der Kranke quälte sich die ganze Nachtbolesnik se je cijelu noć mučio
der Kurort ist sehr überlaufenlječilišće je prepuno
der letzte Schreizadnji krik
der letzte Waggon wird abgehängtzadnji vagon ćedu otkvačiti
der Macher übernimmt gerne Verantwortungmaher rado preuzima odgovornost
der Märchenpark ist ein attraktives Ausflugszielpark povidajkov je atraktivno izletišće
der Mensch verfällt im Alterčlovik se poruši
der Mitarbeiter steht auf der Abschusslistesuradnika kanu otpustiti/eliminirati
der Mond nimmt abmisec mledni
der Mond nimmt zumisec raste
der Motor hat versagtmotor je otpovidao
der Ofen qualmtpeć se kadi
der Organentnahme zustimmenprivoljiti znimanju organa
der Ort ist sehr abgelegenbiti zruke
der Patient ist noch nicht ansprechbarpacijenat još ne odgovara na riči
der Pullover fusseltpulover maci
der Puls rastesrce je tucalo kot zmahnuto/noro
der Putz blättert abžbuka se lupi/ruži
der Querschnitt einer Pyramidepreriz piramide
der Rat der Europäischen Union ist das wichtigste Entscheidungsgremium der EUVijeće Europske unije je najvažniji gremij za odluke EU-a
der Rauminhalt des Quadersvolumen kvadra
der Richter hätschelte den Beschuldigten viel zu sehrsudac je preveć ugadjao okrivljeniku
der südliche Abfall des Bergesjužna naglina briga
Der Schüler schrieb eine Nacherzählung.Školar je napisao pripovidan tekst.
der Schlaf überwältigt ihnsan ga lovi/ubija
der Seelenhaushalt ist aus den Fugen geratenduševna ravnoteža je pačena, duševno stanje je pačeno
der Seelenhaushalt leidetduševna ravnoteža trpi
der Strunk der Paradeiser wird herausgeschnittenkoren paradajza se izriže
der Sturm deckte die Dächer abvihor je raskrivao/pootkrivao krove
der Sumerer/die SumererSumerac, Sumerci (pl.)
der Teig ist geschmeidigtijesto je glatko/meko
der Umgang mit Kindernzahadjanje s dicom
der Umgang mit Medikamentenpostupanje s medikamenti
der Unfall ereignete sich bei Straßenkilometer 12prometna nesrića je bila na 12. kilometru ceste
der Verbrecher wurde abgeführtrazbojnika su otprimili/otpeljali
der Verkehr kam zum Erliegenpromet je zastao, došlo je do zastoja u prometu
der Versuch schlug fehlpokus se nije ugodao
der Wagen steht quer auf der Fahrbahnauto stoji poprik na kolniku
der Wanderweg ist zig Kilometer langpišačka staza je jako dužička
der Wein wurde ausgetrunkenvino se je isparilo (fig.)
der Wind peitschtvjetar brije
der Zahn ist lockerzub je klimav
der Zug hat die Verspätung aufgeholtvlak je izjednačio zakašnjenje
der zweite Band des Buches fällt gegen den ersten abdrugi svezak knjige zaostaje za prvim; drugi svezak knjige je slablji/slabiji od prvoga
derzeitsada, ovčas
des Kaiserscesarov
deute das bloß ein bisschen annapikni to samo malo
deute das bloß ein bisschen annapikni to samo malo
deutsche Wörter in der kroatischen Sprachegermanizmi
Deutscher BundestagNimški Bundestag
Devisenspekulantšpekulant devizami, devizni špekulant
Dichtungbrtvilo
Dichtungsmassemasa za brtvljenje
Dickköpfigkeittvrdoglavost f
die Abfertigung der Waren beim Zollpregled/kontrola robe na carini
die Abgabe des Ballesdodavanje labde
die Abgabe von Eiern im Ladenprodaja jaj u prodavaonici
die Abgeordneten quittierten die Wortmeldung mit Gelächterposlaniki su smihom reagirali na izjavu
die Abnahme der Bevölkerungpad/opadanje stanovničtva
die Abnahme des Beinesznimanje/amputacija noge
die Abnahme des Eideszimanje prisege
die Abnahme des Neubauszavršna kontrola novogradnje
die Abnahme des Risikossmanjenje rizika
die Abnahme des Verbandesznimanje povoja
die Abnahme einer Prüfungispitivanje
die Abnahme größerer Mengenkupnja većih količin
die Alarmfahndung verlief ergebnislosistraga nije bila uspješna
die Allmacht Gottes ist grenzenloszmožnost Božja/Boga je neizmjerna
die Angelegenheit verzögernzavlačiti posao
die Antenne/das Fahrwerk eines Flugzeuges einfahrenuvući antenu/kotače zrakoplova
die Arbeit in Angriff nehmenzahustiti se posla
die Arbeit langweilt/verdrießt ihndjelo mu se grosti
die Arbeit neigt sich dem Ende zudjelo ide na manjak
die Arbeit scheuenhabati se djela
die Arbeit schmeckt ihm nichtdjelo mu se ne rači
die Arbeiter auszahlenisplatiti djelače
die Arbeiter auszahlenisplatiti djelače
die Arme ausbreitenraširovati ruke
die Arme ausbreitenraširovati ruke
die Aufsätze abgebenpredati sastavke
die Augen aufreißenrazrogačiti oči
die Augen ausstechenizbosti oči
die Augen geschlossen haltenžmati, žmem
die Augen groß aufmachenraskrečiti oči
die Augen groß aufmachen/aufsperrenraskrečiti oči
die Augen groß aufsperrenraskrečiti oči
die Augen quollen ihm fast aus dem Kopfskoro su mu oči skočile iz glave
die Augen schließenžmati, žmem
die Autorität untergrabenpotkopati autoritet
die Äpfel aberntenubrati/utrgati jabuke
die Öllampe flimmertuljenka svitucka
die Bäume treiben ausdrivlje goni
die Beichte ablegenspovidati se
die Beine spreizen/grätschenraskrečiti noge
die Beschriftung von Kuverts unterliegt Normenza etiketiranje kuvertov postoju norme
die Besinnung wieder erlangendojti k svisti, osvistiti se
die Birnen sind schon weich gewordenhruške su se jur umekšale
die Blätter sind abgefallenlisti su pootpadale; listi su se utrunile
die Blätter wurden runzeliglišće se je sfrkalo
die Bosheit ist ihm an den Augen abzulesenzloću mu je na očima viditi
die Bosheit kann man ihm von den Augen ablesen, die Bosheit ist ihm an den Augen abzulesenzloću mu je na očima viditi
die Bremsen haben versagtkočnice nisu funkcionirale, kočnice su popustile
die Briefmarke (vom Umschlag) ablösenmarku odlipiti od kuverta
die Brotkrumen vom Tischtuch abkehrenpomesti droptinke s ubrusa
die Einkommensschere wird immer größerškare med dohotki se otpiraju
die Einnahmen nehmen abprihodi se smanjuju
die Einnahmen nehmen zuprihodi rastu
die Erde auflockernrahliti, prekapati zemlju
die Erde umgrabenprekopati zemlju
die Ernte einfahrendovesti litinju/urodju
die EU führt Beitrittsverhandlungen mit der TürkeiEU pelja pristupne pregovore s Turskom
die Eule sitzt auf dem Strunksova sidi na panju
die Farbe blättert abfarba se lupi/guli
die Farbe geht abfarba se odlipljuje
die Faust/Hand ballenstisnuti šaku
die Füße ausstreckenprotegnuti noge
die Füße ausstreckenprotegnuti noge
die Füße in die Hand nehmenzeti noge pod pazu
die Feige zeigenpokazati figu
die Fenster laufen anobloki se soču
die Fenster verdunkelnzaškuriti obloke
die Finanzbehörde hat eingefordertfinanci su tirali
die Finger abschleckenoblizati prste
die Firma bekam den Zuschlagpoduzeće je dostalo nalog
die Flagge hissenistaknuti zastavu
die Flügel ausspannenraširiti kreljute
die Flinte ins Korn werfenodustati od nečega
die Flucht ergreifendati se u big
die Frage ist müßigto pitanje je zaman
die Frühschicht ablösenzaminiti jutarnju smjenu
die Frist ist abgelaufentermin/rok je istekao
die Frist ist abgelaufentermin/rok je istekao
die Frist ist abgelaufentermin/rok je istekao
die fruchtbaren Tage der Frauplodni dani žene
die Gelegenheit beim Schopf packenpohasnovati priliku
die Geräte sind abgestimmtaparati su uskladjeni
die Gewohnheit besitzenimati navadu
die Haare auszupfeniščupati vlase
die Handcreme zieht schnell einkrem za ruke se brzo upija/uvlači
die Hieroglyphenschrift ist die Schrift der alten Ägypterhijeroglifsko pismo je pismo starih Egipćanov
Die Hinterbliebenen bitten von Beileidsbekundungen abzusehen.Žalujući Vas prosu da im ne izrečete sužalovanje.
die Hosentasche umdrehenobrnuti (se), -nem, obraćati (se), okrenuti (se), -nem, okretati (se), -ećem
die Kamera machte einen Schwenk auf ein anderes Motivkamera je švenkala na drugi motiv
die Kasten sind bei den Hindus einer Legende nach entstandenKaste su kod Hindusov nastale po legendi
die Katze hat ihre Krallen eingezogenmačka je uvukla svoje čraplje
die Katze ist eine gute Jägerinmačka je dobra lovačica
die Katze ist trächtigmačka je zmacna
die Katze schnurrtmačka prede
Die Katze zeigte ihre Krallen.Mačka je pustila svoje nokte.
die Kälte lässt nachzima henja
die Küche aufwaschenžuljiti tlo kuhinje
die Kerze brennt absvića dogara
die Ketten der Knechtschaft zerreißenkidati lance ropstva
die Kinder laufen schondica su izbahuljala
die Kirschen werden reifčrišnje se zarišćuju
die kleinste Einheitnajmanja jedinica
die Knie zittern/schlottern ihmkljecaju mu koljena
die Knochen abnagenoglobati kosti
die Krankheit verläuft gutbeteg ima dobar tok
die Kräfte auszehreniščrpiti snage
die Kräfte auszehreniščrpiti snage
die Kugellager abschmierennamazati kugljične logore
die Kuh ausmelkenizdojiti/zdojiti (razg.) kravu
die Kuh ist nicht trächtig gebliebenkrava je izvrgla/zvrgla (razg.)/upstala
die Lage hat sich entspanntsituacija se je smirila/utišila
die Lehrerin betreffendučiteljički
die Linie verläuftlinija se proteže
die Mahlzeit ist fälligdob je za obrok
die Mannschaft hat sich für das Endspiel qualifiziertmomčad se je kvalificirala za finale (naticanja)
die Maschine hat einen Ausstoß vonmašin(a) producira
die Menschen sind verstrahltljudi su kontaminirani radioaktivitetom
die Milch abschreckenprestrašiti mliko
die Milch aufschäumenzapiniti mliko
die Milch ist übergelaufenmliko je prekipilo
die Mitte eines Ackers, die noch umzuackern istusredak
die moralischen Qualitäten eines Menschenmoralni kvaliteti človika
die Musik brach plötzlich abmuzika je najednoč prestala
die Nabelschnur auspulsieren lassendati ispulzirati pupčaniku
die Nahrung wird vom Körper verwertettijelo predjeliva hranu
die neuen Vokalbeln abhörenispitati nove riči
die Partei hat einen historischen Sieg eingefahrenstranka je ostvarila povijestan dobitak
die Pest wütetkuga hara
die Pferde ausspannenispreći konje
die Pflicht erfüllenvršiti dužnost
die Polizei qualifiziert diese Tat als einfachen Diebstahlpolicija kvalificira to (zlo)djelo kot običnu kradju
die Post ist schon abgegangenpošta je jur prošla
die Preise bröckeln abcijene (polako) padaju
die Qual der Wahlmuka izbora
die Qualen der Angstmučan strah
die Qualifikation für die Meisterschaftkvalifikacija za prvenstvo, kvalifikacijsko naticanje za prvenstvo
die Quarantäne aufhebenukinuti karantenu
die Quelle allen Übeldizvor/zviranjak svega zla
die Querbalken des Giebelspoprične grede zabata/čela
die Reben bindenprivezivati trsje
die Regierung kündigte einen Schwenk in der EU-Politik anvlada je najavila promjenu kursa/linije politike prema EU
die Sache komplizierenzadrgnuti posao
die Scham hinter den Balkensram za tram
die Schmerzen klingen abboli popušćaju/odstupaju
die Schulden abarbeitenodjelati/zadjelati dug
die Schule besuchenpohadjati školu
die Schwellung ist abgeklungenzateklina je uplanula
die Seele aushauchenzdahnuti, -nem
die Sommerkleidung wegräumenstaviti na stran ljetnu pratež
die Sonne scheintsunce sviti
die Sonnenblume aberntenpožeti sunčanice
die Stirne faltennamrgoditi (se)
die Streitaxt wurde nach dem Original detailgetreu nachgebautbojna sikira je u svi detalji načinjena po originalu
die Sumerer entwickelten die KeilschriftSumerci su razvili klinasto pismo.
die Sumerer sind die ältesten Bewohner MesopotamiensSumerci su najstarji stanovniki Mezopotamije
die Summe beträgtcijena iznaša
die Summe deckt nicht einmal die Ausgaben absvota ne pokriva još ni stroškov
die Tasche hat zwei Fächertorba ima dva pregratke
die Tür zuschlagenzabušiti vrata
die Treffen des Europäischen Rates werden als EU-Gipfel bezeichnetsastanki Europskoga vijeća su sastanki na vrhu Europske unije
die Tropenwälder wurden abgeholztposikli/iskrčili su tropske loze
die Uhr aufziehennaviti ure
die Uhr nachstellennamjestiti/urediti ure
die Unterhaltung alleine bestreitensam/sama zabavljati
die Unterlegenheit von A gegenüber B zeigte sich inslabost A prema B pokazala se je u
die Vaterschaft abstreitentajiti očinstvo
die Vögel bauen ein Nestptice se gnjazdu
die Wahlen wurden vorgezogenodibralo se je ranije
die Wäsche/den Mund ausspülenisplaviti rublje/usta
die Zeit ist flugs vergangenvrime je proletilo
die Zeit ist gleich um/vorbeivrime je skoro prošlo
Diebstahlsicherunguredjaj protiv kradje
Diebstahlwarnanlagealarmni sistem protiv kradje
Dienstauftragslužbeni nalog
Dienstleistungusluga, servis
Dienstleistungsfreiheitsloboda nudjanja uslugov
Dienstleistungskostenstroški za uslugu/servis
Dienstleistungsscheckček za usluge
dies wird auf den Sankt Nimmerleinstag verschobento ćedu odgoditi na nigdarovu
diese Aufgabe kann ich abhakenta posao je riješen
diese Handys finden reißenden Abgangovi handyji se dobro prodaju
diese Krankheit geht mit großen Schmerzen einherov beteg je povezan s velikimi boli, ova bolest/nemoć je povezana s velikimi boli
diese Sitte ist heute abgekommenova navada se već ne gaji
Dieseldizel
diesen Abend betreffendvečerašnji
dieser Gedankengang führt nur vom Thema abtakov tijek misli nas odvraća od teme
dieser Mann ist mein Schwarmovoga muža obožavam/ ov muž je moja simpatija
dieses Restaurant ist ein Geheimtippov restoran je tajni favorit
diljenje djela/posladjelo u smjena
Dinkelpir, prava pšenica
diplomierte Krankenschwester(diplomirana) medicinska sestra
Direktvermarkterdirektni prodavač
Direktvermarkterindirektna prodavačica
Diskettedisketa
Diskettenlaufwerkdisketna (pogonska) jedinica
Diskussionsrunderunda diskutantov
Dokumentdokumenat, -nta
Dolcelattedolcelatte (G dolcelatte-a)
Domweihfestsvetak posvećenja katedrale, kiritof stolne crikve
Doppel(spiel)igra parov, dubl
Doppelgängerdvojnik
Doppelpackduplopak, dvoje u jednom pakovanju
Doppelsesselliftlift s duplastimi sidali
dort geht es zutote je žitka, tote se ča goda; tote je turbulentno
Dosedoza
Dose vgl. Dosis
Dosenöffnerotvarač za dozu
Dosenbierpivo u dozi
Dosenmilchmliko u dozi
Dosisdoza
Drahtziehertajni pokretač
Drahtzieherintajna pokretačica
draußen ist es frischvani je friško
Draufgabe, siehe Zugabe
draufgeben, siehe zugeben
draufzahlengubiti, zgubiti
drei zum Quadrattri na kvadrat
Drei-Säulen-Architekturtrostupna arhitektura
dreizehntrinaest
Dressiersackvrićica za ukrašavanje
dringendhitan, -tna
dringende Angelegenheithitan posao
dringender Tatverdachtteška sumlja krivičnoga djela/čina
dringlichhitno
Drittstaattreta država
Drogenhandeltrženje drogami
drolligšaljiv
Druckertiskač, pisač
Druckgraphiktiskana grafika
du bekommst einen Schmarrendostat ćeš šišku borovu
du bist mir ein feiner Kerlti si mi fajan človik
duftig (Wein)dušeći
duftige Note (Wein)dušeća nota (vina)
duftiges Kleidla(h)ka halja
Duftkerzedušeća svića
dunkelhäutigškurokožan, -žna
Dunkelziffernepoznati broj
durch die Finger schauengledati kroz prste
durch die Prüfung fliegenspasti na ispiti
durch Verbrennung ensteht Wärmeenergieizgaranjem se stvara teplinska energija
durchblutetprokrvljen
Durchblutungprokrvljenost f
Durchblutunsstörungpačenje prokrvljenosti
Durchfahrtprolaz
Durchfahrt verbotenprolaz prepovidan/zabranjen
Durchführung des Bildungsangebotesvršenje obrazovne ponude
Durchhaltekraftizdržljivost, snaga izdržljivosti
durchleuchtenprosvititi, prosvitliti; rendgenizirati; pregledati (fig.), pretresti (fig.)
Durchrechnungszeitraumproračunsko vrime
Durchsetzungprobijanje, učvršćenje, etabliranje
Durchzugsverkehrprolazni promet
Durst bekommenzažajati, zažediti
Durstlöscherugašač žaje
duzenbiti na ti
E-Mails abrufenpozvati e-maile, pozvati e-poštu
E-mails abrufenpozvati e-maile
EAG - Europäische AtomgemeinschaftEuropska zajednica za atomsku energiju
EAGFL - Europäischer Ausrichtungs- und GarantiefondsEuropski fond za usmiravanje i jamčenje/garanciju
ebensoisto tako, uprav tako
Ebereschejarebika
EBLULEBLUL - Europski ured za manje hasnovane jezike
Echinaceaehinacea, rudbekija
Eckspannmappemapa s gumicom
ECOFIN - Rat der Wirtschafts- und FinanzministerVijeće ministrov gospodarstva i financijov
ECU - Europäische WährungseinheitEuropska valutna jedinica
Edelhölzerplemenito drivlje
Edelholzplemenito drivo
EEA - Einheitliche Eiropäische AkteJedinstveni europski akt
effizienteficijentan, -tna, -tno
EFRE - Europäischer Fonds für Regionale EntwicklungEuropski fond za regionalni razvitak
EFTA - Europäische FreihandelszoneEFTA - Europska zona slobodne trgovine
EG - Europäische GemeinschaftEuropska zajednica
EGKS - Europäische Gemeinschaft für Kohle und StahlEuropska zajednica za ugljen i čelik
ehe, eherprlje, prije
Ehe- und Familienberatungsstellesavjetovališće za hižnike i obitelji
Eheberatungsstellesavjetovališće za hižnike
ehestnajprije/najprlje, čim prije/čim prlje
ehrbarer Leute Kinddite poštenih roditeljev
Ehrenbeleidigunguvreda/zbantovanje časti
Ehreneinladungčasna pozivnica
EIB - Europäische InvestitionsbankEuropska investicijska banka
Eichelhäherplava šojka
eichenkalibrirati, normirati mjere i težine
eigenmächtigsamovoljan, -ljna, na svoju ruku
eigenmächtige Verordnung von Arzneimittelnsamovoljno prepisivanje vračtva
Eigennamevlašće ime
ein Abdruck in Gipsotisak u gipsu
ein Abdruck von Karikaturentiskanje/štampanje karikaturov
ein abgelegenes Dorfzabito selo
ein abgeschlossenes Leben führenosamljeno/izolirano živiti
ein abgeschlossenes Studiumzavršen študium
ein Acker von zwei Metzenlapat na dva kable
ein aktuelles Problemgoruće pitanje
ein Amt inne habenobavljati službu
ein Ansuchen stellenstaviti prošnju/molbu
ein aufmüpfiger Schülerškolar ki pogovara
ein aufwändiges Leben führenraskošno živiti
ein Auto anfahrenzavesti se u auto
ein Auto einfahrenuvoziti novi auto, impf. uvažati novi auto
ein Auto verladennaklasti kola
ein begeisterter Anhängergorljiv korteš
ein Bild von der Wand abhängenzneti/skinuti kip sa stijene
ein Bissen Brotzalož kruha
ein dankbares Publikum abgebenbiti zahvalna publika, predstavljati zahvalnu publiku
ein dickes Fell habenimati debelu kožu
ein Dorn im Auge seinbiti komu trn u oku
ein Drama mit Symbolen überfrachtenprenaklasti dramu simboli
ein Ei versprudelnstući jaje
ein einladender Badeseeprivlačno jezero za kupanje
ein einsames Leben führensamovati, -mujem
ein Einzelgängerdasein führensamotovati, -tujem
ein Fass bereifennabiti obruč na bačvu/lagav
ein Feld abbrennenpožgati/popaliti lapat/polje
ein flaumiger Kuchenrahao kolač
ein freier Platzslobodno mjesto
ein freier Platzslobodno mjesto
ein Gebäude abbrechenrušiti zgradu
ein genaues Abbild der Naturtočna kopija/reprodukcija nature
ein getreues Abbild der herrschenden Verhältnisseistinita slika vladajućih prilik
ein Gewehr ladennabiti pušku, impf. nabijati pušku
ein Gremium beschickenposlati zastupnika u gremij
ein Gummiband einziehen (in den Hosenbund)uvući gumeni trak (kroz struk)
ein guter Chef zeigt Rückgratdobar šef ima karaktera, dobar šef ima kičmu
ein gutes/schlechtes Erinnerungsvermögen habenimati dobru/slabu pamet
ein hässlicher/garstiger Fluchgrdna psovka
ein heikles Problemžakljivo pitanje
ein helles Köpfchenbistra glavica
ein Herr bleibt ein Herrgospodin je i u opanki gospodin
ein Kandidatenland muss die Kopenhagener Kriterien erfüllenzemlja kandidatkinja mora ispuniti Kopenhaške kriterije
ein Keil treibt den anderenklin se klinom izbija
ein Kind an der Brust habenimati dite pri prsi
ein Kind aussetzenodložiti dite
ein Kind forderndati ditetu izazov
ein Kind säugenpridajati dite
