Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


prebiti/probiti

Obrazloženje Obadva glagoli i "prebiti" i "probiti" su nastali od ishodnoga nesvršenoga/imperfektivnoga glagola "biti-bijem". Derivirani prefiksacijom su nastali svršeni/perfektivi: pre+biti i pro+biti. Tim se je u prispodobi s ishodnim glagolom preminilo i njevo značenje. Prefiks kod glagola u pogledu na značenje igra veliku ulogu. Pefiks pre- u našem slučaju znači a) razvaliti nešto tako da se udri po njem i b) vršiti radnju prelazeći preko čega. Ad a) Oni su prebili zid = zrušili ju. Ad b) Policija je prebila razbojnika = jako ga je stukla, zmlatila. Prefiks pro- za "probiti" znači a) djelovanjem dostignuti prolaz i b) trudom postignuti uspjeh: figurativni smisao. Ad a) Kumaj su se probili krez snig. Ad b) Divojka se je probila kod starjih, ki su joj pak ispunili želju. "Probiti" se u gradišćanskohrvatskom jeziku javlja s refleksivnim pronomenom "se".
Gramatika § 616, 932, 942, 943
Primjeri Vojni zrakoplov je prebio zvučnu zid. Nje glas je prebio noćnu tišinu. Nogometna momčad se je probila na drugo mjesto tablice. Zahvaljujući ekscelentnoj reklami se je novi šampon probio na tržišću.

Najzad