Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11326 - 11350 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Wirksamkeit djelotvornost f; valjanost f; učinak 
Wirkung djelovanje, učinak, -nka 
wirtschaftliche und soziale Kohäsion ekonomska i socijalna kohezija/povezanost 
wirtschaftliche und soziale Kohäsion ekonomska i socijalna kohezija/povezanost
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt ekonomska i socijalna kohezija/povezanost 
Wirtschaftsbelebung oživljavanje ekonimije/gospodarstva 
Wirtschaftsraum gospodarski/ekonomski prostor 
Wirtschaftsressourcen ekonomski resursi 
Wirtschaftsstandort poslovno područje 
Wirtschaftsverbrechen gospodarski zločin  
Wirtschaftswachstum gospodarski/ekonomski rast 
Witterungseinfluss uticaj vrimena 
Witwenversorgung udovička opskrba 
wo Milch und Honig fließen kade teče/curi med i mliko
Wochenendsiedlung vikend-naselje 
Wohlfahrtsstaat država socijalnoga blagostanja 
Wohnhaus hiža, stan 
Wohnhausanlage stambeni kompleks, stambeni frtalj 
Wohnmobil kamp-mobil 
Wohnsitz prebivališće 
Wohnsparaktien akcije/dionice stambene štednje  
Wohnstraße područje smirenoga prometa
Wollsiegelqualität garantirano čista vuna 
Wortmeldung javljanje za rič 
Wunde kurieren ciliti ranu

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11326 - 11350 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>