ein klarer Verstandbistar razum
ein klingender Nameglušeće/zvučno ime
ein kraftloser Ganggingav hod
ein kräftiger Geruchmoćna duha
ein kurzer Abriss der Literaturkratak pregled književnosti
ein Mann von Formatčlovik od formata
ein medizinisches Badmedicinska kupka
ein mehrstimmiges Liedvećglasna jačka
ein Mittel hat sich bewährtsredstvo je isprobano/iskušeno
ein mulmiges Gefühl habenćutiti se neugodno
ein neuer Besen kehrt gutnova metla dobro mete
ein neues Quartier beziehenuseliti se u novi stan
ein paarpar, nekoliko
ein Projekt verplanenkrivo planirati projekt
ein Punsch sorgt im Winter für wohlige Wärmepunč u zimi daje ugodnu teplinu
ein qualifizierter Diebstahl (jur.)kvalificirana kradja
ein Querschnitt durch die Literatur der Moderneprosjek književnosti moderne
ein Roman in Ichformroman pisan u prvom licu
ein Roman in Wirformroman pisan u prvom licu množine
ein sanfter Abfall zum Flussblaga nagnutost prema rijeki
ein saugfähiges Papierpapir, ki dobro upija
ein schönes Motiv abgebenbiti lip motiv
ein scheinheiliger Patron seinbiti pobiljen svetac
Ein Schulheft mit seinem Namen beschriftennapisati svoje ime na bilježnicu
ein siebenarmiger Kronleuchtersedmeroručni luster
ein Stück Brot abbrechenodlomiti kusić kruha
ein taugliches Mittelpovoljno sredstvo
ein Theaterstück abbrechenprekinuti igrokaz
ein triftiger Grundvjerodostojan uzrok
ein unentwirrbares Knäuel Wollenerazmeljivo klupko vune
ein unhaltbarer Stürmernezustavljiv napadač
ein unhaltbares Torneobranjiv udarac
ein Urteil fällenizreći/sprogovoriti sud
ein Versprecher ist ihm passiertnjemu se je zareklo, zablecao je
ein Wirtshaus führenkrčmariti
ein Wort gibt das andererič po rič došlo je do svadje
ein Wort nachsagenponoviti rič
ein Ziel anvisierenvizirati cilj
Einbaukücheugradjena kuhinja/veža, montažna kuhinja/veža
einbürgerndati državljanstvo
Einbeziehunguključenje
Einbindunguvezanje, uključenje
einblendenprikazati, -ažem, umetnuti
Einblendungprikaz, umetak, insert
einbleuenzabiti u glavu
einbringlichisplatljiv, donašan
eindämmenograditi, ograničiti, použiti, sužiti, zustaviti
eindrücklichizrazito, dojmljivo, energično
eindringendenergično, odlučno, uvjerljivo
eindringlichenergično, odlučno, uvjerljivo, intenzivno
eindringlich warnenoštro opomenuti, oštro se zagroziti
eindrucksvollimpresivan, -vna, izražajan, -jna, dojmljiv
eine (ganze) Flut vonvelik broj (čega
eine abgedroschene Phraseizmlaćena/izrabljena fraza
eine abgeschlossene Handlung (gram.)svršena/perfektivna radnja
eine abgestumpfte Naseotupljen/zatupljen nos
eine Abkürzung der Fristpokraćenje roka
eine Abkürzung der Sitzungpokraćenje sjednice
eine Abkürzung nehmeniti na pričac
eine Aktion ins Leben rufenpokrenuti akciju
eine Andeutung machenzazinuti, -nem
eine Angelegenheit sachlich betrachtenposao gledati objektivno
eine Ölleitung anzapfenilegalno načeti naftni vod
eine Bekanntschaft machenupoznati (se)
eine Beleidigung nachtragenne zabiti/zlopametiti zbantovanje
eine Berufung spürenćutiti nutarnji/duševni poziv, ćutiti sklonost
eine Beziehung abbrechenprekinuti odnos
eine Bitte erhörenuslišiti prošnju
eine dringliche Anfragehitni upit u parlamentu
eine Entlastungsbetreuung in Anspruch nehmenolakšati si podvaranje
eine Fabrikanlage abbauenrazvaliti/demontirati fabriku
eine Fahne hissenizvisiti zastavu
eine Falle stellenzaleći, -ečem, -ekao/-ekla
eine Familie benachteiligenzapostaviti/prikratiti familiju, impf. zapostavljati/prikraćivati familiju
eine Flagge einziehenspustiti zastavu
eine Form gebendati/davati oblik/formu
eine Frage stellenpostaviti pitanje
eine freie Arbeitsstelleslobodno mjesto
eine freundschaftliche Beziehung habenketušiti se
eine Gans füllennaditi gusku
eine geschniegelte Frisurnačičkana frizura
eine gewisse Dosisodredjena doza
eine Grippe übertauchenprehoditi gripu
eine gute/schlechte Aussprachedobar/čemeran izgovor
eine Handhabe gebendati mogućnost, dati priliku, dati uzrok
eine Hausdurchsuchung wurde angeordnetnaredili su preiskanje stana
eine Hausdurchsuchung wurde vorgenommenpreiskali su stan
eine heikle Fragežakljivo/škakljivo pitanje
eine hohe Abfertigung bekommendostati visoku otpravninu
eine Hose anziehennavlići si hlače
eine Hypothek ablösenisplatiti hipoteku
eine Idee aufgreifenprihvatiti ideju
eine Karte überstechenubiti kartu
eine Kaufzurückhaltung ist zu bemerkenljudi manje kupuju
eine Kehle wie ein Schlundgrlo na grot
eine Krankheit auflesenpobrati beteg
eine Krankheit hat ihn heimgesuchtpohodio ga je beteg
eine kulinarische Entdeckungsreise unternehmenpojti na kulinarsko putovanje, otpraviti se u svit kulinarstva
eine Kurve schneidenrizati zaokret
eine Liebschaft führendragati se
eine Linie überlaufenpasirati liniju
eine lockere Schrauberazgiban šeraf
eine Maschine in Betrieb nehmenpustiti mašinu u pogon
eine mineralhaltige Quellemineralni zviranjak
eine Mutprobe bestehenpoložiti ispit hrabrosti, dokazati svoju hrabrost
eine parallel verlaufende Straßeparalelna cesta
eine pflegeleichte Blusebluza, ka se lako održava
eine Prüfung ablegenpoložiti ispit
eine quadratische Gleichungkvadratna jednadžba
eine qualifizierte Arbeitposao, za koga je potribna kvalifikacija
eine qualifizierte Mehrheitkvalificirana većina
eine qualitativ hochwertige Weinerntepo kvalitetu zvanaredna trgadba [grojza]
eine Quellenangabe macheneine Quellenangabe machen
eine Reihe abgemähten Grases/Getreidesvakao, -kla
eine Sache überhabenbiti nadležan za
eine sachliche Diskussion führendiskutirati trizno
eine Sünde bereuenpokajati se za grih
eine Scharte auswetzenizbrusiti šćrbu
eine Schuld einforderntirati dug
eine Spende steuerlich abschreibenporezno otpisati/otpisivati pinezni prilog
eine spitze Feder führenimati oštro pero
eine Sternschnuppe ist gefallenzvijezda se je utočila/pala
eine Strafe absitzenodsiditi kaštigu
eine strapazierfähige Qualität (Textil)izdržljiv/visokootporan kvalitet
eine umstrittene Frageproblematično pitanje
eine umstrittene Lösungproblematično rješenje
eine unhöfliche Antwort gebenodbriznuti, -nem
eine verheerende Niederlage erleidenpretrpiti strašan poraz
eine versiegte Quellepresušen zviranjak
eine Waage eichenkalibrirati vage
eine wahre Begebenheitistiniti dogodjaj
eine Warze abbrennenspaliti bradavicu
eine Wuden mit Watte betupfendotaknuti/doticati ranu batorom
eine zumutbare Situationprihvatljiva situacija
eineiige Zwillingejednojačani dvojki
einem alten Geschlecht entstammenishadjati iz staroga plemena
einem Befehl Folge leistenslijediti zapovidi, poslušati zapovid
einem Befehl Folge leistenslijediti/poslušati zapovidi
einem Kind die Brust gebenpridajati dite
einem Staate etwas zuschlagenpripojiti državi
einem Verein beitretenpristupiti društvu
einen Abszess aufstechenprepušćati čirjak
einen adäquaten Ausdruck findennajti adekvatan izraz
einen Anfang setzenzapočeti, -čnem
einen Ast heranziehenprikučiti kitu
einen Ast vom Baum abreißenotčihnuti kitu od stabla
einen Ast vom Baum abreißenotčihnuti kitu od stabla
einen Ast vom Baum abreißenotčihnuti kitu od stabla
einen Befehl ergehen lassenizdati zapovid, zapovidati
einen Besuch machenpojti u goste
einen Bienenschwarm einfangenpčelac ugrnuti, ugrnuti pčelca, roj ugrnuti
einen Brand eindämmenzustaviti oganj
einen Bruch kürzenkratiti razlomak
einen Code knackendešifrirati kod
einen Defekt ortennajti defekt
einen Eid ablegenzakleti se, -kunem; priseći se, -egnem/-ežem, -egao; položiti prisegu
einen Fehler machenpogrišiti
einen feinen Geschmack besitzenimati biran ukus
einen großen Aufwand treibenpotrošno živiti
einen Hochofen beschickenpuniti visoku peć/talionicu
einen Kater habenbiti mutan
einen Kater habenbiti mutan
einen Knopf abdrehenotkinuti gumbicu
einen Knoten knüpfenzauzlati
einen Kraftakt setzenučiniti svom silom
einen Kurs im Baumschnitt anbietennuditi tečaj za rizanje/obrizanje/obrizovanje stabalj
einen Lecker habenpošešuknut (človik)
einen Misstrauensantrag stellenpotribovati izreku nepovjerenja
einen Pfad im Schnee tretenprtiti (snig)
einen Plan erstellenizdjelati/sastaviti plan
einen Posten besetzenzapuniti/popuniti mjesto
einen Querpass spielenpoprično odigrati labdu
einen Querschnitt durch einen Stängel machenpoprično prerizati žbričak
einen Satz abgebenizgubiti/predati set
einen Schacht mit Brettern abdeckenpokriti šaht/kanal daskami
einen Scheck/Konto sperrenblokirati ček/konto
einen Schlag verabreichenžvignuti, -nem
einen Schleier vor den Augen habenimati belno u očima
einen schmatzenden Kuss gebencmoknuti, -nem
einen Schrei ausstoßenispustiti krik
einen Schuldbetrag gerichtlich einziehensudski zaplinjiti/konfiscirati dug
einen Schulterschluss bildenbraniti se ramen do ramena
einen Schuss Essig zufügenkapnuti octa
einen Schwenk machenšvenkati
einen Seufzer ausstoßenzdahnuti
einen Teich ablassenisprazniti jezerce
einen Text adaptierenadaptirati/prilagoditi tekst
einen Toten begrabenzakopati mrtvaca
einen Vorsatz fassennakaniti, zagovoriti se čega
einen Vorschlag annehmenprimiti prijedlog
einen Vorstoß machenprednjačiti prijedlogom, prodriti
einen Wortwechsel führenpredegivati se
einen Zweig abbrechenotkinuti/odlomiti grančicu
einer Einladung Folge leistenodazvati se pozivu
einer Einladung Folge leistenodazvati se pozivu
einer Sache all seine Kräfte widmenposvetiti čemu svu svoju moć
einer Sache etwas Positives abgewinnenviditi u nečem nešto pozitivno
einer Sache ihren freien Lauf lassenpustiti da nešto ide svojim putem
einer Sache keinen Abbruch tunto ne škodi poslu, to ne utiče na posao
einer Sache zu Grunde liegentemeljiti se na čem
einfachprost, priprost, jednostavan, -vna
einfache Mehrheitjednostavna većina
einfahrendovesti (se); zavesti (se) u; uvući
Einfallzamisao, ideja; upad, upadanje
einfallsreichdohitljiv, pun idejov
Einfallsreichtumdohitljivost, duhovitost
einfordernpotribovati, -bujem
Eingangssteuersatzpočetna porezna stopa
Eingeweihteupućena
Eingeweihte(r)upućeni
eingliedrigjednodijelan
Eingrenzungograničenje, suženje
einhauchenudahnuti
einhauenuklesati; udarati
einhauen auf etwasbubati po nečemu, tući po nečemu
Einheitjedinica; jedinstvo; sloga
Einheit der Zeit, des Ortes und der Handlungjedinstvo vrimena, mjesta i čina
Einheit in der Vielfaltjedinstvo u različnosti
Einheitliche Europäische AkteJedinstveni europski akt
Einheitlicher Europäischer WirtschaftsraumJedinstveni europski gospodarski prostor
einhelligsporazuman, -mna, jednodušan, -šna
einhelliger Tenorbiti jednoga mišljenja
einhergehenkoracati
Einkaufsbummelkupovno šetanje
Einkehrprisebnost, kontemplacija; navraćanje
Einkehr haltenpojti u sebe
einkehrennavratiti
Einkerbungurez
Einkerbung am Münzenrandurizani rub kovanice
Einkommensschereškare med dohotki
Einkommensteuerpflichtigedužnik poreza na prihod
einladendprivlačan, atraktivan
Einlagerunguskladišćenje
Einmaleinsjedankratjedan, jedanputjedan
Einnahmenprihodi
Einnahmequelleizvor prihodov, mogućnost nutarzimanja
Einreisestempelulazni pečat
Einsatzgebietpodručje djelovanja, prostor djelovanja
Einsatzraumprostor vojne službe
einscannenučitati skenerom, impf. učitavati skenerom, uskenirati
Einschleichdiebpotkradni tat
Einschleifregelungrješenje s postepenim približavanjem
einspeichernpohraniti, akumulirati
einspeisennapojiti, napajati, opskrbiti, opskrbljavati
einspeisen von Daten (in den Computer)pohraniti podatke (u kompjutor)
einspringenuskočiti
Einspruchprigovor
einstehen (für)dobrostati za, jamčiti za; odgovarati za
Einstiegsgehaltpočetna plaća
Einstimmigkeitjednoglasnost f
Einsturzzrušenje
Einsturzgefahrpogibel zrušenja
einstweiligprivrimen
Eintopfgerichtgusta supa
Einvernehmensporazum, suglasnost f
Einwandereruseljenik, imigrant
Einweghandschuhejednokratne rukavice
einweihenblagosloviti, posvetiti; uputiti, upeljati
Einzel(spiel)igra pojedincev, singl
Einzelfahrscheinjednokratna vozna karta
Einzelfahrschein im Vorverkaufvozna karta u pretprodaji
Einzelhandeltrgovina na malo, malotrgovina
Einzelrichtersudac pojedinac
Einzeltäterpočinitelj pojedinac
einziehenuvući se, uvlačiti se impf; useliti se; konfiscirati
Einzugsbereichopskrbno područje; gravitacijsko područje
Einzugsgebietopskrbno područje; gravitacijsko područje
Einzugsgebiet eines Gewässersporiječje
Eisled
Eisbergsalatledena salata, kristalka
Eisenbahnergewerkschaftsindikat željezničarov
Eisenbahnschleifeželjeznička petlja, željeznički uzalj
Eishockeyhokej na ledu
Eiskratzergrbastalo za led
eislaufenklizati se, -ižem; fuzati se, -zam
Eisregenledena godina
Eisschaberstrugalo za led
Eisweinledeno, vino od smrznutoga grojza
Eiszapfenledeni curak, ledena špika, ledena svića
Eizellejaje (cela), jajašce
EK - Europäische KommissionEuropska komisija
EKIS-PolizeisystemEkis-sistem, Elektronski informacijski sistem kriminalne policije
elektromagnetische Welleelektromagnetski val
Elementarpädagogeelementarni pedagog
Elementarpädagoginelementarna pedagogica
elfjedanaest
elfenbeinfarbenbjelokosne farbe/boje
Elle (Arm)lakatna kost
Ellenbruchprelom lakatne kosti
Elternroditelji, starji
emotionale Kompetenzemocionalna kompetencija
empörtrazjadan, srdit, pobunjen
Empfehlungpreporuka
empfohlene Auflösungpreporučena razlučivost/razlučljivost
Emulsionemulzija
Ende der Wohnstraßekonac područja smirenoga prometa
endlich ließen sie von ihm abkonačno su mu dali mira
Endlichkeitkonačnost
Endproduktkonačni produkt, finalni proizvod
Endzeitskradnje vrime
Energieenergija
Energieabgabe(dodatni) porez na energiju
Energiesystemenergetski sistem
Engelslächelnandjeosko smihljanje
entbehrentrpiti od manjkanja; podnositi manjkanje
Entdeckungsreiseistraživačko putovanje
entfettenodmastiti, impf. odmašćivati, upuljiti mast
Entgegenkommensusretljivost
Entgegenkommen zeigenbiti susretljiv
entlarvenrazotkriti, demaskirati
Entlastungsbetreuungolakšanje podvaranja
Entlehnungposudba
entmachtenoduzeti moć/vlast, lišati moći/vlasti
entrückenodstraniti, udaljiti se
entrücktrastresen, zamišljen
entrückt seinbiti rastresen
entrümpelniščistiti
Entrüstungsrda, srditost
entrechtenlišiti prava, oduzeti pravo
entsühnenotkupiti
Entschärfungsdienstslužba deaktiviranja (mine, bombe); služba deminiranja
Entscheidungsprozessproces odlučivanja
Entscheidungsträgerodlučujući človik, nositelj odluke
entschlackenčistiti od šlake
Entschlackungčišćenje organizma, čišćenje od šlake
Entschleunigungsmanjenje brzine
Entschließungsantragprijedlog za odluku/zaključak
Entschuldungrazduženje
entsetztuzdrman, zvana sebe
entspannen (sich)opušćati (se), umiriti (se), stišiti (se), smiriti (se)
Entspannungopušćanje, umirenje, umirivanje, smirenje, smirivanje; popušćanje, stišenje, stišavanje
Entstaubungsanlageuredjaj za skupljanje praha
entwarnenjaviti kraj/konac pogibeli
Entwarnungkraj alarma/upozorenja
Entwarnung gebenukinuti alarm/upozorenje, ukinuti alarmno stanje
entweichenizlaziti, isticati
Entwicklungsrückstandzaostatak u razvoju/razvitku
Entwicklungsstuferazvojni stupanj, stupanj razvijenosti
entziehenuskratiti, zeti, zamem, zeo
entziehen (sich)ugnuti se, ujti (nekomu/nečemu)
Entzugserscheinungapstinencijska kriza
er befasst sich gerne mit Denksportaufgabenon rado rješava ganjke
er besitzt Herzensbildungon ima razvijenu ćut, on je emocionalno inteligentan
er besteht nur aus Haut und Knochenon je sama kost i koža
er blieb unbeeindrucktnije bio impresioniran, nije mu imponiralo
er brach seine Zelte in Wien abon je napustio Beč
er gibt sich meist äußerst zugeknöpftvećinom nije zgovoran
er gibt sich viel mit seinen Kindern abon se mnogo bavi svojom dicom
er hat an allem etwas auszusetzenon svemu prigovara
er hat Atemnotsapa mu sfaljeva
er hat beim Vortrag abgeschaltetprestao je slušati predavanje, već nije slijedio predavanje
er hat die Alleinschuldon je jedini krivac
er hat die Baumpatenschaft übernommenpreuzeo je kumstvo za stablo
er hat die Totenkerze in die Hand bekommendostao je duplir u ruku
Er hat ein Übergewicht von 10kg.On ima 10 kil preveć.
er hat ein Nickerchen gemachtzadrimao je
er hat eine gefährliche Klettertour unternommenišao je na pogibelnu turu plaznenja; otpravio se je na pogibelno plaznenje
er hat eine schlechte Haltungon se čemerno drži
er hat einen gesegneten Appetitrači mu se kot mlacu/mlatiću
er hat einen Nebenjobima uzgredan posao
er hat fette Beute gemachtomastio se plinjem
er hat hier nichts zu bestellenon ovde nima ništ za govoriti
er hat ihm die Freundin ausgespanntispregnuo mu je dragu
er hat ihm gut gekontertdobro mu je vrnuo/vraćao
er hat nur ein paar Kratzer abbekommenon je samo malo ogreben
er hat sich abgeseilt (fig.)spuknuo se je
er hat sich aus der Affäre gezogenizvukao se je iz afere
er hat sich aus der Affäre gezogenizvukao se je iz afere
er hat sich den fünften Wirbel seiner Wirbelsäule gebrochenslomio si je peti kralježak kralježnice
er hat sich längst von ihm abgekehrton se je jur zdavno od njega odvrnuo
er hat sich Verletzungen am Rückgrat zugezogennaranio si je kičmu/hrptenjaču
Er hat völlig verfilzte HaareOn ima vlase pun fuljkov
er hatte ein Black-outstala mu je pamet
er hält sich, als hätte er einen Besenstiel geschlucktdrži se kot da je metlu požrknuo
er ist als Fußballer unaustauschbaron je nezaminljiv nogometaš
er ist außer Atem geraten/gekommensape mu je sfalilo
er ist bei meinem Anblick erschrockenprepao se je, kad me zagledao
er ist beileibe keine Schönheiton zaistinu nije lipotan
er ist der Drahtzieheron vliče konce
er ist ein großer Quälgeiston je velika zavraza
er ist eine Augenweidemilina ga je gledati
er ist ins Fettnäpfchen getretenpokvario si je, on je u galibi
er ist kaltblütig niedergeschossen wordenhladnokrvno su ga ustriljili
er ist keinen Schuss Pulver wertnij´vridan ni fajfe duhana/tubaka/močke
er ist kleinkarierton je jako uzak/uskogrudan človik
er ist lästig wie eine Kletteto ti je torica
er ist nur ein Lückenbüßeron zastupa, kad nimaju boljega
er ist völlig abgemagerton je još nek kost pak koža
er ist voll auf sie abgefahren (fig.)on se je čisto znorio za njom, on je zizma pobludjen za njom
er ist wertorientierton se redi po vridnota
er kann sich der Verantwortung nicht entziehenon ne more ujti odgovornosti
er könnte keiner Fliege etwas zuleide tunne bi još ni muhu zbantovao
er kümmert sich wenig um jdnnjemu se ne haje za + A
er kommt, aber sein Vater ist verhinderton će dojti, ali/no njegov otac ne more
er leidet unter seelischer und körperlicher Anspannungon trpi pod duševnom i tjelovnom napetošću
er ließ sich auf ein gefährliches Abenteuer einupustio se je u pogibelnu avanturu
er ließ sich mit einer Bagatelle abfindenzadovoljio se je bagatelom
er macht ein Nickerchendrima/drimlje
er muss sich nach der Krankheit schonenon se još mora čuvati po betegu
er musste einige Zeit mit Krücken gehenmorao je neko vrime hoditi na berla/čulja/kučma/štaka
er nahm eine Abkürzungišao je na pričac, išao je poprik, išao je kraćim putem
er qualifizierte sich zum Ingenieurkvalificirao se je za inženira
er qualifizierte sie als hervorragende Wissenschaftlerinkvalificirao ju je kot izvrsnu znanstvenicu
er qualmt pausenloson cio čas čumbari (razg.)
