Deutsch | Hrvatski

7. sjednica


Floh buha

formal – formalan, -lna, -lno

Formalismus – formalizam, -zma

Formalität – formalnost (f)

Format – format, oblik, veličina

   ein Mann von Format – človik od formata

Formation – formacija

Formel – formula

formell – formalan, -lna, -lno

   formeller Mensch – formalan človik

formen (sich) – formirati (se)

formen – dati oblik/formu

Formenlehre – morfologija

Formgebung oblikovanje

förmlich formalan, -lna, -lno

Formular – formular, tiskanica

formulieren – formulirati

Formulierung – formulacija

forschen – istraživati, -žujem, izvidjati

Forscher – istraživač, istražitelj

Forschung – istraživanje, izvidjanje

Forschungsreise – ekspedicija

Forst – loza, šuma, lug

Forst- – lozni, šumski, lugarski

Förster – lozar, šumar, lugar

Försterin – lozarica, šumarica, lugarica

Forstwesen – lozarstvo, šumarstvo, lugarstvo

fortan – odsad(a), od sada, odsidob, odsle

fortbestehen – postojati, -jim

Fortbewegung – gibanje/kretanje s mjesta

fortbilden sich – dalje školovati se, učiti se dalje, usavršavati se

forteilen – otpašćiti se

Fortentwicklung – daljnji razvitak

fortfahren – odvesti se, -ezem, otputovati, -tujem; nastaviti, impf. nastavljati

fortfliegen – odletiti

fortführen – otpeljati, otprimiti, odvesti, -ezem; nastaviti, impf. nastavljati

Fortgang – napredovanje, uspjeh; odlazak

fortgehen – projti, projdem, odlaziti, othadjati; nastaviti/nastavljati se

forthinken – odšantati, odšepati

forthumpeln – odšantati, otplantati, odšepati

fortlassen – pustiti/pušćati da projde

fortlaufen – proteći, -ečem, pobignuti, -nem

fortleben – živiti dalje

fortpflanzen sich – rasploditi se, pomnožiti se, širiti se

fortreisen – otputovati, -tujem

fortreiten – odjahati, -ašem

borstenartiger Fortsatz an der Ähre – osina, osinje

fortscheren sich – pojti k vragu

fortschicken – poslati, pošaljem, otpustiti, impf. otpušćati

fortschleichen sich – odšmuljati se

fortschreiten – napredovati, -dujem

Fortschritt – napredak, -etka

Fortschritte machen – napredovati, -dujem

fortschrittlich – napredan, -dna, -dno, progresivan, -vna, -vno

fortschwimmen – otpluti, -ujem

fortsetzen – nastaviti, impf. nastavljati, produžiti

Fortsetzung – nastavak, -vka, produženje

Fortsetzung folgt – nastavlja se, nastavak slijedi

forttragen – odnesti, -sem, otprimiti

forttreiben – vagnati, odignati, nositi sve dalje (voda)

fortwährend – stalan, -lna, -lno, neprestalan, -lna, -lno

fortwährend (adv.) – svenek, stalno

fortwälzen (sich) – odvaliti (se), odvaljati (se), odruljati (se)

fortziehen – odseliti se; odvlići, -ičem, odvući, -učem

Forum – forum