Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


prebiti/probiti (se)

Obrazloženje Prefiks pre- kod glagola "prebiti" označava djelovanje krezač: Prebili su zid. Prefiks pro- kod glagola "probiti" isto znači djelovanje krezač. Ali u gradišćanskohrvatskom jeziku razlikujemo med "prebiti" i "probiti". Probiti hasnujemo u prenošenom smislu, kad je gdo dostignuo svoj cilj, kad mu se je nešto ugodalo. U ovom slučaju "probiti" hasnujemo s povratnom zamjenicom "se".
Gramatika § 942, 943
Primjeri Jaka larma je prebila tišinu. Probila se je pri utakmici.

Najzad