Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 10174
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Geld anlegen uložiti pinez  
Geld beiseite legen šparati/našparati
Geld veranlagen uložiti/investirati pineze 
Geldbeschaffung preskrbljenje pinez 
Geldgeber financijer, davatelj pinez  
Geldmittel pinezna sredstva 
Geldmittel fließen dem/der ... zu pinezna sredstva se dodiljuju/pritiču čemu/komu 
Geldverschwendung rasprudjenje pinez, rasipanje pinez, rasipovanje pinez 
geldwerte Leistung plativa usluga 
gellen odzvanjati, zvoniti 
gellender Hilferuf vrisak za pomoć 
geloben položiti prisegu pred 
gemäßigt umjeren, moderatan, -tna  
Gemüsebauer povrtljar, seljak, ki uzgaja povrće/zelenje 
Gemeindeverwaltungsdienstprüfung ispit za službu u općinskoj upravi 
Gemeindevorstand općinski odbornik, član općinskoga odbora  
Gemeindezusammenlegung složenje općin 
gemeinnützig na opće dobro
gemeinnützige Tat djelo na opće dobro
Gemeinsame Agrarpolitik Zajednička agrarna politika 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Zajednička vanjska i sigurnosna politika 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) Skupna/Zajednička vanjska i sigurnosna politika 
gemeinsamer Aufenthalt skupni boravak
Gemeinsamer Markt Zajedničko tržišće 
Gemeinsamer Zolltarif Zajednički carinski tarif 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5726 - 5750 od 10174
Dalje >Zadnji zapis >>