Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


hrvatstvo ili Hrvatstvo?

Begründung "Hrvatstvo" je rič, ka nam načinja pravopisne poteškoće. Kad je govora o apstraktnoj imenici, ju pišemo malom slovom, a konkretnu zbirnu, ka označuje hrvatski narod velikom slovom. Kad je Hrvatstvo bilo pod ugarskom vlašću, nije bilo srićno. Uz nimški ocean slabi hrvatstvo, naime hrvatski duh.
Beispiel(e) Prez identiteta će hrvatsvo propasti. Mnogim Gradišćanskim Hrvatom se je potpuno izgubilo hrvatstvo, U Austriji je Hrvatstvo (=hrvatski narod) u pogibeli. Katoličansko Hrvatstvo je svenek bio miroljubivo.

Zurück