Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


susjedni/susjedski

Obrazloženje Pridjevi/adjektivi opisuju fenomene: karakteristike ljudi, objekte ili situacije. Principijelno različnim ričam dodajemo sufiks/nastavak, a upravo ta sufiks je mjerodavan za opisivanje nekoga predmeta/objekta. Razlika med pojedinimi sufiksi za istu rič već puti nije velika ili uopće ne postoji, a drugda opet potpuno premini značenje. Susjedni varoš je u blizini. Kad bi varoš bio susjedski, bi morao imati karakteristike susjeda, ali on ima svojstva bliskoga naselja. Za varoš, ki je na susjedstvu velimo susjedni varoš. Za prijateljstva, ka njegujemo sa susjedi, velimo da su ona susjedska, ar takova uzdržavaju samo susjedi.
Gramatika § 375 i sljedeće, 848 pak na dalje
Primjeri Naši susjedski odnosi su idealni. Niuzaljsko jezero je na susjedstvu i zato nam je susjedno. Ono je u našoj direktoj blizini.

Najzad