Deutsch | Hrvatski

11. sjednica


quetschen – izgnjaviti, impf. gnjaviti, meždjiti

   er quetschte sich den Knöchel – nagnječio si je košćicu

   Kartoffeln/Obst quetschen – izgnjaviti krumpire/sadje

   er quetschte sich die Hand in der Tür – zagnjavio si je ruku za vrati

   den Saft aus einer Zitrone quetschen – izgnjaviti/isciditi citronu

   jdn. gegen eine Mauer quetschen – pritisnuti koga u zid

   er quetschte seine Nase an/gegen die Fensterscheibe – pritisnuo je nos na oblok

   sie quetschte ihre Bücher in den vollen Rucksack – zagnjavila je svoje knjige u punu naprtnjaču

Quetschung – nagnječenje

Quetschwunde – rana od zarizanja/zagnjavljenja

quicklebendig – vrlo živ/živahan

quieken – zakviliti, impf. kviliti

   das Ferkel quiekt – prase kvili

quietschen – zacviliti, impf. cviliti, zakviliti, impf. kviliti

Quitte – tunja

Quittenbaum – tunja

quittieren – kvitirati, potpisati, potvrditi (potpisom); reagirati; dati ostavku

   auf der Rückseite der Rechnung quittieren – kvitirati/potpisati na drugoj strani računa

   die Abgeordneten quittierten die Wortmeldung mit Gelächter – poslaniki su smihom reagirali na izjavu

Quittung – potvrda, priznanica

   jdm. eine Quittung über tausend Euro ausstellen – izdati komu potvrdu za tisuć eurov

Quorum – kvorum

Quote – kvota, dijel

Quotenregelung – kvotno reguliranje, uredjivanje kvote

Quotient – kvocijent

ab (prep.) – od (prep., G)

   ab und zu – koč-toč (adv.)

   ab und zu – katkada (adv.)

   ab Donnerstag ist alles anders – od četvrtka je sve drugačije

abackern – odorati, -rem, impf. odarati

   dem Nachbarn eine ganze Furche abackern – odorati susjedu cijelu brazdu

abarbeiten – odjelati, zadjelati

   die Schulden abarbeiten – odjelati/zadjelati dug

   das Programm Punkt für Punkt abarbeiten – odjelati/podjelati program točku za točkom

   sich abarbeiten – namučiti se

   sie hat sich die Finger abgearbeitet – zrabila si je ruke do laktov

Abart – podvrst, f

Abbau – eksploatacija, demontiranje, demontaža, otpušćanje, otpušćenje, popušćanje, dekompozicija, kopanje, rušenje, smanjenje, slabljenje, razgradnja

   Abbau von Arbeitskräften – otpušćenje/otpušćanje djelačev

   Abbau von Kohle – kopanje ugljena

   der Abbau eines Krans – demontaža dizalice/krana

   der Abbau einer Baracke – rušenje/demontiranje barake

   Abbau der Steuern – smanjenje/sniženje porezov

   der Abbau der Kräfte des Menschen – slabljenje/popušćanje človičje snage

   der Abbau des Alkohols im Blut – razgradnja alkohola u krvi

abbauen – razvaliti, impf. razvaljati, rastaviti, impf. rastavljati, srušiti, impf. rušiti, otpustiti, impf. otpušćati, smanjiti, impf. smanjivati, -njujem, oslabiti, impf. slabiti, popustiti, impf. popušćati, pustiti, impf. pušćati, razložiti, impf. razlagati, -ažem, demontirati, razgraditi, impf. razgradjivati, -djujem, reducirati, kopati, eksploatirati

   Kohle/Erz abbauen – kopati ugljen/rudu

   eine Fabrikanlage abbauen – razvaliti/demontirati fabriku

   Arbeiter abbauen – otpustiti djelače

   Arbeitsplätze abbauen – smanjiti/reducirati djelatna mjesta

   dem Körper helfen, Schadstoffe abzubauen – pomagati tijelu razgraditi/razložiti škodne tvari

abbeißen – odgristi, -izem, -izao, impf. odgrizati

   abgebissene Fingernägel – pogriženi nokti

abbeuteln – stresti (se), -sem, -sao, utresti (se), -sem, -sao

Abbild – kopija, slika, reprodukcija

   ein genaues Abbild der Natur – točna kopija/reprodukcija nature

   ein getreues Abbild der herrschenden Verhältnisse – istinita slika vladajućih prilik

abbilden – namoljati, impf. moljati, naslikati, impf. slikati, prikazati, -ažem, -azao, impf. prikazivati, -zujem

   auf dem Titelblatt ist ein alter Mann abgebildet – na naslavnoj strani je naslikan starac

Abbildung – ilustracija, slika, prikaz

   das Buch enthält zahlreiche Abbildungen – knjiga sadržava mnogobrojne ilustracije/slike

   man findet Abbildungen von Wettkämpfen – moru se najti prikazi športskih naticanj