Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5301 - 5325 od 8470
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Biologie biologija
Biolandbau biološko poljodjelstvo  
Biografie biografija, životopis
Binnenschifffahrt riječna i jezerska plovidba 
Binnenmarkt Nutarnje tržišće 
Binnenland unutrašnja zemlja 
binnen eines Tages u času od jednoga dana
binnen u času od (G)
Bindungsfrist rok vezanja 
Bindfaden vrca, trak
Bindewort veznik, konjunkcija
Bindestroh ponkrt, povrislo
Bindestrich crtica, crta
bindende Wirkung obavezno djelovanje 
bindend obavezan, obligatan 
binden vezati, vežem, privezivati, -zujem
Bindegewebe vezivno tkivo  
Binde trak, zavoj
Billigung odobrenje
billigen odobriti, impf. odobravati
Billigangebot lakocjena ponuda, ponuda za nisku cijenu 
billig lakocjen, jeftin
Bildwerk skulptura
Bildungsträger nositelj obrazovanja  
Bildungsserver obrazovni poslužitelj 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5301 - 5325 od 8470
Dalje >Zadnji zapis >>