Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 51 - 75 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abbrühen popariti
abbrechen odlomiti; prekinuti; rušiti 
abbringen odvratiti, impf. odvraćati, razgovoriti
Abbruch odlom, prekid, rušenje 
abbuchen vom Konto zupstegnuti/odbiti od konta
Abbuchungsauftrag nalog otknjižavanja  
Abc abeceda
ABC-Abwehrtruppe ABC-trupa 
Abdecker šintar, živinoderač
abdichten izolirati, zatvrditi, zabrtviti 
abdichten izolirati, zatvrditi, zašufati
abdreschen umlatiti, omlatiti
abdrucken odštampati, preštampati, impf. štampati, otiskati, otisnuti, -nem, pretiskati, impf. tiskati
Abend večer
Abend- večernji
Abendandacht vičernja, večernja
abendessen vičerati, večerati
Abendessen vičera, večera
Abendglocken na Zdravumariju zvon, večernji zvon
Abendkleidung večernja oprava
abendlich večernji
Abendmahl vičera, večera
Abendmusik serenada
abends navečer, zvečera
Abendstern Večernjica, Venus m

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 51 - 75 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>