Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


vrnuti (se)

Folišno vrnuti (se) najzad
Obrazloženje Veleposlanik se je vrnuo najzad iz inozemstva. Kad bi se gdo mogao vrnuti najper, bi se mogao vrnuti i najzad. Glagol vrnuti (se) implicira, da človik dojde dojde opet na mjesto, ko je bio ostavio ili da je nešto vrgao onamo, odakle je zeo. S ličnom povratnom zamjenicom "se" izražavamo, da se radnja odnaša na subjekt. Namjesto "vrnuti se" velimo ponekad najzad dojti. "Najzad dojti" je doslovni prijevod nimških riči "zurück kommen, zurück kehren". Namjesto "vrnuti" velimo ponekad najzad dati, ada "zurück geben". Ovi germanizmi su u gradišćanskohrvatskom jeziku dost udomaćeni, ali to ne znači da ne bi mogli hasnovati lipšu i u jezičnom smislu bolju varijantu, naime "vrnuti (se)", prispiti onamo, odakle smo prošli ili vrć onamo, odakle smo zeli.
Primjeri Dužnik je vrnuo vas svoj dug, podmirio ga je korak po korak. Vrnula se je u svoje rodno mjesto. Žena mu je prošla, ali mu se vrijeda vrnula.

Najzad