Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


čisti instrumental

Obrazloženje Čistim instrumentalom moremo izraziti način, kako i čim smo nešto postignuli. Nažalost umjesto čistoga instrumentala hasnujemo mnogokrat prepozicije, prijedloge: kroz, putem i pomoću. Nimški jezik ljubi prepozicije, zato nam se nameću još i onda, kad govorimo hrvatski. "Putem pisma su obnovili prijateljstvo." Čisti instrumental je bolja varijanta, ada: Pismom su obnovili prijateljstvo. "Pomoću laži se ne dostiže cilj." Čisti instrumental je bolja varijanta, ada: Lažju se ne dostiže cilj. "Kroz zadaće se vježba." Čisti instrumental je bolja varijanta, ada: Zadaćami se vježba. U hrvatskom jeziku je čisti instrumental garant za lip stil.
Gramatika § 232, 234
Primjeri Laserom se da i operirati. Razgovorom su odstranili nesporazum. Strpljivošću smo dostignuli perfektan rezultat.

Najzad