Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11376 - 11400 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abzäumen ražvalati
Abzählvers zbrajačica
abzapfen vaditi, točiti
abzahlen otplatiti, impf. otplaćivati, -ćujem
abwischen (sich) uribati, otrti (se), otarem, utrti (se), utarem, obrisati (se)
abwinken odmahnuti, -nem
abwiegen odmiriti, odvagati, -ažem, odvagnuti, -nem, povagati, -ažem, razvagati, -ažem
Abwicklung rasprava 
Abwesenheit nenazočnost
abwesend nenazočan, -čna, -čno
Abwertung devaluacija, smanjenje vridnosti 
Abweisung odbijanje
abweisen odbiti, -ijem; impf. odbijati
abweiden popasti, -sem
abweichen skrenuti, -nem, udaljiti se, impf. razlikovati se, -kujem
abwehren obraniti, odbiti, -ijem, parirati
Abwehr obrana, obramba, branjenje, odbijanje
abwegig čudan, -dna, apsurdan, -dna 
abwechslungsreich prominljiv, pun promjenov
Abwechslung promjena, zminjanje, izminjanje
abwechselnd izminičan, -čna, -čno 
abwechseln (sich) zminiti (se), impf. zminjati (se), izminiti (se), impf. izminjati se
Abwässer otpadne vode
abwägen odvagnuti, impf. odvagati, prosuditi, impf. prosudjivati 
Abwasseranlage uredjaj za otpadnu vodu 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11376 - 11400 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>