Deutsch | Hrvatski

1. sjednica


auffassen – impf./pf. razumiti

   mit der Schaufel auffassen – zahustiti lopatom

Auffassung – gledišće, mišljenje

auffinden – najti, najdem, našao, pronajti, -jdem, -našao

Auffindung – najdenje

aufflammen – buknuti, -nem, planuti, -nem, plahnuti, -nem, razgoriti se

aufflattern – prhnuti, -nem, sprhnuti, -nem

aufforsten – pošumiti

auffressen – požerati, -rem

auffrieren – rastaliti, odmrznuti, -nem

aufgebläht – napuhnut, nadut

Aufgeblasenheit – napuhnutost (f), nadutost (f)

Aufgebot – oglašavanje; glasenje, glaška; mobilizacija

aufgebracht – jadovit, razjadan, srdit, pun jada

aufgelegt – raspoložen

   schlecht aufgelegt sein – biti čemerne/zle volje

aufgerieben – nažuljen, ranjav

aufgeweckt – živ, živahan, -hna, -hno, bistar, -tra, -tro

aufgezogen – navit

aufgraben – raskopati (cestu)

aufgreifen – uloviti; prihvatiti

(sich) aufhängen – ubisiti (se), obisiti (se), povišati, impf. višati

aufhetzen – nahuskati

   jdn. gegen einen/etw. aufhetzen – nabrusiti koga suprot/na koga/nač

aufheulen – zaruti, -ujem, zacviliti

aufhören – prestati, -anem, impf. prestajati, -jem

aufjauchzen – zajuhuknuti, -nem

aufkaufen – pokupovati, -pujem

aufkeimen – izniknuti, -nem

aufklappen – otpriti, -rem, otvoriti, rasklopiti, impf. otpirati (se), otvarati, rasklapati

aufkleben – nalipiti, prilipiti, zalipiti, oblipiti

aufknöpfen – odgumbiti, razgumbiti, otkvačiti, raskvačiti, otkovčiti, raskovčiti

(sich) aufkratzen – nakonuti se, -nem, ugrbasnuti (se), -nem

aufkreischen – zakrešćati, -ćim, zavrisnuti, -nem

aufkrempeln – zasuknuti, -nem, zasukati, -učem, zafrknuti, -nem

aufkündigen – otpovidati

auflachen – nasmihnuti se, -nem

aufladen – naložiti, naklasti, -adem; napuniti; impf. nalagati, nakladati

auflesen – pobrati, -berem, nabrati, -berem

   eine Krankeheit auflesen – pobrati beteg

die Erde auflockern – rahliti, prekapati zemlju

aufmachen – otpriti, -rem, otvoriti; otkvačiti; otčepiti

   (sich) aufmachen – otpirati (se), otvarati (se); otpraviti se

   die Augen groß aufmachen – raskrečiti oči

   das Maul aufmachen – gubac otpriti

   den Mund aufmachen – zazinuti, -nem, zinuti, -nem, otvoriti/otpriti usta

aufmuntern – ohrabriti, razveseliti

Aufnahms- – prijamni, prijemni

Aufnahmsprüfung – prijamni/prijemni ispit

Aufopferung – predanost (f), aldovnost (f)

aufpassen – merkati, paziti

sich aufpflanzen – zastrčiti se

aufpfropfen – zacipiti

aufpicken – našćukati (zrno), pozobiti, -am/-bljem, prekljuvati

aufplatzen – puknuti, -nem, raspuknuti se, -nem, impf. pucati

(sich) aufplustern – nakostrušiti (se), našešuriti se, impf. hrustiti se (na + A)

aufpumpen – napumpati

Aufputz – kinč, nakit, ukras, cifra

(sich) aufputzen – nakinčiti, nacifrati (se), impf. cifrati (se)

aufquellen – nabuhtiti, nabuhnuti, -nem, nabubriti, nabubrečiti