Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


jutro/rano

Begründung Jutro je imenica, ka opisuje početak dana, vrime od zore do podneva. Nju hasnujemo mnogokrat i adverbijalno, kad mislimo na vrime, kad je jutro. Rano je adverb/prilog se more odnositi isto kotno jutro na početak dana ili pak općenito na početak neke periode ili opisati nešto, ča se je dogodilo prlje nego očekano. Jutro se odnosi samo na odredjen dio dana. U komparativu za rano velimo "ranije", odnosno zaranije. Prilog "rano" more bliže opisati imenicu, na priliku imenicu "jutro". Velimo: Rano jutro je došao. Moramo paziti na redoslijed, ar bliže opisujemo imenicu, i zato preda nju moramo staviti atribut. Kad bi minjali redoslijed, ada rekli; "jutro rano", bi po pravilu morali staviti med ove dvi riči zarez. Hasnovali smo je naime pleonastički kot stilsko sredstvo. "Jutro, rano se ja stanem", je jačka, ka se je dopadala i Haydnu. Rano jutro je najbolje za koncentrirano djelo. Jutro se kasno stanem. Žito je ljetos rano uzrejalo. Ovoga ljeta sve zreja zaranije. Jur rano su se dogovorili o skupnom postupanju.
Grammatik § 648
Beispiel(e) Kad jutro sviće, je najhladnije. Kad rano sviće je najhladnije. Ljetos se lastavice rano skupaspravljaju na let u teplije kraje. Istraživanja znanstvenikov kažu, da ljetne dobe dohadjaju sve ranije/zaranije. Protuliće je lani rano došlo. Petar je došao rano jutro, a Evica kasno jutro.

Zurück