Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Zugpferd tegleći/teški konj; atrakcija, privlačnost f 
Zugriff pristup; dostup (kompj.); postupak 
zugrunde s. zu Grunde  
Zugseilbahn žičara 
Zugsicherungssystem sigurnosni željeznički sistem 
Zugssicherungsdienst sigurnosna služba u vlaku  
zukunftsträchtig perspektivan, -vna za budućnost, ča ima budućnost 
zukunftsträchtige Entwicklung razvitak, ki ima budućnost 
Zulassungsbehörde ured za registraciju 
Zulassungsstelle mjesto za registraciju 
zum Beispiel na primjer
zum Erliegen kommen zastati, prestati 
zum Gegner überlaufen prebignuti neprijatelju
zum König ausrufen proglasiti za kralja
zum Tanz führen peljati na tanac
zum Thema machen učiniti predmetom/temom, tematizirati 
zum Trotz iz tvrdoglavosti, za šegu 
zumutbar more se potribovati/očekivati 
zunehmende Einnahmen prihodi, ki rastu 
zuordnen zarediti, porediti; dodiliti; pripisati 
zupachten dodatno zeti na (h)arendu 
zur Begrüßung Fähnchen schwenken mahati zastavicami za pozdrav/dobrodošlicu
zur Besinnung kommen opet dojti k sebi, dojti k pameti, uspametiti se
zur Feder greifen zeti pero u ruke
zur Folge haben imati za posljedicu

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11426 - 11450 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>