er quält mich die ganze Zeit mit seinen Fragencijelo vrime me gnjavi svojimi pitanji
er quetschte seine Nase an/gegen die Fensterscheibepritisnuo je nos na oblok
er quetschte sich den Knöchelnagnječio si je košćicu
er quetschte sich die Hand in der Türzagnjavio si je ruku za vrati
er scheut weder Mühe noch Kostenne plaši se ni truda ni pinez
er schmiert seine Kehle lieber als die Räderon si radje grčku maže neg kotače
er schwärmt für Blondinenon leti na blondinke
er sieht ungepflegt auson ne izgleda njegovano
er war baffostao je prez riči
er war beeindrucktimpresioniralo ga je, imponiralo mu je
er war mein Hoffnungsträgeron mi je bio ufanje
er wird kurzatmigsapa mu sfaljeva
er wird vom Fieber geschüttelttrese ga groznica
er wurde ausgepfiffennjega su iskućkali/izviždali
er zahlt weniger als es seiner Leistungspflicht entsprichton plaća manje nego mu je dužnost
er/sie hat einen Kropfima gutu
erahnennaslutiti
Erarbeitungizdjelanje
Erörterungrasprava, pretresanje
erübrigen (sich)prišporiti; biti nepotribno
erbberechtigtimati pravo jerbinstva, imati pravo na jerbinstvo
Erbejerb, jerbinstvo
Erbejerb, jerbač, nasljednik
Erbe erschleichenvkanjbom jerbati
Erbinformation(genski) nasljedna informacija
erbitterter Kampfogorčena/ljuta borba
Erbschleicherhimbeni jerbač
Erbsen kollern auf dem Fußbodengrah se kotrlja po tli
Erbsubstanz(genski) nasljedna supstanca
Erdbeerbauerjagodar, seljak, ki uzgaja jagode
Erdgaszemni plin
Erdgas einleitenupeljati zemni plin, instalirati prirodni gaz
Erdrutschklizanje zemlje, klizišće
erdrutschartigelementaran, -rna
Erdrutschsiegelementarna pobjeda
Erdwallzemljani nasip
Erfahrungsaustauschrazmjena iskustva
erfahrungsgemäßpo iskustvu, iz iskustva
erforschenispitati, proučiti, izviditi, impf. izvidjati
erfreulichradostan, -sna, veseo, -ela
Erfrierungozeblina
ergötzen (sich)razveseliti (se)
ergehenizdati se
ergeht an jdn.šalje se nekomu
Erhalterobdržatelj
Erhalterinobdržateljica
Erhebungutvrdjivanje, istraživanje; pobiranje; brižić; buna
erhoffenufati se, nadijati se, -jam
Erholungsgebietrekrejacijsko područje
Erinnerungsvermögensposobnost pamćenja
erklecklichpriličan, -čna, znatan, -tna, velik
erkleckliche Anzahlpriličan broj
Erlebnisbadkupelj s atrakcijami
erliegenprestati, zastati; ležati, podleći
Ermittlungsmethodeizvidna metoda
Ermittlungsmethoden auf Umwegenindirektne izvidne metode
erneuerbarobnovljiv
erneuerbare Energieobnovljiva energija
erneut zuschlagenponovno/nanovič postati aktivan
Erntehelferžetveni pomagač
ERP - Europäisches WiederaufbauprogrammProgram gospodarske obnove Europe
erprobensprobirati, probati, pokusiti
erprobtes Mittelisprobano/iskušeno sredstvo
Erregeruzročnik, izazivač
Ersatzlösungnadomjesno/alternativno rješenje
erschöpfeniščrpiti, istrošiti
erschwinglichkupljiv, dostižljiv, postiživ
erschwingliche Preisedostupne/pristupne cijene
Erstattungsbetragiznos naknade
Erstaufnahmezentrumcentar za prvo primanje prositeljev azila
erstellenizdjelati, sastaviti
Erstellungizdjelanje, sastavljanje
Erster WeltkriegPrvi svitski broj, I. svitski boj
Erstversorgungprve mjere pomoći
Ertragsanteiludio od poreza/porcijov
Ertragsanteile der Gemeindenudio od poreza/porcijov za općine
Erwachsenenbildungobrazovanje odrašćenih
Erwartungočekivanje
erweiterte Pupillenraširena zreća
Erweiterungsbereich (Lehrplan)prošireno polje
Erzählungpripovitka, priča
Erzeugerbeihilfepripomoć producentu/proizvoditelju, pripomoć producentom/proizvoditeljem
Erzeugnisprodukt, dugovanje, fabrikat
Erziehungodgoj
Erziehungsberechtigte (f) –skrbiteljica
Erziehungsberechtigte(r)skrbitelj
es besteht Handlungsbedarfstara je dob, nešto poduzeti
es bleibt ein Restrisikopreostaje odredjeni riziko
es bleibt gewittrigostaje nevrimenasto
es darf nur Baumschnitt verbrannt werdenpožgat se smi samo kiće
es fehlt mir ein sicherer Aufbewahrungsort für meinen Schmucknimam sigurnoga mjesta za moj nakit
es freut mich, Sie kennenzulernendrago mi je, da smo se upoznali
es gab viele Aufgriffečuda ljudi su ulovili/uhapsili
es geht mir nicht aus dem Kopfne ide mi iz glave
es geht zu wie in einem Ameisenhaufenvrvi kot u mrhunčnjaku
es gibt klare Mehrheitsverhältnissevećinski odnosi su jasni
es gibt nichts Schöneres als mit seinem Partner zu kuschelnnajlipše je militi se s partnerom
es gibt viele Fragezeichenpostoju mnoge nejasnoće
es gibt zu wenige Planstellen für den Kroatischunterrichtza hrvatsko podučavanje je premalo planskih mjest
es hapert an der Versorgungopskrba ne funkcionira
es hat geklapptugodalo se je
es ist ihm ein Ausrutscher passierton se je zablecnuo, njemu se je sfaknulo
es ist ihm ein Stein vom Herzen gefallenodlanulo mu je
es ist mir in Fleisch und Blut übergegangenušlo mi je to u krv
es ist uns eingebleut worden, dasszabito nam je u glavu da
es knurrt mir im Bauchu trbuhu mi brulji/krulji
es kribbelt mir in den Fingernpaćka mi
es läuft wie geschmiertnešto ide kot po vodi/ulji/loju
es sich anders überlegenpredomisliti se, impf. predomišljati se, rasfuljati se
es weht/zieht aus allen Fugenpuše na/kroz sve puči
es wird dir schlecht ergehen, wennčemerno će ti pojti, ako; čemernomu se moraš nadijati, ako
Eschejasen
Essenjilo
Essen auf Rädernjilo u stan, jilo na dom
Essstörungpačka u hranjenju
Esterhazysche Güterdirektiondirekcija Esterhazyjevoga imanja
etw als sein Eigentum betrachtensvojičiti
etw. aufschnappenpobrati ča
etw. im kleinen Finger habenimati ča u malom prstu
etwaigmoguć, slučajni, eventualni
etwas Besseres seinbiti pobolji
etwas frühertolič
etwas ist eine große Herausforderungnešto je velik izazov
etwas liegt auf der Handbiti očevidno/očigledno
etwas macht Schulerediti se po kom/čem, postati uzor/pelda, uobičajiti se
etwas passt wie angegossenpaše kot zlito
etwas stört das Landschaftsbildnešto kvari izgled krajine
etwas tunlichst unterlassenčim bolje odustati od čega
etwas verlangt einem viel Kraft abnešto ga je čuda moći stalo
EU - Europäische UnionEU - Europska unija
EU-Außengrenzenvanjske granice EU-a, vanjske granice Europske unije
EU-BeobachtungsstelleEU-nadzorničtvo
EU-Beobachtungsstelle für Rassismus und FremdenfeindlichkeitEU-ured za nadgledavanje rasizma i oduravanja tudjincev
EU-Forschungsprogrammistraživački program Europske unije
EU-KommissionEU-komisija, Komisija Europske unije
EU-ParlamentEU-parlamenat, Parlamenat Europske unije
EU-RatEU-savjet, Savjet Europske unije
EU-Rechtsetzung sog. Mitentscheidungsverfahrenpostupak suodlučivanja
EU-Vorsitzlandzemlja predsidateljica EU-a
EU-weitširom EU-a, po cijelom EU-u
EuGH - Europäischer GerichtshofEuropski sud
EURATOM - Europäische AtomgemeinschaftEuropska zajednica za atomsku energiju
EuRegioEuregija
Euregio West PannoniaEuregija Zapadna Panonija
EuRH - Europäischer RechnungshofEuropski revizijski sud
Euroeuro
Euro-Geldscheineuro-novčanica
Euro-Münzeeuro-kovanica
Euro-Startstart eura
Euro-Verfallpadanje eura
Euro-Zonezona eura
EuroparatEuropski savjet
EuroparatVijeće Europe
EuropäerEuropejac
Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)Europska zajednica za atomsku energiju
europäische Fahndungseinheiteuropska jedinica za iskanje
Europäische GemeinschaftEuropska zajednica
Europäische Gemeinschaft für Kohle und StahlEuropska zajednica za ugljen i čelik
Europäische InvestitionsbankEuropska investicijska banka
Europäische KommissionEuropska komisija
Europäische MenschenrechtskonventionEuropska konvencija o ljudski pravi
Europäische UnionEuropska unija
Europäische WährungseinheitEuropska valutna jedinica
Europäische WirtschaftsgemeinschaftEuropska gospodarska zajednica
Europäische ZentralbankEuropska centralna banka
Europäischer Ausrichtungs- und GarantiefondsEuropski fond za usmiravanje i jamčenje/garanciju
Europäischer Binnenmarktnutarnje tržišće Europske unije
Europäischer Fonds für Regionale EntwicklungEuropski fond za regionalni razvitak
Europäischer GerichtshofEuropski sud
Europäischer RatEuropsko vijeće
Europäischer RechnungshofEuropski revizijski sud
Europäischer Strukturfonds (Finanzierung von Strukturhilfen)Europski strukturni fond
Europäischer WirtschaftsraumEuropski gospodarski prostor
Europäisches ParlamentEuropski parlamenat
Europäisches UmweltbüroEuropski okolišni biro/ured
Europäisches WiederaufbauprogrammProgram gospodarske obnove Europe
Europäisches Zentrum für Lebende SprachenEuropski centar za žive jezike
Europäisches Zentrum für MinderheitenfragenEuropski centar za manjinska pitanja
EuropolEuropol
Europol-DatenbankEuropol-datarnica, datarnica Europola
Europol-KatasterEuropol-katastar
Eurostat (Zahlenmaterial über EU-Staaten)eurostat
EWG - Europäische WirtschaftsgemeinschaftEuropska gospodarska zajednica
Ewiggestrigerprikčerašnji, starodavnjak
Exoduseksodus, izlazak, istup
EZB - Europäische ZentralbankEuropska centralna banka
Fabelfabula, basna
Fabelbasna, fabula
Fabrikfabrika, tvornica
Fabrik-tvornički, -čka, -čko
Fabrikantfabrikant, vlasnik fabrike
Fabrikarbeiterdjelač u fabriki, tvornički djelač
Fabrikarbeiterindjelačica u fabriki, tvornička djelačica
Fabrikatfabrikat
Fabrikmarkemarka fabrike
Fabriks-fabrikantski, -tska, -tsko
Fabriksmarkemarka fabrike
Fachpregradak (torba, polica), pretinac; struka, predmet
Fach-stručni, -čna, -čno, meštarski, -ska, -sko
Facharbeitmeštarsko djelo
Facharbeiterstručni/kvalificirani djelač
Facharbeiterinstručna/kvalificirana djelačica
Facharztstručni vračitelj, špecijalist
Facharzt für Zahn-, Kiefer- und Mundheilkundezubarski špecijalist, stomatolog
Fachausschussstručni odbor
Fachgeschäftšpecijalizirana trgovina; špecijalizirana prodavaonica
Fachkompetenzstručna kompetencija
fachliche Qualifikationstručna kvalifikacija, stručno osposobljenje
Fachsaalučionica
Fachschulestručna škola
Fachschule für Keramik und Ofenbaustručna škola za keramiku i kaljene peći
Fagottfagot
fahlblijed
fahndeniskati, -išćem
Fahnderiskač
Fahndungseinheitjedinica za iskanje
Fahnezastava
Fahnenflüchtigedezerterka; otpadnica
Fahnenflüchtige(r)vojni bigunac, dezerter; otpadnik
Fahnenfluchtdezertiranje, big iz vojske; odmetničtvo
Fahr-vozni
Fahrbahnkolnik
Fahrbahnrandstreifenbanket
Fahrbahnteilerdilitelj kolnika
fahrenvoziti (se)
Fahrervozač, šofer
Fahrerflüchtigepobigli vozač
Fahrerfluchtbig vozača
Fahrgastputnik
Fahrgestell (KfZ)šasija
Fahrkartevozna/putna karta
Fahrkartenautomatkartomat, automat za vozne karte
fahrlässignemaran, -rna, -rno
Fahrlässigkeitnemarnost
Fahrlehreručitelj u autoškoli
Fahrlehrerinučiteljica u autoškoli
Fahrplanvozni red
Fahrpläne für den Nahverkehrvozni redi za lokalni promet
Fahrpreisvozna cijena, vozarina
Fahrradbicikl
Fahrradständerstalak za bicikl, držalo za bicikl
Fahrradverleihposudionica biciklov; posudjivanje biciklov
Fahrscheinvozna karta
Fahrschuleautoškola
Fahrschulevozačka škola
Fahrstuhllift
Fahrtunterbrechungprekid vožnje
Fahrverbotzabrana vožnje
Fahrverbot für Fahrräderzabrana vožnje za bicikle
Fahrzeitvrime vožnje
Fahrzeugvozilo
Fahrzeugabstandrazmak med vozili
fairfer (indekl.), feran, -rna, -rno
Fakirfakir
Fakultätfakultet
Falkesokol
Fallelečka, klopka
fallenpasti, padem, impf. padati, spasti, spadem, impf. spadati, -am/-djem; utočiti se; poginuti, -nem
Fallotfalut
Fallrichtungsmir pada
Fallschirmpadobran
FALSCHpogrišan, -šna, -šno, folišan, -šna, -šno, hamišan, -šna, -šno, himben
falsche Waagehamišne vage
falscher Menschfolišnjak, hamišan človik
Falschheitfolišija, himbenost (f), hamišija, fulost (f)
Falt-sklopiv
Faltenabor, ranac, -nca, regma, rozga
faltennabrati, -berem, impf. nabirati, skititi, prignuti, pf./impf. regmati
faltignabran, brazdat, regman
Famafama
familiärobiteljski, -ska, -sko, familijaran, -rna, -rno
Familieobitelj (f), familija
Familien-obiteljski, -ska, -sko
Familienangehörige (pl)domaći (G domaćih) (m pl)
Familienbandefamilijarna veza, obiteljska povezanost
Familienbande stärkenučvrstiti obiteljsku povezanost, jačati familijarnu vezu
Familienbeihilfeobiteljska pripomoć, obiteljski doplatak
Familienberaterobiteljski savjetnik
Familienberaterinobiteljska savjetnica
Familienberatungsstellesavjetovališće za obitelji
Familienforscheristraživač obiteljskih prilik; istraživač rodoslovlja
Familiengeldpinezi za familiju/obitelj
Familiennameobiteljsko ime
Familienrechtobiteljsko pravo
Fanobožavatelj, navijač, fan, fanatičar
Fanatikerfanatičar
fanatischfanatičan, -čna, -čno
Fanatismusfanatizam, -zma
Fanfarefanfara
Farbakzentšari akcent
Farbakzente setzenstaviti šare akcente
Farbefarba, boja
Farbe bekennenvan s farbom, priznati istinu
Farbfernsehentelevizija u farba
farbigšar
farblosbezbojan, -jna, prez boje/farbe; bled
Farbstofffarba
Farnpapruta
Farnkrautpapruta
Fasanfazona
faschierenfaširati
faschiertfaširan
Faschiertesfaširano (meso)
Faschiertes krümelig braun bratenfaširano rahlo speći
Faschingmesopust, fašinjak, -njka, karneval
Fasching-mesopusni, fašinjski
Faschings-mesopusni, fašinjski
Faschingskrapfenfrita, fašinjski groflin
Faschingsnarrmesopusni djed
Faschismusfašizam, -zma
Faschistfašist
faschistischfašističan, -čna, -čno
Faseleibabunjanje
Fassvoz, lagav, bačva, hordov, sud
Fassadefasada
Fassadendämmplattefasadna izolacijska ploča, izolacijska ploča za fasadu
fassenzgrabiti (se), uloviti, šćapiti, šćapnuti, -nem; uramiti
Fassonfazon, kroj
Fassreifenobruč
Fasstrichterlakomnica
Fassung, Haltungdržanje, prisebnost
fastskoro
Fast-posni
fastenpostiti se
Fasten (f pl)post
fasten bei Brot und Wasserpostiti se ob kruhu i vodi
Fastenbesinnungrazmišljanje u Korizmi, korizmeno razmišljanje
Fastenmittesredopost
Fastenzeitkorizma, korizmeno vrime
fastenzeitlichkorizmen
Faszinationfascinancija
faszinierenfascinirati
fatalfatalan, -lna, -lno
faulenzengnjiliti se, lenjariti se, lijeniti se, ljenariti se, ništvridniti se, uvirati se, crkivati cijeli dan
Faulenzenlenjarenje
faulenzen (schlafend)čmrljiti
Faulenzerlenjak, ništvridnjak
Faulenzerinlenjača, ništvridnjača
Faulheitlijenost, gnjilost, ništvridnost
Faultierlenjiivac
Faustšaka, pešćica
Faustschlagždunjka
fächelnmahati, mašem
Fächerlepeza
fächerübergreifendinterdisciplinaran
fähigsposoban, -bna, -bno
Fähigkeitsposobnost
Fähnleinzastavica
Fährschifftrajekt, prevoz
Fährteslijed
fällenposići, -ičem, -ikao, impf. sići, sičem, sikao, zrušiti, impf. rušiti
fällig, am 1. Mai fälligplativ 1. maja
Fälligkeittermin za plaćanje
Fälschungfolišenje, krivotvorenje, falsifikat, imitacija
färbennafarbati, impf. farbati
Färberfarbar, ličilac
färbigšar
Fässersudje (n coll)
Fäulnisgnjilost (f), gnjiloća, trulost (f)
Föderationfederacija
föderativfederativan, -vna, -vno
Föhnfen, južni vjetar
Föhrebor
Föhrenwaldborova loza, borovlje, borov lug, borik
Fönsušilo
Fördergruberudokopna jama, rudnički rov
Förderinstitutioninstitucija za potpomaganje
förderlichhasnovit
fördernpotpomagati, -mažem
Förderungpotpomaganje; kopanje (ugljena, ruda)
Förderung der Europaideepotpomaganje europske ideje
Förderung und Unterstützungpodupiranje i pomaganje
Förderungskommissionkomisija za podupiranje
förmlichformalan, -lna, -lno
Försterlozar, šumar, lugar
Försterinlozarica, šumarica, lugarica
Försterinlozarica, lugarica, šumarica
Försterinlozarica, lugarica, šumarica
Füchsinlesica
fügen (sich)podati se, prilagoditi (se), impf. prilagodjivati (se)
fühlenoćutiti, poćutiti, impf. ćutiti
fühlen sichćutiti se, imati se
Fühlsinnpipalo
führenpeljati; voziti
führendpeljajući, vodeći
Führerpeljač, vodja
Führerinpeljačica
Führerschaftpeljačtvo
Führerscheinvozačka iskaznica
Führerstandpeljačka kabina
Führungpeljačtvo; peljanje; ponašanje
Führung durch das Museumpeljanje kroz muzej(um)
Führung durch den Betriebpeljanje kroz poduzeće
Füllepunoća, punina, obilje; nadiv, podroba
füllennapuniti, impf. puniti, napunjevati, -unjujem; naditi, -ijem/-denem, impf. nadivati
Füllen (Fohlen)ždribe, -eta
Füllen (Fohlen) werfenuždribiti se, impf. ždribiti se
Füllfedernalivpero
fünf Millionenpet milioni
Fünf-Tage-Wochepetdnevni/petodnevni tajedan
Fünferpetica
fünfmalpet puti, petkrat
fünfschariger Pflugpeterobrazdni plug
Fünftelpetina
fünfzehnpetnaest
Fünkcheniskrica
fürza, mjesto
für (um) bares Geldza gotove pineze
für Abhilfe sorgenskrbiti se za pomoć
für den Wehrdienst tauglichsposoban za vojsku
für den Zeitraum von vier Jahren gewähltodibran na četira ljeta
für die Folgen einstehenodgovarati za posljedice
für die Richtigkeit der Ausfertigungza ispravnost otpravka
für etwas schwärmenoduševljavati se za nešto, obožavati
für Gesprächsstoff sorgenimati se o čemu razgovarati/pominati
für immerzauvijek
für jdn den Narren abgebenbiti komu norac
für jdn eine große Hilfe bedeutenbiti komu od velike pomoći
für jemanden einspringenuskočiti za nekoga, zastupati nekoga
für mehr Mitmenschlichkeit werbenvabiti za človičje postupanje, zalagati se za sučlovičnost
für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügungrado ćemo odgovoriti na Vaša pitanja
Fürbittezagovor; molitva vjernikov (crikv.)
Fürchtenstrahovanje
fürchten sichbojati se, -jim, plašiti se
fürchterlichstrašan, -šna, -šno, strahovit
Fürsorgestaatsocijalna država, skrbnička država
fürsprechenzimati se (za + A), zagovarati
Fürsprecherzagovornik
Fürsprecherinzagovornica
Fürstknez
Fürstenhofknežev dvor
Fürstensohnknežević
Fürstentumkneževina
Fürstinkneginja
fürstlichferštovski, kneževski; velikodušan, -šna, -šno
Fürtuchkuklj(in)
fürwahrzaistinu, bome
fürwörtlichpronominalan, -lna, -lno
Fürwortzamjenica, pronomen
Feberveljača, februar
Februarveljača, februar
fechtenmačevati se
Federpero
Feder-pernat
Federbüchsedriveni tok školara
Federbettblazina
Federbuschždralo, pernica
Federgras, bot. Stipavlasasta trava
Federhalterdržalo za pero
federleichtlak/lagak kot pero
Feebijela vila, vila
Feen-vilinji
feenhaftvilinji
Fegefeuerčistilišće, purgatorij
fegenmesti, metem
Fehdevada
fehl am Platzedeplaciran
fehlbarpogrišiv
Fehlbarkeitpogrišivost
Fehlbetragmanjak (G manjka)
fehlenzmanjkati, impf. manjkati, pf./impf. faliti; pogrišiti, impf: grišiti
Fehlerpogriška, falinga, griška
Fehler aufzeigendokazati pogriške; pokazati na pogriške
fehlerfreiprez pogriške/falinge
fehlerhaftpogrišan, -šna, -šno, faljen
fehlerlosprez pogriške/falinge
Fehlhaltungkrivo držanje; krivo ponašanje
Fehlschlagneuspjeh
fehlschlagenne ugodati se, ne uspjeti
Feiersvetačnost, svečevanje, proslava, parti
Feier (nach Abschluss einer Arbeit)likov
Feierabendpočivak, fajront, završetak posla
feierlichsvetačan, -čna, -čno
feiernsvečevati, -čujem, vršiti
Feiertagsvetak, -tka
feigplašljiv
feigeplašljiv
Feigefiga
Feigheitstrašljivost (f), plašljivost (f)
Feiglingstrašljivac, -vca, plašljivac, -vca, straško
Feilelima, rašpa, rašpor
feilenlimati, rašpati
feinfajan, -jna, -jno, fin, tanak, -nka, -nko
feinfühligtankoćutan, -tna, -tno, ćutljiv, nježan, -žna, -žno
feinfühligtankoćutan, -tna
Feinfühligkeitćutljivost
Feinheitfajnost (f), finoća
Feinschmeckersladokusac, -sca
feinschmeckerischsladokusan, -sna, -sno
Feinstaubmikroprašina
Feinstoffmikrotvar, droban materijal, fajna tvar
feistgojen, zgajen, tust
feist werdenražerati se, -rem, upitati se
Feldahornklen
Feldarbeitpoljno djelo
Feldblumepoljni cvijet
Feldfrevelpoljni kvar, poljna šteta
Feldhüterpoljar, vrdir
Feldherrvojskovodja m
Feldlagertabor
Feldmessetaborska maša
Feldwegpoljni put
Feldzugboj
Fellkrzno, koža
femininfeminin
Fenchelpaprišić
Fenchelpaprišić
Fensteroblok
Fenster kippenkipati oblok
Fenster-obločni
Fensterbrettobločnica
Fensterchenobločić
Fenstergitterrešetka
Fensterladenšaluti m pl, žaluzija
fensterlnpojti pod oblok
Fensterscheibeokance
Fensterstockpodboj
Fenstertagmosni dan, dan med svetki
Ferienprazniki m pl, ferije f pl
Ferien-ferijalni
Feriendorfferijalno selo
Ferienheimferijalni dom
Ferienlagerferijalni logor
Ferienparadiesferijalni raj, paradižom za odmor
Feriensiedlungferijalno naselje
Ferienwohnungferijalni stan
ferndalek
Fernamttelefonska centrala
Fernbedienungdaljinsko upravljanje; daljinski upravljač
Ferner OstenDaleki istok
Ferngesprächdaljinski telefonat
fernhaltenodvrnuti, impf. odvraćati, prepričiti, impf. prepričavati
fernmündlichtelefonski
Fernmeldesatellittelekomunikacijski satelit
Fernschreiberteleks
Fernseh-televizijski
Fernsehergledatelj televizije
Fernsehprogrammtelevizijski program
Fernsehschaffendetelevizijska stvarateljica
Fernsehschaffende(r)televizijski stvaralac
Fernsehspielteledrama, teleigra
Fernsprechamttelefonska centrala
Fernsprechnetztelefonska mriža
Fernsprechzelletelefonska govornica
Fernverkehrnadregionalni promet, internacionalni promet
Fersepeta
Fertigkeitšikanost f, rutina
Fertigkleidungkonfekcija
Fertigstellungsanzeigejavljanje dogotovljenja
feschsnažan, -žna, -žno, zgodan, -dna, -dno, feš (indekl)
Fesselveruge f pl, okov
Fesselstrickgužva
Festsvetačnost, svečevanje, proslava, parti
Festsvetačnost f, svetak, -tka
festbindensvezati, svežem, privezati, zagužvati
festes Fundamentčvrst fundamenat
festgesetztodredjen, fiksiran
