Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11226 - 11250 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
stämmige Wade(l)n čvrsti listi
standhaft čvrst, stalan, -lna, nepopustljiv 
kräftig čvrst, jak, moćan, -ćna, -ćno, kripak, -pka, -pko
festes Fundament čvrst fundamenat
beschützen čuvati, braniti
schonen (sich) čuvati (se), štediti 
behüten čuvati
Wachdienst čuvarska/stražarska služba 
Kindergarten čuvarnica
Kindergärtnerin čuvarničarka, odgojiteljica u čuvarnici 
Kinderfrau čuvarica
Kindermädchen čuvarica
Beschützer čuvar, branitelj
Aufbewahrung čuvanje; garderoba
Patentschutz čuvanje patenta
Kündigungsschutz čuvanje od otpušćenja 
Kinderbetreuung čuvanje dice, podvaranje dice 
flauschig čupav 
flauschiger Stoff čupava tkanina 
kegelförmig čunjast 
Kahn čun, čunaklj, plavčica, hajkica
Macke čudna navika, kaprica, mušica, ptica  
abwegig čudan, -dna, apsurdan, -dna 
es gab viele Aufgriffe čuda ljudi su ulovili/uhapsili 
qualmen (pej.) čuda kuriti/pahati, čumbariti (razg.)

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11226 - 11250 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>