Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11476 - 11500 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Zugang pristup, prilaz 
Zugang verschaffen (sich) stvoriti (si) pristup 
Zugangsbeschränkung ograničenje pristupa 
zugeben (na)dodati 
zugehen približavati se; zapriti se, -rem, impf. zapirati se 
zugeknöpft zagumban, zakvačen; nezgovoran, nepristupačan 
Zugmaschine traktor, lokomotiv; vučno vozilo 
Zugpferd tegleći/teški konj; atrakcija, privlačnost f 
Zugriff pristup; dostup (kompj.); postupak 
zugrunde s. zu Grunde  
Zugseilbahn žičara 
Zugsicherungssystem sigurnosni željeznički sistem 
Zugssicherungsdienst sigurnosna služba u vlaku  
zukunftsträchtig perspektivan, -vna za budućnost, ča ima budućnost 
zukunftsträchtige Entwicklung razvitak, ki ima budućnost 
Zulassungsbehörde ured za registraciju 
Zulassungsstelle mjesto za registraciju 
zum Beispiel na primjer
zum Erliegen kommen zastati, prestati 
zum Gegner überlaufen prebignuti neprijatelju
zum König ausrufen proglasiti za kralja
zum Tanz führen peljati na tanac
zum Thema machen učiniti predmetom/temom, tematizirati 
zum Trotz iz tvrdoglavosti, za šegu 
zumutbar more se potribovati/očekivati 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11476 - 11500 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>