festgestampftnabit
festgetretenzagažen
Festhaltenpridržanje; čvrsto držanje
festhaltenostati pri nečem
Festlandkopno, suha zemlja
festlichsvetačan, -čna, -čno
Festlichkeitsvetačnost f, proslava
Festmahlgošćina, banket, svetačni objed
Festmeterkubični metar, kubik, kloftre f pl
festnagelnzabiti, -ijem
Festnahmeuhićenje, ulovljenje
Festnetztelefonfiksna telefonska linija
Festplattedisk, trvdi disk
Festschriftsvetačni/jubilarni spis
festsetzen (sich)odrediti, impf. odredjivati; ugnjazditi se
Festspeicherstalna memorija
Festspiel-festivalski
Festspielausschussfestivalski odbor
Festspielesvetačne igre, festival
Festtagsvetak, -tka, god
festtäglichsvetačan, -čna, -čno, godovni
festtretenzagaziti
Festungtvrdjava, grad
Festungtvrdjava, grad
Festzugsvetačna povorka
fettmastan, -sna, -sno, zgajen
Fettmast (f)
Fett auslassencvriti, -ijem
Fettbauchtrbušina
Fettbauchigetrbušnjača
Fettbauchige(r)trbušnjak
fette Beutemasan/bogat plinj
fettenmastiti
Fettfleckmasna fleka
Fettflecke machenumastiti
Fettgehaltmasnoća
fettigmastan, -sna, -sno
Fettigkeitmasnoća
fettleibigtust
fettleibigtust
fettleibiges/dickes Weibkvasnica
fettreichmastan, -sna, -sno
feuchtvlažan, -žna, -žno
Feuchtgebietvlažni biotop, močvarno područje
Feuchtigkeitvlaga
Feuchtigkeitshaushaltbalanca vlage
Feudalbesitzfeudalni posjed
Feueroganj; striljanje
Feuer machennaložiti, važgati, -gem, impf. važigati
Feuer-ognjen
feuerfestnegoriv
Feuerflecklepanj (G lepnja)
feuergefährlichlako zapaljiv
Feuerlöschergasilo (za oganj)
Feuermalzlamenka
Feuerpauseprekid striljanja/paljbe/pucanja
Feuersbrunstpožar, veliki oganj/požar
Feuerschwammžeg, žvag
Feuerstätteognjišće
Feuersteinkremen
Feuerstelleognjišće
Feuerwaffeoružje za striljanje
Feuerwehrognjogasci (m pl), ognjobranci (m pl)
Feuerwehr-ognjogasni, ognjobranski
Feuerwehrfrauognjogasiteljica, ognjobranka
Feuerwehrmannognjogasac, ognjobranac
Feuerwehrspritzeognjogasna šprica/štrcaljka
Feuerzeugnažigalo, nažigač, upaljač, važigač, zapaljivač
Feuilletonfeljton
feurigognjen, žarak, -rka, -rko, ljut
Fezfes
FH-Titeltitula stručne visoke škole
Fiakerfijaker
Fibelpočetnica
Fichtesmirika, smrč
Fichten-smirikov
Fiebervrućica, temperatura, groznica
Fiedelgusle (f pl, G gusal)
Fiedelbogenlucanj (G lucnja)
Figurfigura, stas
Fiktionfikcija
Filetfile (m)
Filialefilijala
Filmfilm
Film-filmski
Filmleinwandfilmsko platno
Filmriss fig.blackout
Filmvorführungprikazivanje filma
Filtercidilnik, filter, prečistač, pročistač, cidilo
Filteranlageuredjaj za filtriranje
Filterzigarettecigareta s filterom
Filzfilc
Finalefinale (m)
Finanz-financijski
Finanzamtfinancijski ured
Finanzdienstleisterfinancijski savjetnik, financijski uslužitelj
Finanzenfinancije (f pl)
finanzielle Ausstattungpinezna oprema
finanzieller Anreizfinancijski/financijelni poticaj
finanzieller Ausgleichfinancijsko izjednačenje
Finanzierbarkeitmogućnost financiranja
finanzierenfinancirati
Finanzmaklerfinancijski posrednik
Finanzmarktaufsichtnadzor financijskoga tržišća
finanzschwachfinancijski slab
finanzstarkfinancijski jak
finanzstarker Marktfinancijski jako tržišće
Findelkindnajdeno dite
findennajti, najdem, našao
Findernalaznik
Finderinnalaznica
findigzvijan, zvit, bistar, -tra, -tro
Finessefinesa
Fingerprst
Fingerfertigkeitšikanost ruke
Fingerknöchelkličak, -čka
Fingernagelnohat, -hta, nokat, -kta
Fingerspieligra prsti
Fingerspitzengefühltankoćutnost f
Finkzeba
FinneFinac, -nca
FinninFinka
finnischfinski
FinnlandFinska
finnougristische Sprachfamiliefinsko-ugarska jezična familija
finsterškur, mračan, -čna, -čno, taman, -mna, -mno, mrk
finster vor den Augen werdenzamagliti se pred očima
finster werdenzamračiti se, škuriti se, zaškurivati se, -ruje
finster/schwarz vor den Augen werdenzamagliti se pred očima
Finsternisškurina, tamnina, mračnina, mrčina, mrčenje, pomračenje
Firmafirma, poduzeće
Firmamentfirmamenat, -nta
firmenbermati
Firmenbuch v. Handelsregister
Firmling (männl.)bermanski kumić
Firmling (männl./weibl.)(bermansko) kumče, -eta
Firmling (weibl.)bermanska kumica
Firmungbermanje
First-slimen
Firstbalkenslimena greda
Fischriba
Fisch-riblji
Fischbeinriblja kost
Fischenribarenje, ribanje, ribolov
fischenribariti, loviti ribe
Fischerribar
Fischer-ribarski
Fischereiribarstvo, ribolov, ribarenje
Fischfangribolov
Fischgräteriblja kost, iglica
Fischhalleribarnica
Fischottervidra
Fischschuppeljuska/dukat na ribi, ljuska
Fischsupperiblja juha
Fischteichribnjak
flachravan, -vna, plitav, -tva, plečasto
Flachbildfernseherravni televizor
Flachbildschirmravni ekran
Flachdachravni krov
flache Laibchen formenoblikovati plečaste hlipčace
Flachlandravnica
Flachskonoplje, lan
Flachs-konopljev, lanov
Flachsfeldkonopljišće, lanovo polje
flackerntreptati, -ećem, nemirno goriti
Fladenpaljuk, lepanj (G lepnja), fleka, pogača
Flaggezastava
Flamingoflamingo
Flammeplamen
flammenplamtiti, plasati, goriti
flammendplamen
Flanellflanel
Flanell-flanelski
flanierenflanirati, stipati se
Flankebok, bočina, strana
Flaschefloša, flaša
Flaschenöffnerotpirač za floše
Flaschenhalsgrljanjak, –njka
Flaschenzugkolotur
flatterhaftnestalan, -lna, -lno
Flatterhaftigkeitnestalnost (f)
flatternprhatati, -aćem, leprhati, -ršem, lepetati, -ećem, vijati se, vijem
Flatternprhatanje, lepršanje
Flaummah, mahovina, mezak (G mezga)
Flaumhaarmah; poddlaka
flaumigrahao, -hla, -hlo
flaumiger Kuchenrahao kolač
flauschigčupav
flauschiger Stoffčupava tkanina
Flächepovršina, areal
Flächen-površinski
flächendeckendča pokriva svu površinu
flächendeckende Überwachungpregledavanje/kontrola cijele krajine
Flächenwidmungsplanposvetni plan površine, plan o odredjenju površine
flößenplaviti
flöhenbuhe ubirati/tribiti
Flötešurlica, šurla, frula
Flötenbläseršurlaš, frulaš
Flötenspieleršurlaš, frulaš
flüchtenpobignuti, -nem, bižati, -žim
flüchtigpovršan, -šna, -šno; na bigu
Flüchtlingbigunac, -nca
Flüchtlinge abschiebenšupirati bigunce
Flüchtlinge aufgreifenuloviti bigunce
Flüchtlingsdramabigunačka drama
Flüchtlingshochkommissariatvisoki komisarijat za bigunce
Flügelmappemapa s klapami, kreljutna mapa, mapa s kreljuti
Flügeltürdvokrilna vrata
Flügeltorljesa
flügge werdenizlitati, -ićem
flüssigtekući, supas
Flüssigkeittekućina
flüsternšušljati, šuškati
Flechtelišaj, lišanj (G lišnja), pleteno, -oga
flechtensplesti, -tem, uplesti, -tem, impf. plesti, -tem
Flechtwerkpleter, pleteni predmet
Flechtzaunplot, graja
Fleckfleka, packa, blecka; krpa; mjesto
Fleckerlkrpica
Fleckerl (Teigwaren)krpice
fleckigflekav, umazan
Fledermausšišmiš, čirmiš, pirčac
Flegelklipan; grubnjak
flehenzmaljati se
Fleißmarljivost (f), gorljivost (f)
fleißigmarljiv, maran, -rna, -rno, gorljiv
fleißig wie eine Bienedjelovan kot pčela, marljiv kot mrhunac
fleißig/emsig wie eine Bienedjelovan kot pčela, marljiv kot mrhunac
Fleischmeso
Fleisch- und Wurstwarenmesni i kobasični produkti, meso i kobasice
Fleischbeschaupregledanje mesa
Fleischermesar
Fleischereimesnica
Fleischergewerbemesarija
Fleischerinmesarica
Fleischhauermesar
Fleischhauerinmesarica
fleischigmesnat
fleischlosprez mesa
fleischloses Gerichtjilo prez mesa, bezmesno jilo
Fleischvergiftungotrovanje mesom/od mesa
Fleischwarenmesni produkti
flennencingati
flexible Arbeitszeitfleksibilno djelatno vrime
flickenkrpati
Flickwerkkrparija, krpež
Fließbandtekuća vr(p)ca
fließencuriti, teći, tečem
Fließwassertekuća/živa voda
Fliederbazak, -zga, cereza, orgona, zelencija
Fliegemuha; leptir-kravata
fliegenletiti
Fliegenfängermuholovka
Fliegenpilzmuhavica
Fliegerletač, pilot; zrakoplov
fliehenpobignuti, -nem, impf. bižati (pred + I/od + G)
Flieseploča, pločica, kalj
fliesenpopločiti, impf. popločivati
Fliesen legenpopločiti, impf. popločivati
flimmernsvitljucati se, migljati, treptati, -pćem
Flimmernmigetanje
flinkfrižak, friška, friško, ofrkan, -kna, -kno, hitar, -tra, -tro, šikan, skretan, -tna, -tno
flink wie ein Wieselfrižak kot riba
flinke Frauvižla
Flinkheitšikanost, okretnost
Flintepukša, puška
Flirtflert, namigovanje
flirtennamigovati, -gujem, flertati
Flittchenflandra, šljundra
Flitterwochenmedeni misec
flitzenfrcati
Flitzerflicer
Flobertgewehrflobert
Flohbuha
Flohbuha
Flohbuha
Floršlar, flor
Floraflora
Flosssplav (f)
Flosseplovka, peraja
Flottemornarica, flota
Fluchpsovka, psost (f), prokletstvo
fluchbeladenproklet
Fluchbeladenerprokletnik
fluchenproklinjati, -njem, psovati, psujem, kleti, kunem, blazniti
Fluchenproklinjanje, psovanje
Fluchtbig; red, linija (stanov)
Fluchwortpsovka
Fluglet, letenje
Flugblattletak (G letka)
Fluggesellschaftzrakoplovna kompanija
Fluglotsekontrolor leta
Flugpostzračna/avionska pošta
Flugrettungzračna hitna pomoć
flugsodmah, velje(k), namjesti
Flugschriftletak (G letka)
Flugtechnikaerotehnika
Flugzeugabsturzpad zrakoplova
Flurhodnik; polje
Flurreinigungčišćenje hatara
Flurschadenpoljni kvar, poljna šteta, poljna škoda
Flussrijeka
flussabwärtszvodom
Flussarmrukav rijeke
flussaufwärtspred vodu
Flussbettkorito rijeke
Flusslauftok rijeke
Flussmündungutok
Flutpoplava, potop; plima
Flutlichtanlagereflektorsko rasvitljenje
Flutwelleplimni slap, poplavni slap
Fokusžarišće, fokus
Folgeposljedica; nastavak
Folgeposljedica, nastavak
Folgeerscheinungposljedica
folgenslijediti; poslušati; iti za kim
folgenslijediti; poslušati
folgendslijedeći; sljedeći
folgende Wochesljedeći/dojdući tajedan, na tajedan
folgendersljedeći/dojdući
folgernzaključiti, izvoditi
Folgewirkungposljedica
folgsamposlušan, -šna, -šno
Foliantknjižurina
Foliefolija
Folklorefolklor
Folkloristfolklorist
Foltermučenje, muka, tortura
Fondfond, fundacija
Fontänefontena, vodoskok
foppenzanoriti
forcierenforsirati
fordernpotribovati, -bujem, izazvati impf izazivati
Forderungpotribovanje
Forellepastrva
Forintforint
Formoblik, forma, lice, shema
formalformalan, -lna, -lno
Formalismusformalizam, -zma
Formalitätformalnost (f)
Formatformat, oblik, veličina
Formationformacija
Formelformula
formellformalan, -lna, -lno
formeller Menschformalan človik
formendati oblik/formu
formen (sich)formirati (se)
Formenlehreformologija
Formgebungoblikovanje
Formularformular, tiskanica
formulierenformulirati
Formulierungformulacija
forschenistraživati, -žujem, izvidjati
Forscheristraživač, istražitelj
Forschungistraživanje, izvidjanje
Forschung und technische Entwicklung (FTE)istraživanje i tehnički razvitak
Forschungsbereichistraživačko područje
Forschungsinstitutinstitut za istraživanje
Forschungsprogrammistraživački program
Forschungsreiseekspedicija
Forstloza, šuma, lug
Forst-lozni, šumski, lugarski
Forstwesenlozarstvo, šumarstvo, lugarstvo
forstwirtschaftlichlozarski, šumarski
fortanodsad(a), od sada, odsidob, odsle
fortbestehenpostojati, -jim
Fortbewegunggibanje/kretanje s mjesta
fortbilden sichdalje školovati se, učiti se dalje, usavršavati se
forteilenotpašćiti se
Fortentwicklungdaljnji razvitak
fortfahrenodvesti se, -ezem, otputovati, -tujem; nastaviti, impf. nastavljati
fortführenotpeljati, otprimiti, odvesti, -ezem; nastaviti, impf. nastavljati
fortfliegenodletiti
Fortgangnapredovanje, uspjeh; odlazak
fortgehenprojti, projdem, odlaziti, othadjati; nastaviti/nastavljati se
forthinkenodšantati, odšepati
forthumpelnodšantati, otplantati, odšepati
fortlassenpustiti/pušćati da projde
fortlaufenproteći, -ečem, pobignuti, -nem
fortlebenživiti dalje
fortpflanzen sichrasploditi se, pomnožiti se, širiti se
fortreisenotputovati, -tujem
fortreitenodjahati, -ašem
fortscheren sichpojti k vragu
fortschickenposlati, pošaljem, otpustiti, impf. otpušćati
fortschleichen sichodšmuljati se
fortschreitennapredovati, -dujem
Fortschrittnapredak, -etka
Fortschritte machennapredovati, -dujem
fortschrittlichnapredan, -dna, -dno, progresivan, -vna, -vno
fortschwimmenotpluti, -ujem
fortsetzennastaviti, impf. nastavljati, produžiti
Fortsetzungnastavak, -vka, produženje
Fortsetzung folgtnastavlja se, nastavak slijedi
Fortsetzung folgtnastavlja se, nastavak slijedi
forttragenodnesti, -sem, otprimiti
forttreibenvagnati, odignati, nositi sve dalje (voda)
fortwährendstalan, -lna, -lno, neprestalan, -lna, -lno
fortwährend (adv.)svenek, stalno
fortwälzen (sich)odvaliti (se), odvaljati (se), odruljati (se)
fortziehenodseliti se; odvlići, -ičem, odvući, -učem
Forumforum
Fossilfosil
fossilfosilan, -lna, -lno
Fotokopiereraparat za (foto)kopiranje
Fotovoltaikanlagefotovoltaički/fotonaponski uredjaj
Fraßžeralo
Frachtter, teret
Frachtbriefprevozni/transportni list
Frackfrak
Fragepitanje
Fragebogenupitni list/formular
fragenpitati
Fragestundeura pitanj, aktualni sat
Fragezeichenupitnik
fraglich seinbiti u pitanju
fraglosprez pitanja
Fragmentfragment, odlomak, -mka
fragmentarischfragmentaran, -rna, -rno
Fraisen (Krämpfe)fraz
Fraktionfrakcija, klub zastupnikov
fraktionellfrakcionski
fraktionistischfrakcionski
FrankeFrank
Frankenfranak
frankierenfrankirati pf./impf.
FrankreichFrancuska
Fransežbronci (m pl), rojt
FranzösinFrancuskinja
französischfrancuski
Franziskanerfranjevac, -vca, franciškan, fratar, -tra
FranzoseFrancuz
Fratzgrintoš, grinta
Fratz (freches Kind)grintoš, grinta, gnjida, gnjidavac, -vca, griža
Frauchenženkica
Frauenarztvračitelj za ženske betege, ginekolog
Frauenärztinvračiteljica za ženske betege, ginekologica
Frauenberufžensko zvanje
Frauenflachs, bot. Linaria vulgarisDivice Marije lan
frauenhaftženski
Frauenheldženskar
fraulichženski
Fraulichkeitženstvenost (f)
Frächterprevoznik, transporter, furman
fränkischfranački
Fräseglodalo, glodalica
fräsenglodati, frezati
Fräserglodač
Fräuleingospica, gospodjica
fröhlichveseo, -ela, -elo, radostan, -sna, -sno
fröhliche Runde/Gruppevesela družina
Fröhlichkeitveselost (f), radost (f), veselje
Frömmigkeitpobožnost (f), religioznost (f)
Frömmlerskažljivac, -vca, pobiljeni svetac (fig.)
fröstelnzepsti, zebem
früh (adj.)rani
früh (adv.)zaran, rano
früh ist er gestorbenzaran/rano je umro
Früh-rani
früherprlje, prije, ranije
früher oder späterprlje ili kašnje
frühererbivši
Frühjahrprotuliće
Frühjahrs-protulićni
Frühlingprotuliće
Frühlings-protulićni
Frühmesserana maša
Frühmesse (im Advent, Rorate)zornica
frühmorgensrano jutro
Frühpensionpredvrimena mirovina/penzija
frühreif(pre)rano zreo
Frühschoppenpomašnica
Frühstückručenje
frühstückenručevati, ručujem
Frühstückspensionhotel garni, pansion s ručenjem
Frühtaujutarnja rosa
Frühwarnsystemsistem ranoga upozoravanja, sistem upozoravanja na vrime
Früstückspensionhotel garni
frechtrubav, priprost, bezobrazan, -zna, -zno
frech und laut redenžvalati
freches Kindgnjida
freislobodan, -dna, neoženjen, neudata, nevezan
frei heraus sagenreći otvoreno
frei machen sichosloboditi se
frei sein wie der Vogel in der Luftbiti (slobodan) kot ptica nebeska
frei wie ein Vogelslobodan kot ptica
Freiberuflerperšona slobodnoga zvanja, peršona slobodne profesije
Freidenkerslobodni mislilac, slobodar
freidenkerischslobodarski
freie Mitarbeiterinslobodna suradnica
freier Kapitalverkehrslobodni promet kapitala
freier Mitarbeiterslobodni suradnik
freier Warenverkehrslobodni promet robe
Freifachslobodni predmet
Freifraubaronka
Freigangdjelo uznika izvan zatvora
Freigängeruznik na djelu izvan zatvora
Freigängerinuznica na djelu izvan zatvora
Freigegenstandslobodni predmet
Freigeistslobodar
freigeistigslobodarski
Freihandelslobodno trgovanje
Freiheitsloboda
freiheitlichslobodnjački
Freiheitlicherslobodnjak
freiheitsliebendslobodoljubiv
Freiherrbaron
freikaufeniskupiti
freilassenotpustiti, impf. otpušćati
Freilassungotpušćenje
freilichpravoda, bome, ada, nebere
Freilichtmuseummuzej/muzeum pod vedrim nebom
Freimaurerslobodozidar
freimütigotvoren, ravan, -vna, -vno
Freimutotvorenost (f), iskrenost (f)
Freiraumslobodni prostor; sloboda
Freiraumslobodni prostor; sloboda
Freisasseslobodnjak
Freisetzungrasad
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzenrasad genskotehnički preminjenih raslin
Freisprecheinrichtung(tel.) autotelefon s ugradjenim mikrofonom
freisprechenodvezati, osloboditi; otpustiti
freisprechen (nach Beendigung der Lehre)otpustiti iz inuševanja/šegrtovanja
freisprechen von Schuldosloboditi/odvezati od krivice
Freisprechfeiersvetačni otpust iz inuševanja/šegrtovanja
Freispruchoslobodjenje od optužbe
freiwilligdobrovoljan, -ljna, -ljno, dragovoljan, -ljna, -ljno
freizügigvelikodušan, -šna, -šno
Freizügigkeit der Arbeitnehmersloboda zapošljavanja
Freizügigkeit für Personensloboda kretanja ljudi
Freizeitphasefaza u koj se ne djela
Freizeitwirtschaftrekreacijska ekonomija, turistička industrija
fremdtudji, nepoznat, čudan, -dna, -dno, neobičan, -čna, -čno
Fremdenfeindlichkeitoduravanje tudjincev
Fremdenhassmržnja tudjincev
Fremdenverkehrsverbandturističko udruženje
fremdes Gut genießenuživati tuđe dobro
Fremdkörpertudje tijelo
fremdländischstranjski, inozemski
Fremdlingtudjinac, -nca
Fremdsprachetudji jezik
Fremdwährungdeviza, stranjski pinez
Fremdwährungskreditdevizni kredit
Fremdworttudjica
Frequenzfrekvencija
Freskofreska
Fressenjuškalo
fressenžerati, -rem
Fressenžeralo; žeranje
Fresseržerač
Fresser (Mensch)požrtnjak
fresssüchtigpožrt
Fresszellenfagocit, žeraća cela
Freudeveselje, radost (f)
Freudenhausbludna hiža, bordel
freudigveseo, -ela, -elo, radostan, -sna, -sno
freuen (sich)veseliti (se), radovati (se), -ujem
Freundprijatelj, tovaruš
Freunderlwirtschaftprotekcionizam, favoriziranje prijateljev
freundlichljubezan, -zna, -zno, srdačan, -čna, -čno, ugodan, -dna, -dno
Freundlichkeitljubeznost (f)
Freundschaftprijateljstvo, tovaruštvo
freundschaftlichprijateljski, tovaruški
freundschaftliche Beziehung habenketušiti se
Frevelsvetogrdje, svetotadbina
frevelhaftzločinski
frevelnskriviti, zagrišiti, impf. grišiti, učiniti zločin
Freveltatzločin
Frevlerzločinitelj
Friedemir, pokoj
Friedenmir, pokoj
Friedens-mirovni
friedenserhaltendza održenje mira
friedenserhaltende Maßnahmemjera za održanje mira
Friedenslicht von BethlehemBetlehemska svitlost mira
friedensschaffendmirotvoran, -rna; za stvaranje mira
friedensschaffendmirotvoran, -rna, -rno, za stvaranje mira
friedensschaffende Maßnahmemirotvorna mjera, mjera za stvaranje mira
Friedenssehnsuchthlepnja/čežnja za mirom
Friedenstaubegolub mira
Friedenszeitvrime mira
friedfertigmiroljubiv
Friedfertigkeitmiroljubivost (f)
Friedhofcimitor, groblje, Božji lapat (lit.)
Friedhofs-cimitorski
friedlichmiran, -rna, -rno
friedliche Nutzungmiroljubivo/civilno korišćenje/hasnovanje
Frisörfrizer, brijač
Frisör-frizerski
frischfrižak, friška, friško, hladan, -dna, -dno, spočivan
frisch vermähltpred kratkim zaručen
frisches Bierfriško pivo
frisches/kaltes Wasserfriška voda
Frischlingpraščić, prase, -eta (divlje svinje), prasac, -sca
Frischluftfrižak/čist zrak
Friseurfrizer, brijač
Friseur-frizerski
frisieren (sich)frizirati (se)
Fristrok, vrime, -ena, termin
Fristenlösungrješenje na rok
Frisurfrizura
frivolfrivolan, -lna, -lno, lakomišljen, prez srama/špota
frohveseo, -ela, -elo, radostan, -sna, -sno, zlakoćen
frohlockenveseliti se, radovati (se), -ujem
frohmütigdobre volje
Frohmutvedrina
frohsinnigveseo, -ela, -elo, vedar, -dra, -dro, dobre volje
frommpobožan, -žna, -žno, religiozan, -zna, -zno, bogabojeć
Frontlaka, rabota
Fronarbeitrabota
Fronarbeit leistenrobotati, služiti tlaku
Fronarbeiterkmet, rabotnik
Fronbauerkmet
Frondienst leistenrobotati, služiti tlaku
fronenrabotati
fronenrabotati
FronleichnamTijelova
Frontfront; čelo
frontalfrontalan, -lna, -lno
Frontalzusammenstoßfrontalan sudar
Froschžaba
Frosch-žablji
Froschlaichžabljak, žabinjak, harš
Frostsmrz (f), mraz
frostigmrzao, -zla, -zlo, hladan, -dna, -dno
Frostschutzobramba od mraza
Frostschutzmittelsredstvo za obrambu od mraza, antifriz
frotzelnpodbadati
Fruchtsad, sadje, plod; fetus
fruchtbarrodan, -dna, -dno, rodovit, plodan, -dna, -dno
fruchtbarer Regenrodna godina
Fruchtertraglitinja, urodja
Fruchtfleischsadovno meso
Fruchtfleischsadovno meso
fruchtigračiti/dušati po sadu
Fruchtspeicherkosna
Fruchtwasserplodna voda (med.)
FTE - Forschung und technische Entwicklungistraživanje i tehnički razvitak
Fußnoga
Fuß des Bergespodnožje
Fußabstreiferobrisač, strugalo
Fußballnogomet
Fußball spielenritati (se), rićem, labdati (se) labdom
Fußball-nogometni, -tna, -tno
Fußballen(anat.) nožna blazinkica
Fußballernogometač
Fußballspielnogometna igra
fußentemeljiti
Fußfesselveruge za noge
Fußgängerpišak
Fußgängerübergangpišački prijelaz
Fußgängerzonpišačka zona
Fußgängerzonepišačka zona
Fußwallfahrerhodočasnik pišak, shodišćan pišak
Fußwallfahrtpišačko shodišće
Fuchslesica
Fuchs (Pferd)žuti konj/lisac
FUEVFUEN - Federalistička unija europskih narodnih grup
Fugepuč; fuga (muz.)
Fuhrevoz
Fuhrlohnvozarina
Fuhrmannfurman, vozač
Fuhrwagenkolija (n pl)
Fundnalaz, najdeno
Fundamentfundamenat, -nta, temelj, osnova
fundamentalfundamentalan, -lna, -lno, temeljit
fundierenfundirati, temeljiti
fundierttemeljito
Fundortnalazišće, mjesto nalaza
Fundstücknalaz
Funkradiotelegrafija; funk (muz.)
