Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


diteći/ditinjast, ditinski/dičinji/dičji

Obrazloženje Diteći je ditinjast, a ditinjast more biti i nezreo, naivan, infantilan. Diteće ponašanje je nezrelo ponašanje. Ditinski je dičinji i dičji i se odnosi na dicu. Tako ditinski/dičinji/dičji beteg zvećega dostaju samo dica.
Primjeri Ne budi ditinjast! To je diteće ponašanje! Ditinska usta istinu govoru! Dičinja duša još nije pokvarena. Zbog nje dičjega obraza se svakomu vidi.

Najzad