Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


protiv koga/čega, protiv komu/čemu

Obrazloženje Pri pisanju nam se već puti dogodi da nismo sigurni, ki padež potribuje prepozicija/prijedlog "protiv". Ne znamo, je li ćemo upotribiti s prepozicijom "protiv" genitiv ili dativ. U smislu gramatike je dopušćan i genitiv, i dativ. U sridnjem Gradišću se daje prednost dativu: Oni su se žilavo borili protiv velikoj sili. Na jugu i na sjeveru Gradišća bi ista rečenica glasila ovako: Oni su se žilavo borili protiv velike sile. U hrvatskom standardnom jeziku odgovora samo genitiv. Gdo se kani približiti hrvatskomu standardu, on ada preferira genetiv s prepozicijom "protiv". Po vašoj jezičnoj ćuti morete izabrati jednu ili drugu varijantu. Ako se odlučite za konstrukciju s dativom, onda to nije pogriška, nego jedna varijanta rješenja gramatičkoga problema.
Gramatika § 667 a)
Primjeri To je protiv mojega osvidočenja (genitiv). Iako je pluo protiv struji (dativ), ipak su ga ljudi cijnili. On se bori protiv svega novoga (genitiv). On se bori protiv svemu novomu (dativ).

Najzad