Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
absparen prešporiti
Abspaltung raskol, odvojenje, otcipljenje 
Absonderung lučenje, odvajanje; izlučivanje
absolutistisch apsolutistički
Absolutismus apsolutizam, – zma
absitzen odsiditi, odsjesti, -edem, impf. odsjedati
absingen zjačiti, izjačiti, odjačiti, otpjevati
absichtlich hotimičan, -čna; hoteć, hotimično, namjerno, naloč, naljuč
Absicht nakana, namjera, najprzimanje, nakanjenje
Absicherung osiguranje  
absichern utvrditi, zasigurati 
Absender pošiljač, adresant
absenden poslati, pošaljem
abseits skraja, sputa, zboka, zruke, zbuska, na/po strani, daleko od, udaljeno od
abseilen spustiti se po konopcu/užu, spustiti se konopcem/užem, spustiti se pomoću konopca/uža 
abschwitzen sich napotiti se, spotiti se, žrkati pot
abschwenken krenuti, -nem
abschwellen uplanuti, -nem
Abschussliste odstriljna lista; odstriljni popis 
abschrubben ufaragovati, -ujem
Abschrift otpis, kopija
abschreiten odgaziti, otkoracati
Abschreibung otpisivanje
abschreiben otpisati, -išem, impf. otpisivati, -sujem; prekrižiti (fig.)
Abschreckungsmittel sredstvo zastrašivanja 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11451 - 11475 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>