Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11251 - 11275 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abstimmung der Außen- und Sicherheitspolitik uskladjivanje vanjske i sigurnosne politike 
Abstimmung glasovanje; uskladjivanje 
Abstiegsrunde dolnje kolo, dolnji play-off (npr. kegljanje)  
Abstiegskampf borba protiv ispadanja, borba za pridržanje klase  
absterben odumriti, -rem, -ro, impf. odumirati  
Abstellraum spremišće, odlagališće, ostava 
Abstand halten držati razmak 
Abstand gewinnen najti distancu, preboliti nešto 
Abstand udaljenost, distanca, razmak; interval
Abstammung porijeklo, rod
abspulen odmotati, impf. odmatati
Absprung skok, odskok
absprechen (sich) dogovoriti (se), impf. dogovarati (se) 
absprechen odreći, ne priznati 
absplittern odcipiti se; odlupiti se; 
abspeisen otpraviti koga; nahraniti 
abspeichern pohraniti, impf. pohranjivati 
absparen prešporiti
Abspaltung raskol, odvojenje, otcipljenje 
Absonderung lučenje, odvajanje; izlučivanje
absolutistisch apsolutistički
Absolutismus apsolutizam, – zma
absitzen odsiditi, odsjesti, -edem, impf. odsjedati
absingen zjačiti, izjačiti, odjačiti, otpjevati
absichtlich hotimičan, -čna; hoteć, hotimično, namjerno, naloč, naljuč

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11251 - 11275 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>