Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


slavski genitiv

Obrazloženje Ako kanimo formulirati rečenicu sa slavskim genitivom, nam je prvo potriban prelazni ili tranzitivni glagol sa svojstvom valentnosti, da je ada u stanju vezati uz sebe objekt. Glagole, ki nastupaju u kombinaciji s objektom ili objekti, zovemo objektne glagole. U negaciji moremo objekt u akuzativu zaminiti genitivom, a da se ne minja poruka. To svojstvo je tipično za slavske jezike. Na priliku: Nimam pinez, namjesto: Nimam pineze. Nije pio vina, namjesto: Nije pio vino. Ne znam točnijega, namjesto: Ne znam točnije.
Gramatika § 556, 1210, 1297
Primjeri NIje vidio izlaza, namjesto: Nije vidio izlaz. Nisam joj dala kruha, namjesto: Nisam joj dala kruh. Nimam vrimena, namjesto: Nimam vrime.

Najzad