Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


staklo/stakaoce

Obrazloženje Kad si prosimo staklo, da si natočimo vode, kumaj mislimo na staklo, nego na stakaoce, kupicu, kafrku ili čašu. To su naime izrazi, ke hasnuju Gradišćanski Hrvati i ke ćemo najti u gradišćanskohrvatskom rječniku pod nimškim pojmom "Trinkglas". Staklo označava materijal, od koga je načinjeno stakaoce, kupica, kafrčica, kafrka ili čaša. Od stakla postoji na priliku oblok, na staklu moremo i slikati, a li iz stakla nećemo piti.
Primjeri Staklo su načinjali jur stari Sumeri i Egipćani. Išao je u kuhinju, da si natoči stakaocce vode.

Najzad