Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5301 - 5325 od 8397
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Bezirksschulrat kotarski školski savjet
Bezirksschulinspektorin kotarska školska nadzornica
Bezirksschulinspektor kotarski školski nadzornik
Bezirksobmann kotarski predsjednik/predstojnik  
Bezirkshauptmannschaft kotarsko poglavarstvo  
Bezirksgericht kotarski sud
Bezirks- kotarski
Bezirk kotar
beziffern brojem označiti
beziehungsweise (adv.) odnosno
Beziehung odnos, veza, pogled 
bezichtigen okriviti, impf. kriviti
bezeugen posvidočiti, impf. svidočiti
bezeichnend karakterističan, -čna, -čno, tipičan, -čna, -čno
bezeichnen naznačiti, zazlamenovati, -nujem; markirati
bezüglich (adv.) glede, gledeć, ča naliže
Bezüge primanja  
bezähmen pitomiti, krotiti
bezaubern začarati
bezahlen platiti, impf. plaćati
Bewusstsein svist 
Bewusstlosigkeit nesvišće, nesvist
bewusst svistan, -sna, -sno
bewundern obožavati
Bewohner stanovnik

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5301 - 5325 od 8397
Dalje >Zadnji zapis >>