Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11376 - 11390 od 11390
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
zweigliedrig dvodijelan 
Zweisamkeit dvojšćina 
zweisprachig dvojezičan
Zweiter Weltkrieg Drugi svitski boj, II. svitski boj 
Zweitwohnsitz drugo (2.) prebivališće 
Zwillingsschwangerschaft trudnoća s dvojki
zwingende berufliche Behinderung vjerodostojna poslovna pačka/zapreka 
Zwinger gajba za kucke 
Zwingherr silnik, tlačitelj, diktator, tiran 
zwischendurch medtim; s vrimena na vrime 
Zwischenfall nepredvidjen dogodjaj, incident  
Zwischenfrucht medjusitva 
Zwischenlager privrimeno odlagališće, medjuskladišće 
Zwischenruf povik, prekidanje povikom 
zwischenrufen prekinuti povikom 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11376 - 11390 od 11390
Dalje >Zadnji zapis >>