Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11401 - 11425 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
zurechtfinden (sich) snajti se, putiti se 
Zusammenarbeitsverfahren postupak sudjelovanja 
Zusammengehörigkeit povezanost f, srodnost f 
Zusammenhalt kohezija, povezanost f 
Zusammenhang vez 
Zusammenleben skupno življenje, životna zajednica; koegzistencija 
Zusammenlegungsverfahren postupak fuzioniranja; komasacijski postupak 
zusammenrotten sich urotiti se, steći se, -ečem, -ekao 
zusammenschließen sich udružiti se, ujediniti se 
Zusammensein druženje, skupno življenje 
Zuschlag dodatak; doplatak; dosuda 
Zuschlag (bei einer Auktion) dosuda (pri aukciji)  
zuschlagen udriti, impf. udarati; zabušiti, impf. zabušivati; dodati; dodiliti; pripisati 
Zuschuss pripomoć, dodatak, -tka 
zusehen gledati, pogledati; truditi se 
Zustellpostamt dostavna pošta, dostavni poštanski ured 
Zustimmung suglasnost f, pristanak; 
Zustimmungsrecht pravo odobrenja 
zutage fördern iskopati, impf. iskapati
Zutat dodatak, -tka, sastojak, -jka,  
zutrauen vjerovati, -rujem, imati zaufanje; gledati nekoga sposobnim 
zuträglich pogodan, -dna, povoljan, -ljna, hasnovit 
Zuwanderer doseljenik, imigrant 
zwanglos prez pritiska, neprisilan, -lna, neformalan, -lna 
Zwangsarbeit prisilno djelo  

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11401 - 11425 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>