Funkeiskra
funkelnbliskati (se), rasikovati (se)
funkentelegrafirati, funkati
Funken schlageniskresati, -ešem; impf. kresati, krešem; kresati iskre
Funken sprüheniskre frcaju
Funkgerätradiotelegrafski aparat
Funktionfunkcija, posao
Funktionärfunkcionar
Funktionärinfunkcionarka
funktionellfunkcionalan, -lna, -lno
funktionierenfunkcionirati, djelovati, -lujem
funktionierenfunkcionirati, djelovati, -lujem
Funktionsfähigkeitfunkcionalnost f
Funktionsfähigkeitfunkcionalnost (f)
Furchebrazda
furchigbrazdat, nabran
Furchtstrah, užas
furchtbarstrašan, -šna, -šno, strahovit
furchtlosneprestrašen, nestrašljiv
Furchtlosigkeitnestrašljivost (f)
furchtsambojažljiv, plašljiv
Furchtsamkeitbojažljivost (f), strašljivost (f), plašljivost (f
Furiefurija
Furnierfurnir
furnierenfurnirati
Furunkelčirjak, potkožnjak
Furzpazdac
furzenufuriti, impf. ufurevati, -rujem, ufurevati stalno/zglasa, prdnuti, impf. prditi
Fusionfuzija
fusionierenfuzionirati (se)
Fusionsvertragugovor o fuziji/spajanju
Fusselmaca, vunena bulica, vuneni fuljak
fusselnmaciti
G7-Tagungsastanak G7
Ganghod, hodnik; slijed (jilišev)
Gangaufsichtslužba na hodniku
Garderobenständerstalak za garderobu
Gartenbankvrtna klup
Gartengerätevrtne spravi, vrtno orudje
Gas entweicht aus der Leitungplin ističe iz plinovoda
Gas- und Wasserleitungsinstallateurinštalater za plin i vodu
Gas- und Wasserleitungsinstallateurininštalaterka za plin i vodu
GASP - Gemeinsame Außen- und SicherheitspolitikSkupna/Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Gastwirtschaft betreibenkrčmariti
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade, Allgemeines Tarif- und HandelsabkommenGATT - Opći sporazum o carina i trgovanju
Gattungsbegriffpojam vrsti, skupni pojam
GazaGaza
GazastreifenPojas Gaze
günstige Lagepovoljan položaj
Güterbahnhofteretni kolodvor, teretna štacija
Güterdirektiondirekcija/uprava imanja
Gütesiegelkvalitetni znak, kvalitetni pečat
gebackene Apfelspaltenpohane jabukove škalice
Gebärdensprachegovor gluhonimih
Gebührenanspruchpravo na takse
Gebührenfreiheitoslobodjenje od taksov
GebührengesetzZakon o tarifi
Gebietskörperschaftregionalna/područna korporacija
Geborgenheitskrovišće, sigurnost f
gebratenes Huhn mit Füllepečeno piple s nadivom
Gebrauchtwagenprenošeni/ponošeni auto
gebrechlichslab, slabucak, slabušan
gedankenverlorenzamišljen
gedankenverloren schauenzagledati se
Gedächtnisstützepotpora za pamćenje, podsjetnik
gedämpftes Lichtsmanjeno/reducirano svitlo
gedecktpokrt, pokrta, pokrto, prostrt, prostrta, prostrto
gedeckte Farbenneupadljiva farba, diskretna farba
gedeckte Kostenpokrti stroški, pokriti troški
gedeckter Tischprostrt stol
Gefahrpogibel, G pogibeli
Gefahr im Verzuggrozi se pogibel, neposredna pogibel
Gefallen findennaviditi se
Gefährdungugroženje, ugrožavanje; izloženje pogibeli
gefährlichpogibelan, -lna
Gefährliche Kurvenpogibelni zaokreti
Gefängniszelleuzna cela/kamrica
Gefühlćut, ćutenje, emocija
Gefühle unterdrückenpotisnuti ćuti
gefüllte Entenadita raca
gefeit vor/gegen etw seinbiti otporan na
Geflügelzuchtbetriebgojilišće pernatoga blaga, poduzeće za uzgoj pernatoga blaga
gefordert seinbiti izazvan
gefordert seinbitit izazvan
gefrierensmrznuti se, -nem, smrzivati se, -zujem
gefrierender Nebelmagla, ka se smrzava
gegen Abendzvečera
gegen die Fallrichtung der Haareprotiv dlake
Gegenangriffkontranapad
Gegenanzeigekontraindikacija
Gegenforderungprotivpotribovanje, protivtražbina
gegenseitigmedjusoban, -bna
gegenseitige Anerkennunguzajamno priznanje/priznavanje
Gegenseitigkeituzajamnost f
Gegenwertprotivridnost, istovridnost
Geh- und Radwegpišačka i biciklistička staza
Gehaltsadržaj, sadržina
Gehaltplaća
Gehaltosobni dohodak, plaća, zaslužak
gehäufter Löffel Mehlvrhom puna žlica muke
Gehäusekućišće, lupina
Gehbehinderungpačenje hoda
Geheimtipptajni favorit; tajna informacija; informacija pod rukom
gehemmtnesiguran, sramežljiv; kočen
gehenhoditi, iti, idem, išao, (greti), grem, išao
Gehirnzellemoždana cela/stanica
Gehwegpišačka staza
Geiersup
Geiselnahmezimanje taoca/taocev
Geiselnehmerzimatelj taoca/taocev
Geisterbahnvlak duhov, vlak kroz hižu strahoć
Geisterfahrervozač u krivom smiru
geistig abnormduhovno anormalan, duševno nenormalan
geistig behindertmentalno uškodjen/pačen
geistiger Berufduhovno zvanje
gekennzeichnetoznačen, zazlamenovan
gekrümmt (adj.)skučen, ugnut, neravan, -vna, -vno, zavinut
geläufigdobro poznat, običan, uobičajen; uvježban
gelb färbenžutiti
Geld anlegenuložiti pinez
Geld beiseite legenšparati/našparati
Geld veranlagenuložiti/investirati pineze
Geld vom Konto abhebenpodignuti pinez s konta
Geldbeschaffungpreskrbljenje pinez
Geldgeberfinancijer, davatelj pinez
Geldmittelpinezna sredstva
Geldmittel fließen dem/der ... zupinezna sredstva se dodiljuju/pritiču čemu/komu
Geldverschwendungrasprudjenje pinez, rasipanje pinez, rasipovanje pinez
geldwerte Leistungplativa usluga
gellenodzvanjati, zvoniti
gellender Hilferufvrisak za pomoć
gelobenpoložiti prisegu pred
Geltungsbereichpodručje valjanosti
gemäßigtumjeren, moderatan, -tna
Gemüsebauerpovrtljar, seljak, ki uzgaja povrće/zelenje
Gemeindeverwaltungsdienstprüfungispit za službu u općinskoj upravi
Gemeindevorstandopćinski odbornik, član općinskoga odbora
Gemeindezusammenlegungsloženje općin
gemeinnützigna opće dobro
gemeinnützige Tatdjelo na opće dobro
Gemeinsame AgrarpolitikZajednička agrarna politika
Gemeinsame Außen- und SicherheitspolitikZajednička vanjska i sigurnosna politika
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)Skupna/Zajednička vanjska i sigurnosna politika
gemeinsamer Aufenthaltskupni boravak
Gemeinsamer MarktZajedničko tržišće
Gemeinsamer ZolltarifZajednički carinski tarif
Gemeinschaftzajednica
Gemeinschaftsbürgergradjan Zajednice
GemeinschaftspräferenzZajednička preferencija
Gemeinschaftsrechtpravo Zajednice
Gemeinschaftsvertragugovor Zajednice
Gemeinschaftswährungskupna valuta, valuta Zajednice
Gemeinwohlopće dobro
gemischter Satzvino mišanoga rasada; gemischter Satz
genüsslichs užitkom
Gendarmeriežandarmerija
Gene übertragentransferirati/prenositi gene
Generalanwalt beim EuGHgeneralni odvjetnik Europskoga suda
Generalklauselgeneralna klauzula
Generalpräventiongeneralna prevencija
generalpräventive Wirkung ausübendjelovati generalnopreventivno
Genlaborgenski laboratorij(um)
Gentech-Produktgenskotehnički produkt
Gentechnikgenska tehnika
Gentechnikergenski tehničar
gentechnischgenskotehnički
gentechnisch manipulierengenskotehnički manipulirati
gentechnisch veränderngenskotehnički preminiti
Gentechnologiegenska tehnologija
Gentransfertransfer genov
Genugtuungzadovoljšćina
gepfefferte Preise verrechnenračunati kot apotekar
Gepflogenheitpravica, običaj, navika, navada
geprägtes Lederstrukturirana koža
geprellte Handnatučena ruka
Geratewohlna sriću, na ponaglaj, na slipo, po nosu
gerbenšćaviti
Gerberlohešćavilo
Gerichtsud; jilo
gerichtliche Verfolgungsudsko proganjanje
Gerichtsbeschlusssudski zaključak
Gerichtshof Erster InstanzPrvostupanjski sud
geriffeltnabrazdan
geringfügige Beschäftigungminimalno zaposlenje
geringfügiges Bauvorhabenmali gradjevinski projekt
Germanismusgermanizam
Germknödelgermov fanjak/gubonac
Gervaisgervais, žerve, -ea m
gesammelte Datensabrani podatki
Gesamtschuleujedinjena škola
Gesamtsiegukupna/cijelokupna pobjeda
Geschädigteuškodjena, uškodjenica
Geschädigte(r)uškodjeni, uškodjenik
Geschenkbandukrasni trak
Geschichteštorica
Geschirrtuchkrpa za sudje/posudje
geschlechtsspezifischodgovarajući spolu, specifično za/na spol
geschlossen hinter etwas stehensložno stati za nečim
geschlossen hinter jemandem stehensložno stati za nekim
geschmeidiggibljiv, elastičan, -čna, šikan, mekak, meka
geschmeidige Hautnježna koža
Geschwindigkeitsbeschränkungograničena brzina
Gesellschaft für Bedrohte VölkerUdruženje za ugrožene narode
Gesellschaftszwangsila društva
Gesetzesantragzakonski prijedlog
Gesetzesvorschlagpredlaganje zakona
Gesetzeswortlautslova zakona
Gesetzgebungsperiodezakonodavna/legislativna perioda
gesetzlicher Kündigungsschutzzakonsko čuvanje od otpušćenja
Gesichtobraz
Gesichtsausdruckizraz obraza, mimika
Gesichtsverlustgubitak poštenja
Gesindelžlojsa
gesplitterte Mandelnatrijeskane mandulice
Gesprächrazgovor
Gesprächsgebührtelefonska taksa
Gesprächsstoffmaterija za razgovor
gestrichener Löffel Mehlravna žlica muke
Gesundenuntersuchungpregled zdravih
Gesundheitsbedarfzdravstena potriboća
Gesundheitswesenzdravstvo
Getriebeprenosnik
Getriebeprenosnik
Getriebe der Großstadtvrva velegrada
gewappnetnaoružan
gewappnet seinbiti pripravan/pripravna
Gewässeraufsichtinšpektorat/nadzorničtvo za vode
Gewürzkräuterzačinske biljke
Gewehr im Anschlagpozicija ciljanja
Geweihrogovlje, rogi
Gewerbesteuerporez/porcije na obrt
Gewerbezoneobrtna zona
Gewerkschaft öffentlicher Dienstsindikat javnih službenikov
Gewerkschaftersindikalac, -alca, sindikalist
Gewerkschafterinsindikalka, sindikalistica
Gewichtheberdizač utegov
Gewichtheberklubdizački klub
Gewinne/Verluste einfahrenpostignuti dobitak/zgubitak
Gewinnspielnagradna/dobitna igra
Gewissen erforschenispitati dušno spoznanje/savjest
Gewissenserforschungispitanje dušnoga spoznanja, ispitivanje savjesti
gewittrignevrimenasto
gezieltciljano, promišljeno, odredjeno, nakanjeno
gezielte Einwanderungdiferencirano/promišljeno naseljavanje
gibt es noch Wortmeldungense još gdo javlja za rič
Giebelbauzgrada sa čelom/zabatom
Giftspritzeotrovna injekcija, smrtna injekcija; nazlobnjak, nazlobnjača
Gipfeltreffensastanak na vrhu; summit
Gipfeltreffen der EU-ministervrhovni sastanak EU-ministrov
Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefssastanak predsjednikov držav i vladov
Gitterbettstelja s gatricami
Glaskeramikkochfeldkeramična ploča za kuhanje
glatt wie ein Aalfuzak kot riba
Glaubensrichtungvjersko usmirenje, vjersko sljedovanje
glaubhaftvjerovatan, -tna
glaubhaft machenosvidočiti, uvjeriti; predstaviti vjerodostojnim
glaubwürdigvjerodostojan, -jna, vjerovatan, -tna
Glaubwürdigkeitvjerodostojnost f
Glaubwürdigkeitskrisekriza vjerodostojnosti
glänzensvititi se, bliskati se; usvitlati
glänzen wie Goldsvititi se kot zlato
gläserner Europäertransparentni Europejac
Glücksbringersimbol sriće
Glückspilzsrićnjak
Glücksspieligra sriće
gleichspodobno
gleich gelagertistovrstan, jednak
Gleichbehandlungsgrundsatzprincip jednakoga tretiranja/postupanja
Gleichenfeierzidarski likov
gleichermaßenjednako, na isti način, jednakomjerno
gleichgelagertgleich gelagert
Gleichgewichtravnoteža
Gleichgewichtsorganorgan ravnoteže
Gleichschrittujednačen korak
gleichwertigistovridan, jednakovridan, ekvivalentan, adekvatan
Gleitsichtbrillemultifokalni očalji
Glutnestklijališće
goldenes Geschenkbandpozlaćen trak
Golfschaukelgolfišće
Gott anflehenzazivati Boga
Gottesstaatbožja država, teokracija
Grabenkampfborba u rovi; oštra interna borba
Granatapfelgranatska/šipkova jabuka
grantigzlovoljan, čemerne/zle volje
grantig seinbiti čemerne/zle volje
graupelnbablja sol pada
Graupelnsoljenika, bablja sol
Graupelschauerbablja sol, soljenika
GrazGrac, Grace
Grazergrački
Grazer (der)Gračan
Grazerin (die)Gračanka
Größenordnungveličina, iznos, odnos
Grünbrachezeleni užeg, zeleno praško
Gründerstaatdržava utemeljiteljica
Gründungsstaatdržava utemeljiteljica, osnivačka država
Grüne BildungswerkstätteZelena djelaonica za obrazovanje
Grünschnittzeleni otpad
Greencardgreencard
grenzüberschreitendprikogranični, prik granic
grenzüberschreitender Verkehrpromet prik granic
grenzüberschreitender Warenverkehrprikogranični prijevoz robe
Grenzüberwachungnadgledanje granice, čuvanje granice
Grenzgängerredoviti prelaznik granice
Grießkochgrizova kaša
griechisches Kreuzgrčki križ
griffiggruban, -bna
griffiges Mehlgrubna muka
Grind bekommenzagrintaviti
Grippevirusgripalni virus
große Ansprücheneskromno/drsko potribovanje
grob antwortenodbriznuti, -nem
grober Übergriffgrubno presizanje
grober Fehlergruba pogriška
Grosvećina, glavni dio, gro, -oa
Grundausbildungtemeljna izobrazba
Grundfreiheit, Grundfreiheitentemeljna sloboda, temeljne slobode
Grundgedankeosnovna misao
grundierengrundirati, prvi put pomazati
Grundlagenforschungtemeljno istraživanje
grundlegendtemeljit, osnovni, elementaran, -rna
Grundrecht, Grundrechtetemeljno pravo, temeljna prava
Grundrechtsbeschwerdeosnovnopravna žalba, žalba zbog kršenja temeljnoga prava
Grundsatzfragenačelno/temeljno pitanje
Grundsicherungosnovna opskrba
Grundsteuergruntovnina, porez/porcije na zemljišće
GrundverkehrsgesetzZakon o zemljišnom prometu
Grundwehrdienstobavezna vojna služba
Gruppenraumsoba za grupu
Gruppenzwangpritisak grupe, grupni pritisak
gruseligstrašan, -šna, užasan, -sna, grozan, -zna
Gummibandgumeni trak
Gummibaumgumijevac
gut abkommen (Sport)dobro štartati
gut aussehenizgledati dobro
gut eingespieltes Teamdobro uvježbani tim
gute Konjunkturdaten beflügeln die Wall Streetpozitivni konjunkturni podatki potiču/oživljavaju Wall Street
gute Kundschaftdobar kupac
gute Kundschaftdobar kupac
guten Appetitdobro račenje
gutes Benehmenlipo ponašanje, fino ponašanje, finoća
Guthabendobro
gutnachbarliche Beziehungendobrosusjedski odnosi
Gutschriftbon, dobropis
Gymnastikmattegimnastički prostirač
Haarprachtkrasota vlasi
Haarsiebfajno sito, gusto sice
hachelnhahljati, naribežati
Hacker(kompj.) haker
Hackgerätokopač
Hacklertežak
Hacklerregelungrješenje za težake
Haftraumpritvorska soba
Haftverhandlungrasprava o pritvoru
Haftzellepritvorska cela
Halbedelsteinpoludragulj, poludragi kamen
Halbschwergewicht (Sport)poluteška kategorija
Halbtagsbeschäftigungpoldnevno zaposlenje
Halbwaisepol(u)siroče, -eta, pl pol(u)siročići
halbweichpolumeko
halbweich kochenkuhati na pol meko
halbweiches Eina pol tvrdo jaje
Hallenbadnatkrito kupališće, kupališće pod krovom
Hallux valguskukmica
Haltstani
halt die Fressedrži trubac!
Halt gebendati/davati potporu, podupirati koga
Haltbarkeitodrživost f, duratnost f, trajnost f
halte die Ohren steifdrži se, ne podaj se
Haltung bewahrenočuvati si prisebnost
Handruka
Hand anlegenpočeti djelo
Handelsregistertrgovački registar
Handhabemogućnost f, prilika, uzrok
Handlangerdienstpomoćna služba
Handlungsbedarfpotriboća djelovanja
handlungsfähigsposoban djelovati/činiti
Handlungsfähigkeitsposobnost djelovanja
Handlungsfeldpodručje djelovanja
Handschuhfachpretinac za rukavice
Handwerksgeselleobrtnički ditić
Handyhandy, -yja, hendi,-ija, mobitel
Handy-Guthabendobro na hendiju/mobitelu
Handymastantenski stup za mobitele
Hangrutschungfuzanje obronka/rebra, smucanje obronka/rebra
Hangsiedlungnaselje na rebru
hapernfaliti, manjkati
Harddisctrvdi disk, disk
Hardwarehardware, G hardware-a
Harnprobeproba urina
hart gebackentvrdo pečen/spečen
harter Knorren (ausdauernder älterer Mensch)tvrda frga (fig.)
hau ab!gubi se!
Hau ab!gubi se! (fig.)
Hauptausschussglavni odbor
Hauptleidtragende(r)glavna/najveća žrtva, najteže pogodjeni
Hauptverband der SozialversicherungsträgerKrovni savez socijalnih osiguranj
Hauptwohnsitzglavno prebivališće
Hausarrestkućni zatvor, hižni arest
Hausbesorgerpriglednik, domar
Hausbesorgerinpriglednica, domarka
Hausdurchsuchungpreiskanje stana
Haushaltsbehördeproračunski ured
Haushaltsführungpeljanje domaćinstva, menedžment domaćinstva
Haushaltsgerätdomaćinski aparat
Haushaltsplanproračun, budžet
haushaltszugehörigdomaćinstvu pripadajući, pripadnik domaćinstva
Hauskrankenpflegedomaće podvaranje betežnika
Hausmeisterpriglednik, domar
Hausmeisterinpriglednica, domarka
Hausmitteldomaće vračtvo, domaće sredstvo
Haussammlungpobiranje po stani
Hausverlosungpukanje stana
Hausverstandobična/zdrava pamet
Hauswirtschaftgospodarenje domaćinstvom, ekonomija domaćinstva
Hautkoža
Hautfarbeboja/farba kože
häckselnsičkati
Hände falten (zum Gebet)sklopiti ruke (na molitvu)
hätschelnprokšiti, ugadjati komu
hätten Sie die Freundlichkeit, uns zu helfen?Bi bili tako ljubezni da nam pomorete?
Höhenflugvišinski let; polet, uzlet
Hörer(teh.) slušalica
Hörer auflegenspustiti slušalicu, položiti slušalicu
Hörgerätslušni aparat
Hügelfestunggradina, utvrda na brižiću
Hülsenfrüchtemehunjarke
Hüpfburgskakački grad
Hürdenlauftrka s preprekami
Hürdenlauftrka s preponami
HDTV-tauglichHDTV-kompatibilan
heb´ den Hörer ab!podigni slušalicu!
Hebebühnepodizna platforma
Heftgerätaparat za spajanje
heftiger Schneeschauerjak snižni pljusak
Heftklammerspajalica
heiß wie im Backofenvruće kot u krušnoj peći
Heißländerpregor
Heißriedpregor
heikelhakljiv, škakljiv, žakljiv
heikle Angelegenheitškakljiv/žakljiv posao
Heilbehandlungliječenje, terapija
Heilige drei Könige (m.pl.)Sveti tri kralji
Heilige drei Könige (m.pl.)Sveti tri kralji
Heiligenscheinsvetački vijenac, aureola, vijenac svetosti
Heiliger AbendBadnjak, Sveti večer
Heilkräuterljekovite biljke
Heilpflanzeljekovita biljka
heilsamhasnovit, ljekovit, spasonosan, -sna
Heimarbeitdomaća djelatnost, djelo zdomi, posao zdomi
Heimarbeiten in einer Ausstellung zeigenu izložbi kazati doma izdjelane predmete
Heimarbeiterdjelač zdomi
Heimarbeiterindjelačica zdomi
Heimhilfepomoć doma, domaće podvaranje
Heimwehčežnja za domovinom, tuga za domom, nostalgija
heiter und beschwingtvedar i veseo
helfenpomoći, pomorem, pomogao, impf. pomagati, -ažem
Helferpomagač
Helferinpomagačica
heller Augenblicksvitli momenat
helles Biersvitlo/bijelo pivo
Hemmunguzdržanje, kočenje, zavrtost f
Hemmung einer Ausbreitungkočenje proširenju
hemmungslosprez uzdržanja
Herausfordererizazivač
herausragenstrčati, -čim; istaknuti se, impf. isticati se, -ičem
Herrschaftsvorortsidišće gospošćine
herumredenbrbljati, mlatiti praznu slamu, simo-tamo govoriti
herunterladenskinuti, skidati
Herzensbildungemocionalna inteligencija (psih.), ćutljivost srca, takt
Herzkammerflimmernmigljanje srca
Herznote (Parfum)prvotna duha parfema /dušala
Herzrhytmusstörungaritmija srca
Herzschlagotkucaj srca, kontrakcija; srčeni infarkt, srčena kaplja
Herzschrittmacherstimulator srca
heute ist der Chef nicht ansprechbardanas se sa šefom ne more pominati
Hexenschussbol u križi, udarac u križe, lumbago
Hiebe bekommenboja dostati
hier geht der Weg (nach N.) abovde se odvaja put (u N.)
Hieroglyphenhijeroglif
Hilfswerk (org.)Zavod za pomoć
Himmelsrichtungstran svita
Hindernislaufbižanje prik zaprekov
Hindihindi, hindski (jezik)
Hindu/HindusHindu, -ua, Hindusi pl;
hineinsteigern sichzaživiti se prikomjerno, zalagati se pretirano
hinfallende Krankheitpadavica, z(a)la nevolja, epilepsija
Hinguckerdraž za oči
Hinhaltetaktiktaktika tišenja, taktika zavlačenja
hinter dem Ofen hockensiditi za peću
Hinterbliebenezaostala
Hinterbliebenerzaostali
hinterfragenpreispitati, temeljito ispitivati
Hintergedankeprimisao, hamišija, zlika
Hirschgeweihjelensko rogovlje
Hirschhornsalzjelenska sol
HitlergrußHitlerski pozdrav
Hitzeriegelpregor
Hochburgbastion
Hochformatportretni/okomit/vertikalan format
hochgesteckte Erwartungvisoko/veliko očekivanje
hochkarätigvisokokaratni, visokokvalitetni
hochkarätige Diskussionsrundevisokokvalificirana runda diskutantov
Hochleistungsbahnvisokobrzinska željeznica, željeznica visoke brzine
Hochleistungssportvrhunski šport
Hochleistungssportlervrhunski športaš
Hochleistungssportlerinvrhunska športašica
Hochleistungsstreckevisokobrzinska pruga, pruga za visoku brzinu
Hochleitungsbahnželjeznica visoke brzine
Hochleitungsstreckepruga visoke brzine
Hochplateauvisoki plato, ravnica med brigi, visoravan, visočina
Hochrechnungračunska prognoza
Hochschülerschaftvisokoškolarstvo
Hochstandlovačko čekališće, čeka
Hochstimmungizvrsno/izvanredno raspoloženje
Hochstuhlvisoki stolac
Hochwassereinsatzakcija pomoći pri poplavi
Hochwasserrückhaltebeckenbazen protiv poplave, polder, retenzijski bazen
hochwertiges Erzeugnisvisokokvalitetan produkt
Hochzeit feiernpirovati, -rujem
Hockergrabgrob za pokapanje u zgrčenom položaju
Hockergräberkulturkultura pokapanja u zgrčenom položaju
Hoffnungsschimmeriskrica ufanja
Hoffnungsträgerufanje
Hoher VertreterVisoki zastupnik
Hoher Vertreter der GASPVisoki zastupnik GASP-a, Visoki GASP-zastupnik
hohes Altervisoka starost
hohler Baumstrunkšupalj/šupljiv panj
Holzspaltermašin za kalanje
Holzwirtschaftdrivarstvo
Hornhautžulj, tvrda koža; očna mezdra
Hornschichtcornea
Hortobdanišće
Hortobdanišće
Hortpädagogepedagog u obdanišću
Hortpädagoginpedagogica u obdanišću
Hosenschrittsidalni šav
Hundeleinekonopčic/vojkica za kucka
hundertesto i sto, par sto
Hunger bekommenzagladiti
Hurrikantropski vihor, hurikan
Hutablagepolica za krljače
ich bin alle Ämter abgelaufenobišao/obišla sam sve urede
ich bin ganz ausgetrocknetisušio sam se
ich bin ordentlich eingefahrenpošteno sam naletio/naletila
ich bin pflegeleichts manom se lako baraće
ich bin versucht, am Gespräch teilzunehmenpaćka mi, takaj ča reći/paćka mi ča to reći
ich bin versucht, ihm die Wahrheit zu sagennajvolio bi mu reći istinu
Ich bin vor Überraschungen gefeit.Ništ me ne more presenetiti.
ich brauche einen Kinderfahrradsitzpotribno mi je dičje sidalo za bicikl
ich gebe dir einen Geheimtippmed nami rečeno
ich habe es dir schon zig Mal gesagtjur sam ti bezbroj puti rekao/rekla; jur sam ti sto puti rekao/rekla
ich habe keinen Anhaltspunktnimam nač se nasloniti
ich habe keinen Anhaltspunktnimam nač se nasloniti
ich habe mich als Heimarbeiter beworbennaticao sam se kot djelač zdomi
ich habe mir das nicht aus dem Finger gesogen/gesaugtnisam si to iz prsta iscicio
ich habe mir eine Prellung zugezogenja sam se natukao
ich halte mich von etwas fernugibam se nečemu
ich hatte eine Vorahnungslutio sam
ich kann ihn nicht ausstehenne morem ga trpiti
ich lasse mich nicht bevormundenne dam si zapovidati
ich möchte nicht aneckenne kanim negativno pasti u oči; ne kanim biti komu na spačenje
ich muss mich erst überwindenmoram se prvo svladati
ich nehme die Verschrottungsprämie für mein altes Auto in Anspruchishasnovat ću pravo na premiju za moj stari auto koga ću dati u staro željezo
ich rechne mit seiner baldigen Ankunftračunam, da će navredi dojti
Ichformoblik prvoga lica
ihm brennt der Boden unter den Füßengori mu pod nogami
ihm gehen alle Sprachkenntnisse abfali/manjka mu svako znanje jezika
ihm ist ein großer Wurf geglücktzvanaredno mu se je ugodalo
ihm obliegt die Leitung der Firmanjegova zadaća je peljanje firme
ihn vermissen allesvim fali, svi ga zgrišaju
illegaler Grenzgängerilegalni prelaznik granice
im Akkord arbeitendjelati u akordu
im Akkord arbeitendjelati u akordu
im Alleingangkot pojedinac, na vlašću ruku, sâm
im Anschluss daranu vezi s tim; kot daljnji korak
im Überfluss lebenobiljovati, -ljujem
im Überfluss lebenživiti u obilju/nebesiji
im Bach einen Damm machenzagraditi si u potoku
im Europarat sind fast alle europäischen Staaten vertretenu Vijeću Europe su zastupane skoro sve europske države
im Fernverkehr werden in Zukunft mehr Züge eingesetztu nadregionalnom prometu će se u budućnosti voziti već vlakov
im Freienpod vedrim nebom, vani
im Gleichschritt marschierenbiti na putu jednakim korakom
im Hinblick aufgledeć na (+ak.)
