Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


prez da

Obrazloženje Nimške konstrukcije nam u gradišćanskohrvatskom jeziku ne glušu tudje, ali nisu u duhu jezika. Za svaki germanizam postoji izlaz. "Tako smo se dobro zabavljali, prez da smo upamet zeli, kako kasno je." Formulacija "prez da" je doslovni prijevod nimškoga izraza "ohne zu". Namjesto "prez da" moremo hasnovati: "a da/tako da/a/premda/iako", a pak negirati rečenicu. Ada: "Tako smo se dobro zabavljali, a da/tako da/a nismo upamet zeli, kako kasno je.
Primjeri Moram napisati sastavak, prez da imam pravu temu. "Prez da" ćemo nadomjestiti boljom alternativom: Moram napisati sastavak, premda nimam pravu temu/iako nimam pravu temu. Profesor me je spitkovao a da/tako da nisam upamet zela, da me ispituje. Počelo je za njega važno vrime, a da to nije znao.

Najzad