Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 7749
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Kaschmirdaune kašmirski mah/kašmirske pahuljice
Kaschmirziege kašmirska koza
Kasse blagajna, kasa 
Kassenleistung usluga/plaćanje blagajne/kase 
Kassette kazeta, škrablja 
Kassettendecke kazetirani plafon 
Kassettenrekorder kazetofon 
Kastanienpüree kostanjev pire 
Kastanienreis kostanjev pire 
Kastenwagen škrinjasto vozilo, furgon 
Kater mačak, mačkur, matan 
Kauf kupnja, kupitak, -tka 
Kaufkraft kupovna moć 
Kaufrausch mahneno kupovanje 
Kaufrausch kupovna manija  
Kaufsucht manija kupovanja 
Kaufzurückhaltung uzdržanost kod kupovanja 
Kältebrücke teplinski most, termomost
Käuferin kupovateljica 
Körberlgeld košarina, košarska džeparina, pridržani pinez 
Körperbehinderte tjelovno uškodjena 
Körperbehinderte(r) tjelovno uškodjeni, invalid 
Körpercreme krem za tijelo 
Körperkontakt tjelovni kontakt 
Körperschaftssteuer korporativni porez, korporativne porcije 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 7749
Dalje >Zadnji zapis >>