Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 7603
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Mitarbeitervorsorge skrb za otpravninu (suradnikov) 
mitbestimmen suodlučivati  
Mitbestimmungsverfahren postupak suodlučivanja 
mitbeteiligt imati udio, biti sudionik, biti član firme/društva 
Mitbewerber sunaticatelj, konkurent 
Mitbewerberin sunaticateljica, konkurentica 
Mitbringsel mali dar, darak 
Miteinander skupnost, zajedničtvo 
Mitentscheidungsverfahren postupak suodlučivanja 
mitfühlend sućutljiv 
Mitglied(s)staat država članica 
Mitmenschlichkeit sučlovičnost, sučlovičtvo, človičje postupanje 
Mittelfußknochen stupalna kost  
mittelmäßig sridnji, sridnjega kvaliteta 
mittelmäßig prosječan, -čna, običan, -čna 
Mittelohr sridnje uho
Mittelpunkt središće 
Mittelschule sridnja škola 
Mittelweg sridnji put 
Mitternachtseinlage polnoćno presenećenje  
mlitärisches Übergewicht vojna nadmoć
Molekül molekula 
Monatskarte misečna karta 
Mond misec 
Mongolei Mongolija

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 7603
Dalje >Zadnji zapis >>