im Krieg gefangen nehmenzarobiti u boju
im lockeren Zusammenhangu slabom odnosu
im Prunk lebenživiti u nebesiji
im Regen stehen lassenostaviti na cidilu
im Tagelohn arbeitenna tobar pojti
im Text stehen viele Abkürzungenu tekstu je mnogo kratic
im Umlauf befindlichki/ča je u opticaju
im Umlauf seinbiti u opticaju
im Unterschied zuza razliku od
im Vorfeldpred, uoči
im Vorfeld der Wahlenpred izbori
im Wasserbad kochenkuhati na pari
im Zusammenhang mitu vezi s
Imbisszalogaj, založ
Imbissstandzalogajnica, snack štand
Imbissstubezalogajnica, snack bar
immer die alte Leiersvenek po staroj noti
Immobilienbesitzposjed imobilijov
in Abrede stellentajati; osporiti, poreći
in baldiger Zukunftu skoroj budućnosti
in Bauland umwidmenproglasiti zemljišćem za gradnju
in Begeisterung geratenupadati u zanos
in Betrieb nehmenpustiti u pogon; otvoriti
in den abgelaufenen Wochenu prošli/minuli tajedni
in den Aufgabenbereich fallenbiti nadležan za
in den Bart lächelnsmišiti se pod mustaće
in den Bart murmelngovoriti u bradu
in den Federn liegenležati u stelji
in den Ohren gellenzvoniti u ušima
in den Süden abfliegenodletiti na jug
in der Entwicklung gehemmtkočen u razvitku
in der freien Naturu prirodi
in der Größenordnung vonu veličini od
in der Lage seinbiti u stanju
in der prallen Sonnena žarkom suncu
in der Schule schummelnotpiševati
in die Ähren schießenzmitati se
in die Fäuste/Hände spuckenpljunuti si u ruke/šake
in die Patsche geratendospiti u škripac/nepriliku
in die Tat umsetzenpretvoriti u djelo
in ein fremdes Land einfallenprovaliti u tudju zemlju
in eine Falle tappendospiti u lečku
in einem Atemzugna jedan dušak
in einem Gasthaus einkehrenodmoriti se u krčmi
in einem Jahru jednom ljetu, za ljeto dan
in einem Kraftakt beschließenodlučiti silnim činom
in Einklang bringenuskladiti, harmonizirati
in Fallrichtung der Haares dlakom
in Führung liegen/seinpeljati
in Fluss bringenpokrenuti
in Frage stehenbiti u pitanju
in Frage stellendvojiti, sumljati u nešto, staviti u pitanje
in Freud und Leidu radosti i žalosti
in Galopp fallenudriti u galop
in guter Form seinbiti u dobroj formi
in Hülle und Fülle habenobiljovati, -ljujem
in jüngster Zeitu zadnjem vrimenu
in Kauf nehmenpomiriti se s nekim/s nečim
in Kraft tretenstupiti na snagu, stupiti u snagu/valjanost
in luftiger Höhevisoko u zraku
in Misskredit geratendojti na čemeran glas
in Ohnmacht fallenskupaspasti, -adem, umliti se, pasti u nesvišće
in regelmäßigen Abständen jemanden besuchenpohadjati koga redovito
in seinem jüngsten Werku njegovom najnovijem djelu
in seiner Wortmeldungu svojoj izjavi
in Sichtweite bleibenostati vidljiv/vidljiva
in Thema anschneidennačeti temu
in Ungnade fallenpasti u nemilost
in vollem Umfangsasvim, zizma
in voller Besetzungu punom sastavu
in Zeitlupe aufnehmensnimati vrimenskom lupom
in Zeitraffer aufnehmensnimati za skraćeno prikazivanje
in zweifacher Ausfertigungu dvi primjerki
indirekte Abgabeindirektni porez
Informationsaustauschrazmjena informacijov
Informationsleitsystemcentralni informacijski sistem
Informationssysteminformacijski sistem
Ingredienzingredijencija
Initiativantraginicijativni prijedlog
Inkrafttretenstupanje na snagu/u valjanost
Inlanddomaća zemlja, tuzemstvo
Inlandsgesprächnacionalni telefonat
Inlandswährungvaluta, domaći pinez
Inländerdomaći državljan, domorodac, -oca, tuzemac
Inländerindomaća državljanka, domorotka, tuzemka
Inline skatinginline-kotrljanje
innehabenimati, obavljati, zauzimati
Innenohrnutarnje uho
innerer Kreisnutarnji krug
innereuropäische Sicherheitsarchitekturarhitektura sigurnosti iznutra Europe
innergemeinschaftlichunutarzajednički, unutar Zajednice
ins öffentliche Gut überführenprenositi u javno dobro
ins Gleichgewicht bringenuravnotežiti
ins Visier nehmenzeti na oko, vizirati, koncentrirati se na
Installateurinštalater
Installateurininštalaterka
institutionalisiereninstitucionalizirati
institutionelle Anbindunginstitucionalno privezivanje
integrationshemmendča pači integraciji, ča koči integraciju
Intensivpflegestationodiljenje intenzivne skrbi
Intensivstationodiljenje intenzivnoga liječenja
Interessensgegensatzinteresna razlika
Interessensgruppeinteresna grupa
Interessensgruppe (Pressure group)interesna grupa
Interessensvertreterinteresni zastupnik, zastupnik interesov
interfraktionellinterfrakcijski
interimistischprivrimen, provizoran, -rna, interimističan, -čna
internet-shopinternet-shop, internet-trgovina
Internetadresainternetska adresa
Internetanschlusspriključak internetu
Internetcafeinternetska kavana, internet-kavana
Intrastat (EU-Intrahandelsstatistik)intrastat
Investitionulaganje/investicija
Investitionsfördermaßnahmepotporna mjera investicijov
Inzuchtrodbinsko parenje, incestuozno parenje
irgendwo anders(negde) drugdi(r), drugde
ist der Zug schon eingefahren?se je vlak jur dovezao?
ist keinen Pfifferling wertnij' vridan ni fajfe duhana/tubaka
IWF - Internationaler WährungsfondsInternacionalni/Medjunarodni monetarni fond
jada
ja (affirmativ)je
ja doch!aje!
Jachtjahta
Jackejakna, špenzer, janklj, kaput, bekeš, rekl, sako
Jagdlov, jaganje
Jagd-lovački, lovni, jagarski
Jagdaufseherlugar, lozar
Jagdflintelovačka puška/pukša
Jagdgebietlovišće, lovački revir
Jagdgrundlovišće, lovački revir
Jagdhornlovački rog
Jagdhornbläsergruppegrupa lovačkih rogistov
Jagdhundlovački/jagarski kucak
Jagdkartelovna iskaznica
Jagdrevierlovački revir, lovišće
Jagenlov, jaganje
jagenloviti, ganjati, jagati, pojti/hoditi na lov
Jahrljeto
Jahr ohne zuviel Regen bringt Getreidesegensušno ljeto – krušno ljeto
Jahr-ljetni, godišnji
Jahrbuchljetna knjiga, godišnjak, ljetopis, almanah
Jahresabschlusskraj/konac ljeta; bilanca, godišnji obračun
Jahresanfangpočetak ljeta
Jahresberichtgodišnji/ljetni izvještaj
Jahreseinkommengodišnji prihod, ljetni zaslužak
Jahresendekonac/kraj ljeta
Jahresertraglitinja
Jahresgehaltplaća na ljeto, ljetna plaća
Jahreskartegodišnja karta
Jahresmittesredina ljeta
Jahresrategodišnja rata, rata na ljeto
Jahresumsatzgodišnji promet
Jahreszahlbroj ljeta
Jahreszeitljetna doba, godišnja dob
Jahrgangljeto, godišće
Jahrhundertstoljeće
Jahrhundertfeierstogodišnjica, centenarium
Jahrmarktveliki/godišnji sajam
Jägerlovac, jagar
Jägereilov, jaganje
Jägerinlovkinja, jagarica
Jägerinlovkinja
Jägerlateinlovačke povidajke
jährlichna ljeto, svako ljeto, svakoga ljeta
jüngst adjposlidnji, najnoviji, nedavni
jüngst advpred kratkim
jüngste Aussagenposlidnje izjave
jdm auf den Fersen seinbiti komu na peta
jdm auf die Beine helfenpostaviti koga na noge, pomoći komu na noge
jdm auf die Fersen steigenstati komu na pete
jdm auf die Finger schauengledati komu na prste
jdm aufwartenpogostiti, ponuditi, impf. ponudjati
jdm den Pelz ausstaubenisprašiti komu bundu
jdm die Arbeit vergällenočemeriti komu djelo
jdm die Ehre abschneidenzeti komu poštenje
jdm die Faust zeigenpokazati komu pešćicu
jdm die Freude vergällenočemeriti komu veselje
jdm die Last abnehmenzneti komu ter
jdm die Mücken austreibenistirati komu mušice
jdm etwas aufbürdennavaliti (komu ča) na ramena
jdm etwas austreibenizbriti, -ijem
jdm Falschheit unterstellenpotvoriti za hamišnoga
jdm folgenslijediti koga/komu
jdm Sorgen bereitenzavdati komu boli/skrbi
jdm. all seine Kräfte widmenposvetiti komu svu svoju moć
jdm. das Messer an die Kehle setzenstaviti komu nož na grljanjak/vrat/gut
jdm. den Platz verstellenstupati (+dat.)
jdm. eine grobe Antwort gebenodbrusiti komu
jdm. eine Quittung über tausend Euro ausstellenizdati komu potvrdu za tisuć eurov
jdm. eine Wunde verbindenzaviti komu ranu
jdm. einen Gruß bestellendati nekoga pozdraviti, nekomu poručiti pozdrave
jdm. folgenslijediti nekoga/nekomu
jdm. gutes nachsagengovoriti dobro o nekomu
jdm. in die Falle gehenpojti komu u lečku
jdm. ins Wort fallenpresići komu rič, zasići komu u govor
jdm. nachstellentirati nekoga
jdm. schlechtes nachsagengovoriti čemerno o nekomu
jdm. zum Rasen bringenzdivljati nekoga
jdn übervorteilennasaditi komu očalje
jdn bestechenpodmazati koga
jdn betörenzbluditi koga
jdn betrügenpofolišiti koga
jdn in Versuchung führententati koga
jdn kniefällig/knieend bittenkleče koga prositi
jdn mit den Augen messenmiriti koga očima
jdn mit einer Bagatelle abspeisenšmrcnuti komu nešto
jdn mit scheelem Blick anschauenpoprik gledati
jdn um den kleinen Finger wickelnnamotati si koga na palac
jdn um Hilfe bittenprositi koga za pomoć
jdn zur letzten Ruhe begleitensprohoditi koga na zadnji počivak
jdn zur Rechenschaft ziehenzvati/pozvati nekoga na odgovornost
jdn. annagelnzačavlati koga
jdn. ans Kreuz schlagenpribiti koga na križ
jdn. auf den Kopf schlagentrisnuti koga po glavi
jdn. aus der Küche bugsierenpopenduriti koga iz kuhinje (na strihu)
jdn. über den grünen Klee lobenzvišavati koga u nebo/nebesa
jdn. bei einer Firma unterbringenpreskrbiti posao; najti komu posao
jdn. bevormundendržati nekoga za vojke/hatke
jdn. bis auf die Knochen aussaugeniskoristiti (koga) do kosti
jdn. gegen eine Mauer quetschenpritisnuti koga u zid
jdn. gegen einen/etw. aufhetzennabrusiti koga suprot/na koga/nač
jdn. großzügig abfindenisplatiti komu veliku odškodninu
jdn. heftig/mit Schwung anschüttenzabrljaknuti, -nem
jdn. im Testament bedenkenostaviti nekomu u teštamentu
jdn. in der Patsche sitzen lassenostaviti nekoga na cidilu
jdn. in die Klemme bringenpotisnuti koga na zid
jdn. krankschreibenispisati (koga) bolesnoga
jdn. kritisierenoglobati koga (fig.)
jdn. kurz abfertigenotpraviti koga na kratki, zbaviti se koga na friški
jdn. mit Geld abfindennamiriti koga pinezno/pinezi, isplatiti komu škodu
jdn. mit scheelem Blick anschauenpoprik gledati
jdn. schonenštediti nekoga, zgledati se na nekoga
jdn. umgarnen (fig.)frigati koga (fig.)
jdn. unterdrückentlačiti nekoga
jdn. von der Teilnahme fernhaltenne dati nekomu sudjelivati
jdn. von seinen Qualen erlösenosloboditi koga od muk
jdn. zu etw. überredennagovoriti koga nač
jds Fußabstreifer seinbiti komu obrisač
je weniger desto besserčim manje tim bolje
jeder hat seine Fehleri dobar konj ušantavi
jemandem eine Tat zuordnenpripisati komu čin
jemandem etwas abverlangenpotribovati nešto od nekoga
jemandem etwas zutrauengledati koga sposobnim, da nešto udjela, vjerovati, da će nešto zmoći
jemandem recht gebendati komu pravo
jemandem recht seinbiti komu pravo;
jemandem Widerpart gebensuprotstaviti se komu
jemanden auf die Abschussliste setzenstaviti koga na odstriljnu listu
jemanden im Sinne der Anklageschrift überführenproglasiti nekoga krivim u smislu optužnice
jemanden in den Schwitzkasten nehmendržati koga pod pazuhom
jemanden in Misskredit bringenozloglasiti/diskreditirati nekoga
jemanden sozial ausgrenzennekoga socijalno isključiti
jeweiligdotičan, -čna, aktualan, - lna
jm zur Rede stellenpozvati koga na odgovornost, ukarati nekoga
jmd. jäh/grob ins Wort fallenpokositi koga
jmdm etwas ins Gesicht sagenravno komu nešto reći u obraz
jmdm ins Gesicht lügenlagati komu u obraz
jmdm. wächst etw. über den Kopfnegdo već nije dorastao čemu, nešto prekoraca čije sposobnosti
Jubilarinjubilarka
Judenverfolgungprogonstvo Židovov
Jugendarbeitslosigkeitnazaposlenost mladih
Jugendherbergenoćišće za mladinu, omladinsko noćišće
Jugendhotelhotel za mladinu, omladinski hotel
Jugendvertrauensrat (Gremium)povjereničtvo šegrtov
Jugendvertrauensrat (Person)povjerenik šegrtov
Jugendwohlfahrtsträgernositelj socijalne skrbi za maloljetne
Jung und Altmlado i staro
junge Aktiennove akcije/dionice
Junggebliebenečlovik mladoga srca
jungsteinzeitlichneolitički
jungsteinzeitliche Revolutionneolitička revolucija, revolucija mladje kamene dobe
juristische Personjuristička osob
Justizwachebeamte(r)pravosudni policajac
Justizwachebeamtinpravosudna policajka
Kabarettkabaret
Kabelkabel
Kabel-TV-Gesellschaftdruštvo za kabelsku televiziju
Kabelbaumkompaktni splet kabelov
Kabelfernsehenkabelna televizija
kabelntelegrafirati
Kabeltrommelkabelski bubanj
Kabinekabina
Kabinettkabinet
Kachelkalj, pločica
Kachelofenkaljena/kaljeva peć
Kadavercrkletina, mrcina
Kaderübungkadrovska vježba
Kadettkadet
Kadettenschulekadetska škola
Kaffeekava, kafe (G kafea)
Kaffee aufbrühenpopariti kavu
Kaffeebohnezrno kave/kafea
Kaffeehauskavana
Kaffeekränzchendruženje uz kavu
Kaffeelokalespreso (m), (G espresoa)
Kaffeemaschinemašin za kavu/kafe
Kaffeemühlemlinac za kavu/kafe
kahlgol; plišiv
kahl werdenogoliti
kahle Bäumegolo drivlje
kahle Erdegola zemlja
kahler Kopfplišiva glava
kahlköpfigplišiv
kahlköpfig werdenoplišiviti
Kahlköpfigkeitplišivost (f)
Kahlkopfplišivac, -vca
kahlpflückenuklatiti
Kahlschlagsiča
Kahmvinska plisa
kahmigplisniv
Kahnčun, čunaklj, plavčica, hajkica
Kaisercesar
Kaiser-cesarski, carski
Kaiserhauscesarska familija
Kaiserincesarica
Kaiserkronecesarska koruna
kaiserlichcesarski, carski
Kaiserreichcesarstvo, carstvo
Kaiserschnittcarski rez
Kaisersemmelkajzerka
Kaiserthroncesarski tron/tronuš, cesarsko prijestolje
Kaisertumcesarstvo, carstvo
Kajkawerkajkavac, -vca
Kajkawerinkajkavica
kajkawischkajkavski
Kakaokakao
Kaktuskaktus
Kalbtele, -eta
Kalb(s)-teleći
Kalb(s)lederteleća koža
kalbenuteliti se, impf. teliti se
Kalbfleischteleće meso, teletina
Kalbintelica
Kalenderkalendar
Kalkjapno, vapno
Kalk-japnen, vapnen
KalkalpenJapnene Alpe f pl
Kalkbodenjapneno tlo
Kalkbrennerjapnar, vapnar
Kalkbrennereijapnena peć
kalkenojapniti, ovapniti, biliti
Kalkgrubejapnenka
kalkigjapnen, vapnen
Kalksteinjapnenac, vapnenac
kalkulierenproračunati, kalkulirati
Kalligrafielipopis
Kalligraphielipopis
Kaloriekalorija
kalorischkaloričan, -čna, -čno
kaltmrzao, -zla, -zlo, hladan, -dna, -dno; zima (adv.)
kalt werdenumrzliti se, ohladiti se, razmrzliti se
kaltblütighladnokrvan, -vna, -vno
Kaltblütigkeithladnokrvnost (f)
kaltschnäuzighladnodušan, -šna
Kalvarienbergkalvarija
Kalvinerkalvin
Kalvinerinkalvinistica
Kalvinismuskalvinizam, -zma
kalvinistischkalvinski
Kamelkamilja
Kamelhaarmanteljupa od kamiljine dlake
Kameradtovaruš, kamerad
Kameradkamerad, tovaruš
Kameradinkameradica, tovarušica
Kameradschafttovaruštvo
kameradschaftlichprijateljski, tovaruški
Kameradschaftsbundsavez kameradov
Kamillekamilica, komiljnica, komiljnice f pl
Kaminkamin, dimnjak, ognjišće
Kammerkomora, kamra
Kammer-kamren, komorni
Kammermusikkomorna muzika
Kammersängerkomorni pjevač
Kammgarnkamgarn
Kampagnekampanja
Kampfborba, bitka
Kampf ansagennajaviti/objaviti borbu
Kampfabstimmungodlučujuće glasovanje
Kampfeinsatzborbena akcija, naoružana intervencija
Kampfgefährtetovaruš u borbi
Kampfgenossetovaruš u borbi
Kampfliniefront
kampflosprez borbe
Kampflustborbenost f
Kampfplatzarena, bojišće, bojno polje
kampfunfähignesposoban za borbu
KanadaKanada
KanadierKanadac, -aca
KanadierinKanadjanka
kanadischkanadski
Kanalkanal
Kanalisationkanalizacija
Kanalisierungkanaliziranje
kananlisierenkanalizirati, kopati kanale
Kanarienvogelkanarica
Kandarežvale f pl
Kandidatkandidat
Kandidatenland (EU)zemlja kanditatkinja
Kandidaturkandidatura
kandidierenkandidirati pf./impf.
kandierenkandirati pf./impf.
Kaninchenkunić
Kanisterkanistar, -tra
Kannekanta
Kannibalekanibal, ljudožder
Kannibalismuskanibalizam, -zma
Kanonkanon
Kanonekanona, štuk, top
Kanonierartilerist
Kanonikuskanonik
Kanonisationkanonizacija, proglašenje za sveca
kanonischkanonski
kanonisierenkanonizirati pf./impf.
Kantatekantata
Kanterub, nugao, -gla, nugalj, -glja, brid (f), -di
kantignuglast, nugljast
Kantinekantina
Kantonkanton
Kanzleiured, kancelarija, pisarnica
Kanzlei-kancelarijski
Kanzlerkancelar
Kanzlerinkancelarka
Kaprt
Kapaunkopun
Kapaunerkopun
Kapazitätkapacitet
Kapellmeisterkapelnik, zborovodja (m)
Kaperkopar, -pra
kapernzaplinjiti brod
Kapitalkapital
Kapital- und Zahlungsverkehrpromet kapitala i plaćanja
Kapitalgesellschaftudruženje kapitala
Kapitalismuskapitalizam, -zma
Kapitalistkapitalist
Kapitalistinkapitalistica
kapitalistischkapitalistički
Kapitalmarkttržišće kapitala
Kapitänkapitan
Kapitelpoglavlje
Kapitulationkapitulacija
kapitulierenkapitulirati, pf/impf, podati se, predati se
Kaplankapelan
Kaprizekaprica
kapriziöskapriciozan, -zna, -zno
kaprizieren sichkapricirati se, pf/impf, nabrditi si
Kapselkapsula
Kapsel (Samen, Frucht)luspinja
Kapuzinerkapucin
Karabinerkarabiner
Karawanekaravana
Karawanken plKaravanke f pl
Kardinalkardinal
Kardiogrammkardiogram
Karenzgeldpotpora u karenciji
Karfiolkarfiol
KarfreitagVeliki petak
kargubog, siromašan, -šna, -šno, siromašak, -ška, .ško
kariösnagnjit
kariertkariran, kockast
Karieskarijes
Karikaturkarikatura
Karl Franzens Universität GrazGračko sveučilišće (Karl Franzens univerzitet)
Karl Popper SchuleŠkola Karla Poppera
Karmeliterkarmelitanac, -nca
Karmeliterinkarmelitanka
Karniesekarniža
Karottemrkva
Karotten in Butter schwenkenuvaljati mrkvice u putru
Karpaten plKarpati m pl
Karpfenšaran
Karrenkolca n pl, taličke f pl, talige f pl
Karrierekarijera
Karteikartoteka
Kartellkartel
Kartoffelkrumpir, krumplj (razg.)
