Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 8988
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Freimut otvorenost (f), iskrenost (f)
Freiraum slobodni prostor; sloboda 
Freiraum slobodni prostor; sloboda
Freisasse slobodnjak
Freisetzung rasad 
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen rasad genskotehnički preminjenih raslin  
Freisprecheinrichtung (tel.) autotelefon s ugradjenim mikrofonom 
freisprechen odvezati, osloboditi; otpustiti 
freisprechen (nach Beendigung der Lehre) otpustiti iz inuševanja/šegrtovanja 
freisprechen von Schuld osloboditi/odvezati od krivice 
Freisprechfeier svetačni otpust iz inuševanja/šegrtovanja 
Freispruch oslobodjenje od optužbe
freiwillig dobrovoljan, -ljna, -ljno, dragovoljan, -ljna, -ljno
freizügig velikodušan, -šna, -šno
Freizügigkeit der Arbeitnehmer sloboda zapošljavanja 
Freizügigkeit für Personen sloboda kretanja ljudi 
Freizeitphase faza u koj se ne djela
Freizeitwirtschaft rekreacijska ekonomija, turistička industrija 
fremd tudji, nepoznat, čudan, -dna, -dno, neobičan, -čna, -čno
Fremdenfeindlichkeit oduravanje tudjincev  
Fremdenhass mržnja tudjincev  
Fremdenverkehrsverband turističko udruženje
fremdes Gut genießen uživati tuđe dobro
Fremdkörper tudje tijelo 
fremdländisch stranjski, inozemski

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 8988
Dalje >Zadnji zapis >>