Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


genitiv množine na -i

Richtig muži, očalji, milioni, konji, vrganji, zubi
Falsch mužev, očaljev, milionov, konjev, vrganjev, zubov
Begründung Mnoge imenice, ke u nominativu množine imaju nastavak -i, imaju isti nastavak i u genitivu množine. One se u govoru razlikuju jedino po naglasku. Za nje je krivo hasnovati nastavak -ov ili -ev. Govor je o imenica: očalji, ljudi, muži, vlasi, milioni, konji, vrganji, pari, ari, zubi. Za genitiv množine kod sljedećih imenic postoji dubletno rješenje: dičaki/dičakov, dari/darov, črvi/črvov, očenaši/očenašev
Grammatik § 255
Beispiel(e) Poduzeće ima pet milioni eurov duga. Samo na jesen ćeš najti mnogo vrganji u lozi, na protuliće slabo. Ne morem najti očenaši/očenašev. U muki sam vidila nekoliko črvi/črvov. Kupaona je bila puna vlasi. Koliko ljudi je došlo na predavanje? Nažalost nimam dobrih očalji. I takovih muži je, ki ženam pomažu u domaćinstvu. Prlje je bilo konji u seli, danas kumaj. Koliko ari je jedan hektar? Ja već nimam vlašćih zubi. Kad je mokro, ćeš najti dost črvi/črvov na vrtu. Namjesto dičaki/dičakov su pozvali divičice. Za rodjendan je dostao navrh dari/darov.

Zurück