Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


zato/za to

Obrazloženje "Zato", skupa pisano, je veznički prilog, adverbijalna konjunkcija, ka povezuje rečenice. Na priliku:"Prosili su ga, zato je držao predavanje." "Za to", odvojeno pisano, je pronominalni adverb, ki zastupa prepoziciju i pronomen. Na priliku: "Doktor je rekao da za to ne postoji vračtvo." S pronomenom "to" je mišljen beteg. Ovde smo prijedlog/prepoziciju "za" hasnovali s akuzativom. "Zato" moremo nadomjestiti s riči "zbog toga", a "za to" moremo nadomjestiti s tim, nač konkretno mislimo.
Gramatika § 670, 1364
Primjeri Ja sam za to, da se poduzmu konkretne mjere. On se nije učio za ispit, zato ništa nije znao. Zato kad je dobar organizator, sam ga prosila, da se skrbi za to. (Zbog toga kad je dobar organizator, sam ga prosila, da se skrbi za program.)

Najzad