Deutsch | Hrvatski

2. sjednica


 Abgang odlazak, -aska; manjak, -njka; izlučivanje

   diese Handys finden reißenden Abgang ovi handyji se dobro prodaju

   nach Abgang des Zuges – po odlasku vlaka

   der Abgang im/am Bahnhof ulaz/prilaz/izlaz na kolodvoru

   nach dem Abgang des Ministers aus seinem Amt po odlasku ministra iz službe

   unsere Schule verzeichnete drei Abgänge tri školari su ostavili/napustili našu školu

   der Abgang der Briefe – slanje pisam

   nach seinem Abgang (Tod) – po njegovoj smrti

abgeben predati, impf. predavati, -ajem, izručiti, impf. izručati; dati, dam, dao, dala, dalo, prepustiti, impf. prepušćati, izjaviti, impf. izjavljati, -ljujem, izreći, -ečem, izrekao, izrekla, izreklo; biti, sam, si, bio, bila, bilo; dodati, izgubiti

abgeben sich – baviti se, družiti se

   die Aufsätze abgeben – predati sastavke

   den Armen etw. von seinem Reichtum abgeben – dati/prepustiti siromahom ča od svojega bogatstva

   den Vorsitz an jdn. abgeben – prepustiti/predati komu predsjedničtvo

   seine Meinung abgeben – izreći svoje mišljenje

   sein Urteil abgeben – izreći svoje mišljenje

   seine Stimme abgeben – dati svoj glas

   ein dankbares Publikum abgeben – biti zahvalna publika, predstavljati zahvalnu publiku

   ein schönes Motiv abgeben – biti lip motiv

   den Ball abgeben – dodati labdu

   einen Satz abgeben – izgubiti/predati set

   er gibt sich viel mit seinen Kindern ab – on se mnogo bavi svojom dicom

   sich mit Kriminellen abgeben – družiti se s kriminalci

abgedroschen – izmlaćen, izrabljen

   eine abgedroschene Phrase – izmlaćena/izrabljena fraza

abgehärtet – kremenit, tvrd, otporan, -rna, -rno

abgehen – othoditi, impf. othadjati, projti, projdem, prošao, prošla, prošlo, impf. prohadjati, odlaziti; otpasti, impf. otpadati; odstati, -anem, impf. odstajati, -jem; odvojiti se, impf. odvajati se; otpasti, -adem, otpao, impf. otpadati, odlipiti se, impf. odlipljivati se, -ljujem; faliti, manjkati

   die Post ist schon abgegangen – pošta je jur prošla

   hier geht der Weg (nach N.) ab – ovde se odvaja put (u N.)

   die Farbe geht ab – farba se odlipljuje

   ihm gehen alle Sprachkenntnisse ab – fali/manjka mu svako znanje jezika

   von seiner Meinung abgehen – odstati od svojega mišljenja

abgelegen – udaljen, zabit, odležan

   der Ort ist sehr abgelegen biti zruke

   ein abgelegenes Dorf – zabito selo

   abgelegen wohnen – udaljeno stanovati

   abgelegenes Fleisch – odležano meso

abgemacht – pogodjen

abgemacht! – dogovoreno!

abgenutzt – iznošen, istrošen, izrabljen

abgenützt – iznošen, istrošen, izrabljen

Abgeordneter zum Nationalrat – poslanik u Nacionalno vijeće, nacionalni savjetnik

abgeplagt – izmučen, zmučen (razg.)

abgequält izmučen, zmučen (razg.)

abgerackert izmučen, zmučen (razg.)

abgerichtet naučen

abgerissen – poderan, pokinut, cundrav, nepovezan, prekinut

   abgerissene Kleidung – poderana/pokinuta pratež

   abgerissene Wörter – nepovezane riči

   abgerissene Sätze – nepovezane rečenice

Getriebe – prenosnik

Untertan – podanik

Untertanin – podanica

Burschenschaft – junačka korporacija

   schlagende Burschenschaft – junačka/študentska korporacija s mečevanjem

Hitlergruß – Hitlerski pozdrav

Schneeketten – lanci za snig

Geltungsbereich – područje valjanosti

Pflegestufe – stupanj/stepen njegovanja