Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5651 - 5675 od 8332
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Informationssystem informacijski sistem 
Ingredienz ingredijencija 
Initiativantrag inicijativni prijedlog 
Inkrafttreten stupanje na snagu/u valjanost 
Inland domaća zemlja, tuzemstvo 
Inlandsgespräch nacionalni telefonat 
Inlandswährung valuta, domaći pinez 
Inländer domaći državljan, domorodac, -oca, tuzemac 
Inländerin domaća državljanka, domorotka, tuzemka 
Inline skating inline-kotrljanje 
innehaben imati, obavljati, zauzimati
Innenohr nutarnje uho
innereuropäische Sicherheitsarchitektur arhitektura sigurnosti iznutra Europe  
innergemeinschaftlich unutarzajednički, unutar Zajednice 
ins Gleichgewicht bringen uravnotežiti 
ins Visier nehmen zeti na oko, vizirati, koncentrirati se na 
Installateur inštalater 
Installateurin inštalaterka
institutionalisieren institucionalizirati 
institutionelle Anbindung institucionalno privezivanje 
integrationshemmend ča pači integraciji, ča koči integraciju 
Intensivpflegestation odiljenje intenzivne skrbi 
Intensivstation odiljenje intenzivnoga liječenja 
Interessensgegensatz interesna razlika 
Interessensgruppe interesna grupa 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 5651 - 5675 od 8332
Dalje >Zadnji zapis >>