Kartoffel-krumpirov, krumpljov
Kartoffelfeldkrumpirišće
Kartoffelkäfer(krumpirova) zlatica
Kartoffeln bratenispeći krumpire
Kartoffeln/Obst quetschenizgnjaviti krumpire/sadje
Kartoffelpressepreša za krumpir
Kartoffelpufferpresnjaki m pl
Kartoffelstaudekrumpirova cima/nat
Karusselvrtuljak, -ljka
KarwocheVeliki tajedan
Kaschmir-Wollekašmirska vuna
Kaschmirdaunekašmirski mah/kašmirske pahuljice
Kaschmirziegekašmirska koza
Kasernekasare f pl
Kasernen-kasarski
Kaskoversicherungkasko-osiguranje
Kasseblagajna, kasa
Kassenleistungusluga/plaćanje blagajne/kase
Kasserollekastarulja, presura, rajna
Kassettekazeta, škrablja
Kassettendeckekazetirani plafon
Kassettenrekorderkazetofon
Kastanie (Frucht, Baum)kostanj
kastanienbraunkostanjast
Kastanienpüreekostanjev pire
Kastanienreiskostanjev pire
Kastekasta
kasteien sichodreći se, -ečem
Kastellkaštel
Kastenormar, vrmar
Kasten an der Häckselmaschinetrova na sičkarskom mašinu
Kastenwagenškrinjasto vozilo, furgon
Kastratkastrat, škopac, -pca
kastrierenskopiti, impf. kopiti, kastrirati pf/impf
Kastriererkopčar
Kasus (gram)padež
Katakombekatakomba
Katalogkatalog, popis
katalogisierenkatalogizirati, popisati, -išem
Kataraktkatarakt, vodopad
Katarrhkatar, upala
Katasterkatastar, -tra, gruntovnica
Katastralgemeindekatastralna općina
katastrophalkatastrofalan, -lna, -lno
Katastrophekatastrofa, teška/velika nesrića
Katechetkatehet, vjeroučitelj
Katechismuskatekizam, -zma
Katechumenekatekumen
Kategoriekategorija
kategorischkategoričan, -čna, -čno, odlučan, -čna, čno
Katermačak, -čka, mačkur, matan
Katermačak, mačkur, matan
Kathedralekatedrala, stolna crikva
Katholikkatoličan
Katholikinkatoličanka
katholischkatoličanski
Katholizismuskatolicizam, -zma, katoličanstvo
Katzemačka
Katzen werfenomaciti se, umačiti se
Katzen-mačji, mačkinji
Katzenjunge (n)mace, G maceta, mače, G mačeta
Katzenjunge (pl)mačići (m pl)
Kaufkupnja, kupitak, -tka
Kauf auf Probekupnja na probu
Kauf nach Probekupnja po probi
kaufenkupiti, impf. kupovati, kupujem
Kaufkraftkupovna moć
Kaufmannkupovac, -vca
kaufmännischtrgovački
Kaufrauschmahneno kupovanje
Kaufrauschkupovna manija
Kaufsuchtmanija kupovanja
Kaufvertragkupni ugovor
Kaufzurückhaltunguzdržanost kod kupovanja
Kaugummižvakalica
kaumkumaj
Kausalitätuzročnost (f)
Kautionkaucija
Kauzćuk; čudak, osebnjak
Kavalierkavalir
Kavalleriekavalerija, konjaničtvo
Kavalleristkonjanik
Kavernekaverna
Kaviarkavijar
Käferkukac, -kca, puze, -eta
Käferlarveličinka, grčica
Käfiggajba
Käfig für Gluckenburintov
Kälbchentelče, -eta
Kälberneteleće meso, teletina
Kältemrzlina, hladnoća, zima
Kältebrücketeplinski most, termomost
kälteempfindlichzimogrožan, -žna, -žno
Kältegradstupanj hladnoće/zime
kämmenpočesati, -ešem, impf. česati, -ešem
Kämmererkomornik
Kämmerleinkamrica
kämpfen (für/um)biti se, -jem (za+A), boriti se (za+A), vojevati, -jujem (se) (za+A)
kämpferischborben
Känguruhkenguru, -rua, klokan
Käppchenkapica
KärntenKoruška
KärntnerKorušac, -šca
KärntnerinKoruškinja
kärntnerischkoruški
Käsesir
Käsemilchsurotva, otcidnica
Käsepappelpogačice f pl
Käsewasserotcidnica, surotva
käsigsirast, blijed, nezdrav, žukljav
Kästchenormarić
Käuferkupac, -pca
Käuferinkupovateljica
käuflichpodmitljiv, za kupiti
Käuzchenćuk
Köchertobolac, -lca, tok, tulac, -lca
Köchinkuharica
Ködermamac, -mca
ködernmamiti, vabiti
Köhlerugljenar
Königkralj
Königkralj
Königinkraljica
Königinkraljica
königlichkraljevski
königlichkraljevski
Königreichkraljevina, kraljevstvo
Königreichkraljevina, kraljevstvo
Königsherrschaftkraljevanje
Königsherrschaftkraljevanje
Königsherrschaft ausübenkraljevati, -ljujem
Königsherrschaft ausübenkraljevati, -ljujem
Königssohnkraljevski sin, kraljević, princ
Königssohnkraljevski sin, kraljević, princ
Königtumkraljevstvo, kraljevina
Königtumkraljevstvo, kraljevina
Könnenznanje, sposobnost (f.)
könnenznati, znam, moći, morem, mogao
Köpfchenglavica
köpfenodrubiti, odrubiti/odsići glavu
Körbchenkošarica, sprtica
Körberlgeldkošarina, košarska džeparina, pridržani pinez
Körnchenzrnce
Körner aufpickenpozobiti, -am, -bljem
körnigzrnast
Körpertijelo
Körper-tjelovan, -vna, -vno
Körperbauzrast, stas
Körperbehindertetjelovno uškodjena
Körperbehinderte(r)tjelovno uškodjeni, invalid
Körpercremekrem za tijelo
Körperkontakttjelovni kontakt
Körperkrafttjelovna snaga
körperlichtjelovan, -vna, -vno
Körperlichkeitprostornost (f.), tjelovnost (f.)
körperlosprez tijela
Körperpflegenjegovanje/čišćenje tijela
Körperschaftkorporacija
Körperschaftssteuerkorporativni porez, korporativne porcije
Körperteilkotrig
Körperverletzungranjenje tijela
Kübelvidrica, vidro, kanta
Küchekuhinja, veža
Küchenmaschinekuhinjski aparat
Küchenschabećukor, švaba
Küchenschelle bot. Pulsatilla vulgarisbot. Pulsatilla vulgaris, vazmena roža, šumarica, pulsatila
kühlhladan, -dna, -dno
kühl werdenpohladiti se
Kühlanlageledenica, hladionica
Kühlehladnoća
kühlenhladiti
Kühlerhladnjak
Kühlhausledenica, hladionica
Kühlschrankhladilnik
Kühlunghladenje
kühnhrabar, -bra, -bro, srčen
Kühnheithrabrost f, hrabrenost f
Kümmelkim
kümmerlichgingljav, slab
kümmerlichgingljav, slab
kümmerlich dahinlebenživotariti
Kümmerlingginglje, G gingljeta, grintoš
kümmern sichhajati, -jem, mariti se, starati se
kündigenotpovidati
Kündigungotpovidanje, otkaz
Kündigungsschutzčuvanje od otpušćenja
künftigbudući
künftig (adv.)odsad(a)
künftighin (adv.)odsidob
Künstlerumjetnik
Künstlerinumjetnica
künstlerischumjetnički
künstlichumjetan, -tna, -tno
künstlich beatmenumjetno udihati
künstliche Befruchtungumjetna oplodnja, umjetno oplodjenje
Kürbisbuča, tikva
Kürbis-bučov, tikvov
Kürbisflecken plbučnjaki m pl
Kürbisstrudelbučnjaki m pl
Kürschnerkrznar
Kürschnereikrznarija
Kürschnerinkrznarica
Kürzekratkoća
kürzenpokratiti, impf. kratiti, pokraćivati, -ćujem, upstezati, -ežem
kürzer werdenskratiti se
kürzlichnedavno (adv.), nezdavno (adv.)
Kürzungpokraćenje
Küssenkuševanje
küssen (sich)kušnuti (se), -nem , impf. kuševati (se), -šujem
Küsteobala
Küsten-obalni, primorski
Küstenlandprimorje
Küstenstadtprimorski varoš, grad
Küstenstrichprimorje, obrov (G obrovi), rub obrovi
Küstercimeštar, crikvešnjak
Kegelkegalj, -glja (šport); čunj (geom.)
Kegelbahnkegljišće, kuglana
kegelförmigčunjast
Kegelnkegljanje
kegelnkegljati se
Kegelspielerkegljaš
Kegelstumpfprikraćen stožac
Kegelvereinkegljaški klub
Kegler v. Kegelspieler
Kehlegrlo, grljanjak, -njka
Kehrerčistač
Kehrichtsmeće, smetlje, smrad
Kehrichthaufensmetišće
Kehrreimrefren, refrajn, ponavljanje
Kehrseiteobrnuta/druga stran
Kehrseite der Medailledruga stran medalije
keifenzavražiti, karati se, grditi, zdivati, zdivam/zdivljem
Keilklin, brukva, cvika
Keilabsatzklinasta potpeta/potpetica
keilförmigklinast
Keilriemenklinasti remen
Keilschriftklinasto pismo
Keimklica
Keimenklijanje, nicanje
keimenniknuti, -nem, impf. nicati, ničem, kliti, klijem, klicati, -cam
keimfreisterilan, -lna, -lno, prez klic
Keimlingklica
Keimungklijanje, nicanje
keinnijedan, -dna, -dno, nigdo(r)
kein Maß kennenbiti prez svake mjere
keine Ruhe findennimati pokoja
keinen (nicht einmal den kleinen) Finger rührenne ganuti niti (maloga) prsta
keinen Begriff von etwas habennimati pojma (o čem)
keinen Finger rührenne ganuti niti prsta
keinen Platz in seiner Haut habennimati mjesta u koži
keinen Scherz/Spaß verstehenne poznati šale
keinerlei (adv.)nikakov
keinesfalls (adv.)nikako
keineswegs (adv.)nikako
keinmal (adv.)nijednoč
Keksausstecherformica za kolačiće/kekse
Kekse ausstechenizbosti kekste, impf. izbadati kekse
Kellerpivnica
Keller-pivnični
Kellerwirtschaftpivničarstvo
Kellerwohnungsuteren
Kellnerkonobar
Kellnerinkonobarica
Kelter (f)preša, mušljac
kelternprešati, impf.
kennenpoznati, impf. poznavati
kennenlernen (einander/sich)spoznati (se), upoznati (se)
Kennerpoznavalac, -lca, stručnjak
Kennzahlšifra, pokazatelj
kennzeichnenoznačiti, zazlamenovati, -nujem, zlamenje staviti
Kerbholzrovaš
Kerbtierinsekt, kukac, -kca, puze, -eta
Kerkerzatvor, uza, tamnica
Kerkermeisteruzničar, tamničar
Kernbeißer (Vogel)batokljun
Kernenergieatomska/nuklearna energija
Kernexplosionnuklearna eksplozija
Kerngehäusekućišće simena
Kernkraftwerkatomska/nuklearna centrala, atomska/nuklearna elektrana
Kernobstjezgričasti sad, jezgričasto sadje
Kernseifedomaći/sirovi sapun
Kernspaltungnuklearno cipanje
Kernstofftemeljna gradja
Kernwaffen, f plnuklearno/atomsko oružje
Kerzesvića
Kerzenleuchtersvićnjak
Kerzenziehersvićar
Kesselflickerkotlokrpa (m)
Kesselschmiedkotlar
Kettengliedketina, karika
Kettenhundkucak na lancu
Kettenraucherjak kurač/pušač
Kettenreaktionlančana reakcija
Ketzerkrivovjernik, krivovjerac, -rca, heretičar
Ketzereikrivovjerje, krivovjerstvo, herezija; grišnost (f.)
ketzerischkrivovjerski, krivovjeran, -rna, -rno, heretički
keuchenzasopiti se, zapuhati se, -ušem
Keuchhustenveliki kašalj
Keuleruljak, -ljka, batina, batunja, baljuga; buzdovan; stegno
keuschdivičanski, čist, nekriv
Keuschekoliba
KFG krat. za KraftfahrgesetzZakon o motornoj vožnji
KFZ-Prüfberichtizvještaj o tehničkom pregledu vozila
KFZ-Prüfstellemjesto za pregledivanje motornih vozil
KFZ-Zulassungsstellemjesto za registraciju motornih vozil
kichernposmihovati se, -hujem
Kiebitzpivak (ptica); kibic (hartanje)
kiefelnglodati
Kieferbor; laloka, vilice (f pl)
Kieferbeinentzündungvrbanac, -nca
Kiefernholzborovo drivo
Kiefernwaldborova loza/šuma; borov lug, borik
Kiemeškrga
Kiesšljun, šljunak, -nka
Kieselerdekremena zemlja
Kieselsteinžabljak, kremen
Kiesgrubešljunčara
Kilokila, kilogram
Kilogrammkilogram, kila
Kilometerkilometar, -tra
Kilometersteinkilometarski kamen/stup
Kinddite, diteta
Kindbett (hist.)tajedna stelja, kimpet
Kindbetterin (hist.)porodilja
Kinderatlasdičji atlas
Kinderbeihilfedičja pripomoć
Kinderbetreuungčuvanje dice, podvaranje dice
Kinderbetreuungsgelddoplatak za podvaranje dice
Kinderbettdičja steljica
Kinderbildungs- und BetreuungsgesetzZakon o obrazovanju i podvaranju dice
Kinderdorfdičje selo
Kinderfahrradsitzdičje sidalo za bicikl, dičje sidalo na biciklu
Kinderfraučuvarica
Kindergartenčuvarnica
Kindergartenpädagogepedagog u čuvarnici, predškolski pedagog, čuvarničar, odgojitelj u čuvarnici
Kindergartenpädagoginpedagogica u čuvarnici, predškolska pedagogica, čuvarničarka, odgojiteljica u čuvarnici
Kindergärtnerinčuvarničarka, odgojiteljica u čuvarnici
Kindergruppedičja grupa
Kinderkrankheitdičja bolest, dičji beteg
Kinderkrippedičje jasle/jaslice
Kinderlähmungdičja paraliza, polio (m)
Kindermädchenčuvarica
Kinderscheckdičji ček
Kindersitzdičje sidalo
Kindersperresigurnosni zasunj, dičji zasunj
Kinderspielplatzigrališće za dicu
Kindersprachedičji jezik
Kinderwagendičja kolca
Kinderzahnzubić, zubak (G zupka)
Kinderzimmerdičja soba
Kindesliebeditinska ljubav
Kindesmissbrauchzloupotribljavanje diteta/dice
Kindheitditinstvo, maljenost (f)
kindliche Persönlichkeitdičja ličnost
Kinnbrada
Kinnladedolnja laloka, vilice (f pl)
Kinokino (m)
Kinovorstellungkino-predstava
Kipperkiper
Kirchecrikva
Kirchenaustrittistup iz crikve
Kirchenbankškamalj, -mlja
Kirchenbeitragcrikveni prinos
Kirchendienercrikvešnjak, cimeštar
Kirchenlehrer(crikveni) naučitelj
Kirchenrechtcrikveno/kanonsko pravo
Kirchenspaltungcrikveni raskol, šizma (f)
Kirchenstaatpapinska država
kirchentreuvjeran Crikvi
kirchlichcrikveni
Kirchturmcrikveni turam, zvonič
Kirsch-črišnjov
Kirschbaumčrišnja (G pl črišnjov), črišnjovo stablo
Kirschečrišnja (G pl črišnjov)
Kirtagkiritof
Kissenvankuš, podglavača
Kissenüberzugvankušnica
Kistekisa
Kitschkič
kitschigkičast
Kittkit
KittseeGijeca
Kittseergiječanski, giječki
Kitzkozle, -eta
klaffenbiti otvoren
Klafter (Längenmaß)kloftra, hvat
Klafter (Raummaß)kloftra, hvat
Klagerückziehungpovlačenje tužbe
Klagsrückziehungpovlačenje tužbe
klammštaran, -rna, vlažnohladan, -dna
klamm an Geldu pineznoj stiski
klamme Bettwäschevlažna posteljina, vlažno steljno rublje
Klammeraffeet, monkey
Klangzvuk, glas
klappenfunkcionirati, ugodati se
klappernklepetati, -ećem, cvokotati, -kećem, šobotati, -oćem
Klapperschlangekača zveketača
Klappfallepoklopna lečka
Klappsesselsklopiv stolac
klarbistar, -tra, -tro, vedar, -dra, -dro, jasan, -sna, -sno, čist
klar (adv.)očevidno
klares Wasserbistra voda
Klarheitbistrina, vedrina, jasnoća, očevidnost
Klarinetteklarineta
Klarinettistklarinetist, šurlaš
Klarinettistinklarinetistica, šurlašica
klarlegenrazložiti, razjasniti, objasniti
Klarsichtfolieprovidljiva folija
Klassenbuchrazredna knjiga
Klassenelternvertreterzastupnik roditeljev razreda
Klassenelternvertreterinzastupnica roditeljev razreda
Klassenkampfklasna borba
klassenlosprez kase
Klassenvorstandrazrednik
Klassifikationklasifikacija
klassifizierenklasificirati pf./impf
Klassikklasika
klassischklasičan, -čna, -čno
Klassizismusklasicizam, -zma
klassizistischklasicistički
Klatschogovaranje, klandranje, govorkanje, klepetanje
Klatschbaseklepetaljka, šukalo, klandra
Klatschmohndivlji mak
klatschsüchtigklandrav, ugovorljiv
klaubenbrati, berem, brao
klauenkrasti, kradem, krao
Klauselklauzula
Klausurklauzura
Klaviaturklavijatura
Klavierklavir, glasovir
Klavier spielenklavirati, igrati na klaviru
kläffenlajati, -jem
Kläranlagečistilišće, bistrilišće
Klöppelklepac, -pca, klatno, bat
klügelnmudrovati, -rujem
Klebemittellipilo, lepak (G lepka)
klebenlipiti
klebriglipljiv, čirizast
Kleckspacka, mrlja, baka
klecksenpackati, mazati, -žem, bakati, -čem
Kleeditelina
Klee aufhäufenulagati ditelinu
Kleeblattditelinova list
Kleeseidegrintavac, -vca, potponac, -nca
Kleidhalja
kleidenoblići, -čem, opraviti
kleiden sichopravljati se, oblačiti se
Kleiderablagevišalica, garderoba
Kleiderbügelvišalica
Kleiderbürstešćetica/kefa za pratež
Kleiderhakenklinac, -nca
Kleiderreinigungsanstaltčistionica
Kleidungoprava, pratež (f)
Kleidung anlegenobući, -učem
Kleiemekine (f pl)
kleinmali, maljucak, -cka, -cko, maljahan, -hna, -hno, droban, -bna, -bno
klein hackensikati, -am/sičem
klein wenigmrvičicu
klein, aber ohoi komar je muška glava
Kleinadelmalo/nisko plemstvo
kleinadeligmaloga/niskoga plemstva, maloplemićki
Kleinarbeitposao u malom
KleinasienMala Azija
Kleinbauer, Söllnerželjar
Kleinbürgermalogradjan
Kleinbürgerinmalogradjanka
kleinbürgerlichmalogradjanski
Kleinbusmali bus
Kleine (f)mala (G male)
Kleine (m)mali (G maloga)
kleine Axtširočka
kleine Bienepčelica
Kleingelddrobni pinez, drobni pinezi, sitniš
Kleingewerbemali obrt
Kleinhändlertrgovac na malo
Kleinhäuslerhižičar
Kleinhäusler-hižičarski
Kleinholztrešće (n zb)
Kleinigkeitmalenkost (f), bagatel, lapalija
kleinkariertmalogradjanski
Kleinlöschfahrzeug - KLFmalo ognjogasno/ognjobransko vozilo
kleinlichmalenkostan, -sna, -sno
kleinmütigmalodušan, -šna, -šno
Kleinmutmalodušnost (f)
Kleinrüstfahrzeug - KRFvozilo s malom opremom
Kleinrichterkižbirov
Kleinschreibungpisanje malom slovom
Kleinstadtvarošić, gradić
kleinstädtischmalogradski
kleinster gemeinsamer Nennernajmanji skupni nazivnik
Kleinverkaufmaloprodaja
Kleisterlipilo, škrob
Klemmešćipaljka, stiska
klemmenstiskati, stišćem, stezati, stežem
Klemmmappemapa sa stiskačem
Klempneršpengljar, limar
Klepperotepana geba
Kleptomanekleptoman
Kleptomaniekleptomanija
klerikalklerikalan, -lna, -lno
Klerusklerus, svećenstvo
Klettetorica, tutorica
Kletterausrüstungoprema/sprav za plaznjenje
Klettergarten(umjetno) plaznišće, vrt za plaznjenje
Kletterkrauttoričica
Klettertechniktehnika plaznjenja
Klettertourtura plaznenja
Klettverschlusstorica (za zatvaranje)
Kletzenbrotsadovni kruh
kliebenkoliti, kalati, cipati
Klientklijent
Klimaklima, podneblje
Klimaanlageuredjaj za klimatizaciju
klimafreundlichpovoljno za klimu, klimatski povoljno
Klimagerechtigkeitklimatska pravičnost
Klimakriseklimatska kriza
Klimatsierungklimatizacija
Klimaungerechtigkeitklimatska nepravičnost
Klimawandelminjanje/promjena klime
Klimawissenschaftenznanosti o klimi, klimatologija
klimpernzveketati, -ećem, klenkati, cinc(lj)ati
Klingeoštrica, klinga (razg.)
Klingelzvonac, -nca, zvonce, -eta, zvončić
Klingelbeutelmošnjica
klingelnpozvoniti, impf. zvoniti, zvonketati, -ećem
klingend (Adj.)glušeći, zvučan
Klinikklinika
Klinkešnolja, kvaka
Klippeklisura, greben
klirrenštrencati, žbrencati, zveketati, -ećem
Klirrenzveketanje
Klischeekliše, -eja, kalup
Kloakekloaka
klobiggrubno, krupno
klobiger Schuhgrubna/krupna cipela, gruban/krupan šoljin
Klonklon
klonenklonirati
klopfentuknuti, -nem, impf. tucati, tuketati, -ećem
Klosettklozet, zahod, abort
Klosterkloštar, -tra, samostan
Kloster-kloštarski, samostanski
Klubklub
Kluftpuč f, prelom, dibina; razdor
klugspametan, -tna, -tno, mudar, -dra, -dro, razuman, -mna, -mno, razborit
klug und weisepremudar, -dra, -dro
Klumpengruda, grumen, grumek, bus, fruka
Knabbergebäckslana grickarija
knabberngrizati, grizljati, škrnjiti, glodati
knackenpucati, praskati, pucketati, -am/-ećem; prebiti, -ijem, razbiti, -ijem
Knackpunktodlučujući faktor/momenat, ključna točka
Knackwurstsafaladi, -ija
Knallprasak, -ska, trisak, -ska
knallenpuknuti, -nem, impf. pucati, prasnuti, -nem, impf. praskati
Knallenpraskanje
knalligkričeći
knallige Farbekričeća farba
Knallkörperpraskalica
knappuzak, uska, usko, tijesan, -sna, -sno
knapp (adv.)tisko
knarrenškripnuti, -nem, impf. škripati, -pljem, škripiti, kviliti
Knauserskupnjak, skupac, -pca
knauserigskup
Knäuelklupko
Knöchelkošćica, kličak, -čka
knöchernkošćen
Knödelfanjak, -njka, gubonac, -nca, gubončić
knöpfenkopčati, kopčiti, kovčiti
knüpfenzauzlati, impf. uzlati, svezati, svežem, impf. vezati, vežem
Knebelčep za usta
Knechtsluga (m)
knechtentlačiti
knechtischropski, kot sluga
Knechtschaftropstvo
Knechtungtlačenje
Kneifpostolarski nož
Kneipekrčmica
knetenizmisiti, impf. misiti
Knethakenkvaka za misenje
Knickprelom
knickenzalomiti, prelomiti, impf. prelamati
Knickerskupac, -pca
Kniekoljeno; koljence
Kniebeugečučanj, -čnja
kniefällig (adv.)kleče (adv.)
knienklečati, -čim
Knierohrkoljence
Kniescheibečašica koljena, jabučica
knifflighakljiv, kompliciran
Knirpsgrintoš, kebac, -pca
knirschenškripnuti, -nem, impf. škripati, -pljem, škripiti
knisternpucketati, -am/-ećem, pucljati
knitternfuljati (se); nabrati, -berem
Knoblauchčesan, -sna
Knoblauchzehečesnovka
Knochenkost (f)
Knochenbruchprelom kosti
Knochenfäulegnjijenje kosti
Knochengerüstkostur, skelet
Knochenmarkmozak, -zga, košćena srž
Knochenmarkspendezentralecentrala za darivanje košćene srži
knochigkošćat, koštunjav
Knopfgumba, gumbica, uzao, -zla, uzalj, -zlja
Knopfbatteriegumbična baterija
Knopflochškuljka, škuljkica
Knorpelhrust
knorpelighrustav
Knorrenpanj, hrga, kvrga
knorrighrgav, kvrgav
knorrige Händehrgave ruke
knorriger, stammwüchsiger Klotzkorenjak
Knospepupanj, -pnja, pupak, -pka
knospenpognati, goniti
knurrenbruljiti, mrnjati; kruljiti
knusprighrskav
Knutebatica, batina, ćula
Koalitionkoalicija
koalitionärkoalicijski
Koalitionärkoalicionar, zagovornik koalicijske politike, zagovornik koalicije
Koalitionspartnerpartner u koaliciji, koalicijski partner
Koalitionspartnerkoalicijski partner
Koboldvilenjak
Kobrakobra
Kochkuhar
Koch-kuharski, kuhaći
Kochbuchkuharska knjiga
kochenkuhati, variti, kipiti
kochendkipuć(i)
Kocherkuhalo, režo, režoa
Kochgeschirrposuda, posudje, šajka
Kochlöffelkuhača, varljača
Kochlöffel aus Espenholztopolova kuhača
Kochmehlkuhaća/škura muka
Koexistenzkoegzistencija
Kofessionkonfesija, vjera
Kofferkofer, kufer (razg.)
Kofferraumprtljažnik
Kogelvrh, vrhunac, -nca
Kognakvrh, vrhunac, -nca
Kohäsionkohezija, povezanost (f.)
Kohäsionkohezija, povezanost f
Kohlkelj
Kohleugljen
Kohle(n)-ugljični
Kohle(n)bergwerkugljenokop, rudnik ugljena
Kohle/Erz abbauenkopati ugljen/rudu
Kohlenbrennerugljenar
Kohlenbunkerskladišće ugljena
Kohlendioxidugljični dioksid
Kohlenflözsloj ugljena
Kohlensäureugljična kiselina
Kohlenschaufellopata/lopatica za ugljen
Kohlenstoffugljik
Kohlenstoffdioksids. Kohlendioxid
kohlenstofffreiprez ugljika, bezugljičan
Kohlepapierkarbon-papir, indigo-papir
kohlrabenschwarzvran, črn kot gavran
Kohlrabikolrabi
kohlschwarzčrn kot gavran/saje/ugljen
Kokardekokarda
kokettkoketan, -tna, -tno, ohol
kokettierenkoketirati
Kokonkokon, zapredak, -tka
Kokosölkokosovo ulje
Kokosbusserlkokosov poljubac, kokosova puslica, kokos-puslica
Kokosflockenkokosove pahuljice
Kokosnusskokosov orih
Kokskoks
Koks (ugs.)kokain
koksen (ugs.)uzimati kokain, drogirati se kokainom
Kolbenhirsemuhar
Kolikkolika, grč, napad
Kollegekolega, koleg
kollegialkolegijalan, -lna, -lno
Kollegialbehördekolegijalna oblast
Kolleginkolegica
Kollektionkolekcija, izbor, zbirka
kollektivskupan, -pna, -pno
Kollektivkolektiv, grupa, zajednica
Kollektivvertragkolektivni ugovor
Kollektorkolektor, sabirač
kollernkotrljati (se)
Kollisionkolizija, sudar
Kolloquiumkolokvijum, znanstveni razgovor, ispit
kolonialkolonijalan, -lna, -lno
Koloniekolonija
kolonisierenkolonizirati
Kolonistkolonist, naseljenik
Kolonnekolona, red, stupac, -pca
Kolosskolos, orijaš, gorostas
kolossalkolosalan, -lna, -lno, gorostasan, -sna, -sno
Kolotanzkolo
Kolumnekolumna
Komakoma (f), diboko nesvišće
komatrinkenpiti do nesvišća
Komatrinkenopijanje do nesvišća
Komatrinkerpilac do nesvišća
Komatrinkerinpilačica do nesvišća
Komödiantkomedijaš, horcar, komedijant, vrcar
Komödiekomedija
Kombi (Wagen)kombi (G kombija)
Kombinationkombinacija
kombinierenkombinirati
Kometkomet, repatica
Komfortkomfor
komfortabelkomforan, -rna, -rno
Komikerkomičar, šaljivac, -vca, horcar
komischsmišan, -šna, -šno, komičan, -čna, -čno
Komitatkomitat, županija, varmedja (zast.)
