Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


srčeni i glavni

Korektno beteg glave
Folišno glavni beteg
Obrazloženje Kad gdo ima beteg na srcu, ima morebit srčenu manu. Ali kad gdo ima beteg glave, nima glavni beteg. Kako inkonzekventan je jezik! Srce je imenica, od ke moremo stvoriti i pridjev, ki se odnosi na srce, a ta pridjev je "srčeni". Tako velimo srčena komora, kad mislimo na komoru, ka pripada srcu ili srčena kaplja, ako je gdo imao infarkt srca. I glava je imenica, a i dio človičjega tijela. I od glave moremo stvoriti pridjev, a to je "glavni". Ali "glavni" ne izražava pripadnost glavi. Ako velimo glavni beteg, ne mislimo na beteg glave, nego na beteg, ki se gustokrat javlja. Med glavne betege človika dandanas sigurno sliši srčeni infarkt. Kad je gdo glavni, onda je najvažniji, najbolji, odlučujuć, elementaran, po važnosti prvi. Ako kanimo izraziti pripadnost glavi, moramo operirati s genitivom: boli glave, a ne glavne boli. Ali koga boli srce, on ima srčene boli, ča pak ne znači, da su boli hrabre, nego da se odnosu na srce. Srčen je ali i človik, ki nije plašljiv. Hrabar, kuražiran i seguran človik je srčen.
Primjeri Muži gušće obetežaju od srčenih betegov nego žene. Srčene mane su zvećega prirodjene. Glavna sestra u bolnici organizira posao drugih sestar. Nije svenek tako, da se on, ki pelja glavnu rič, istovrimeno najveć poštuje. Migrena je beteg glave. On je človik glave, i tako glavni človik u poduzeću.

Najzad