Deutsch | Hrvatski

8. sjednica


Arbeitsinspektorat – djelatno nadzorničtvo, djelatni inšpektorat

Behaltepflicht – obaveza pridržanja, dužnost daljnjega zaposlenja

Berufsbild – opis zvanja/zanimanj

Berufsbiografie opis karijere

Berufsfelder polja zanimanj

Berufspraktische Tage – dani prakse u zvanju

Kollektivvertrag – kolektivni ugovor

Lehrberechtigung – pravo podučavanja

Pensionsversicherung – mirovinsko osiguranje

Sozialarbeiter – socijalni djelač

Sozialarbeiterin – socijalna djelačica

Sozialpartner – socijalni partner

Sozialpartnerschaft – socijalno partnerstvo

Vorstellungsgespräch – razgovor zbog zaposlenja

Krankenversicherung – bolesničko osiguranje

flexible Arbeitszeit – fleksibilno djelatno vrime

Aufstiegsmöglichkeit mogućnosti napredovanja

Sprachbegabung – jezična nadarenost

Arbeitsteilung – diljenje djela/posla

Schichtarbeit – djelo u smjena

Teamarbeit – timsko djelo, djelo u timu

Mutterschutz – zaštita materinstva

Arbeitsschutz – zaštita u djelu

Zahntechniker – zubni tehničar

Kraftfahrzeugtechniker – automehaničar

Kraftfahrzeugtechnikerin automehaničarka

Arbeiterkammer – Djelačka komora

Chancengleichheit – jednakost šancov

Installateurin – inštalaterka

Jugendvertrauensrat (Gremium) povjereničtvo šegrtov

Jugendvertrauensrat (Person) – povjerenik šegrtov

öffentlicher Dienst javna služba

Meisterin – meštrica

Unfallversicherung – osiguranje za slučaj nesriće

Betriebserkundung – upoznanje poduzeća

Führung durch den Betrieb peljanje kroz poduzeće

Lehrlingsentschädigung šegrtnička plaća

Gas- und Wasserleitungsinstallateur – inštalater za plin i vodu

Gas- und Wasserleitungsinstallateurin – inštalaterka za plin i vodu

Polytechnische Schule – politehnička škola

Ordinationshilfe – pomogač/ica u ordinaciji

Überstunde – prikvrimena ura

Berufsbildende mittlere Schule (BMS) – sridnja škola za stručno obrazovanje

Lehre – učnja obrta

Lehrabschlussprüfung završni obrtni ispit

Maurerin – zidarica

Bezirksschulinspektor – kotarski školski nadzornik

Bezirksschulinspektorin – kotarska školska nadzornica

Dienstauftrag – službeni nalog

Erweiterungsbereich (Lehrplan) prošireno polje

Erziehungsberechtigte (f) – skrbiteljica

Erziehungsberechtigte(r) – skrbitelj

Gangaufsicht – služba na hodniku

Kernstoff – temeljna gradja

Landesschulinspektor – zemaljski školski nadzornik

Landesschulinspektorin – zemaljska školska nadzornica

Lehrausgang – poučni izlazak

Lehrverpflichtung – obaveza podučavanja

Pflichtschullehrer učitelj za obaveznu školu

Pflichtschullehrerin – učiteljica za obaveznu školu

Projekttage – projektni dani

Reiserechnung obračun putnih stroškov

Schulpsychologe – školski psiholog

Schulpsychologin – školska psihologinja

Sonderpädagogisches Zentrum – centar za špecijalnu pedagogiku