Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


sufiks -ičan i -čki kod pridjevov

Obrazloženje Pridjevi sa sufiksom "-ičan" i "-ički" se ponekad poistovjećuju, ar se ne razlikuje med "-ičan" i "-ični". Pridjevi na "-ičan" su opisni. To znači, da je političan človik on, ki je ispunjen politikom, a političan tekst onakov, ki sadrži politiku. Romantičan človik je ispunjen romantikom, on mnogo sanjari, a romantičan varoš diše duh romantike. Adjektiv "politički" moremo poistovjetiti s adjektivom "politični", a "romantički" s "romantični". "Politički" se odnosi na politiku, a "romatički" na romatiku. Obadva pridjevi su ada odnosni i odredjeni, stvoreni od imenic na "-ika" (romantika, politika). U hrvatskom standardnom jeziku je normalnije, dati prednost odredjenim pridjevom na "-ički". Ako se u gradišćasnkohrvatskom jeziku prilagodimo toj jezičnoj praksi, je to u smislu jezičnoga napretka. Kod nas je tendencija jača prema nastavku "-ični", iako u tom slučaju moramo paziti, da ne iskrivimo smisao riči. Značenje pridjeva, opisno ili odnosno, ćemo najlaglje prepoznati komparacijom: (neki) tekst more biti političniji (nego drugi), (neki) varošić romatičniji (nego drugi). Ako komparacija nij moguća, je pridjev odnosni: politički sistem (političniji ne postoji), romatički elementi u romanu su tipični za romantiku, romatični elementi su nekako sentimentalni, vizionarski.
Primjeri Romantičan človik nij istovrimeno realist. Romantični dvorac poziva goste na nekoliko ugodnih noći kot u povidajki. (Ako je ov dvorac romantičan, postoji znamda još i romantičniji, ako je ovo romantički dvorac, je gradjen u dobi romantike i onda ne postoji romantičkiji.) Političan človik ima svoju orijentaciju. Za političke sisteme se veli, da je demokracija najbolji. Ova taktička falinga se suprotstavlja zakonu taktike, tako da neću moći dostignuti svoj cilj. Ako mi se dogodi taktična (pridjev je nastao od imenice "takt") falinga, će mi cio svit predbacivati, da nimam smisla za takt, da se ne znam ponašati.

Najzad