Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 9741
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
fortschrittlich napredan, -dna, -dno, progresivan, -vna, -vno
fortschwimmen otpluti, -ujem
fortsetzen nastaviti, impf. nastavljati, produžiti
Fortsetzung nastavak, -vka, produženje
Fortsetzung folgt nastavlja se, nastavak slijedi
Fortsetzung folgt nastavlja se, nastavak slijedi
forttragen odnesti, -sem, otprimiti
forttreiben vagnati, odignati, nositi sve dalje (voda)
fortwährend stalan, -lna, -lno, neprestalan, -lna, -lno
fortwährend (adv.) svenek, stalno
fortwälzen (sich) odvaliti (se), odvaljati (se), odruljati (se)
fortziehen odseliti se; odvlići, -ičem, odvući, -učem
Forum forum
fossil fosilan, -lna, -lno
Fossil fosil
Fotokopierer aparat za (foto)kopiranje  
Fotovoltaikanlage fotovoltaički/fotonaponski uredjaj 
Fraß žeralo
Fracht ter, teret
Frachtbrief prevozni/transportni list
Frack frak
Frage pitanje 
Fragebogen upitni list/formular
fragen pitati
Fragestunde ura pitanj, aktualni sat 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 9741
Dalje >Zadnji zapis >>