Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


Željezno

Obrazloženje Naziv glavnoga varoša Gradišća, Željezno, je supstantiviran pridjev, točnije materijalni/gradivni pridjev, ki naznačuje, od čega je nešto načinjeno. Na priliku more imati koplje željezni šiljak. Od toga materijalnoga pridjeva je nastalo i ime varoša Željezno. Ali kako ćemo deklinirati "Željezno", po pridjevskoj ili imenskoj deklinaciji? U zadnjem vrimenu se javlja i imenska deklinacija: ada iz Željezna, namjesto pridjevske deklinacije iz Željeznoga i u Željeznom, namjesto u Željeznu ili Željezni, ako se odlučimo za čisti lokativ.
Gramatika § 375, 377, 399
Primjeri Pred Željeznom stoji velika reklamna tabla. On je iz Željeznoga/Željezna. Navečer u Željeznu (rijedje: Željeznom) kumaj imaju otvoreno kavane. Za kupovanje se ne tribaš odvesti Beč. Željezni ćeš sve dostati.

Najzad