Deutsch | Hrvatski

1. sjednica


abfahren – odvesti (se), -zem, -zao, otpraviti se, otputovati, -tujem; izrabiti, istrošiti; spustiti se s briga

   wir fuhren um Mitternacht ab – odvezli/otpravili smo se okolo polnoći

   Reifen abfahren – izrabiti gume

   sie ließ ihn abfahren (fig.) – odbila/otpravila ga je; izbavila ga se je

   er ist voll auf sie abgefahren (fig.) – on se je čisto znorio za njom, on je zizma pobludjen za njom

   sie fuhren ins Tal ab – spustili/odvezli su se u dolinu

Abfahrt – odlazak, -ska, otputovanje; spust

Abfall – pad, padanje, smanjenje; smetlje, otpad, otpadak, -tka; naglina, nagnutost (f.); otpadanje, odmetničtvo, odricanje

   radioaktive Abfälle – radioaktivni otpatki

   der südliche Abfall des Berges – južna naglina briga

   ein sanfter Abfall zum Fluss – blaga nagnutost prema rijeki

   der Abfall vom Glauben – otpadanje od vjere

   der Abfall des Kabinendruckes – pad/smanjenje tlaka u kabini

abfallen – otpasti, -adem, impf. otpadati, pootpadati, utruniti se; impf. truniti se; preostati, -anem; odreći se, -ečem; pripasti, -adem; zaostati, -anem, impf. zaostajati, -jem; spušćati se

   der zweite Band des Buches fällt gegen den ersten ab – drugi svezak knjige zaostaje za prvim; drugi svezak knjige je slablji/slabiji od prvoga

   die Blätter sind abgefallen – listi su pootpadale; listi su se utrunile

   vom Glauben abfallen – odreći se od vjere; otpasti od vjere

   dabei fällt immer etwas ab – pri tom svenek nešto preostane/ostane

   was fällt dabei für mich ab? – ča će pri tom meni pripasti?; ča ću ja imati od toga?

   das Gelände fällt sacht gegen den See ab – kraj se polako spušća prema jezeru

abfertigen – pregledati, impf. pregledavati, kontrolirati; otpraviti, impf. otpravljati; poslužiti, impf. posluživati, -žujem; otpraviti, impf. otpravljati, zbaviti se + G

   jdn. kurz abfertigen – otpraviti koga na kratki, zbaviti se koga na friški

   den Zug abfertigen – otpraviti vlak

   Kunden abfertigen – poslužiti klijente/kupce

   das Gepäck abfertigen – pregledati i otpraviti prtljag

Abfertigung – otpravnina; pregled, kontrola; otpravljanje, slanje

   eine hohe Abfertigung bekommen – dostati visoku otpravninu

   die Abfertigung der Waren beim Zoll – pregled/kontrola robe na carini

abfeuern – striljiti, impf. striljati, ispaliti, impf. ispaljivati, -ljujem, ispružati

abfinden – namiriti, nadoknaditi, isplatiti

   seine Gläubiger abfinden – namiriti svoje vjerovnike

   jdn. mit Geld abfinden – namiriti koga pinezno/pinezi, isplatiti komu škodu

   jdn. großzügig abfinden – isplatiti komu veliku odškodninu

   sich abfinden – pomiriti se, zadovoljiti se

   er ließ sich mit einer Bagatelle abfinden – zadovoljio se je bagatelom

abfliegen – odletiti, poletiti

   in den Süden abfliegen – odletiti na jug

abfließen – otcuriti, impf. otcurati, oteći, -ečem, -ekao; oticati, -ičem

   das Wasser fließt langsam ab – voda otcura polako

   viel Geld fließt ins Ausland ab – mnogo pinez otiče/otcura u inozemstvo

abpflücken – utrgati, potrgati, impf. trgati, pokinuti, -nem, impf. kinuti, -nem, ubrati, -berem, impf. birati

Abflug – odlet, odlitanje, odlazak, -ska

Abfluss – odvod, otcuranje, oticanje

   den Abfluss mit einem Fetzen zustopfen – zatvrditi odvod krpom

   den Abfluss des Wassers regeln – regulirati otcuranje vode

abführen – pročistiti, impf. pročišćavati; otpeljati, otprimiti; odvrnuti, -nem, impf. odvraćati; platiti, impf. plaćati

   der Verbrecher wurde abgeführt – razbojnika su otprimili/otpeljali

   dieser Gedankengang führt nur vom Thema ab – takov tijek misli nas odvraća od teme

   abführende Mittel – pročišćavajuća sredstva

   Steuern an das Finanzamt abführen – platiti/plaćati financijskomu uredu poreze

Abführmittel – purgativ, sredstvo/vračtvo za čišćenje čriva

Abgabe – porez, daće; naprikdavanje

   indirekte Abgabe – indirektni porez

   Abgabe der Stimme – glasovanje

   rechtzeitige Abgabe der Arbeit – naprikdavanje djela za dobe

   die Abgabe des Balles – dodavanje labde

   bei der Abgabe einer Erklärung – pri proglašenju izjave

   die Abgabe von Eiern im Laden – prodaja jaj u prodavaonici