Deutsch | Hrvatski

Fehler-Quellenpool


u Beču/Beči

Begründung Kod nazivov za sela ili za varoše Gradišćanski Hrvati rado hasnuju stari nastavak "-i" prez prepozicije: Beč-Beči, Uzlop-Uzlopi, Šopron-Šoproni
Grammatik § 253
Beispiel(e) Beči sam služila/U Beču... Bila sam Uzlopi na pohodu/Bila sam u Uzlopu... Šoproni je sve podražalo/U Šopronu...

Zurück