Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11251 - 11275 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
adoptieren osiniti, adoptirati, za svoje zeti
Administrator upravitelj, administrator
administrativ upravni, administrativan, -vna, -vno
Adler orao, orla
Adjektiv pridjev, adjektiv (gram.)
Aderlass pušćanje krvi
Adel plemstvo, aristokracija
Ade sagen zbogomdavati
ade sagen s. Ade sagen
ade s Bogom, zbogom
Addition zbrajanje, adicija
addieren skupazbrojiti, impf. skupazbrajati, zbrajati, adirati
adaptieren prilagoditi, impf. prilagodjivati, adaptirati
Adamsapfel jabučica
Ackerwinde slak
Ackerwalze rulja
Ackersenf ripnica
ackern orati, orem, plužiti
Ackern oranje, ral
Ackerland polje, oraća zemlja
Ackergrenze medja
Ackerfeld lapat, -pta
Ackerboden zemlja
Acker- oraći
Acker lapat, -pta

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11251 - 11275 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>