Komitats-županijski, varmedjski (zast.)
Komiteekomitet
Kommakoma, zariz, zarez
Kommandantzapovidnik, komandant
kommandierenkomandirati, zapovidati
Kommandokomanda, zapovid (G zapovidi); zapovidničtvo
Kommandofahrzeug - KDOFkomandno vozilo
Kommassierungkomasacija
Kommentarkomentar, razlaganje
Kommentatorkomentator
Kommentatorinkomentatorica
Kommerzial-komercijalan, -lna, -lno
Kommerzialratkomercijalni/trgovački savjetnik
kommerziellkomercijalan, -lna, -lno
Kommissionkomisija
Kommissionärkomisionar
Kommissionärinkomisionarka
kommodugodan, -dna, -dno, komotan, -tna, -tno
kommunalkomunalan, -lna, -lno
Kommunalobligationkomunalna obligacija
Kommunekomuna, zajednica, općina
Kommunikantpričesnik
Kommunikantinpričesnica
Kommunikationkomunikacija
Kommunionpričešćanje, pričest (f)
Kommunismuskomunizam, -zma
Kommunistkomunist
Kommunistinkomunistica
kommunistischkomunistički
kommunizierenkomunicirati; pričestiti se
Kompasskompas
Kompensationkompenzacija
kompensierenkompenzirati
kompetentkompetentan, -tna, -tno, mjerodavan, -vna, -vno, nadležan, -žna, -žno
Kompetenzkompetencija, nadležnost (f
Kompetenzverteilungpodiljenje nadležnosti/kompetencijov
Komplikationkomplikacija
Komplimentkomplimenat, -nta
Komplizekomplic, sudionik (u zločinu)
komplizierenkomplicirati
kompliziertkompliciran
Komplizinsudionica (u zločinu)
komponierenkomponirati, pf./impf., uglazbiti, pf., skladati, impf.
Komponistkompozitor, skladatelj, komponist
Kompositionkompozicija
Kompostkompost, mišani gnjoj
Komposthaufengomila za kompostiranje, sagnjilišće
Kompottkompot
Kompressekompresa
Kompromisskompromis
Kondensatorkondenzator
Konditionkondicija, uvjet
konditionalkondicionalan, -lna, -lno, pogodben
Konditional (gram.)kondicional, pogodbeni način
konditionale Konjunktionpogodbeni veznik
konditionellkondicijski
Konditorslastičar, konditor
Konditoreislastičarna, konditoraj (razg.)
Kondolenzbuchknjiga žalosti
kondolierenkondolirati, pf./impf., izraziti sućut/sužalovanje
Kondukteurkondukter
Konföderationkonfederacija
Konföderationkonfederacija
Konfektkonfekt, slatkiš
Konfektkonfekt, slatkiš
Konferenzkonferencija
Konferenzkonferencija
Konferenzzimmersoba za konferencije
Konferenzzimmersoba za konferencije
Konferenzzimmer (Schule)zbornice
Konferenzzimmer (Schule)zbornica
Konfessionkonfesija, vjera
konfessionslosprez konfesije/vjere, bezvjeran (razg.), -rna, -rno
konfessionslosprez konfesije/vjere, bezvjeran (razg.), -rna, -rno
Konfiskationkonfiskacija, zaplina
Konfiskationkonfiskacija, zaplina
konfiszierenzapliniti, zaplinjivati, impf., konfiscirati pf./impf.
konfiszierenzapliniti, zaplinjivati, impf., konfiscirati pf./impf.
Konfliktkonflikt, sukob
Konfliktkonflikt, sukob
Konfliktgesprächrazgovor o problemi, konfliktni razgovor
konflikthaftkonfliktan, -na
Konfrontationkonfrontacija
Konfrontationkonfrontacija
konfrontierenkonfrontirati
konfrontierenkonfrontirati
konfuskonfuzan, -zna, -zno, zbunjen, smeten, zbludjen
konfuskonfuzan, -zna, -zno, zbunjen, smeten, zbludjen
Kongregationkongregacija, bratovšćina
Kongregationkongregacija, bratovšćina
Kongresskongres
Kongresskongres
Kongress der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften EuropasKongres europskih lokalnih i regionalnih zajednic, Kongres europskih općin
Konjugationsprezanje, konjugacija
Konjugationsprezanje, konjugacija
konjugierenkonjugirati, sprezati, -ežem
konjugierenkonjugirati, sprezati, -ežem
Konjunktionveznik, konjunkcija
Konjunktionveznik, konjunkcija
Konjunkturrückgangrecesija
Konjunkturrückgangrecesija
konkavkonkavan, -vna, -vno
konkavkonkavan, -vna, -vno
konkludentkonkludentan, -tna, -tno
konkludentkonkludentan, -tna, -tno
konkludente Handlungkonkludentan čin
konkludente Handlungkonkludentan čin
Konkordatkonkordat
Konkordatkonkordat
konkretkonkretan, -tna, -tno
konkretkonkretan, -tna, -tno
Konkubinatkonkubinat
Konkubinatkonkubinat
Konkubinekonkubina
Konkubinekonkubina
Konkurrentkonkurent
Konkurrentkonkurent
Konkurrenzkonkurencija; naticanje
Konkurrenzkonkurencija; naticanje
konsequentkonzekventan, -tna, -tno
Konsequenzkonzekvencija
konservativkonzervativan, -vna, -vno
Konservatorkonzervator
Konservekonzerva
konservierenočuvati, konzervirati
Konspirationkonspiracija
KonstantinopelKonstantinopol, Istanbul, Carigrad
konstatierenustanoviti, konstatirati
konstruierenkonstruirati
Konstruktionkonstrukcija
Konsulatkonzulat
Konsumkonzum, potrošnja, potrošak, -ška, trošenje
Konsumentpotrošač, konzumenat
Konsumentenschützerbranitelj konzumentov/potrošačev
Konsumentenschutzobramba konzumentov, zaštita potrošačev
Konsumentenschutzgesetzzakon za obrambu konzumentov
konsumierenkonzumirati, trošiti
Kontaktwochetajedan kontaktov
konterndati kontra, kontrati; pojti u kontranapad (šport)
kontern (Sport)pojti u kontranapad
Konterrevolutionkontrarevolucija
Kontinentkontinent
kontinuierlichneprekidan, -dna, -dno
Kontokonto (G konta)
Kontoauszugprijepis stanja na kontu, izvadak konta
kontra seinkontrati
Kontrabassbumbe, berde (pri tamburanju); kontrabas
Kontrastkontrast, velika razlika
konträrkontraran, -rna, -rno, protivan, -vna, -vno
Kontrollbehördekontrolna vlast
Kontrollekontrola, nadgledavanje
kontrollierenkontrolirati, nadgledavati
Kontrolllampekontrolna lampa
Kontrollorkontrolor, nadglednik
Kontrollorinkontrolorka, nadglednica
Konturkontura, obris
Konventionkonvencija
Konventionalstrafeugovorna kaštiga
Konvergenzkriterienkriteriji konvergencije/približavanja
Konversationkonverzacija, razgovor, pominak, -nka
konvertierenpovrnuti (se), -nem
Konzentrationslagerkoncentracioni logor
Konzeptkoncept
Konzertkoncert
Konzertsaalkoncertna dvorana
Konzessionkoncesija
Konzilkoncil
Konzipientkoncipijent
konzipierensastaviti, impf. sastavljati, koncipirati
Kooperationkooperacija, skupadjelanje, suradnja
Kooperationsverfahrenpostupak kooperacije/sudjelivanja
kooperierenskupadjelati
Kopenhagener KriterienKopenhaški kriteriji
Kopfglava
Kopf oder Zahlorao ili broj (kovanice)
kopfübernaglavce
Kopfballudarac glavom
Kopffüßerglavonožac, -ošca
Kopfgrindkraste (f. pl.)
Kopfhaarvlas; vlasi (m.pl.)
Kopfhautausschlagtemenjačice (f. pl. tant.)
Kopfhörerslušalica
Kopfkissenvankuš, podglavača
Kopflehnenaslon za glavu
Kopfnickenklimanje
Kopfnote (Parfum)sredinska duha parfema/dušala
Kopfpolstervankuš, podglavača
Kopfpolsterüberzugvankušnica
Kopfrechnenračunanje napamet
Kopfschuppeprut, prhut
Kopfsprungskok na glavu, skok naglavce
Kopfstütze (Auto)potpor za glavu (auto)
Kopfteil des Betteszglavlje
Kopftuchrubac (G rupca), facol
Kopiekopija, prijepis, otpis, otisak, -ska
kopierenpreslikati, kopirati, oponavljati
Kopierenkopiranje
Kopiergeschäftkopirnica
Koppelopasač; ogradjena paša
koppelnpovezati [se]
Korallekoralj
Korbkorba, košara, košarka, sprta, švenga
Korbballkošara
Korbblütlerglavočika
Korbflascheopletena floša
Korbflechterkošarač, pletar
Korkkork
Korkenčep
Korkenzieherotvarač
Kornzrno; hržulja, hrž (G hrži); korn
Korn-hržen
Kornbrandsnit (f.)
Kornfeldžitno polje
Kornkammerkosna, žitnica
Kornkäferžižak (G žiška)
Kornradekukolj
kornreichžitorodan, -dna, -dno
Kornspeicheržitnica, kosna, pridijel
Kornspitzkornspitz, kornšpic
Kornwurmžižak (G žiška)
Korporalkapural, korporal
Korporationkorporacija
korporativkorporativan, -vna, -vno, skupan, -pna, -pno
korpulentkorpulentan, -tna, -tno
korrektkorektan, -tna, -tno, pravilan, -lna, -lno
Korrektorkorektor
Korrekturkorektura, ispravljanje, ispravak, -vka
Korrespondentkorespondent
Korrespondenzkorespondencija
Korridorkoridor, hodnik
korrigieren (sich)korigirati, popraviti (se), impf. popravljati (se), ispraviti (se), (impf.) ispravljati (se)
korruptkoruptan, -tna, -tno, podmitljiv
Korruptionkorupcija
kosenmiliti, gladiti
Kosmetikkozmetika
kosmischkozmički, svemirski
Kosmonautkozmonaut
Kosmoskozmos
Kosovo (n.)Kosovo
Kosovo-kosovski
Kosthrana
Kostümkostim
kostenokusiti, kušati; stati, stojim, stao, stala stalo
Kostenstrošak, -ška, trošak, -ška
Kosten (pl.)trošak, -ška, strošak, -ška
Kosten bestreitenfinancirati, platiti stroške, plaćati/financirati stroške
Kostenaufwandtrošak, -ška
kostengeplagttroškovno opterećen
kostengeplagter Autofahrervozač koga gnjavu/muču/tišću/trapu stroški
kostenintensivuz velike stroške, prilično drag
kostenlosbesplatan, -tna, -tno; zaman (adv.)
Kostentragungnošenje stroškov
Kostenvoranschlagproračun
Kostprobekušanje
kostspieligskupocjen
Kotblato, govno, skotina, gnjus, izmetine f. pl.
Kotbeschmutzte f.blatnjača
Kotbeschmutzte m.blatnjak
kotengnjusiti (se)
Kotflügelblatobran
kotigblatan, -tna, -tno, govnen
kotig werdenrazblatiti se
Kotzen m.kocin, kocljin, kocanj
krabbelnpružati se, puziti, babuljati, bahuljati
Kracherpraskalica
Kraftmoć, sila, snaga
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagekombinirana teplinsko-energetska centrala, kombinirana termocentrala
Kraftaktvelik napor; odlučan čin, čvrsta odluka; svom silom
Kraftfahrervozač, šofer
Kraftfahrerinvozačica, šoferka
Kraftfahrgesetz (KFG)Zakon o motornoj vožnji
Kraftfahrzeugmotorno vozilo, auto
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungobavezno osiguranje vozila
Kraftfahrzeugregisterregistar motornih vozil
Kraftfahrzeugtechnikerautomehaničar
Kraftfahrzeugtechnikerinautomehaničarka
Kraftfutterjaka krma
kraftlosnemoćan, -ćna, -ćno, slab, mlahav
Kraftlosigkeitnemoć (f.), slabost (f.), mlahavost (f.)
kraftvolljak, moćan, -ćna, -ćno, silan, -lna, -lno
Kraftwerkelektrana, elektrocentrala
Kragenkolinar, ovratnik
Krallečrapa, čraplje (f. pl.), nokat, -kta
Kramstarina
Krampenkramp, krampić, pik, pikanj, -knja
Krampfgrč, trzavica
krampfhaftgrčevit
krampfhaftes Weinengrčevit plač
Krampfhaftigkeitgrčevitost (f.)
Krampuskrampus
Krankran
Kranichždral
krankbetežan, -žna, -žno, bolestan, -sna, -sno, nemoćan, -ćna, -ćno
krank seinbolovati, -lujem
krank werdenobetežati, odnemoćati
Kranke (f.)betežnica, nemoćnica
Kranke (m.)betežnik, bolesnik, nemoćnik
Kranke pflegenpodvarati betežnike
Kranken-bolesnički
Krankenanstaltbolnica, špitalj (razg.)
Krankengeldbolesnička pripomoć
Krankenhausbolnica, špitalj (razg.)
Krankenkassebolesnička kasa/blagajna
Krankenkassenleistungusluga/plaćanje bolesničke blagajne
Krankenpflegerbolničar
Krankenpflegerinbolničarka
Krankenscheinbolesnička iskaznica/čedula
Krankenschwesterbolničarka
Krankenstandbolovanje
Krankenversicherungbolesničko osiguranje
Krankenwärterbolničar
Krankenwärterinbolničarka
krankhaftnezdrav
Krankheitbeteg, bolest (f.), nemoć (f.)
Krankheitserscheinungznak betega/bolesti
Krankheitsherdleglo betega/bolesti
Krankheitskeimklica betega/bolesti
Kranz(el)jungferposnažnica
Kranzkuchenvrtanj
Kranzniederlegungpolaganje vijenca
Krapfenfrita, groflin, fanjak, -njka
Krapfenausstecherformica za frite
Kraterkrater, grot
Kratzerogrebotina
Kraulenčešljanje; (plivanje) kraul
kraulenpočešljati, impf. češljati; pluti/plivati kraul
krausnakujman
Krautfasstunjka
Krautfleckerlkrpice na zelju, zeljove krpice
Krauthobelnoži za zelje
Krauthobelribež/noži za zelje
Krautstrunkkoren zelja
Krawalllarma, vika, buka
Krawattekravata
krächzengraktati, -kćem, graktao, graktala, graktalo
Krächzengraktanje
kräftigčvrst, jak, moćan, -ćna, -ćno, kripak, -pka, -pko
kräftigjak, žarak
kräftige Farbežarka farba
kräftigenjačati
kräftigen (sich)okripiti (se)
Kräftigungjačanje, okripljenje
Krähevrana
Krähenkukurikanje
krähenkukuriknuti, -nem, impf. kukurikati, -ičem
Krähengekrächzegraktanje vran
Krämerkramar
Krämerinkramarica
Krämermarktkramarski sajam
kränkelnbiti boležljiv
kränkenzbantovati, -tujem
kränken sichturobiti (se), žalostiti se, gristi se
kränklichbetežljiv, boležljiv, žukljav
kränklich seinbiti slaboga zdravlja
Kränklichkeitbetežljivost, boležljivost
Kränkungzbantovanje, žalost (f.)
Krätzesvrab, grinta, krasta
kräuselnruditi
Kräutertrave (f. pl.), rasline (f. pl.), biljke (f. pl.)
Kräutertrave (f. pl.), rasline (f. pl.), biljke (f. pl.)
Kräuter (Gewürz-)začinske biljke
Kräuterkennertravar
Kräuterkennerintravarica
Kräutersammlertravar
Kräutersammlerintravarica
Kräuterschnapstravarica
Kräuterteebiljni čaj
krönenkoruniti
Krönungkorunjenje
Krönungs-krunidben
Krötekrastača, žaba krastača, žaba
Kröten-žablji
Krückeberla, čulja, kučma, štaka
Krügelkrigel, holjba
Krümchenmrvica
krümelnmrviti (se), truniti se
krümmen (sich)užignuti (se), -nem, impf. užigovati (se), -gujem, zavinuti (se), -nem, skučiti se, zviriti se
Krümmungiskrivljenje, grbavost (f.), krivina, zavoj
Krüppellazar
krüppelhaftkljast
Kreaturkreatura, stvorenje, živo biće
Krebsrak
krebsrotčrljen kot rak
Kredenzkredenc
Kreditkredit, zajam, -jma
Kreditschädigungkvarenje privrednoga ugleda
Kreidekreda
Kreiskolobar, krug, okrug
Kreis-kružni, okružni
Kreisarztokružni vračitelj
Kreisärztinokružna vračiteljica
kreischenkrešćati, -ćim, vrišćati, -ćim, vriskati, -išćem
Kreiseltancalo, čikal
kreiselngoniti tancalo
kreisenrotirati, kružiti, kolovratati se
kreisförmigkrugao, -gla, -glo
Kreisgerichtokružni sud
Kreislaufcirkulacija; krvotok, optok krvi
Kreislaufstörungpogriška u krvotoku
Kreislinieobodnica
Kreissägekružna pila
Kreisverkehrkružni promet
Kremkrem
Krematoriumkrematorij, krematorijum (zast.)
Krempeobod
Krenhren
krepierencrknuti, -nem, impf. crkivati, -kujem, crkati; raspuknuti [se], -nem
Kressedivlji hren
Kreuzkriž, propelo; križi m. pl.
kreuz (adv.)pokriž (adv.)
kreuz und quernakriž i pokriž, nakriž, pokriž, širombarom
Kreuz-križni, križevski
Kreuzabnahmeznimanje s križa
Kreuzbeinkriži m.pl.
Kreuzchenkrižić
kreuzen [sich]križati [se]
Kreuzerkrajcar; krstarica
Kreuzfahrerkrižar
Kreuzfahrer-križarski
Kreuzfahrtkrstarenje
Kreuzgangklaustar, -tra
Kreuzgewölbekrižni svod, križna gveljba
kreuzigenraspeti, -pnem, križevati, -žujem
Kreuzigungkriževanje
Kreuzigungsgruppegrupa okolo raspela
Kreuzotterridjovka
Kreuzrippengewölbekrižnorebrasti svod, križnorebrasta gveljba
Kreuzschmerzenboli u križi
Kreuzungkrižanje
Kreuzung von Pflanzenkrižanje raslin
Kreuzung von Tierenkrižanje živin
Kreuzverhöroštro preslušavanje
Kreuzwegkrižni put
Kreuzwochekriževski dani
Kreuzworträtselkrižaljka
Kreuzworträtselkrižaljka
Kreuzzugkrižarski boj
kribbelnsrbiti, svrbiti, vrviti
kriechenpuziti, pružati se, gmizati, gmižem
Kriechenpuzenje
Kriechtierpuzavac, -vca, reptil
Kriegboj
Krieg führenvojevati (se), -jujem (se)
Kriegervojak, vojnik
Kriegerdenkmalbojni spomenik
Kriegerwitwebojna udovica
Kriegs-bojni, ratni
Kriegsbeutebojni plinj
Kriegsdenkmalbojni spomenik
Kriegsdienstverweigerungodbijanje vojne službe
Kriegsführungvojevanje
Kriegsgefahrpogibel boja
kriegsgefangenulovljen
Kriegsgefangene f.zarobljenica, ulovljenica
Kriegsgefangene m.zarobljenik, ulovljeni, -noga
Kriegsgefangenschaftzarobljeničtvo
Kriegsgerichtbojni sud
Kriegshetzerbojni huskač
Kriegskameradbojni tovaruš
kriegslustigratoboran, -rna, -rno
Kriegsmachtbojna sila
Kriegsmarinebojna/ratna mornarica
Kriegsopferaldov/žrtva boja
Kriegsschauplatzbojišće, bojno polje
Kriegsschiffbojni/ratni brod
kriegstauglichsposoban za boj
kriegstauglichsposoban za boj
kriegstaugliches Gerätodgovarajuća sprav za boj
kriegstaugliches Gerätodgovarajuća sprav za boj
Kriegsverbrecherbojni zločinac
Krimikrimi
Kriminal-zločinački, kriminalan, -lna, -lno
Kriminalbeamterkriminalist
Kriminalbeamtinkriminalistica
Kriminalitätkriminal, kriminalnost f
Kriminalpolizeikriminalna policija
kriminellkriminalan, -lna
Krippejasle f. pl. tant., jaslice f. pl. tant.
Krippenspielbožićna igra
Krisekriza
Kristallkristal
Kristallisationspunkttočka kristalizacije
Kritikkritika
Kritikerkritičar, kudilac, - ioca
Kritikerinkritičarka, kudilica
kritischkritičan, -čna, -čno
kritisierenkritizirati
kritzelnčečrkati, črčkati, šarati
KroateHrvat
Kroatentumhrvatstvo
KroatienHrvatska
KroatinHrvatica
kroatischhrvatski
kroatische Maria-Zell-Wallfahrthrvatsko shodišće u Celje
Krokodilkrokodil
Krokuskrokus, šafran
Kronekoruna, kruna
kronenartigkorunast
kronenförmigkorunast
Kronerbeprijestolonasljednik
Kronerbinprijestolonasljednica
Krongutimanje/dobro korune
Kronlandzemlja korune
Kronländer der Österr.-Ung. Monarchiezemlje austrijsko-ugarske korune
Kronleuchterluster
Kronprinzprijestolonasljednik
Kronprinzessinprijestolonasljednica
Kronzeugeglavni svidok
Kronzeuginglavna svidokinja
Kropfputača, guta, štruma (med.)
kropfiggutav
Krugmozana, vrč, stubljak
Krumemrva
Krume (des Brotes)sredica
krummgrambav, grbav, skrivljen
Krummeisenobručnjak
krummhörnigvitorog
Kruspelkrušpalj, -plja, hrust
Krustekora, korica; krasta; škrlup
Kruzifixpropelo, križ
Kryptakripta
Kubikmeterkubik, kubični metar
Kuchenkolač
Kuckuckkukovača
Kugelkuglja; gloguš
kugelförmigkugljast, krugljast
kugeligkugljast, krugljast, krugao, -gla, -glo
Kugellagerkugljični ležaj
Kugelschreiberkugel
Kuhkrava
Kuhbauerkravar
Kuhbäuerinkravarica
Kuhfladenkravlje/kravsko govno, kravlje/kravsko lajno, lajno, balega, kravlja skotina
Kuhhalterkravar
Kuhhalterinkravarica
Kuhschellebot. Pulsatilla vulgaris, vazmena roža, šumarica, pulsatila
Kuhstallkravlja/kravska štala
Kukuruzkukorica, turska pšenica
Kukuruzkolbenklip, čuntaš, baturak, -rka
Kulikuli
kulinarischkulinarski, - ska, -sko
Kulissekulisa
Kultkult
kultivierenkultivirati, gajiti, obdjelivati
Kulturkultura
Kulturausschussodbor za kulturu
Kulturaustauschkulturna razmjena
Kulturfilmkulturni film
Kummeržalost f, turobnost f, briga
Kummer bereitenrasturobiti, zavdati komu brige
Kummer-Nummertele-pomoć
Kummetham, komot
Kumpeltovaruš; rudar
Kumpftobolac, -lca, rogolac, -lca
Kundekupac, klijent
Kunde (Nachricht)vist f
Kunden abfertigenposlužiti klijente/kupce
Kundendienstservis
Kundenkartekupovna kartica
Kundenstockklijentela, krug stalnih kupcev
Kundgebungmanifestacija, spravišće; proglašenje
Kundinklijentica
kundmachenproglasiti, impf. proglašavati, objaviti, impf. objavljati
Kundmachungobjava
Kundschaft(stalni) kupac, -pca; vist f
Kundschaftkupac
kundtunjaviti, impf. javljati, oglasiti, impf. oglašavati, dati na znanje, upoznati
Kunstumjetnost
Kunst-umjetan, -tna, -tno, umjetnički
Kunstgeschichtepovijest umjetnosti
Kunstgewerbeumjetnički obrt, umjetnička meštrija
Kunstlederumjetna/sintetična koža
Kunststückremek-djelo
Kunststoffumjetni materijal, sintetika, plastik
kunstvollumjetan, -tna, -tno, umjetnički
Kunstwerkumjetničko djelo, umjetnina
kunterbuntšarolik
Kupeekupe (G kupea)
Kupferbakar (G bakra)
Kupferblechbakreni lim
kupfernbakren
Kupferstecherbakrorezac (G bakroresca)
Kupferstichbakrorez
Kupfervitriolplavi kamen, galica
Kuppelkupola
Kupplungspojka, kuplunga (razg.)
Kurliječenje, kura
Kuranstaltlječilišće
Kuratelkuratel, skrbničtvo, starateljstvo
Kuratorkurator
Kurbelručica
Kurfürstknez izbornik
Kurierkurir
kurierenkurirati, liječiti
Kurortlječilišće
kursivkurzivan, -vna
Kursivschriftkurzivno pismo, kurziv
Kursrutschpad tečaja/kurza
Kurswechselpromjena političke linije, preorijentacija
Kurvezavoj, zaokret; krivulja
kurzkratak, -tka, -tko
kurz (adv.)nakratki (adv.)
kurz und bündigkratko i jasno
kurz und bündignakratki (adv.)
kurz wartenpočekati