Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


bosti: on je bol ili bo

Obrazloženje Kot svaki človik, svaki narod, ima svoju povijest, ku ima i jezik. Unutar njega svaka rič ima svoju genezu. Glagoli s infinitivom na -sti se ne konjugiraju svi isto, nego na sedam različnih načinov. Pritom nam glagol "bosti" u muškom rodu jednine participa perfekta načinja probleme. Se ada veli: On je "ubo" ili on je "ubol"? Prema Gramatiki je "ubo" varijanta standardnoga jezika, a "ubol" ona vezija, ka se je udomaćila u gradišćanskohrvatskom jeziku. Tako velimo: Ubol me je strašanj (Hornisse).
Gramatika § 602, 603
Primjeri Ubol ga je nožem u trbuh nasred ulice. Ne bi bilo iskreno tvrditi, da me nikada nije ubol žalac nenavidnosti (der Stachel des Neides).

Najzad