Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 9558
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Freiherr baron
freikaufen iskupiti
freilassen otpustiti, impf. otpušćati
Freilassung otpušćenje
freilich pravoda, bome, ada, nebere
Freilichtmuseum muzej/muzeum pod vedrim nebom
Freimaurer slobodozidar
freimütig otvoren, ravan, -vna, -vno
Freimut otvorenost (f), iskrenost (f)
Freiraum slobodni prostor; sloboda
Freiraum slobodni prostor; sloboda 
Freisasse slobodnjak
Freisetzung rasad 
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen rasad genskotehnički preminjenih raslin  
Freisprecheinrichtung (tel.) autotelefon s ugradjenim mikrofonom 
freisprechen odvezati, osloboditi; otpustiti 
freisprechen (nach Beendigung der Lehre) otpustiti iz inuševanja/šegrtovanja 
freisprechen von Schuld osloboditi/odvezati od krivice 
Freisprechfeier svetačni otpust iz inuševanja/šegrtovanja 
Freispruch oslobodjenje od optužbe
freiwillig dobrovoljan, -ljna, -ljno, dragovoljan, -ljna, -ljno
freizügig velikodušan, -šna, -šno
Freizügigkeit der Arbeitnehmer sloboda zapošljavanja 
Freizügigkeit für Personen sloboda kretanja ljudi 
Freizeitphase faza u koj se ne djela

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5276 - 5300 od 9558
Dalje >Zadnji zapis >>