Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


složeni glagoli

Obrazloženje Složeni glagoli obično imaju dvi osnove, prva je obično prilog, a druga glagol: najper proteći, skupa svezati. kraj obrnuti se. Oni su nastali prijevodom složenih riči iz dominantnih tudjih jezikov, osobito iz nimškoga i ugarskoga. Koč more biti i imenica u akuzativu povezana s glagolom. To je pak sraslica, na priliku: očimetati ili zbogomdati, diozeti. Namjesto germanizmov, van stati ili najzad dati/dojti, bi se tribali odlučiti za hrvatske varijante: podnositi i vrnuti (se).
Gramatika § 1950, 957, 958
Primjeri Ako znaš zbrojiti jedan pak jedan, te već ne tribam uputiti! – prilog skupa na dobrobit jezika moremo mirno izostaviti. Digni ruke! – prilog gori nije potriban. Ja sam upala. - pokidob da još nijedan nije gori upao, ne tribamo ni doli upasti. Betežnik je zeo vračtvo. - nije je nutar zeo. Mi smo zaslužili veliku svotu. - namjesto nutar zeli smo...

Najzad