Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


vrlo/jako

Korektno jako lipa, jako bijel, jako spametno
Obrazloženje U gradišćanskohrvatskom jeziku je "vrli, vrla, vrlo" u prvom redu adjektiv, koga hasnujemo, kad kanimo izraziti, da je negdo dobar, poslušan. Na priliku: Ona je vrla divičica. Ali nije u duhu našega jezika "vrlo" hasnovati kot prilog namjesto "jako": I tako je u skladu s gradišćanskohrvatskom praksom reći: jako dobar (ne vrlo dobar), jako marljiva (ne vrlo marljiva), jako brzo (ne vrlo brzo). "No vrlo marljiv si!" ne klasificira marljivost u pojačanom obliku, nego je masivna kritika govorača, u čiji očima subjekt uopće nije marljiv! Rečenica "Vrlo si me kritizirao!" izražava masivnu kritiku i signalizira, da je zbantovan on, ki ju je sprogovorio.
Gramatika § 681
Primjeri Na sve zadnje je nastao još vrli muž (dobar). Nje poručna halja je bila jako lipa (ne vrlo lipa). Vrlo si me prehinjio (masivno)!

Najzad