Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 7245
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Problemstoffsammelstellef sabirališće za problematične tvari 
produktionsbezogen po/prema produkciji 
proeuropäisch proeuropski 
Programmierer programer 
Programmiererin programerka  
Programmplanungsdokument dokumenat planiranja programa 
Programmvorschau pregled programa 
Progressionsvorbehalt pridržanje progresije  
Projekttage projektni dani
Prost Mahlzeit! (iron.) No, to ti je! 
Prozentpunkt relativni postotak 
Publikumsrat Savjet publike 
Pumps pumps, pumpsi (pl.), salonka, salonke (pl.)  
Punkteführerschein vozačka iskaznica na bode/vozačka dozvola na bode 
punktuell punktualno 
Punsch punč
Pupille zreće 
Quadratur kvadratura
Quadratur des Kreises kvadratura kruga 
Quell- und Zielverkehr izvorni i ciljni promet, promet iz regije i u regiju 
Quellarm (eines Flusses, Baches) izvorski pritok (rijeke, potoka) 
Quellverkehr izvorni promet, promet iz regije 
Quellwolken kumulusi 
Quellwolkenbildung stvaranje kumulusov 
Querflöte poprična frula/flauta 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 7245
Dalje >Zadnji zapis >>