Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


selom/selam, društvom/društvam

Korektno selom, društvom
Obrazloženje Obadvi imenice, i selo i društvo, su sridnjega roda. To znači, da je prikladna deklinacija sridnjega roda. U dativu množine velimo selom ili društvom. Ali u poslidnjem vrimenu se sve već ne samo u govornom, nego i u književnom jeziku širi oblik ženskoga roda selam i društvam. Jezični hardlineri ćedu i nadalje davati prednost deklinaciji sridnjega roda.
Gramatika § 308, 309, 314
Primjeri Kolikim selom (selam) su dali dvojezične tablice? Nekim hrvatskim društvom (društvam) je cilj konzerviranje i napredak jezika.

Najzad