Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 8397
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
innehaben imati, obavljati, zauzimati
Innenohr nutarnje uho
innereuropäische Sicherheitsarchitektur arhitektura sigurnosti iznutra Europe  
innergemeinschaftlich unutarzajednički, unutar Zajednice 
ins Gleichgewicht bringen uravnotežiti 
ins Visier nehmen zeti na oko, vizirati, koncentrirati se na 
Installateur inštalater 
Installateurin inštalaterka
institutionalisieren institucionalizirati 
institutionelle Anbindung institucionalno privezivanje 
integrationshemmend ča pači integraciji, ča koči integraciju 
Intensivpflegestation odiljenje intenzivne skrbi 
Intensivstation odiljenje intenzivnoga liječenja 
Interessensgegensatz interesna razlika 
Interessensgruppe interesna grupa 
Interessensgruppe (Pressure group) interesna grupa
Interessensvertreter interesni zastupnik, zastupnik interesov 
interfraktionell interfrakcijski  
interimistisch privrimen, provizoran, -rna, interimističan, -čna 
internet-shop internet-shop, internet-trgovina 
Internetadresa internetska adresa 
Internetanschluss priključak internetu 
Internetcafe internetska kavana, internet-kavana 
Intrastat (EU-Intrahandelsstatistik) intrastat 
Investition ulaganje/investicija 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 8397
Dalje >Zadnji zapis >>